"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Buddhista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Bence László

Buddha-család analógiák

- Buddha-family analogies -

1999.

Az 5 Buddha család

 

NŐI PRINCÍPIUMOK

Család

Dhjáni Buddha

Női fél [1]

Istennő [2]

Kula [3] Istennőcsalád

4 főirány Istennői [4]

4 irány Istennői

Női Bódhiszattva

Őrző

Helyzet

Tathágatha
v. Csakra (Beteljesült)

VAIRÓCSANA

“A Ragyogó”

VADZSRADHÁT-VÍSVARÍ

“Gyémánttér”

(VADZSRASATTVA)

Radzsakí

‘fürdető nő’

 

Usnísísavidzsajá

 

CENTRUM

Khadga v. Karma v. Szamaja

AMÓGHASZIDDHI

“A Makulátlan Beteljesülés”

ZÖLD TÁRÁ

“Gyémántszél”

VADZSRA-KÁMESVARÍ

Padminí

‘lótusznő’

Karmavadzsrí “A Rítusok gyémántja”

Nrtjá

‘tánc’

Mahásrítáriní

Amritadája

ÉSZAK

Padma (Lótusz)

AMITÁBHA

“A Határtalan Fény”

PÁNDARA-VÁRINÍ

“Gyémánttűz”

VADZSRASZMRTI

Mrgí

‘táncosnő’

Dharmavadzsrí “A Tan gyémántja”

Gítá

‘ének’

3 női bodhiszattva

Hájagríva

NYUGAT

Ratna
(Ékkő)

RATNASZAMBHAVA

“Az Ékkő Közepe”

MÁMAKÍ

“Gyémántvíz”

KILIKILÁ

sankhiní

‘kagylónő’

Ratnavadzsrí “Ékkő gyémántja”

Málá

‘virágfűzér’

Aparádzsítá

Jamántaka

DÉL

Vadzsra (Villám v. Gyémánt)

AKSÓBHJA

“A Zavartalan”

LOCSANÁ

“Gyémántföld”

RÁGAVADZSRÁ

Hasztiní

‘elefántnő’

Szattvavadzsrí

“Érző lények gyémántja”

Lásjá

‘buja mozgás’

4 női bódhiszattva

Vidzsája

KELET

[1] Ez a megfeleltetés a Guhjaszamádzsatantra alapján történt. A Hévadzsratantra a következő női feleket sorolja fel: Aksóbhja női fele Traivrttá ; Ratnaszambhava női fele Káminí ; Amitábha női fele Géhá ; Amóghasziddhi női fele Csandiká .

[2]  Ánandagarbha : Srí-Paramádja-mantrakalpakhandanáma című műve alapján. Az öt istennő egyben perszonifikációja Srí-Vadzsraszattva (az öt dhjáni-buddha lényegét megtestesítő istenség) öt sziddhi-jének. Az öt sziddhi a bóddhicsitta megvalósításának öt lépcsőfokát jelenti. Ez az öt lépcsőfok a következő: 1) bóddhicsitta 2) megértése 3) realizációja 4) el-nem-hagyása 5) a megvalósítottság által jellemzett tudás. Ezt az öt lépcsőfokot reprezentálja az öt istennő, akiket gyakran Mah á vadzsradhara Testéből, Beszédéből és Tudatából fakadó ‘pecsét’-eknek (mudrá) is hívnak. Ezért nevezik őket az ‘öt titok’-nak (gsan ba lna) is.

[3] Ez a felosztás Klon-rdol bla-ma: Anuttara-jóga-tantra című művéből való. (Megtalálható még a Kámaszútra II. fejezetében is.) Lva-va-pa szerint a K á masz ú trával ellentétben következő képen a következő képen kell ezt értelmezni: A hatféle élőlény közül a ‘padminí’ a Deva családot reprezentálja, a ‘hasztiní ’ a Jaksasz családot, a ‘sankhiní ’ az Emberek családját, míg a ‘csitriní’ a Préta családot. Tson-kha-pa azonban ezt a felosztást csak az emberi nőkre tartja érvényesnek, míg az isteni leányokra (szurakanjá) és a félisteni leányokra (daitjakanjá) más osztályozást hoz. Ez a ‘hármas’ felosztás a Test-Beszéd-Tudat hármas megvalósítási fokozatot tükrözi.

