"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

 

Buddhizmus és Keleti bölcselet
(Buddhism and Oriental Thought)

» kerettel «

TARTALOM

BUDDHIZMUS

A buddhizmus filozófiai, illetve gyakorlat-alapú világnézet, amely bizonyos országokban vallási irányzatok kialakulását eredményezte. Az i. e. 6. században jött létre Indiában, s elsősorban azoknak a körében terjedt, akik a hinduizmus által szentesített kasztrendszer ellen tiltakoztak. A buddhizmus nagy mértékben Gautama Sziddhártha, közismertebb nevén a történelmi Buddha (páli / szanszkrit nyelven „a megvilágosodott”), tanításain alapszik, aki az indiai szubkontinens észak-keleti részén élt és tanított. Buddha valamikor az i.e. 6. és a 4. század között élt. Megvilágosodott tanítóként ismerték, aki igyekezett megosztani másokkal saját tapasztalatait, azzal a céllal, hogy megszabaduljanak a szenvedéstől, elérjék a nirvána állapotát és kiléphessenek az újjászületés és szenvedés örökös körforgásából. A buddhizmusra hagyományosan úgy tekintenek, mint a megszabadulás útjára, melyet a valóság legvégső természetének megismerésén keresztül lehet elérni.

A buddhizmus három fő ága a hínajána („kis út”), a Mahájána („nagy út”) és a vadzsrajána („gyémánt út”). A buddhizmus egyik legősibbnek tartott, a hínajána buddhizmus egyik máig fennmaradt al-ágát, a théraváda buddhizmust sokan követik Srí Lankán és Délkelet-Ázsiában. A mahájána ág Kelet-Ázsia szerte terjedt el, melyhez a zen buddhizmus, a nicsiren buddhizmus, a tibeti buddhizmus, a singon buddhizmus, a tendai buddhizmus és sinnjo-en hagyományai tartoznak. A harmadik ág a vadzsrajána buddhizmus, egyesek szerint a Mahájána egyik ága. Számos forrás szerint a buddhisták száma a világon 230 és 500 millió között van. Magyarországon a gyakorló buddhisták és a buddhizmussal szimpatizálók száma 5 és 10 ezer között van.

A buddhista iskolák olykor különböző módon tekintenek a megszabaduláshoz vezető útra, illetve a szent szövegekre és tanításokra. A buddhista gyakorlat alapja a három drágaságban való menedékvételen alapszik: a Buddha, a Dharma/Dhamma (a tanítások) és a Szangha (a közösség).

 

Buddhizmus

Magyarországon a buddhista irodalomnak komoly hagyományai vannak, Kőrösi Csoma Sándortól kezdődően a XX. század első felében megjelent fordításokig. A buddhista tanok közvetlenül is terjedhettek, éppen az egyházilag legsötétebb időkben, ugyanis Budapesten 1956-ban megalakult a Buddhista Misszió, a német származású Lama Anagarika Govinda támogatásával. Könyveket ugyan nem adhattak ki, ám „szamizdat” formájában már a '80-as években jegyzeteket sokszorosítottak, amik '89 közeledtével egyre komolyabb külsőt kaptak, és könyvként is megjelenhettek. A misszió vezetője Hetényi Ernő volt, aki maga is megkapta a láma-beavatást. Ugyancsak 1956-ban alapította Hetényi Ernő (Berlinben és Budapesten egyidejűleg) a nemzetközi buddhológiai intézetet, amely a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet nevet kapta. Halála után a Buddhista Misszió vezetését Lilavajra Dr. Pressing Lajos vette át.

1990 után sorra alakultak a » Magyarországi Buddhista Közösségek, buddhista rendek, iskolák, a hirtelen jött szabadság sok különböző buddhista irányzatnak engedett teret a kibontakozásra.

Magyarországon összesen hét sztúpa található: ebből három publikus, négy pedig magánterületen helyezkedik el, és előzetes megbeszélés alapján látogatható. A három nyilvánosan megtekinthető sztúpa a » Zalaszántói Sztúpa (ez a legnagyobb; Zala megye), a » Tari Sztúpa és a (legújabb) » Becskei Sztúpa (e két utóbbi Nógrád megyében); a további négy közül pedig kettő Budapesten, egy Budakeszin, egy - az » Uszoi Sztúpa - pedig Bükkmogyorósd mellett, » Uszo-n található (Borsod-Abaúj-Zemplén megye).

