"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ előre »]

Tarr Dániel

Magyarországi Buddhista Közösségek

- Hungarian Buddhist Groups -

2009.

Mahajána Buddhista Közösségek

MAHAJÁNA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGEK

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

A Tan Kapuja Buddhista Egyház

Elnök: Mireisz László
Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
Telefon: 280-6712 / Mobil: 70-339-9905 / fax: 280-6714
E-mail: egyhaz@tkbf.hu
Honlap: www.mahayana.hu

 • Átama - Árja Tantra Mandala
 • Mennyei Trón Öt Elem Rend
 • TeKi KaGyü
 • Magyarországi Nyingmapa Közösség
 • A Tan Kapuja Zen Közösség
 • Tan Kapuja Buddhista Egyház 1991-ben jött létre öt buddhista kisközösség összefogásaként: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Kvanum Zen Iskola, TeKi KaGyü és a Mennyei Trón Öt Elem Rend. Az Egyház még ebben az évben létrehozta felsőoktatási intézményét, a Tan Kapuja Buddhista Főiskolát, hogy a buddhizmus tanítását és kultúráját felsőfokon képviselje Magyarországon. 2004-ben elvállalta egy közoktatási intézmény, a Kis Tigris Gimnázium és Szakiskola fenntartói feladatait is.

  Jelenleg az Egyház hét közösségből áll: Átama - A Nyugati Tanítvány Nemes Tantrikus Köre, Magyarországi Nyingmapa Közösség, Mokusó Zen Ház, A Tan Kapuja Zen Közösség, TeKi KaGyü, Buddhista Vipasszaná Társaság, Mennyei Trón Öt Elem Rend.

  » A közösség története

  Átama - Árja Tantra Mandala

  Átama - Árja Tantra Mandala

  A rend alapítói: dr. Dobosy Antal, dr. Hetényi Ernő, dr. Mireisz László.

  E-mail: egyhaz@tkbf.hu
  Honlap: www.mahayana.hu

  A rend minden buddhista és minden más szellemet felszabadító tanítást elfogad, és arra törekszik, hogy ezek végső lényegét megvalósítsa. Elfogad minden szakrális életmódot, kiemelt feladatának azonban a tanítást tekinti. A gyülekezet tagjainak a célja, hogy a különböző szintű kötöttségeiket elnyesegessék és saját belső iránytűjükhöz igazodjanak. Belátják, hogy az előttük járt mesterek tanításai is a kötődések felszámolására irányulnak, a teljes belső szabadság irányába mutatnak.

  Ebből nem külső tanítások vagy tanítók megtagadása vagy elfogadása következik, hanem a hozzájuk kötődés felszámolása, s ezáltal minden tanítás és tanító iránti nyitottság. A vallási irányulást így a külső formai elemek helyett a belső szellemi tartalom határozza meg, egy belső szellemi építkezés, s ezt kell a világ felé az életmódban, a viselkedésben és a mások felé való megnyilatkozásban közvetíteni.

  A rend tagjainak fontos célja az is, hogy a buddhista tanítás mindhárom szintjének elméleti ismeretén túl a vallás gyakorlataiban is kellőképpen elmélyüljenek. Ez összeszedett, a buddhista tanítást a középpontba állító életmódot és életvezetést, az élet és a természet mindenek felett tiszteletét jelenti, amely együtt jár a magasrendű erkölcsi beállítottság megszerzésével és a lények iránti részvét és segítőkészség kifejlesztésével és birtoklásával.

  » A közösségről bővebben

  Mennyei Trón Öt Elem Rend

  Mennyei Trón Öt Elem Rend

  Vezeti: Cser Zoltán

  E-mail: cserzoltan@mailbox.hu
  Honlap: www.mahayana.hu

  A Mennyei Trón Öt Elem iskoláját Wu Pei-sheng buddhista szerzetes alapította 1730-ban, Shantungban. Ennek jelenlegi vezetője Rev. Dr. Varga László dharma-tanító, holisztikus orvos. A Rend szervesen közreműködött a Tan Kapuja Buddhista Egyház és Főiskola megalapításában.

  A Rend tanításai a négy nemes igazságra épülő négy alap szútrából indulnak ki, valamint a gyakorlatokhoz tartozó szóbeli hagyományból. A testi gyakorlatokhoz jóga és az öt tanvédő harcművészeti formagyakorlatai tartoznak, a lelki képzés a hagyományos ázsiai orvoslás és lélektan tanításaira, és a magyar nyelvű - közel 2 órás - áhitatszertartásra épül. A szellemi képzésnek része még az asztrológia és a történetírás megismerése.

  A Rend egyházi tevékenységként a buddhista fogadalmat tett hívők számára magyar nyelvű névadási, házasságkötési és halottbúcsúztatási szertartást is rendez.

  A Rend közel 150 fős tagsága összesen négy városban a hét minden napján tart foglalkozásokat, havonta egy alkalommal pedig a teljes tagság dharma-tanítással összekötött áhítatszertartáson vesz részt.

  Rendünk hagyományörző iskola, szemlélete ökumenikus, ezáltal minden vallás tanításait és hitgyakorlati formáit tiszteletben tartja; meggyőződése, hogy a vallásalapítók ugyanazon prófétai lánc tagjai. Célunk - Csoma bódhiszattva szándékainak megfelelően - a magyar hagyományvonal beolvasztása a buddhista gyakorlatba.

  TeKi KaGyü

   

   

  TeKi KaGyü

  E-mail: egyhaz@tkbf.hu
  Honlap: www.mahayana.hu

  A Természetellenes Kilátástalanság Karmikus Gyülekezete (a továbbiakban TEKI-KAGYÜ) A Tan Kapuja Buddhista Egyház egyik alapító közössége, annak a megalakulása pillanatától integráns része, s mint ilyen, fenntartja magának a jogot az Egyházi Tanács munkájában és döntéseiben való részvételre.

