"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Buddhista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

 

Szív Szútra

- The Heart Sutra (Prajnaparamita Hridaya Sutra) -

fordította Bánfalvi András

 

SZÍV SZÚTRA

HOSSZABB VÁLTOZAT

Hódolat a Mindentudónak!

Így hallottam. Egyszer a Bhagavat Rádzsagrihában időzött, Gridhrakúta hegyén nagyszámú bhiksuval és nagyszámú bódhiszattvával.

Abban az időben a Bhagavat a Dzsamhirávaszambhóda meditációba merült. Ugyanekkor a nagy és nemes Avalókitésvara Bódhiszattva, aki a mélységes Pradzsnyápáramitát tanulmányozta, így gondolkodott:

- Öt szkandha van, s ezeket a Buddha jellegük szerint üreseknek nevezte.

Ekkor a tiszteletreméltó Sáriputra, a Buddha mágikus ereje által így szólt a nemes Avalókitésvara Bódhiszattvához:

- Ha egy család fia vagy leánya a mélységes Pradzsnyápáramitá tanulmányozásába kíván elmélyedni, hogyan tanuljon?

Erre a nagy és nemes Avalókitésvara Bódhiszattva így felelt a tiszteletreméltó Sáriputrának:

- Ha egy család fia vagy lánya a mélységes Pradzsnyápáramitában szeretne elmélyedni, így kell gondolkodnia: "Öt szkandha van, melyek természetüknél fogva üresek. A forma üresség, az üresség valójában forma. Az üresség nem különbözik a formától, a forma nem különbözik az ürességtől. Ami forma, az egyben üresség, ami üresség, az egyben forma. Így az érzékelés, név, fogalom és tudás szintén üresség. Ezért, ó, Sáriputra, minden dolog (dharma) üresség jellegű, nem keletkeznek és nem szűnnek meg, nem szennyezettek és nem makulátlanok, nem tökéletlenek és nem tökéletesek. Ezért, ó, Sáriputra, itt, ebben az ürességben nincs forma, sem név, sem fogalom, sem tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és tudat. Nincsenek formák, hangok, illatok, ízek, tapinthatók és tudattárgyak. Nincs szem, s így tovább, egészen addig, hogy: nincs tudat(osság elem), nincsenek tárgyak, nincs elmebeli ismeret. Nincs tudás, nincs tudatlanság, nem létezik a tudatlanság eltörlése, egészen addig, hogy: nincs romlás és nincs halál; nem létezik a romlás és halál eltörlése; nem létezik a Négy Igazság, vagyis a szenvedés, a szenvedés eredete, a szenvedés megszüntetése, és a hozzá vezető út. Nincs tudás, nem létezik a nirvána elérése, sem a nirvána el-nem-érése. Ezért, ó, Sáriputra, mivel nem létezik a nirvána elérése, a személy, aki eljutott a bódhiszattvák Pradzsnyápáramitájához, a gondolatok eltakaró hatása nélkül időzik, és e hatás megszűntével sem kezd remegni, mert legyőzött minden félnivalót, s végül eléri a nirvánát.

- A múlt, jelen és jövő minden Buddhája ráébredt a legmagasabb tökéletes tudásra.

- Ezért ismernünk kellene a Pradzsnyápáramitát, a nagy bölcsesség versét, a felülmúlhatatlan verset, mely minden fájdalmat lecsillapít - ez így igaz, nem valótlan - a Pradzsnyápáramitában hirdetett verset:

"Ó, bölcsesség, átment, átment, át a túlsó partra, megérkezett a túlsó partra. Szváhá!"

Így tanítsa egy bódhiszattva a mélységes Pradzsnyápáramitá tanulmányozását.

Mikor a Bhagavat kiemelkedett a meditációjából, ekképp adta jóváhagyását Avalókitésvara Bódhiszattvának, mondván:

- Jól tetted, jól tetted, nemes fiam! Így van, nemes fiam! Így kell végrehajtani a mélységes Pradzsnyápáramitá tanulmányozását. Ahogyan te leírtad, úgy örvendenek annak az arhat tathágaták. Így beszélt derűs elmével a Bhagavat. És a tiszteletreméltó Sáriputra, a nagyrabecsült Avalókitésvara Bódhiszattva s az egész gyülekezet, az istenek, emberek, démonok és gandharvák magasztalták a Bhagavat szavait.

Itt végződik a Pradzsnyápáramitá-hridaja szútra.

SZÍV SZÚTRA

RÖVIDEBB VÁLTOZAT

Hódolat a Mindentudónak!