[4] Mahápandita: Nispannajógávalí című műve alapján. A 4 főirány istennője egyben képviseli az istennők lényegiségét.

ALKOTÓELEMEK

Család

Szkandha

Indrija (Érzékszerv)

Érzék- tartomány

Adhisthána (Felügyelet)

Spans Pa (Vágyfajta)

Amrta

(Ital)

Szín

Tattva

(Elem)

Minőség

Tathágatha v. Csakra (Beteljesült)

vidzsnyána (tudomás)

manasz

(tudat)

dharma

(forma)

csitta

(szellem)

móha

(tudati sötétség)

Emberi Hús

Zöld

ákásha

(tér)

 

Khadga v. Karma v. Szamaja

szamszkára (indítattás)

srotra

(hallás)

sabda

(hang)

karma

(cselekedet)

írsá

(irigység)

Spermium

Fehér

váju

(levegő)

Gáznemű

Padma (Lótusz)

szamdzsnyá (észlelet)

ghrána

(szaglás)

gandha

(illat)

vák

(beszéd)

lóbha

(vágy)

Vér

Vörös

tédzsasz

(tűz)

Tüzes

Ratna

(Ékkő)

védaná (érzet)

dzsihvá

(ízlelés)

rasza

(íz)

guna

(érzékszerv)

abhimána

(büszkeség)

Vizelet

Sárga

apasz

(víz)

Folyékony

Vadzsra

(Villám v. Gyémánt)

rúpa

(forma)

kája

(tapintás)

szprastavja

(tapintott)

kája

(test)

kródha

(harag)

Széklet

Sötét Kék

prthivi

(föld)

Szilárd

FÉRFI PRINCÍPIUMOK

Család

Férfi Bódhiszattva [5]

Mahásattva

Bódhiszattva fokozatok [6]

Dákiní

Az 5 Világ

Buddha testek

A tudat 5 burka

Mudrá

Díszek [7]

Tathágatha v. Csakra (Beteljesült)

Szamanta-bhadhra

Ksitigarbha

“Gyémánt Test”

szudurdzsajá

(legyőzhetetlen)

Jama temetője

Dévalóka

(Istenek világa)

Szvabhávakája

Önvalótest

á nandamája - kósa

Öröm test

 

Rucsakam

(Kar- és Lábkötő)

Khadga v. Karma v. Szamaja

Viskambhin

Maitréja

“Gyémánt Gyözelem”

arcsismatí

(ragyogó)

Jama küldötte

Aszuralóka

(Félistenek világa)

Dharmakája

Tantest

Vidzsnyánamája - kósa

Tudat test

Dharmamudrá

Mékhalá

(Öv)

Padma (Lótusz)

Avalokitésvara

Lokésvara

“Gyémánt Szó”

prabhákarí

(megvilágosító)

Vaddisznó-arcú

Jaksalóka (Állatok világa)

Rúpakája

Formatest

Manómája - kósa

Gondolat test

Szamajamudrá

Kundalam

(Fülbevaló)

Ratna

(Ékkő)

Akásagarbha

Akásagarbha

“Gyémánt Elmélkedés”

vimalá

(makulátlan)

Kutya-arcú

Prétalóka (Szellemek világa)

Szambhógakája

Élvezőttest

Pránamája - kósa

Finom test

Mahámudrá

Kanthiká

(Nyaklánc)

Vadzsra

(Villám v. Gyémánt)

Manydzsusrí v. Vadzsrabhairava

Szarvávarana-viskámbin

“Gyémánt Tan”

paramuditá

(örömteli)

Bagoly-arcú

Nirájalóka

(Pokol világa)

Nirmánakája

Látszattest

Annamája- kósa

Fizikai test

Karmamudrá

Mukuta

(Fejdísz)

[5]  Buddhaguhja : Durgati-parsiódhanárthavjanydzsana-vrtti című művében a következő képen osztályozza a bódhiszattvá-kat: Vadzsra-család: Maitréja, Manyjusrí, Gandhahaszti, Dzsnyánakétu. Ratna-család: Bhadrapála, Amóghadarsi, Ákásagarbha, Aksajamati. Padma-család: Pratibhánakúta, Mahászthámaprápta, Szarvápájanydzsaha, Szarvasókatamonirghátamati. Khadga-család: Dzsálin prabha, Csandraprabha, Amrtaprabha, Szamantabhadra.