  A TEKI-KAGYÜ tagja minden olyan személy, akit a közösség annak tekint és nyilvánít. A tagnak nyilvánítás még az illető személy szándéka és tudta nélkül is megtörténhet, ugyanakkor a közösségbe nem lehet jelentkezni, mivel a TEKI-be a tagok általában beleszületnek, ez veleszületett természetük, s a tagság kinyilvánítása csupán ezen együttszületett természet felismerése a közösség más tagjai részéről.

  A tagságnak nem előfeltétele bármely magyarországi vagy külhoni buddhista közösséghez vagy iskolához tartozás sem. Ez utóbbi oka a TEKI-KAGYÜ létszemléleti alapelveiben gyökerezik.

  » A közösségről bővebben

  Dzsaj Bhím Közösség

  Dzsaj Bhím Közösség

  Vezető: Orsós János
  Székhely: 3786 Hegymeg, Dózsa utca 1.
  Telefon: 30-830-2029, 30-830-2026
  E-mail: orsos@jaibhim.hu
  Honlap: www.dzsajbhim.hu

  A Dzsaj Bhím egy vidám köszöntés, tízmillió indiai így köszön egymásnak. Ők a dalitok. Büszke közösség, amelynek a múltban nagyon nehéz sors jutott. Szüleik, nagyszüleik mind halmozottan hátrányos helyzetű emberek voltak, s még ma is sokuknak naponta szembe kell nézni a kiszolgáltatottsággal.

  Őseik több mint egy évezreden át a társadalom számkivetettjeiként éltek: mindenki irtózott attól, hogy megérintse őket. Mások a közelségüket is elkerülték, mert még az árnyékukat is szennyezőnek gondolták. Ha jártak iskolába, külön ültették őket, ha kaptak munkát, mindig a legpiszkosabb, legrosszabbul fizető munka volt az övék.

  A köszönésükkel - Dzsaj Bhím - arra emlékeztetik egymást, hogy ötvenhatban sikerrel megvívták a maguk forradalmát az emberi jogaikért. Szent ügy az övék, megdobbantja a mi szívünket is, mivel mi is találkozunk lenézéssel, elkülönítéssel. Mi is szeretnénk magunk mögött tudni a hátrányos megkülönböztetést.

  Hinajána Buddhista Közösségek

  HINAJÁNA BUDDHISTA KÖZÖSSÉGEK

  Buddhista Vipassana Társaság

  Buddhista Vipassana Társaság

  Vezeti: Dobos Andrea Beáta
  Székhely: 2145 Kerepes, Vécsey Károly utca 29.
  Telefon: 36-20-3580297
  E-mail: vipassanahu@gmail.com
  Honlap: www.vipassana.hu

  Alapítványunk és társaságunk alapítója Sayadaw U Pandita burmai szerzetes, aki hazájában és számos országban rendelkezik kolostorokkal. Közvetlen tanára a burmai Mahasi Sayadaw volt, aki saját napirenddel és speciális módszerrel rendelkező szatipatthána vipasszaná meditációs technikát hozott létre. A módszer apró részletekig kidolgozott, rendkívül hatékony és lehetőséget teremt a belátások elérésére. Burmában ezért nagyon népszerű, és több száz kolostor vette át tanításait, könyveit és magyarázatait.

  Alapítványunk célja a Burmában élt Mahasi Sayadaw által kidolgozott Satipatthana Vipassana meditációs technika megismertetése Magyarországon. E meditációs technika nagymértékben növeli az önismeretet és segít az emberi kapcsolatok fejlesztésében. A metta (szeretet) meditációs módszer elmélyíti a kapcsolatokat és feloldja a konfliktusokat. Alapítványunk és társaságunk létrejöttét Sayadaw U Pandita burmai szerzetes kezdeményezte és támogatja.

  Vipasszaná Magyarország

  Vipasszaná Magyarország

  Vipasszaná meditációs tanfolyam
  S. N. Goenka tanításai alapján
  Jelentkezés: Murányi Árpád
  Székhely: 1106 Budapest, Nagyicce utca 15.
  Telefon: 20-263-0741
  E-mail: dhamma.hu@gmail.com
  Honlap: www.dhamma.hu

  A Vipassana tanfolyamon adott képzés három lépcsőből áll. Az első, hogy tartózkodnunk kell minden olyan cselekvéstől, a fizikai szinten és a beszéd szintjén egyaránt, amely mások békéjét és harmóniáját zavarja. Nem szabadulhatunk meg a tudati szennyeződésektől, amíg olyan dolgokat cselekszünk a test és beszéd szintjén, melyek megsokszorozzák ezeket a szennyeződéseket. Ezért a gyakorlás elengedhetetlen első lépése egy erkölcsi kódex betartása. Az ember vállalja, hogy nem öl, nem lop, nem követ el helytelen szexuális magatartást, nem hazudik és nem használ intoxikáns anyagokat. Ezektől a cselekedetektől való tartózkodással elősegítjük tudatunk lecsendesítését.

  A következő lépés egy bizonyos fokú uralom megszerzése a féktelen tudat felett azáltal, hogy egy konkrét dologra összpontosítunk, mégpedig a légzésre. Próbáljuk figyelmünket minél hosszabb időn keresztül légzésünkre összpontosítani. Ez nem egy légző-gyakorlat, mellyel légzésünket szabályozzuk, hanem úgy figyeljük meg légzésünket, ahogyan az éppen történik: ahogyan belélegzünk, majd kilélegzünk. Ily módon tovább csendesítjük a tudatunkat, hogy az megszabaduljon a heves negativitások hatalmából. Ezzel párhuzamosan a tudatunkat koncentrálttá és élessé tesszük, képessé a belső valóság szemlélésére.

