"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Buddhista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

 

Ratnagúna

AZ ÖNFELÜLMÚLÓ MEGISMERÉS ÉRTÉKEI

- ĀRYA-PRAJÑĀPĀRAMITĀ RATNAGUṆA-SAṀCAYA-GĀTHĀ -

fordította Agócs Tamás

Prajnaparamita

I. ének

A mindentudás gyakorlása

1.

Örömteli áhítattal, bizalommal telve,
A szenvi homályt eloszlatva, mocsoktól mentesen,
Hallgasd a lények kedvéért érkezett Nemeslelkű
Tökéletes bölcsességét, a hősök gyakorlatát!

2.

A világon létező valamennyi folyam,
Virágot, gyümölcsöt, fát-füvet tápláló,
A Hűsvizű Tó Sárkánykirályának erejéből fakad,
A Sárkányok Urának varázshatalmából.

3.

A Győztes tanítványainak összes tanítása,
Minden érvelésük és tanmagyarázatuk,
A legüdvösebb tevékenység és végeredménye,
A Beérkezett személyes erejéből fakad.

4. 

Mert az igazi tanítványok azt gyakorolják,
Amit a Győzedelmes Buddha tanított nekik,
És ha tapasztalatuk alapján adják át a tudást,
Azt nem önhatalmúlag, hanem a Buddha erejéből teszik.

5.

Nem létezik önfelülmúló megismerés,
Sem tökélyharcos, sem megvilágosodás;
Aki meg sem rezzen ennek hallatán,
Az a Buddha bölcsességével foglalkozik.

6.

Nincs forma, se érzet, se képzet, se elgondolás,
A tapasztalás ezekre egy csöppet sem támaszkodhat.
Semmihez sem ragaszkodva, otthontalan vándorolva,
Megragadás nélkül valósul meg a megvilágosodás.

7.

Srénika, a máshitű vándoraszkéta felismerése
Egy csapásra romba döntötte a halmazokat;
Az a tökélyharcos, aki így ismer meg mindent,
Nem tér nirvánába, hanem megismerésben marad.

8.

Mi ez a megismerés, kié, és honnan van?
Hiszen ez a tapasztalás teljesen üres!
Aki nem esik kétségbe e felfedezés láttán,
Az a tökélyharcos azonnal megvilágosodik.

9.

Ha a tökélyharcos ostobán formákat tapasztal,
Vagy érzetek, képzetek elgondolások foglalkoztatják,
Vagy akár azt hiszi: üresek mind e halmazok;
Csak jelekkel foglalkozik, feledve a születetlent.

10.

De ha ezek közül egyikkel sem foglalkozik,
Sőt még azt sem gondolja: "engem ez foglalkoztat",
Otthontalan vándorol, a bölcsességben megszilárdul,
A születetlen elmélyülés roppant nyugalmát eléri.

11.

Azt a tökélyharcost, aki megbékélt magával,
A hajdani beérkezettek már régen megjósolták.
Mivel jól tudja, hogy minden egyformán üres,
Még az elmélyülés képzete sem teszi beképzeltté.

12.

Ezáltal a Buddha-bölcsességgel foglalkozik,
Ám tudja, hogy ez semmivel sem foglalkozás,
Nem érdekli semmiféle elképzelés,
Csak az önfelülmúló megismerés gyakorlása.

13.

Ami nincs, azt joggal nevezzük nemlétezőnek,
Csak a gyermetegek képzelik el létezőnek,
Valójában nincs sem létező, sem nemlétező;
Az ezt tudó tökélyharcos megbizonyosodik.

14.

Aki tudja, hogy az öt halmaz csak elképzelés,
De nem különbözteti meg őket a képzelettől,
Annak elcsitulnak hemzsegő gondolatai,
És csak az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

15.

Aki jó barátokkal és éles látással bír,
Az nem riad vissza e tanítás hallatán,
Ám aki rossz barátok hatása alá kerül,
Az égetetlen edény gyanánt esik össze.

16.

Miért is nevezik őt tökélyharcosnak?
Mert véget akar vetni minden kötődésnek,
Hogy elnyerje a teljes megvilágosodást.
Ezért hívják "tökélyre törekvő lénynek".

17.

Miért hívják őt nagyra hivatottnak?
Mert az összes lény közül a legtöbbre hivatott:
Hogy megváltsa a világot a nézetektől;
Ezért nevezik őt nagyra hivatottnak.

18.

Nagylelkű, nagyvonalú és nagyerejű.
A legkiválóbb kocsi bakjára fölhágva,
Nagy páncélban száll szembe a Gonosszal;
Ezért hívják nagyra hivatottnak.

19.

Mint a fejvesztésre ítélt milliókra,
Akiket egy mágus varázsolt a piactérre,
Úgy tekint a lényekre a tökélyharcos;
Nem rettenti, hogy káprázat minden.

20.

Forma, érzet, képzet, indíttatás, tapasztalat
Nem kötött vagy kötetlen, hiszen nem létezik.
Ez sem tántorítja el a tökélyharcost;
Ez az állhatatos ember legjobb páncélzata.

21.

Miért nevezik a nagy kocsit nagy kocsinak?
Mert ezen szabadítja meg a lényeket.
A nagy kocsi felmérhetetlen, mint a tér,
Aki csak felszáll rá, boldog révbe ér.

22.

Nincs, ki felszálljon rá és nem halad semerre,
A nirvánába tart, mondják, de még senki sem látta;
Hiszen a tűz sem megy sehová, amikor kialszik;
Ezért nevezik a nirvánát ellobbanásnak.

23.

A múltban, a jövőben vagy a mában
A tökélyharcost lehetetlen megtalálni;
Egyszerű és oszthatatlan tisztaságú,
Mert csak az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

24.

Amikor a tökélyharcos bölcsességszeme kinyílik,
Attól kezdve mindenben megpillantja a születetlent;
Hatalmas együttérzés fogja el, mégsem gondol a lényekre,
Hanem az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

25.

Ha a lények, a szenvedés képzete kél benne:
"Szolgáljam a lények javát, szabadítsam meg őket a szenvedéstől!"
Önmagáról és másokról képzeleg a tökélyharcos,
És nem az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

26.

Úgy látja a többi lényt, mint saját magát,
A dolgokat meg éppen úgy, mint amazokat;
Sem szülöttnek, sem nem-szülöttnek nem képzeli őket,
Hanem az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

27.

Túllépve mindenen, amiről a világon beszélnek,
Felülmúlva mindent, ami csak keletkezett,
Elérhető a felmérhetetlen, halhatatlan tudás;
Ezt nevezik önfelülmúló megismerésnek.

28.

Azt a harcost, aki kitartóan ezzel foglalkozik,
Kimozdíthatatlan bölcsességűnek kell nevezni;
Tudja már, hogy semminek sincs saját természete,
Így csak az önfelülmúló megismeréssel foglalkozik.

 

Word formátumban [« word ]

 

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011