[6]  Egy másik felosztásban az öt fokozat a következő: 1) Abhimukí (Szembenálló); 2) Dúramgamá (Messze-nyúló); 3) Acsalá (Mozdulatlan); 4) Szádhumatí (Tökéletes Bölcsesség); 5) Dharmaméghá (A Tan Felhője).

[7]  A Hévadzsratantra szerint a Díszek maguk megtestesítik az 5 dhjáni buddhát.

UPÁJA

Család
Bídzsa Mantra
Csakra
Váju
Múdra Istennője
Múdra
Anurága
"Öt nyíl" múdra
Dhjána
Vidzsnyána
s akti
Tathágatha v. Csakra (Beteljesült)
OM (Fehér)
Szahaszrára
Vjána (kereszt-légzés)
 
Dharmacsakra (kerék forgatása)
Niscestíkarana Öntudatlan mozdulatlanság
Szamádhi (elmélyülés)
ádarsa ‘tükör-tudat’
ánanda-sakti megváltás
Khadga v. Karma v. Szamaja
HRÍ (Vörös)
Visuddha
Udána (felső-légzés) v. szamána [8]
Szparsavadzsrí
Abhadzsa (félelem-nélküliség)
Múrcchana Révület
Anuszmrti (összeszedettség)
krijánuszthána ‘cselekvő-tudat’
krija-sakti ható képesség
Padma (Lótusz)
ÁH (Zöld)
Anáhata
Apána (kilégzés) v. udána
Ghandhavadzsrí
Dhjána (elmélyedő)
Niësmarana Elvarázsoltság
Dháraná (megtartás)
pratjavéksá ‘megkülönbözte-tő-tudat’
dzsnyána-sakti tudatosság
Ratna (Ékkő)
TRAM v. SZVÁ (Sárga)
Manipúra (Nábhipadma)
Szamána (közép-légzés) v. prána
s abdavadzsrí
Varada (adakozó)
Mohana Zavaradottság
Pránajáma (légzés)
szamatá ‘egyenlő-tudat’
iccshá-sakti akarat
Vadzsra (Villám v. Gyémánt)
HUM (Fekete)
Muládhára
Prána (tovább-légzés) v. apána
Rúpavadzsrí
Búmiszparsha (tanulságul hívó)
Madana Szexuális őrület
Dhjána (meditáció)
dharmadhátu ‘alap-tudat’
cit-sakti értelmi képesség

[8] Az Advajaszamutávidzsaja szerint

Buddha Család Mandala

Csakra

Lótusz

Tattva

Indrija

Érzékelés

Cselekvés

Váhaná

Mantra

Dévatá

Sakti

Lóka

Szahaszrára

1000

Szat csit ánanda

 

 

 

 

 

Paramsiva

 

Szatja-lóka

Ádzsnya

2

Manasz

 

 

 

 

Om

Szambhu

Hákiní

Tapó-lóka

Visuddha

16

Ákasa

Hallás

Fül

Száj

Fehér Elefánt

Ham

Szadásiva

Sákiní

Jana-lóka

Anáhata

12

Váju

Tapintás

Bőr

Nemiszerv

Antilop

Jam

Isa

Kákiní

Mahar-lóka

Manipúra

10

Tédzsasz

Látás

Szem

Végbélnyílás

Kos

Ram

Rudra

Lákiní

Svar-lóka

Szvádhishtána

6

Apasz

Ízlelés

Nyelv

Kéz

Makara

Vam

Visnu

Rákiní

Bhúvar-lóka

Múládhára

4

Prthiví

Szaglás

Orr

Láb

Airvata

Lam

Brahmá

Dákiní

Bhúr-lóka

Word formátumban [« word ]

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-03-2013