  Ez a két első lépés, a morális élet és a tudat kontrollja önmagukban is nagyon szükségesek és hasznosak, ugyanakkor ön-elfojtáshoz vezetnek, amennyiben nem tesszük meg a harmadik lépést: a tudat megtisztítását a szennyeződésektől a saját természetünkben való elmélyedés útján. Ez valójában a Vipassana: megtapasztalni a belső igazságot a folyamatosan változó test-tudat jelenségek szisztematikus és higgadt figyelése útján, melyek a bensőnkben megjelenő érzékelésekben nyilvánulnak meg.

  Tibeti Buddhista Közösségek

  TIBETI BUDDHISTA KÖZÖSSÉGEK

  Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség

  Magyarországi Árya Maitreya Mandala Egyházközösség
  Buddhista Misszió

  dr. Pressing Lajos ügyvivő
  Székhely: 1112 Budapest, Susulyka u. 240.
  Levelezési cím: 1386 Budapest, Pf.952
  Telefon: 249-8101, 385-2098 Fax/üzenetrögzítő: 385-2098
  E-mail: info@buddhizmus.hu
  Honlap: www.buddhizmus.hu

  A Buddhista Misszió 1952-ben alakult meg, mint a buddhista világvallás első Magyarországon elismert felekezete. A többi egyházhoz hasonlóan az alapító Dr. Hetényi Ernő által vezetett Buddhista Missziót is az egykori Állami Egyházügyi Hivatal vette nyilvántartásba, s felügyelte. Az egyház 1953-ban csatlakozott ahhoz az elsősorban Európában és Amerikában hódító szellemi megújulási mozgalomhoz, amelyet az Indiában élő, de európai születésű, nagyhírű buddhista szerzetes, Láma Anagarika Govinda kezdeményezett.

  E felekezet egyik megkülönböztető vonása, hogy hívei a buddhizmus keleti országokban őrzött hagyományaiból igyekeztek kiszűrni a kortól és kultúrától független, örökérvényű szellemi tanításokat; lemondtak ugyanakkor az egyes történeti iskolák ma nyugaton szokatlanul, vagy egzotikusan ható külsőségeiről. Törekvésük egy olyan, az egyetemes buddhista vallás lényegét megőrző vallásgyakorlási forma kimunkálása volt, amely beilleszthető a nyugati kultúrába, és összeegyeztethető a mai társadalomban élő ember normális életvitelével. A felekezet Árja Maitréjáról, a buddhista Szentírás próféciáiban megjósolt eljövendő Buddháról nevezte el magát, aki a felebaráti szeretet megváltó erejét személyesíti meg.

  » A közösség története

  Buddhista Gyémánt Út Közösség

  Buddhista Gyémánt Út Közösség

  Major Péter ügyvivő
  Székhely: 1074 Budapest, Huszár utca 7-9.
  Telefon / fax: 321-7025
  E-mail: info@buddhizmusma.hu
  Honlap: www.buddhizmusma.hu

  Láma Ole Nydahl és felesége, Hannah 1969-ben Nepálban találkoztak a 16. Karmapával, aki felkérte őket, hogy alapítsanak meditációs központokat a nyugati világban, biztosítsák a tanítások fennmaradását és tegyék azokat hozzáférhetővé az intelligens és önállóan gondolkodó emberek számára.

  A magyar Gyémánt Út Buddhista Közösség a Láma Ole Nydahl által alapított, több mint 500 meditációs központból álló hálózat része, amelynek a 17. Karmapa, Táje Dordzse a szellemi vezetője. Ezek a központok nem hierarchikus rendszerben működő intézmények, hanem olyan barátságon alapuló helyek, ahol az emberek megtanulhatnak meditálni, megoszthatják tapasztalataikat, együtt fejlődhetnek és aktívan részt vehetnek a közösség munkájában.

  Magyarország szinte minden nagyvárosában található buddhista központ, amelyekről a „meditációs központok” menüpont alatt található további információ. A hétköznap esténként vezetett meditációk nyilvánosak és ingyenesek, az újonnan érkezők számára pedig készséggel adunk magyarázatot és információt. Központjainkat többször látogatják buddhista tanítók kisebb hétvégi kurzusok keretében. Láma Ole Nydahl évente kétszer tart nyilvános előadást Budapesten, nyaranta pedig Becskén, a vidéki elvonulási központunkban vezet kurzust.

  » A közösség története

  Dharmaling Magyarország Tibeti Buddhista Közösség

  Dharmaling Magyarország Tibeti Buddhista Közösség

  Spirituális vezető: Láma Shenphen rinpocse
  Képviselő: Varga Mariann
  Székhely: 1031 Budapest, Vízimolnár utca 12., III/10.
  Telefon: 30-878-9047
  E-mail: hungary@dharmaling.org | office@dharmaling.org
  Honlap: www.dharmaling.org

  A Dharmaling Buddhista Közösség egy többnyire nyugaton tevékenykedő szervezet. A Gelugpa leszármazást követve a szervezet vezetője - a nyugaton újjászületett és a tibeti közösség által hivatalosan elismert tulku, Shenphen Rinpocse Láma nonszektariánus (rime) típusú megközelítést képvisel. A Dharmaling tanítások és gyakorlatok hagyományosak, azonban a nyugati emberek számára hozzáférhetővé, az általuk élt életben alkalmazhatóvá lettek formálva.

  Három különböző országban létezik rendszeres tanítói program, időszakosabb tanítások az olyan országokban vannak, ahol tanulócsoport létezik. Évente elvonulásokat és szemináriumokat is szerveznek. A Dharmaling humanitáriánus területeken is aktív az 1989-ben létrehozott Amchi non-profit szervezeten keresztül. A Dharmaling regisztrált vallási közösség és alapítvány.