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 

TARTALOM

Magyarországi Buddhista Közösségek (Hungarian Buddhist Groups)

Buddhista Galéria (Buddhist Gallery)

Available in Hungarian:

Tarr Dániel : Bodhisattva prayer . (Bodhiszattva ima) . [2009]
Tarr Dániel : Dharmabeszéd . (A Speech of Dharma) . [2001]

Hinajána buddhizmus (Hinayana Buddhism):

Klaus Mylius - Russel Webb : A Páli Kánon . (The Pali Canon - Structure and brief content) . [2005.]
Vekerdi József : Buddha beszédei . (Speeches of Buddha) . [Helikon Kiadó, Budapest, 1989.]
Vekerdi József : Buddha beszédei - Utószó . (Speeches of Buddha - Introduction) . [Helikon Kiadó, Budapest, 2004.]
Tenigl-Takács László : A buddhizmus alaptanításai a szentiratok tükrében . (Basic Buddhist Teachings in the Tipitaka) . [A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1994.]
Farkas Pál : A Tan kerekét forgásba hozó tanítóbeszéd . (Dhammacsakkappavattana Szutta) . [2000.] - [(MS Word) « read it ]
Vekerdi József : Dhammapada - A Tan Ösvénye . (Dhammapada) . [Terebess Kiadó, Budapest, 1999.] - [(MS Word) « read it]
Fórizs László : Dhammapada - Az Erény Útja . (Dhammapada) . [Gaia, Budapest, 2002.] - [(MS Word) « read it (Pdf) « read it]
Vekerdi József : Dzsátakák . (Játakas) . [TerebessKiadó, Budapest, 1998.]
Tarr Dániel : Hinajána Buddhizmus . (Hinayana Buddhism) . [Autumn 1997] – [Schoolbook of the GDBC, 1997] - [(MS Word) « read it ]
Nyanaponika Thera : Anatta és Nibbana . (Anatta and Nibbana) . {fordította Migray Emőd} [2000] (Buddhist Publication Society 1956 Kandy)]

Mahajána buddhizmus (Mahayana Buddhism):

Tarr Dániel : Mahajána Buddhizmus . (Mahayana Buddhism The History of Mahayana Schools) . [Autumn 1994] – [Schoolbook of the GDBC, 2001.] - [(MS Word) « read it ]
Asvaghósa : Buddha Élete . (The Life of Buddha) . {fordította Vekerdi József} [Terebess Kiadó, Budapest, 1999.]
Szív szútra . (Prajnaparamita Hridaya Sutra) . {fordította Bánfalvi András}
Szív szútra - Az önfelülmúló megismerés szíve . (Bhagavatí Pradnyápáramitá Hridaja) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Szív szútra - A tökéletes bölcsesség szíve szútra . (Mahā prajñā pāramitā hṛdaya sūtra, 般若波羅蜜多心經) . {fordította Fődi Attila} - [(MS Word) « read it ]
Gyémánt szútra . (Vajrachedika Prajnápáramitá Sutra) . {fordította Kovács Gábor}
Gyémántvágó szútra . (Vadzsraccshédiká-Pradnyápáramitá-mahájána-szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Lankávatára szútra . (Lankávatára Sutra) . {fordította Migray Emőd}
Lótusz szútra - A Fehér Lótusz Kinyílása. (Lotus Sutra) . {fordította Porosz Tibor} [Farkas Lőrinc Imre Kiadó, 1995.]- [(MS Word) « read it ]
Ratnagúna - Az önfelülmúló megismerés értékei . (Árya-Prajnápáramitá Ratnagúna-Samcaya-Gáthá) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Vimalakírti-nirdésa szútra - [részletek] . (Vimalakírti-nirdésa szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]

Tanítóbeszéd az életváltás mikéntjéről - . (Āyuṣpatti-yathākāra-paripṛcchā-sūtra) . {fordította Agócs Tamás} 2013.

