"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Buddhista Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Bence László

Kálacsakra Tantra

Geshe Ngawang Dhargey: Kalacakra Tantra [1994 LTWA, Dharamsala] alapján

- Kalachakra Tantra -

2000.

A tantrikus bukás gyökérokai:

A 7. ok: A tantrikus titkok felfedése azok előtt akik még nem értek meg ennek befogadására.

„Azok előtt akik még nem értek meg” azt jelenti „éretté váltak azáltal, hogy beavatást kaptak”. A Kálacsakrára vonatkoztatva, ez azt jelenti, hogy mindazoknak akik nem kaptak formális Kálacsakra beavatást, nem mutatható meg a Kálacsakra mandala vagy akár Kálacsakra alakja. Semmilyen személynek nem szabad a Kálacsakra jelentését elmagyarázni, aki nem kapta meg ezt a beavatást. Ha megtesszük ez magával vonja ezt a legelemibb bukást. (root downfall) Most nem bocsátkozunk részletekbe, de itt hatalmas veszély rejlik. Magának a beavatásnak során, amikor a beavatandó a palotánál áll, a vadzsracsárja ráhelyezi a vadzsrát a fejre, majd a szívre, és ezáltal arra kötelezi a beavatottat, hogy az erre a tantrára vonatkozó ismereteket és tudást teljes titokként kezelje mondván: „Ha a titkot be nem tartják, a fej és a szív megszakad.” Ezt a mozzanatot nagyon világossá teszik a beavatás során. A beavatásnak ennél a pontjánál, a beavatandó egy kis vizet is kap inni a vadzsracsárjától, aki azt mondja: „Ha a titkok megtartatnak, ez a víz nektárrá válik majd, amely a sziddhik megjelenését vagy a beteljesülést teszi majd lehetővé; azonban ha valaki ebben vétkezik, mindez a poklok olvadt ércévé válik majd.” Ez jelzi azt a hatalmas veszélyt, amely abban rejlik, ha olyanoknak fedünk fel tantrikus titkokat akik nem érettek rá.

(22.-23. oldal)

A Kálacsakra tantra besorolása:

(kivonat)

A Kálacsakra tantra a legmagasabb Jóga Tantra osztályba (sz: anuttara yoga-tantra tib: ‘byor. rgyud) tartozik és eredetileg maga Sákjamuni Buddha adta át Shambala Tankirályának Szucshandrának. A tanátadást itt Shambalában őrizték és innen került vissza Indiába, majd Tibetbe. Ezen túl az anya-tantrák osztályába sorolnánk, amelyek mindenek előtt a bölcsesség aspektusra, a pradzsnyára helyezi a hangsúlyt, ami mindig az ürességszemléletet jelenti. A tantrikus terminológiában erre mint ‘tiszta fényre’ hivatkoznak.

Ahhoz, hogy a Kálacsakra gyakorlatokat végezzük elengedhetetlen, hogy megkapjuk a Kálacsakra beavatást is, amely hét + négy + négy lépcsőfokból áll. Az első hét lépcsőfokot egy gyermek felnövekedéséhez szokták hasonlítani, amely alkalmassá teszi az egyént, hogy a valódi beavatást megkapja. A beavatás második része (amely négy lépcsőfokból áll) teszi alkalmassá a tudatot arra, hogy a szóban forgó gyakorlatok során megidézett erőket a gyakorló befogadhassa. A beavatás legmagasabb harmadik része (amely szintén négy lépcsőfokból áll) teszi alkalmassá a gyakorlót arra, hogy a gyakorlatok legmélyebb lényegét megértse, és így maga is vadzsracsárjává, beavató és tanító mesterré váljon.

A KÁLACSAKRA BEAVATÁS FELÉPÍTÉSE

"A gyermekként belépés" hétrétű beavatása

 

Elnevezés

analógia

értelmezés

A bodhiszattva-alap

magyar

szanszkrit

tibeti

1.

A víz beavatás

a gyermek megmosása születése után

a három kapu megtisztítása

(test, beszéd, tudat)

A Nagyon örömteli

pramuditá

rab.tu.dga-’.ba

2.

A fejék beavatás

a gyermek hajának nem levágása

az usnísa elérésének céljából

A Makulátlan

vimalá

dri.ma.med.pa

3.