  » A közösség története

  Magyarországi Dzogcsen Közösség

  Magyarországi Dzogcsen Közösség

  Vezető testület: Kubát Erzsébet, Lakatos Móni, Gedeon Irén
  Székhely: 2330 Dunaharaszti, Munkácsy Mihály utca 23.
  Telefon: 30-489-3205, 20-358-0531, 30-397-1511
  E-mail: info.dzogchen@gmail.com
  Honlap: www.dzogchen.hu

  A magyar közösség 2000 őszén alakult és két év múlva vált a Nemzetközi Dzogcsen Közösség teljes jogú tagjává.

  A dzogcsentanítás központi témája a létezés valódi természetének közvetlen és azonnali felismerése, és az ebben való megszakítatlan tartózkodás, ami a történeti Buddha tanításának végső lényegére mutat rá. Ez a hagyomány e földtekén a tibeti buddhizmusban maradt fenn, bár lényegében annál sokkal régibb. A magyar Közösség Chögyal Namkhai Norbu Rinpocse átadási vonalát követi. A Közösség a kezdetek óta sok segítséget kapott a Tan Kapuja Buddhista Főiskolától.

  A dzogcsen kitűnően alkalmazkodik a modern társadalom által támasztott igényekhez. Nem ír elő merev szabályok követését, illetve szerzetesi fogadalomtételt. Lényegi alapelve az egyéni szabadságon alapuló, tudatos, önálló életszemlélet, amelynek gyökere saját valódi lényegünk felismerése. Ebből az állapotból a mesterkéletlen együttérzés spontán módon bontakozik ki.

  A belső és külső feltételek változása arra ösztönözte a Közösséget, hogy önálló társadalmi szervezetet hozzon létre. A Fővárosi Bíróság 2005. december 1-én jegyezte be a Magyarországi Dzogcsen Közösséget mint önálló egyházat.

  » A közösség története

  Kamala Buddhista Egyházközösség

  Kamala Buddhista Egyházközösség

  E-mail: kamala@kamala.hu
  Honlap: www.kamala.hu

  Szanghánk, a Kamala Buddhista Egyházközösség 2003-ban alapíttatott, sokéves előkészítő munka után, amikor ŐSZENTSÉGE SAMAR RINPOCSE a dél-spanyolországi Benalmádenában történő találkozásunkkor — az ottani sztúpa avatásakor — áldását adta egy, a védnöksége alatt működő budapesti székhelyű buddhista központ létrehozásához.

  A Szangha indulása óta látogatást tett nálunk és tanítást adott (kronológiai sorrendben) Őeminenciája Dzsecün Kusó Rinpocse asszony, Őszentsége Szakja Trizin nővére; Tiszteletreméltó dr. Valpola Kalianatissza, a Buddha-ereklyék őrzője és kísérője, Láma Helmut az ausztriai Voralbergből; Professzor Szamdong Rinpocse, Tibet emigrációban működő kormányának láma-miniszterelnöke.

  » A közösség története

  Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség, Karma Ratna Dargye Ling

  Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség, Karma Ratna Dargye Ling

  Füzeskuti Ferenc (Csöpel Láma) hitéleti vezető
  Karma Dordzse Ling: 1039 Budapest, Hunyadi utca 45.
  Levelezési cím: 1311 Budapest, Pf.31. Telefon/fax: 240-8847 Elvonulási Központ: 3073 Tar, Buddhista Központ
  Telefon: 32-470-206 Vendégház: 32-470-535
  E-mail: kagyu.center@gmail.com
  Honlap: www.buddha-tar.hu

  A Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség a Belső Ösvény élő hagyományát gyakorlók közössége. Az ezer éves tibeti Karma Kagyüpa hagyomány szellemi elődein keresztül Buddha óta - azaz 2500 éve töretlen vonalban őrzi a belső ösvény áldását és tanításait, amelyeket mestertől tanítványig ad át. E vonalat képviseli és adja át közvetlenül közösségünk alapítója és szellemi vezetője, a tibeti születésű Dordzse Lopön Láma Ngawang Rinpocse, valamint magyar tanítványa Tiszteletreméltó Láma Csöpel.

  Arra törekszünk, hogy a szellemi-lelki fejlődés hiteles, gyakorlati ösvényének megtalálásában segítséget nyújtsunk nemcsak a buddhistáknak, hanem minden érdeklődőnek vallási elkötelezettségtől függetlenül. E munkánkban a több ezer éves buddhista szellemi hagyomány tapasztalataira támaszkodunk. A tanítások eredeti tisztaságukat megtartva, közvetlenül a mai emberhez szólnak egyszerű és érthető, mai nyelven tárják elénk a megvilágosult mesterek személyes tapasztalatából merített mélységes lélektani felismeréseinek kimeríthetetlen gazdagságát, és biztos útmutatással szolgálnak a belső fejlődés gyümölcsöző útját keresőknek.

  » A közösség története

  Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

  Khyenkong Karma Tharjay Buddhista Egyházközösség

  Kovács Endre ügyvivő
  Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 72.
  Telefon: 20-225-6793
  E-mail: info@khyenkongtharjay.hu
  Honlap: www.khyenkongtharjay.hu

  A Karma Khyenkong Tharjay Dargye Dharma Központ 2007 tavaszán, Bodhgaján jött létre kedves Tanítónk, Őeminenciája II. Beru Khjence Rinpocse végtelen együttérzése révén. 2007-ben egy zarándokcsapat többek között azzal a szándékkal indult utnak Indiába, hogy találkozhasson Rinpocsével és áldását, valamint szellemi útmutatását adja egy magyarországi centrum létrehozásához.