Szamantabhadra, az Ősbuddha imája . (Samantabhadra Sutra) . {fordította Agócs Tamás} 2010.
Amitabha Buddha 48 Fogadalma . (The 48 Vows of Amitabha) .
A mahászattvák nyolc felismerése szútra . (佛說八大人覺經) . {fordította Fődi Attila} - [(MS Word) « read it ]
A betegségek gyógyítása szútra . (Arśapraśamana Sūtra) . {fordította Fődi Attila} - [(MS Word) « read it ]
Példázat az orvosokról szútra . (Sutra on the Example of Doctors) . {fordította Fődi Attila} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Bódhiszattva . (Bodhisattva) . {GDBC Mahayana} - [(MS Word) « read it ]

Kínai buddhizmus (Chinese Buddhism):

Kósa Gábor : Kínai buddhista iskolák . (Chinese Buddhism). [200x] – [Schoolbook of the GDBC, 200x.] - [(MS Word) « read it ]
Hamar Imre : A kínai buddhista filozófia korszakai és főbb jellegzetességei . (The main periods and charateristics of Chinese Buddhist philosophy) . [1999] - [(MS Word) « read it ]
Hamar Imre : A hirtelen megvilágosodás előfutára: Tao-seng . (Sudden Enlightenment - Tao Seng) . [1998] - [(MS Word) « read it ]

Tibeti buddhizmus (Tibetan Buddhism):

Tenzin Gjaco : Ősi Bölcsesség, Modern Világ . (Ancient Wisdom, Modern World). [2001] {translation by András Barkóczi}
Soós Sándor : A 84 Mahásziddha Legendája . (The Legends of the 84 Mahasiddha) . [2000] - [(Pdf) « read it ]
Tilópa útmutatása Narópának . (Tilopa's advice to Naropa). {translation by Hadházi Zsolt}

Tarr Bence : A Nyingma Kialakulása . (The Origins of Nyingma) . [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Szögyál Rinpocse : A Kilenc Jána . (The Nine Yanas). {translation by Sándor Vaszi Urgyen és Katalin Jakab}
Szögyál Rinpocse : A Dzocsen Tanítása . (Dzogchen Tachings).
Dzogcsen tanítások . (Dzog-chen teachings). {translation by Keith Dowman and Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ]
Kalu Rinpocse : A Mahámudra és a Dzogcsen egysége . (Union of Mahamudra and Dzogchen).
Kalu Rinpocse : A Dévacsenről - A Nagy Gyönyör Birodalmáról . (Devachen - The Pure Realm).
Kalu Rinpocse : Kalu Rinpocse utolsó tanítása . (The Last Teachings of Kalu Rinpoche).
Csecangpa : Bódhicsitta . (Bodhicitta) . {translation from Tibetan by Tamás Agócs} [2005] - [(MS Word) « read it ]
Lodrö Sonam : A Bölcsesség Tökéletessége . (The Perfection of Wisdom). [Schoolbook of the GDBC, 2001] - [(MS Word) « read it
Végh József: Csögyam Trungpa élete avagy a gyémánt út amerikai megszervezése . (The Life of Csogyam Trungpa) . [2010] - [(PDF) « read it ]

Chogyam Trugpa: A Bölcs-Bolondság . (The Roar of the Lion - Wisdom and Craziness) . {translation from English by Bence Tarr} [2001] - [(MS Word) « read it ]
Chogyam Trugpa: Az Oroszlán Üvöltése - A Bölcs-Bolondság Birtoklója és a tanítvány . (The Lion's Roar - Wisdom and Craziness) .
Tarr Bence : Congkapa: Lam-Rim . (Congkapa: Lam-Rim) . [1997] {GDBC Buddhist Tantra} - [(MS Word) « read it ]
Kara György : Tibeti Halottaskönyv . (Tibetan Book of the Dead). [1986]
Tarr Bence : Bardo Tödol . (Bardo Tödol - Tibetan Meditations on Death). [1998] {GDBC Buddhist Tantra} - [(MS Word) « read it ]
Benedek István : A tibeti eszkatológia – Az örök vándorlás . (Tibetan Eschatology ). [1993]
Tarr Dániel : Csenrézi . (Chenrezig)
. [Spring 1996] {ELTE CAD} – [MTA Etno-regional Research Centre, Workbook 10., 1996] - [(MS Word) « read it ]
Karma Csagme : Csenrézi Mar Tri . (Chenrezig Mar Tri)
.
Tarr Bence : Buddhacsaládok . (Buddha family analogies). [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Somlai György : A Kálacsakra . (Kalachakra). [2008] {Potala 21 (TST)}
Tarr Bence : Kálacsakra Tantra . (Kalachakra Tantra). [2000] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Sheldon Rochlin and Mark Eliot : Gyütő Tantra . (Gyuto Tantra). [1920-1950] {video, 51 minutes}