A koronaékszer beavatás

a gyermek felékszerezése pl. fülbevaló

az öt buddhacsaládot reprezentálja

A Fénylő

prabhákarí

‘ od.byed.pa

4.

A villámjogar és harang beav.

a gyermek nevetése

a Buddha-tudat és a Buddha-beszéd

A Ragyogó

arcsismatí

‘od. ‘phro.ba

5.

A hüvelykujj-vadzsra beav.

A gyermek hüvelykujjának felékszerezése

 

A Nehezen legyőzhető

szudurdzsajá

sbyang.dka’.ba

6.

A név beavatása

A gyermek névadása

 

A Megtestesülő

abhimukhí

mngon.du.gyur.ba

7.

Beavatás (rjes.g-nang)

Az apa és az anya a gyermeket tanítja

 

A Messze eltávozott

dúrangamá

ring.du.song.ba

A hét beavatás által válik valaki alkalmassá arra, hogy a felépítő (megvalósító) szakaszát gyakorolja a Kálacsakra tantrának.

Ez továbbá az első 7 bodhiszattva-alap megszerzésének módja.

"A négy magasabb" beavatás (szamvrittiszatja – kun.rdzob.bden.pa szintjén értendő)

 

Elnevezés

vizualizáció

tartalom

A bodhiszattva-alap

magyar

szanszkrit

tibeti

1.

A váza beavatás

(dkar. ‘ dzin.gyi.bum.pa)

Név eredete: A dákiní melle az edény, amelyben a fehér tej a boldogság

Kálacsakra palotájában Kálacsakraként 12-20 éves dákiní felajánlása a vadzsragurunak, majd a vele való nevetgélés és melleivel játszadozás

A boldogság (szukha) és az üresség (súnja) egylényegűségének megtapasztalása

8. A Kimozdíthatatlan

acsalá

mi.g.yo.ba

9. A Jó Értelem

szádhumatí

legs.pa’i.blo.gros

10. A Tan Felhője

dharma-meghá

chos. kyi.sprin

2.

A titkos beavatás

Név eredete: A mester titkos lényegének megízlelése.

A vadzsracsárja vadzsráját a beavatandó szájába teszi, és a beavatandó megízleli fehér bódhicsittáját, amely a szívcsakrába száll

A nagy gyönyör (mahászukha ; bde.chen.po) megtapasztalása az ürességgel együtt.

 

 

 

 

 

3.

A bölcsesség beavatás

Név eredet: A dákiní magának a bölcsességnek megtestesülése

A beavatandó a dákinível közösül, ami közben a koronacsakrából a fehér bódhicsitta alászáll létrehozva a négy gyönyört.

torok-csakra

 

 

 

öröm

látszattest

élvezet központ

ánanda

nirmánakája

szambhóga-csakra

dga’.ba

sprul.ku

long-s.spyod.kyi.’khor.lo

szív-csakra

felsőbb öröm

élvezőtest

dharma központ

parama-ánanda

szambhógakája

dharma-csakra

mchog.dga’

longs.ku

chos.kyi.’khor.lo

köldök-csakra

legfelsőbb öröm

bölcsesség-igazság test

emanáció-központ

virama-ánanda

dzsnyána-dharma-kája

nirmána-csakra

khyad.par.gyi.dga’-ba

ye.shes.chos.sku

sprul.pa’i. ‘khor.lo

nemiszerv-csakra

spontán öröm

lényeg-igazság test

gyönyörörző-központ

szahadzsa-ánanda

szvabhávika-kája

lhan.skyes.kyi.dga’.ba

ngo.bo.nyid.sku

gsang.gnas.bde.skyong.’khor.lo

4.

A szó beavatás

Anélkül, hogy a beavatandó kiengedné a fehér bódhicsittát létrehozza a ‘legmagasabb kiolthatatlan gyönyört’ (mchog.tu.mi. ‘gyur.ba’ i.bde.ba) A fehér bódhicsitta kiengedése alapvető bukásnak számít ebben a tantrában

"A négy legmagasabb” beavatás (paramártaszatja – nges.don & ‘jig.rten.las.das.pa szintjén értendő)

 

Elnevezés

vizualizáció

kifejezések

magyar

szanszkrit

tibeti

1.

A váza beavatás
(dkar. ‘ dzin.gyi.bum.pa)

Név eredete: A dákiní melle az edény, amelyben a fehér tej a boldogság

Kálacsakra palotájában Kálacsakraként.