  Az új centrum felszentelésére Budapesten 2007 szeptemberében került sor, amikor Őeminenciája újból Magyarországra látogatott és megtisztelt bennünket jelenlétével. Rinpocse központja - nevéhez híven, amely magába foglalja a kiterjedés és gyarapodás szót - nyitva áll minden érdeklődő előtt!

  » A közösség története

  Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

  Mantra Magyarországi Buddhista Egyház

  Vezetők: Kasza Miklós elnök és Babinski Gordána titkár
  Székhely: 1041 Budapest, Rózsa út 71.
  Telefon: 20-458-2013
  E-mail: buddhista@buddhistaegyhaz.hu
  Honlap: www.buddhistaegyhaz.hu

  Egyházunk a "széles ösvény" szellemében mutat utat a buddhizmus iránt érdeklődőknek, és Őszentsége a Dalai Láma tanításait tekinti mérvadónak a problémák megoldására. Egyházunk törekszik lehetőséget adni bárki számára a gyakorláshoz és a tanítások meghallgatásához, értelmezéséhez.

  Magyarországi Nyingmapa Közösség

  Magyarországi Nyingmapa Közösség

  Vezeti: Jakab Katalin

  Telefon: 70-382-4509
  E-mail: jakabk@tkbf.hu
  Honlap: www.nyingmapa.hu

  A Nyingma hagyományt Padmaszambhava, a lótuszból született Guru indította el Tibetben. A Magyarországi Nyingmapa Közösség Szögyál Rinpocse inspirációja révén jött létre 1991-ben, amikor az átadást is megkaptuk a Tibeti könyv életről és halálról c. könyv gyakorlataira, valamint a Dzogcsen és Padmaszambhava c. mű kiadására.

  Szogyal Rinpocse Tibetben született, a század egyik legismertebb szellemi mestere, Dzsamjang Khjence Csötyi Lodrö nevelte fel. Kora gyermekkorától közeli kapcsolatba került mesterével, s részese lehetett az őt körülvevő bölcsességet, könyörületességet és odaadást árasztó légkörnek. Ez segítette, hogy a buddhista tanítások legbensőbb lényegét megértse, s amikor mint tulku, (láma megtestesülés) saját tapasztalatait a hagyományok gyakorlatával egyesítette, felkészült arra, hogy a jövőben a tanítómester szerepét maga is betölthesse. A Rinpocse munkájának értelmét abban látja, hogy Buddha tanítását átadja nyugatnak, gyakorlatokat tart a Tibeti könyv életről és halálról c. művében leírtak körében. A gyakorlatokon résztvevők képessé válnak arra, hogy megértsék, megtestesítsék, és mindennapi életükben hasznosítsák a tanításokat, s így a lehető legnagyobb segítséget nyújtsák másoknak, a világnak.

  Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

  Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség

  Kovács József ügyvivő
  Székhely: 1039 Budapest, Királyok útja 38.
  Telefon/fax: 240-3160
  E-mail: sakyahungary@gmail.com
  Honlap: www.szakja.hu

  Egyházunk a tibeti Buddhizmus Szakja hagyományvonalának töretlen ágát követi, és képviseli Magyarországon. Egyházközösségünk célja a Buddhizmus teljes tanításának megõrzése, rendszeres gyakorlása, valamint hozzáférhetõvé tétele érdeklödõk számára, faji, nemzetiségi, vallási, és eszmei hovatartozástól függetlenül.

  Őszentsége Szakja Trizin (Ngavang Kunga Tekcsen Palbar Szampel Vangi Gyalpo) 1945-ben született a Dél-Tibeti Cedongban. Tibet egyik legősibb spirituális családjából, a Khön családból származik, és a negyvenegyedik tagja a lámák töretlen vonalának, melynek eredete 1073-ba nyúlik vissza.

  1986-ban megalapította a magyar szakjapa közösséget, a Szakja Tasi Csölinget, mely közösség 1998-tól hivatalosan bejegyzett egyházként működik. őszentsége 1998-ban, 2002-ben és 2007-ben látogatást tett Magyarországon a Szakja Tasi Csöling Buddhista Egyházközösség meghívására és tanításokat, beavatásokat tartott több száz ember számára.

  Külön öröm számunkra, hogy őszentsége Szakja Trizin által központunkba küldött állandó (rezidens) tanítónk, Tiszteletreméltó Lama Kalszang 2006 októberében megérkezett, és terveink szerint hosszútávon segíti közösségünk tagjai, és minden érdeklödõ szellemi fejlődését.

  » A közösség története

  Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

  Szangye Menlai Gedün, A Gyógyító Buddha Közössége

  Nagy Zoltán elnök
  Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Híd utca 1.
  Telefon: 30-297-5026
  E-mail: nzashoka@hungarnet.hu

  Szerkesztés alatt...

  Zen Buddhista Közösségek

  ZEN BUDDHISTA KÖZÖSSÉGEK

  Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

  Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége

  Vezető tanító: Csong An Szunyim
  Székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 58., II/2.
  Telefon: 30-408-1211
  E-mail: kvanumzen@gmail.com
  Honlap: www.kvanumzen.hu

  Templom: www.wonkwangsa.net

  Iskolánkat Szung Szán zen mester alapította az Egyesült Államokban. 1972-1994 között tanított ott, Európába 1982-ben jött el először, Magyarországon 1989-ben és 91-ben üdvözölhettük.

  Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

  Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház

  Vezető: Ming Lai apát
  Székhely: 1164 Budapest, Rádió utca 12/a.
  Telefon/fax: 400-0061, 30-508-7571
  E-mail: postmaster@minglai.t-online.hu
  Honlap: www.chanbuddhizmus.mindenkilapja.hu

  A Magyarországi Kínai Chanbuddhista Egyház 2003. augusztusa óta működik a XVI. kerületben. Szinte azonnal megkezdődhetett a már sokak által ismert Tai Ji oktatása. A helyi lakosokon kívül a szomszédos kerületekből, sőt vidéken élő, de Budapesten dolgozó érdeklődők is megkerestek minket, és részt vettek a foglalkozásokon. Azóta folyamatosan működnek a csoportok.

