"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Vallásfilozófia Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Dániel

Az apokaliptikus áramlatok világképe

- The Vision of Apocalyptic Trends -

 
1997.

Word formátumban [« word ]

- Magyarország 1997 -

Problémafelvetés

Az 1990-ben bekövetkező rendszerváltás következtében - a vallásszabadság addigi korlátozásának eltörlése miatt - az 1990-es években számtalan kisegyház jött létre. A legtöbb kisegyház azonnali térítésbe kezdett, így elözönlötték az utcákat a különböző csoportok elkötelezett tagjai, hogy az addig elfojtott vallási képzeteiket szabadon hirdessék. A “vallási-bumm” intenzivitása a ‘94-‘95-ös években érte el a csúcspontját, s mára már viszonylag jól körülhatárolhatóak a létrejött szervezetek, s az erőviszonyok is jól felmérhetőek. A kialakult vallási csoportok és egyházak különböző koncepciójú szervezetek, melyek jól elkülöníthető csoportokat alkotnak. Az alábbi vázlatos lista, és az erre épülő kifejtés az 1992 és 1997 között nagy tömegben utcára kerülő szóróanyagok alapján készült, melyek saját gyűjtésünkből származnak. A feltárás tehát közel sem teljes. Ennek megfelelően ezen rövid tanulmány az (urbánus) poszt-kommunista, “új vallásosság” jellemzőit és általános problémáit kívánja felmutatni. Ezen belül megpróbálja bemutatni a kialakult vallási csoportok közül az 1990-es évek végére dominánssá váló csoportok - azaz az apokaliptikus áramlatok - általános jellemzőit, társadalmi vonatkozásait és antropológiai szempontjait.

A ‘90-es évek elejétől kezdődően Magyarországon erőteljes térítő tevékenységet folytató vallási csoportokat a következő nagyobb csoportokba lehetne besorolni [1]:

1) Apokaliptikus áramlatok

 • Jehova tanúi (Watch Tower Bible and Tract Society)
 • Mormon Egyháza (Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyháza)
 • A Hetedik Nap Adventistái (Martinelli)
 • Jó Hír (Good News)
 • stb.!

2) Megújulási Mozgalmak

 • Baptista Gyülekezet
 • A Biblia Szól Gyülekezet (Magyarországi Biblia Szól Egyház)
 • Budapesti Krisztus Egyház
 • ? Keresztény Gyülekezet
 • Krisztus Budapesti Egyháza
 • Principle Study Center (PSC)
 • Sion Gyülekezet (Emberbarát Alapítvány)
 • Timóteus Társaság
 • Victory Chapel
 • stb.!

3) Ifjúsági Vallási Mozgalmak

 • Isten Gyermekei
 • Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Szervezete (ISKCON)
 • Az Isteni Fény Missziója
 • Üdvhadsereg
 • stb.!

4) Üzleti Vallási Csoportok (Destruktív Kultuszok)

 • HIT Gyülekezet
 • Keresztény Egyesülés
 • Magyarországi Scientology Egyház
 • Smith Barátai
 • stb.!

5) New Age Mozgalmak

 • Brahma Kumaris World Spiritual University
 • Esélyadók
 • Misztériumok Baráti Társasága Kulturtörténeti Egyesület
 • Szellemtani Fórum
 • stb.!

6) Keleti Guru csoportok

 • Ching Hai Wu Shang Shih (Az Azonnali Megvilágosodás)
 • Fatima Csoportja
 • Sant Rajinder Singh Ji - Sawan Kirpal Ruhani Mission (A Fény Jógája)
 • Srí Matayi (A Szeretet Jógája)
 • Srí Chimoy (Meditáció)
 • stb.!

