"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         Cultural Anthropology - Teaching

         
 


human arts | field work | academic studies | travels | anthropology library

Eötvös Lóránd University of Sciences

Department of Cultural Anthropology

Research

I have studied Cultural Anthropology at the Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Arts (ELTE BTK) in Budapest [« go to studies ]. Due to my deep involvement in Eastern philosophy I have specialized in the anthropology of religion, studying religious human behavior. As my area of research I have specialized on Indian and Tibetan culture. My major field of interest is the Tantric tradition - especially the cross-cultural interference of Hindu and Buddhist religious practice.

Before finishing my MA, I have been on two expeditions to India, Nepal and Tibet, doing my own research on Hindu saiva sects in Northern India. I wrote my thesis on The Cult of Siva.

Field Work
Writings and Publications
Presentations
Studies

In 1997 I was a founding member of the Hungarian Cultural Anthropology Society (Magyar Kulturális Antropológiai Társaság), headed by Lajos Boglár at the time.

"A Társaság célja az alapítók szellemében: az antropológiai-etnológiai kultúra-kutatás elősegítése, az ilyen irányú hazai tevékenységek ösztönzése, a kulturális antropológia egyetemi-főiskolai és középfokú oktatásának támogatása, a hazai kutatók és a kulturális antropológiai képzésben résztvevő hallgatók számára együttműködési és konzultációs fórumok biztosítása, a fentiekben meghatározott területeken született hazai tudományos eredmények bel- és külföldi népszerűsítése, a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolása és elősegítése, kapcsolatok kiépítése hasonló célú nemzetközi társaságokkal. A Társaság programjába illőnek tekinti a kulturális antropológia szakembereinek érdekvédelmét is, továbbá azt a feladatot, amelyet egyes munkacsoportjai, műhelyei révén a szakmai orientáció alakításában vállalhat és megvalósíthat. A Társaság támogatni, szolgálni, gazdagítani hivatott az antropológiai hazai meggyökeresedésének folyamatát, s céljai megvalósítása érdekében konferenciákat, vitákat, kiállításokat szervez, közös kutatási tevékenységeket ösztönöz, pályázatokat hirdet, időszakos és állandó kiadványokat ad közre, és támogatja mások ilyen irányú tevékenységét."

Between 1997-98 I gave a series of lectures at the Department of Cultural Anthropology at the Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Arts (ELTE BTK) in Budapest. Although given the opportunity to give more lectures, due to lack of financial compensation I was forced to give up the voluntary teaching. Since then I do occasionally give lectures on the request of the department, but only as a visiting professor.

I also gave a series of lectures on topics relating to cultural anthropology at the Gate of Dharma Buddhist College [« go to Oriental teaching ], where with some of my colleagues we have created a group of students and professional cultural anthropologists specializing in  Eastern cultures. We are hoping that with the professional oriental training and good oriental language skills, many students can justly contribute to the anthropological research of Eastern cultures in Hungary. There have already been great contributions to the research of Hindu Tantric and Chinese Taoist sects.

Series of lectures relating to Cultural Anthropology:

Cultural Anthropology Autumn 2002 The Anthropology of Asia Autumn 1999
Autumn 1998 Spring 1997
Buddhist Culture Spring 2000 Buddhist Schools and Sects Spring 1999
Buddhist Tantra Autumn 1996 Hindu Tantra Spring 2003
Autumn 1999
Autumn 1996

Top


Research

CyberTantra

My research focuses on "CyberTantra" - how various tantric religious forms, traditional rituals, practices and initiations are transformed in cyberspace.

[To be explained more explicitly one day...]

Top


Field Work

During my college years I have been on two expeditions to the Himalayas both carrying interests for my » Buddhist studies and cultural anthropology research.

My first journey took me through Kashmir, Ladakh (Western Tibet), and North India in 1995.

My second journey took me to Ladakh & Zanskar (Western Tibet) again and to Nepal in 1998.

I have also studied some of the oasis in the Sahara in Northern Africa near the Chott el Jerid in Tunisia in 1996.

BOM BOM BOLANATH

Find out more about my Fieldwork or about the details of a specific research:

Field Work 1.

sadhu3.gif (49239 bytes)

North-India

Field Work 2.

woman.gif (76052 bytes)

Tibet

Field Work 3.

stupa.gif (72491 bytes)

Nepal

Field Work 4.

tatouine.gif (89146 bytes)

Tunisia

Top


Writings and Publications

Personal selection listed only

Available in Hungarian:

ENTER ANTHROPOLOGY LIBRARY

Click to enter

» the Anthropology Library

Tarr Dániel : Hogy kutatok én? . (How I do my Research) . [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Hindu-buddhista kultúra (Hindu-Buddhist Culture)

Tarr Dániel : Az indiai kasztrendszer . (The Indian Cast System) [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszkéták - kiállítási forgatókönyv . (Indian Ascetics - Exhibition Plan Outline) [Spring 1998] {ELTE CAD Museology} - [(MS Word) « read it ]