  Sokan vannak, akik már több éve gyakorolnak velünk, mert az együtt töltött idő alatt sikerül a napi gondoktól megszabadulniuk, megnyugszanak, a másfélórás gyakorlás után testileg - lelkileg felfrissülve indulnak haza a családjukhoz. A jó tapasztalatok után sokan elhozzák magukkal barátjukat, szomszédjukat.

  Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

  Magyarországi Xuyun Buddhista Chan Központi Egyház

  Képviselő: Ming Zheng szerzetes
  Székhely: 1153 Budapest, Beller Imre utca 123.
  Telefon: 307-3921
  E-mail: xuyun@freestart.hu, mingzhengfashi@yahoo.com.cn
  Honlap: www.hsuyun.org

  The Zen (Chan) Buddhist Order of Hsu Yun (ZBOHY) was founded on November 8, 1997 by Grandmaster Jy Din Shakya, Abbot and founder of Hsu Yun Temple in Honolulu. The event coincided with an ordination ceremony in which he named Chuan Zhi Shakya after himself, a rare honor bestowed to a disciple. The subsequent year, in May 1998, Grandmaster Jy Din escorted Rev. Chuan Zhi to China where he received full ordination in a month-long ceremony at Hong Fa temple. At the end of the ceremony, Chuan Zhi was entered into the ledgers of the International Buddhist Registry as Abbot of The Zen Buddhist Order of Hsu Yun (Hsu Yun Chan Yuen).

  The Zen Buddhist Order of Hsu Yun is an international organization consisting of individual practitioners, sanghas and practice centers throughout the western world.

  » A közösség története

  Mokusho Zen Ház

  Mokusho Zen Ház
  Taiszendzsi Templom

  Vezető: Yvon Myoken Bec
  Székhely: 1165 Budapest, Sashalom, Rákosi út 77.
  Telefon: +36 70 386 2002 / +36 30 244 2441
  E-mail: info@mokushozen.hu
  Honlap: www.mokushozen.hu

  Az elmúlt 2500 évben a zen gyakorlás megszakítás nélkül hagyományozódott mesterről tanítványra. Ez a tanítás érkezett nyugatra 1967–ben, mikor Taisen Deshimaru Európába jött. Mokusho Zeisler István, zen mester, Deshimaru mester első követője és utódja 1946–ban született Budapesten. Fiatalon Franciaországba ment szüleivel, ahol Deshimaru mester tanítványa lett. Myoken mester harminc éve követi Taisen Deshimaru és Mokusho Zeisler mesterek tanítását, tizenöt éve tanít Magyarországon és Kelet-Európában. Magyarországon két templomot alapított.

  2002-őszén Budapesten került sor a formális Dharma-átadásra (Shiho) Stéphane Kosen Thibaut mestertől, aki Renpo Niwa zenji, a legnagyobb japán zen templom, az Eiheiji egykori apátjának Dharma örököse.

  A Mokusho Zen Ház Magyarországon 15 éve nyújt lehetőséget mindennapi gyakorlásra, szervez hosszabb táborokat, angokat és rövidebb sesshineket. Lehetőség van kesza varrásra, tradicionális oryoki gyakorlásra, menedékvételre - laikus bodhiszatva avatásra - és szerzetesi avatásra.

  » A közösség története

  Egy Csepp Szanga Magyarország - One Drop Zendo Hungary

  Egy Csepp Szanga Magyarország - One Drop Zendo Hungary

  Vezető: Szaladják "Taikyo" István
  Székhely: 1065 Budapest, Hajós utca 32.
  Telefon: 30-255-5560 (Halász Attila: 30-446-2871)
  E-mail: onedropzendo@gmail.com
  Honlap: www.zazen.hu

  Csoportunk alapító tagjai, akik már 1 - 2 éve gyakorlók voltak, 1998 - ban találkoztak először Shodo Harada Roshival egy Magyarországon, Dobogókőn rendezett sesshin keretében. Épp az ezredforduló évében, 2000 - ben érett meg az alapító tagokban az elhatározás, (akik ekkor már mind töltöttek hosszabb rövidebb időt a japán Sogenji kolostorban, név szerint Halász Attila, Király Tamás, Podhorszky Norbert, Szaladják István), hogy a japán Rinzai iskola hagyományát vállalják fel, és ezáltal csatlakoznak Shodo Harada Roshi vonalához, a Roshit tekintve vezető mesterüknek.

  A Onedropzendo tehát a Rinzai iskola vonalába tartozik. Ez azt jelenti, hogy un. koanokat is használ. A koan olyan kérdés, illetve kérdés felelet, amelynek, racionális megoldása nincs, de van intuitív, tapasztalati válasza. Ezen a vonalon a hagyomány szerint koant csak a Roshi ad, és adhat, és ő az, aki ezt az intuitív választ ellenőrzi is a személyes beszélgetéseken, az un. sanzeken. A sanzeneken történik a tanítvány elmélyültségének a felmérése is, és a segítség megadása a Roshi által. Ez a segítség egy koan is lehet. A Roshi tanítása teljesen személyre szabott, mégis általában koant csak egy bizonyos elmélyült állapot elérése után ad, de ez sem biztos.