Szathmári Botond : A mandala jelképrendszere és használata . (The symbology and use of mandala). [2008] {Potala 18 (TST)}

Zen buddhizmus (Zen Buddhism):

Petrilla András - Tarr Dániel : A bika hazavezetése . (Herding the Ox) . [2008] {translations by András Bánfavli, Zsolt Hadházi and others}
Petrilla András - Tarr Dániel : Herding the Ox . (A bika hazavezetése) . [2008] {translations by Nyogen Senzaki & Paul Reps, Master K'uo-an, Jill N. Henry, Kaku-an, D. T. Suzuki and Kubota Ji'un}
Dobosy Antal : Zen tanítások . (Zen teachings). [2002-2004]
Kiliti Joruto : Japán nagy személyiségei . (Great Masters of Japan).
Tarr Dániel : Lin-csi . (Lin-chi) . [Spring 1994] {GDBC Zen Buddhism} - [(MS Word) « readit ] 
Soós Sándor : Ikkjú Szódzsun . (Ikkyu).
Ikkjú Szódzsun összegyűjtött versei . (The Collected Poems of Ikkyu). {translations by György Faludy, Gábor Terebess and Imre Oravecz}
Soós Sándor : Sinran . (Sinran). [2003] {CREDO Evangélikus Műhely, IX. évfolyam, 2003. 3-4. szám.} - [(MS Word) « read it ]
Terebess Gábor : Folyik a Híd : Csan buddhista anekdotakincs . (Chan Buddhist Koans). [1990] {Officina Nova, Budapest, 1990.}
John Drew : A Kamakurai Buddha . (The Buddha at Kamakura) . [1995] {poems in English} - [(MS Word) « read it ]
Gyomay M. Kubose : Zen Buddhista Koanok . (Chan Buddhist Koans). {Szabó János átültetésében és kommentárjaival . Gyomay M. Kubose : Zen Koans (Chicago, 1973.) nyomán}
Abe Masao : Zen, buddhizmus és nyugati gondolkodás . (Zen and Western Thought) . [1985]

Madhjamaka buddhizmus (Madhyamaka Buddhism):

Fehér Judit : A Középút Alapversei . (Buddhapálita - Múlamadhyamakavritti) . - [(MS Word) « read it ] .
Fehér Judit : Ki az igazi mádhyamika? . (Who is the real madhyamika?) . - [(MS Word) « read it ] .
Kásjapa-parivarta-szútra . [részlet] (Kásjapa-parivarta-szútra) . {fordította Agócs Tamás} - [(MS Word) « read it ] .

Jógacsára buddhizmus (Yogacara Buddhism):

Tenigl-Takács László : A jógacsára filozófiája . (The Philosophy of Yogacara). - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Vaszubandhu - Minden csak Tudomás . (Vasubandhu - The Proof of the Mind only). [Spring 1996] {GDBC Yogacara Buddhism} - [(MS Word) « read it ]
Fehér Judit : Nágárdzsuna: Drágakőfűzér . (Nágárjuna - Ratnávali)
.
Tarr Bence : Raktározó Tudat . (Lankavatara sutra - on alaya-vijnana)
. {GDBC Yogacara} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Csak Tudat Tan . (Mind Only Philosophy). {GDBC Yogacara} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Jógacsára és Realizmus . (Yogacara and Realism - An Addition to Naive Realism). {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Kékesi Balázs : Semmi nyugaton, üresség keleten . (Nothing in the West, Emptiness in the East) {TKBF Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Buddhista ismeretelmélet (Buddhist epistemology):