A hindu könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Hindu Tantra jegyzet . (Hindu Tantra Notes) . (Schoolbook of the GDBC, 1996.) [1996] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszketizmus . (Indian Asceticism) . [Spring 1998] {ELTE CAD BA} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A Hindu Tantra követői és gyakorlata . (The followers and practices of Hindu Tantra) . (GDBC MA Thesis) [Spring 1997] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Siva Kultusza . (The Cult of Siva) . (ELTE CAD MA Thesis) [Spring 1999] - [(MS Word) « read it ]

A buddhista könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Csenrézi . (Chenrezig). [Spring 1996] {ELTE CAD} – [MTA Etno-regional Research Centre, Workbook 10., 1996] - [(MS Word) « read it ]

Drogok (Drugs)

» Drog Linkgyűjtemény (Drugs Link Directory)

Tarr Dániel : Indiai drog '95 . (Indian Drug '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Kashmir '95 . (Manali '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Manali '95 . (Manali '95) [Spring 1996] {ELTE CAD} - [MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tunéz drog '96. (Tunisian Drug '96) [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Szociológia (Sociology)

Tarr Dániel : Franz Boas . (Franz Boas) [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Más könyvtárakban olvasható:

Tarr Dániel : Az internet mítosza . (The Internet Myth) . [ELTE CAD 1996] - [in The Internet Myth {Kodolányi Füzetek 3.} [Kodolányi János Főiskola (1999) ISBN 9630384329] - [(MS Word) « read it or » Check out the on-line version ]
Daniel Tarr : 'Nam on the Net . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Nationalism and National Minorities . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az apokaliptikus áramlatok világképe . (The Vision of Apocalyptic Trends) . [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Utazás (Travel)

Daniel Tarr : Amritsar - The Golden Temple and the Nectar Lake . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Benares - The City of Ascetics . [Magyar Hírlap - Világszám 2. (1997 April)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Indian Drug ‘95 . - [Törökfürdö (1/1996) & Magyar Narancs VIII/28 (11/06/1996) & VillanyMancs (04/07/2003)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Kashmir '95 - War in the Himalayas . [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Khajuraho - Sex temples of India . [Magyar Hírlap - Világszám 1. (1997 March)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Ladakh - The Last Shangri-la . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Lappland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Manali - The World of Cannabis . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Paris Nouveau [Autumn 1997] - [Max 1997/4 (1997 November)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Scotland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Thailand [Autumn 1997] - [Max 1997/2 (1997 September)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Valencia and Granada . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]

Egyéb (Other)

Daniel Tarr : The Camera Hungary '99 Television Festival - [in The Future of the Media [Média Hungária (1999)]

Interested?   All written documents are available for reading in the » Library .

» You can also read the full work » The Cult of Siva .

» I also wrote my Oriental Studies thesis on » Hindu Tantra .

Top


Presentations

I stopped giving public lectures since 2003 because of my retreat.

  "Indian Sadhus" - [ELTE BTK Folklore Department (06/10/2003)].
  "Passionate Buddhism" - ["Sziget 2002", Shambala, Budapest (05/08/2002)].
  "Tantric Buddhism" - ["Valley of Arts 2002", Taliándörögd (01/08/2002)].
  "Indian Ascetics (Sadhus)" -  [Indian Embassy, Budapest  (10/05/2001)].
  "High Civilizations in the Himalayas" -  [ELTE BTK Cultural Anthropology Department  (20/04/2001)].
  "Tibet and Nepal" - [Vista Coffee House (30/08/2000)].
  "Tibet" -  [ELTE BTK Cultural Anthropology Department  (10/03/2000)].
  "Tibet and Nepal" - [Columbus High School (10/11/1999)].
  "Tibet" -  [ELTE BTK Cultural Anthropology Department  (23/04/1999)].
  "Tantric Buddhism" - [World Music Club (MOM) (18/03/1999)].  
  "Tibet" - [Columbus High School (02/02/1999)].
  "The TANTRA `98 Expedition" - [Szimbiózis Club (12/03/1999)].
  "INDIA" - [University of Economics, Budapest (Autumn 1997)].
  "Northern India" - [ELTE BTK Cultural Anthropology Department (Autumn 1996)].
  "Ladakh" - [Tibet Support Group (Spring 1996)].  
  "Traditional drug usage" -  [Bárci Gusztáv Remedial College (16/03/2000)].
   
  "Internet Dependence" - [Pszinapszis ‘99 (Psychologist Conference Budapest) (19/03/1999)].
  "The Internet Myth" - ‘Myth Conference' - [Cultural Anthropology Society (Autumn 1997)].

Web Matrix

Want to know more?

» Check out my Anthropology Studies and References too.

Top


         

Cultural Anthropology - Studies                         

 

home | biography | education and studies | professional life | reference | archives | art | library | photography

Timewarp: 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009

Last updated: 01-08-2015