  » A közösség története

  A Tan Kapuja Zen Közösség

  A Tan Kapuja Zen Közösség

  Közösségünk vezetõi: Dobosy Antal és Hegedűs Róbert zen tanítók
  Székhely: 1091 Budapest, Börzsöny utca 11.
  Telefon: 280-6712
  E-mail: robi@zen.hu / anti@zen.hu
  Honlap: www.zen.hu

  Közösségünk 1989-ben jött létre, nem sokkal az után, hogy először találkoztunk az élő zen hagyománnyal hazánkban és annak egyik kimagasló mesterével, Szung Szán koreai zen mesterrel. Ő volt az első zen mester, aki Magyarországon járt, aki az akkori magyar buddhisták meghívására 1989. nyarán Magyarországra érkezett. Előadásokat tartott itt Budapesten és zen elvonulást, foglalkozást vezetett.

  A közösség egyik célja a zen tanulmányokon túlmenően, a zen Magyarországon való elismertetése és meghonosítása volt. 1991-ben más buddhista közösségekkel együtt elhatároztuk, hogy közösen egy Buddhista Egyházat hozunk létre, melyet be kívánunk jegyeztetni az államilag is elismert egyházak közé. Kezdeményezésünket siker koronázta, és 108 taggal még abban az évben megalapítottuk A Tan Kapuja Buddhista Egyházat, melynek bejegyzése még abban az évben megtörtént. A zen közösség azóta is szervesen illeszkedik az Egyházba, annak munkájában tevékenyen részvevő tagközösség.

  » A közösség története

  To Hi Gan Zendo

  To Hi Gan Zendo

  Vezető: Jäger Willigis atya (Kyo-un Roshi)
  Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 40. (kapucsengő: 23)
  Telefon: 337-7353, 267-0772, 30-202-0842
  E-mail: editiom@axelero.hu
  Honlap: www.arsetvita.hu (zen meditáció címszónál)

  1994 szeptemberében egy német bencés szerzetes, Jäger Willigis atya (Kyo-un Roshi), a japán Szanbo- Kiodan iskola zen-mestere Magyarországra jött, és a zen módszerre alapuló lelkigyakorlatot tartott.

  A TO HI GAN zendóban a zazen technikáját (ülés, légzés, a gyakorlás időtartama) és a szertartási formákat Willigis Jäger ( Ko-Un Roshi ), a Sanbo Kyodan iskola zen-meste-rének tanításai alapján gyakoroljuk.

  Willigis Jäger, bencés szerzetes, zen-mester, jelenleg a Benediktushof spirituális központ lelki vezetője Németországban. A Zendot Marghescu Mária vezeti, aki immáron 20 éve tartozik Willigis Jäger tanítványai közé.

  » A közösség története

  Magyarországi Csan Buddhista Közösség

  Magyarországi Csan Buddhista Közösség

  Vezető: Lotfi Farhad
  Székhely: 111 Budapest, Kruspér utca 9.
  Telefon: 30-364-5650
  E-mail: farhad@freemail.hu

  Szerkesztés alatt...

  További Buddhista Közösségek

  TOVÁBBI MAGYARORSZÁGI BUDDHISTA SZERVEZETEK

  A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  A Tan Kapuja Buddhista Főiskola

  Székhely: 1098 Budapest, Börzsöny utca 11.
  Telefon: (+361) 280-67-12 | Fax: (+361) 280-67-14 | Mobil: (+3670) 339-99-02
  E-mail: tankapu@tkbf.hu
  Honlap: www.tkbf.hu

  Iskolánk 1991-ben - a Tan Kapuja Buddhista Egyház felsőoktatási intézményeként - azzal a céllal jött létre, hogy a rendkívül sokszínű és gazdag buddhista hagyomány tanításait Magyarországon is közkinccsé tegye. Nemcsak egy szűk vallási kör igényeit óhajtjuk kielégíteni, de színesíteni szeretnénk a hazai kulturális palettát, azzal a meggyőződéssel, hogy a buddhizmus alapelvei közel állnak mind a magyar, mind az európai szellemiséghez.

  Iskolánkba nem csak gyakorló buddhistákat várunk, hanem olyan gondolkodni akaró és önmaguk megismerésére vágyó fiatalokat is, akik nem riadnak vissza attól, hogy ember mivoltuk formálását maguk vegyék kezükbe. Lelkileg és szellemileg egyformán érett, integrált személyiségű embereket szeretnénk képezni, akik a megismerés útján semmilyen módszert nem utasítanak el, így az élő irányzatok tanításait és a hagyományos kommentárokat éppúgy tudják használni és méltányolni, mint a tudományos keletkutatás, a filozófia, a nyelvtudomány és a kultúrantropológia eszközeit. Legyenek képesek arra is, hogy itt és most, Magyarországon valósítsák meg a buddhizmus tanításait, világiak és szerzetesek részére kidolgozott életgyakorlatát. Önálló szellemi utat járva ismerjék fel a hagyományos buddhista tanításnak a modernkori emberre gyakorolt kiegyensúlyozó és átformáló hatását.

  » A közösség története

  Mabuhasz Közhasznú Egyesület

  Mabuhasz Közhasznú Egyesület

  Elnök: Gyenei László
  Székhely: 8000 Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.
  Telefon: 20-213-5015 (Székesfehérvár), 30-982-6025 (Budapest) Fax és üzenetrögzítő: 1-310-3357
  E-mail: mabuhasz@mabuhasz.hu
  Honlap: www.mabuhasz.hu

  A MABUHASZ (Maitreya Buddhista Harcművész Szövetség) 1992-ben alakult meg Dunaújvárosban, azaz működése 15 éves múltra tekint vissza. A közösség az elmúlt években kissé átalakult, jelentősen megnőtt a budapesti és székesfehérvári tagok száma is. Ennek kapcsán hoztuk létre Közhasznú Egyesületünket 2006-ban - praktikus okokból - székesfehérvári székhellyel, hogy országos működésű non-profit szervezeti formában valósíthassuk meg céljainkat: az ősi meditációs iskolák tanítása szerint az ember testi, lelki és szellemi fejlődése párhuzamosan valósuljon meg, az életviteli és életvezetési készségek és képességek fejlesztésével összhangban. Mindezek érdekében ismeretterjesztő, elméleti és gyakorlati foglalkozásokon alapuló tanfolyamokat szervezünk, az egészségmegőrzés, a prevenció, a személyiségfejlesztés, rekreáció területein.