Agócs Tamás : Buddhista ismeretelmélet . (Buddhist Epistemology). [A Tan Kapuja Buddhista Főiskola jegyzete, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Vaszubandhu - A Három önvaló Tanítása . (Vasubandhu - The Teaching of the Three Selves). [Spring 1996] {GDBC Yogacara Buddhism} - [(MS Word) « read it
Tarr Dániel : Éntelenség és Üresség . (Selflessness and Emptiness). [Spring 1995] {GDBC Mahayana Buddhism} - [(MS Word) « read it ]
Héjjas Emese : Buddhista és Pszichológiai Episztemológia . (Buddhist and Psychological Epistemology). (GBDC BA Thesis) [1999] - [(MS Word) « read it
Tarr Dániel : Buddhista episztemológiai szójegyzék . (Buddhist Epistemological Glossary). [1998] {GDBC Buddhist Epistemology} - [(MS Word) « read it ]

Buddhista logika (Buddhist Logic):

Ruzsa Ferenc : Négy Mahájána Mester . (Four Masters of Mahayana) .

Az » antropológiai könyvtárban olvasható:

Buddhista kultúra (Buddhist Culture)

Szathmári Botond : A buddhista sztúpa szimbolikája . (Symbology of the Buddhist Stupa) . {Potala 19. (TST)}
Dr. Pressing Lajos : A buddhista sztúpa – spirituális építészeti elvek . (The Buddhist Stupa - spiritual architecture) . {Magyar Építőművészet (2007/4.)}

Magyar buddhista kultúra:

Magyarországi Buddhista Közösségek (Hungarian Buddhist Groups)
Kárpáty Ágnes : Buddhizmus Magyarországon . (Buddhism in Hungary) [ELTE CAD 2001.]

Tibeti buddhista kultúra:

Kína rövid története . (Short History of China) . {Potala 12. (TST)}
Tibet rövid története . (Short History of Tibet) . {Potala (TST)}
Szathmári Botond : Tibet fölfedezése . (Discovery of Tibet) . {Potala 6. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti népvallás . (Tibetan Folk Beliefs) . {Potala 13. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti phön (bön) hagyomány . (The Tibetan Bön tradition) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : A dalai lámák intézménye és történetük . (The Institutes of the Dalai Lamas and their history) . {Potala 5. (TST)}
Szathmári Botond : Tendzin Gyáco, a XIV. Dalai Láma . (Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama) . {Potala 15. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti szakrális zene, és hangszerei . (Tibetan sacred music and its instruments) . {Potala 20. (TST)}
Gelle Zsóka : A Csham tánc . (Cham Dance) . {Potala 3. (TST)}
Altmann Andrea : A tibeti család szerkezete és szociológiai jellemzői . (Tibetan family structure and social characteristics) . {Potala 14. (TST)}
Szathmári Botond : Tibet élővilága . (The Nautral Environment of Tibet) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : Hlásza, az istenek földje . (Lhasa, the land of gods) . {Potala 16. (TST)}
Tarr Bence : Ladakh - a körülmények hatalma . (Ladakh - The Power of Circumstance) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Majorosi Anna : Bhután, a sárkány birodalma? . (Bhutan: Land of the Dragon?) [Kodolanyi, Szabadpart 1999.]

Obrusánszky Borbála : Dandzanravdzsaa tevékenysége és hagyatéka . (The Life and Legacy of Danĵanrabĵai) . {Potala 23. (TST)}

Egyéb:

Tarr Bence : Buddhizmus és kapitalizmus . (Buddhism and Capitalism) [ELTE CAD 1997.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Pürrhon és a Buddhizmus . (Pyrrho and Buddhism) {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Links:

» Buddhista Linkgyűjtemény (Buddhist Link Directory)
» Theravada Linkgyűjtemény (Theravada Link Directory)
» Mahajána Linkgyűjtemény (Mahayana Link Directory)
» Tibeti Linkgyűjtemény (Tibetan Link Directory)
» Zen Linkgyűjtemény (Zen Link Directory)

 

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl

 

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 12-12-2016