A fehér bódhicsitta a koronacsakrából (mahászukha-csakra ; b-de.chen.’jhor. lo) a szemek közötti homlokcsakrába szál.

öröm

látszattest

ánanda

nirmánakája

dga’.ba

sprul.ku

2.

A titkos beavatás

Név eredete: A mester titkos lényegének megízlelése.

 

A beavatandó a dákinível közösül, ami közben a homlokcsakrából a fehér bódhicsitta alászáll a szívcsakrába létrehozva a felsőbb öröm állapotát.

felsőbb öröm

élvezőtest

parama-ánanda

szambhógakája

mchog.dga’

longs.ku

3.

A bölcsesség beavatás

Név eredet: A dákiní magának a bölcsességnek megtestesülése

 

Miközben a beavatandó a dákinível továbbra is fenntartja a közösülést a fehér bódhicsitta a szívcsakrából alászáll a nemiszervek csakrájába létrehozván a legfelsőbb öröm állapotát.

legfelsőbb öröm

bölcsesség-igazság test

virama-ánanda

dzsnyána-dharma-kája

khyad.par.gyi.dga’-ba

ye.shes.chos.sku

 

 

A beavatás akkor válik teljessé, amikor a beavatandó létrehozza a spontán öröm állapotát, mikor is a fehér bódhicsitta a nemiszerv legvégéhez ér. A magasan realizált személyek ilyenkor nem engedik ezt kiáramlani, hanem a prána erejével (rlung) visszatartják.

spontán öröm

lényeg-igazság test

szahadzsa-ánanda

szvabhávika-kája

lhan.skyes.kyi.dga’.ba

ngo.bo.nyid.sku

4.

A szó beavatás

A létrehozó fázis (utpatta-krama ; bskyed.rim) és a beteljesítő fázis (sampanna-krama ; rdzogs.rim) folyamatos gyakorlása végül a teljes megvilágosodáshoz vezet. Ebben az esetben a gyakorló elnyeri Kálacsakra testét amely energiából (rlung) és tudatosságból (sems) áll.

A beavatás akkor teljes, amikor a beavatott megérti, hogy a tantrikus út beteljesítése a mahámudrá, a ‘ nagy egyesülés’ (zung.’ jug).

Hangsúlyozni kell, hogy amennyiben a beavatandó szerzetes, és így cölibátusi fogadalmat tett, a beavatás nem tényleges kedvessel történik. Ebben az egész beavatás vizualizációban történik. Az ilyen vizualizált kedvest (consort) dzsnyána-mudrá-nak hívják (ye.shes.kyi.phyag.rgya), és a szerzetesek és hétköznapi emberek ebben a formában kapják meg a beavatást. Ha azonban egy szerzetes vagy ember magasan realizált a kedves tényleges személy is lehet. Az ilyet karma-mudrá –nak (las.kyi.phyag.rgya) nevezik. (12.oldal)

  • A tantrikus bukás nyolc másodlagos oka között a legelső az, ha a beavatott olyan kedvessel gyakorol aki nem kapta meg a beavatást, nem tartja be a tantrikus fogadalmakat, vagy nem képezte magát a tantrikus gyakorlatokkal.
  • A tantrikus bukás nyolc másodlagos oka között a második az, ha valaki úgy gyakorol, hogy saját testét nem az istenség testeként képzeli el, a beszédét nem az istenség szavainak képzeli el, vagy saját tudatát nem Dharma-természetűnek (dharma-kája) gondolja. (30.oldal)

Nagyon fontos világosan megérteni az istenség és a kedves közötti közösülés lényegét és jelentőségét. Nagyon erőteljesen a módszer és a bölcsesség egyesülését jelenti. Kálacsakra istenség a módszer, ami tantrikus kontextusban a nagy gyönyört (mahászukha) jelenti, míg a dákiní a bölcsesség, ami tantrikus kontextusban az ürességet takarja. A közösülés a gyönyör és az üresség egyesülését jelenti (szukhasúnja). Így jön létre Kálacsakra 24 karú teljes alakja kedvesével a nyolckarú Natsog Yum-mal együtt. (60-61. oldal)

» Tibeti Buddhizmus - Kálacsakra

Word formátumban [« word ]

Kérlek adományozz a Buddhista Könyvtár javára!
(Please support the Buddhist Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Begging Bowl


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-06-2005