  Feladatunknak tekintjük, hogy a nyugat-európai ember megismerje a keleti kultúrkör tapasztalatait, módszereit, valamint képes legyen ezen tapasztalatok integrálására az életminőség és életvitel javítása érdekében. Nagy hangsúlyt fektetünk a non-profit, piaci és állami szervezetekkel történő együttműködésre, célunk és feladataink hatékony megvalósítása érdekében. Programjainkban az esélyegyenlőség megteremtése, a különféle humán szolgáltatások biztosítása nagy jelentősséggel bír. Több rendezvényünk, tanfolyamunk került megvalósításra és van folyamatban jelenleg is Budapest és Székesfehérvár területén.

  Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

  Mahá Maitrí Buddhista Közösség és Konzultációs Szolgálat

  Vezető: Szlamka Péter, Rev. Kapila Vimalakírti M.M.
  Székhely: 1204 Budapest, Alkotmány utca 56.
  Telefon: 284-3302, 20-373-7968
  E-mail: karma@dharma-dialogus.hu, kapila@freemail.hu
  Honlap: www.dharma-dialogus.hu

  A Közösség a teljes buddhista hagyományt figyelembe veszi, szertartásrendjében és a szellemi értékek átadását illetően az ÁRYA MAITREYA MANDALA REND vonalát követi. A Közösség célja : A Dharma gyakorlati megvalósítása , a Buddha tanítása, mint életút.

  A Konzultációs Szolgálat feladata: a hatékony kapcsolattartás megszervezése , a nincstelenek, betegségben szenvedők és idősek támogatása .Felkérésre, előadások szervezése, nyilvános szertartás végzése és ravatalnál a halott búcsúztatás ellátása. Kiemelten fontos feladata: Buddhista lelki gondozói és tanácsadói szolgálatot végezni és az egyéni meditációs képzést hatékonnyá tenni.

  A Közösség kifejezi együttműködési szándékát a más buddhista és történelmi egyházakkal és azok képviselőivel önmagunk és a világ jobb megismerése, fejlődése érdekében. Mivel bárhol történik valami a világban, annak visszahatásai máshol is érezhetők, a példátlan szellemi és fizikai környezetrombolás korszakában a kreatív erőfeszítések egyesítésének lehetőségét szem előtt tartva, részt vállalunk a közös feladatok megoldásában. A bizonytalanság, a fenyegetően közelgő végveszély és a metafizikai szorongások érzete, olyan merész , újszerű, egyéni kezdeményezéseket követel, amelyek egészséges egyensúlyt teremtenek az ellentétes érdekek között és az emberi létnek értelmét és mélységét visszaállítják.

  » A közösség története

  Tibetet Segítő Társaság - Sambhala Tibet Központ

  Tibetet Segítő Társaság - Sambhala Tibet Központ

  Vezető: Hendrey Tibor
  Székhely: 1012 Budapest, Attila út 123.
  Telefon: 266-8084, 70-944-0260
  E-mail: sambhala@elender.hu
  Honlap: www.tibet.hu

  A Tibetet Segítő Társaság 1994-ben alakult alapítvány fomájában, Őszentsége, a XIV. Dalai Láma magyarországi útját követően. Nevezetes látogatása után, 1993-ban Őszentsége magyarországi és kelet-európai képviselőt küldött Budapestre, aki még abban az évben megnyitotta a Tibet Ház központot. A központ megnyitása után magyar polgárok spontán szerveződése folytán alakult meg a Tibetet Segítő Társaság Alapítvány (TST).

  Az alapítvány célkitűzéseit az Alapító Okirat leírásából idézzük: „Az Alapítvány célja, hogy terjessze és népszerűsítse a tibeti kultúrát. Teret adjon a Tibetből és Tibetről érkező naprakész információk torzítatlan közvetítésének Magyarországon. Az Alapítvány hozzájárul a két ország hasonló történelmi múltja miatt is fontos kutatásokhoz, a tibeti magaskultúra tanulmányozásához és védelméhez a Kőrösi Csoma Sándor által megkezdett világi és vallási kapcsolatkeresésen keresztül.”

  A Sambhala Tibet Központ Könyvtára 1994-ben a Tibetet Segítő Társaság Alapítvány megalakulásakor vetette meg alapjait. Jelenleg több mint 20 000 könyv áll rendelkezésre.

  RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum

  RIME Tenzin Sedrup Ling Rime Buddhista Centrum

  Vezető: Karma Dorje elnök
  Székhely: 1147 Budapest, Huszt utca 11., III/2.
  Telefon: 70-519-9208
  E-mail: karma@ludens.elte.hu

  Szerkesztés alatt...

   

  » Buddhista Linkgyűjtemény (Buddhist Link Directory)
  » Theravada Linkgyűjtemény (Theravada Link Directory)
  » Mahajána Linkgyűjtemény (Mahayana Link Directory)
  » Tibeti Linkgyűjtemény (Tibetan Link Directory)
  » Zen Linkgyűjtemény (Zen Link Directory)

   

   

  Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
  (Please support the Buddhist Library by donating!)

  A TE támogatásodra is szükség van!
  (YOUR support keeps this site running. Thank you!)

  Begging Bowl

   

   


           

                           

   
  [« vissza ]  

  [ előre » ]

  Web Matrix

  buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

  Last updated: 30-03-2011