A tiszteletreméltó Avalókitésvara Bódhiszattva a mélységes Pradzsnyápáramitá (a tökéletes bölcsesség) tanulmányozásakor a következőképpen gondolkodott:

Öt szkandha van, s ezeket a Buddha jellegük szerint üreseknek tartja.

- Ó, Sáriputra - mondta -, a forma üresség, s az üresség valójában forma. Az üresség nem különbözik a formától, a forma nem különbözik az ürességtől. Ami forma, az üresség, ami üresség, az forma.

- Ugyanez áll az érzékelésre, névre, fogalomra és tudásra.

- Ezért, ó, Sáriputra, minden dolog üresség jellegű, nem keletkeznek és nem szűnnek meg, nem szennyezettek és nem makulátlanok, nem tökéletlenek és nem tökéletesek. Itt, ó, Sáriputra, ebben az ürességben nincs forma, sem név, sem fogalom, sem tudatosság. Nincs szem, fül, orr, nyelv, test és tudat. Nincsenek formák, hangok, illatok, ízek, tapinthatók és tudat-tárgyak.

- Nincs szem, s így tovább, egészen addig, hogy: nincs tudat(osság elem).

- Nincs tudás, nincs tudatlanság, nem létezik a tudatlanság eltörlése, egészen addig, hogy: nincs romlás és nincs halál; nem létezik a romlás és halál eltörlése; nem létezik a szenvedés, a szenvedés eredete, a szenvedés megszüntetése, és a hozzá vezető út. Nincs tudás, nem létezik a nirvána elérése.

- Ezért, ó, Sáriputra, mivel nem létezik a nirvána elérése, a személy, aki eljutott a bódhiszattvák Pradzsnyápáramitájához, a gondolatok eltakaró hatása nélkül időzik, és e hatás megszűntével sem kezd remegni, mert legyőzött minden félnivalót, s végül eléri a nirvánát.

A múlt, jelen és jövő minden buddhája, miután tanulmányozta a Pradzsnyápáramitát, a legmagasabb tökéletes tudásra ébredt. Ezért érdemes ismerni a Pradzsnyápáramitá nagyszerű versét, a nagyszerű bölcsesség versét, a felülmúlhatatlan verset, a páratlan verset, mely lecsillapít minden kínt - ez így igaz, nem valótlan - a Pradzsnyápáramitában kinyilatkoztatott verset:

"Ó, bölcsesség, átment, átment, át a túlsó partra, megérkezett a túlsó partra. Szváhá!"

Így végződik a Pradzsnyápáramitá szíve.

Eredeti szöveg: F. Max Müller (ed.): Buddhist Mahayana Text II. (Sacred Books of East 49. Motilal Banarsidass, 1990.) [Oxford, 1894]

További fordítások:

» Szív szútra (Agócs Tamás fordítása)  
» Szív szútra (Fődi Attila fordítása)
Word formátumban [« word ]

Szankszkrit szöveg (Dr. Michael E. Moriarty átirata):

prajnaparamita hridaya sutra

aryavalokitesvaro bodhisattvo
gambhiram prajnaparamita caryam caramano vyavalokayati
sma panca skandhas tams ca sva bhava sunyam
pasyati sma iha sariputra

rupam sunyata va rupam rupan na prithak
sunyata sunyataya na prithag rupam
yad rupam sa sunyata ya sunyata sa rupam
evam eva vedana samjna samskara vijnanam

iha sariputra sarva dharma sunyata
laksana anutpanna anruddha avmala anuna aparpurna
ta sariputra sunyatayam

na rupam na vedana na samjna na samskara na vijnana
na caksuh srotam na ghrana jihva kaya manah
na rupa sabda gandha rasa spistavya dharmah
na caksur dhatur ya van na mano vijnanam dhatur

na vidya na vidya na vidya ksayo va vidya ksayo
ya van jaramaranam na jaramarana ksayo
na duhkha samudaya nirdoha margajna
na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti

tvad bodhisattva prajnaparamita asritya
viha ratya citta varano vidya ksayo na vidya ksayo
ya van jaramaranam na jaramarana ksayo
na duhkha samudaya nirodha margajna
na jnanam na prapti na bhismaya tasmai na prapti

tvad bodhisattvanam prajnaparamita asritya
viha ratya citta varano citta varano
na siddhitvad atrasto vipa ryasa ti kranto
ni stha nirvana tya dha vyava sthitah

sarva buddhah prajnaparamitam asritya
(a?)nuttaram samyaksambodhim abdhisambuddhah
ta smai jnata vyam
prajnaparamitamahamantram mahavidyamantram

anuttaramantram asamasama mantram
sarva duhkha prasa manam sa tyam ami thyatvat
prajnaparamitayam ukto mantrah tadyatha

GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA

Tibeti szöveg:

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 10-02-2010