7) Keleti Egyházak

 • Arya Maitreya Mandala (AMM)
 • Bahai Egyház
 • Karna Ratna Ling Dargye
 • Mokusho Zen
 • stb.!
A világ szajhája

Ismételten hangsúlyoznom kell, hogy a lista rendelkezésemre álló szóróanyagok alapján készült, így egyáltalán nem teljes. Azonban elegendően kiterjedt ahhoz, hogy jól láthatóvá váljanak azok az újabb nagyobb spirituális áramlatok, melyek uralkodóvá váltak a rendszerváltás utáni Magyarországon. Bár rendkívül izgalmas, de igen hosszadalmas lenne mindegyik csoportot elemezni, így a probléma érzékeltetésére az apokaliptikus áramlatok világképéről lesz csak szó.

A századfordulók időpontja és az apokaliptikus nézetek terjedése közti kapcsolatra már többen felhívták a figyelmet. Már az elmúlt századfordulókor megfigyelték, hogy a világvégével kapcsolatos nézetek az átlagosnál nagyobb tömegeben terjedtek el, s sokan hiszterikus pánikban töltötték az “utolsó napokat”. Hasonló jelenséget figyelhettünk meg az 1990-es rendszerváltást követően, amikor az Öböl-háború kapcsán kisebb világvége hangulat alakult ki, s az országot elárasztották Nostradamus és a különböző apokaliptikus mozgalmak tanai és próféciái. Mivel a várt katasztrófa nem következett be - (lehet, hogy mégsem Szaddam Husszein az Antikrisztus) - ahogy közeledik az ezredforduló, úgy ismételten egyre dominánsabbá válik az apokalipszis hangulat. A kialakult vallási áramlatok közül ismételten az Apokaliptikus mozgalmak látszanak uralkodónak - érezhetően több világvégével foglalkozó szórólap kerül ki az utcára, mint más egyházak békés lapjai.

1) Az apokaliptikus világkép

A Világvégét hirdető mozgalmak általában a bibliai próféciák képzeletvilágából merítenek. Ezek mind azt állítják, hogy már most benne járunk a Világvégét megelőző közvetlen időszakban. Vannak azonban eltérések.

Armageddon

A Jehova tanuk - azaz az Őr Torony - szerint már megtörtént az “eljövetel”. Vagyis a Világvége folyamata már megkezdődött - Krisztus már eljött és már jelen van. Krisztus uralkodni kezdett láthatatlan égi királyként, s hamarosan elpusztítja ellenségeit. E világot már a Sátán befolyása alatt levő kormányzati uralmak irányítják, s ennek a kóros társadalomnak el kell pusztulnia, hogy átadja helyét Isten Szent Királyságának. A Föld nem pusztul el, csak a gonoszok tűnnek el róla. Az “igazak”, vagyis Jehova tanui - nem definiált módon - nem pusztulnak el, és egy békés, új világban fognak lakni, melyet egy tökéletes mennyei királyság fog irányítani.

A Világvégét bizonyítják az “utolsó napok jelei”. Ezek a háborúk, az éhinség, a földrengések, a betegségek és a törvénytelenségek növekvő száma. Általános az erkölcsi romlás. Az Őr Torony komoly statisztikákat vonultat fel annak bizonyítására, hogy ezek az általános földi jelenségek megugrott számban jelentkeznek, és ebben látja bizonyítékát annak, hogy elérkezett a Világvége. Például a 20. Században több mint 100 millió ember halt meg háborúban; évente 13 millió ember hal éhen; Európában minden harmadik ember erőszakos halált hal; az USA-ban az erőszakos cselekmények száma az elmúlt harminc év alatt 560%-kal nőtt, a válások száma 300%-kal, a házasságon kívüli gyerekek száma 400%-kal, a tizenéves öngyilkosság pedig 200%-kal, stb. További jel a vallási zűrzavar, vagyis a sokféle vallás megjelenése, mely erkölcsi, szellemi összeomláshoz vezet. [2]

[Lásd Őr Torony szórólapok (1. melléklet)]
[Lásd: Őr Torony: Közel a hamis vallás vége! ]

A Jó Hír (Good News) követői szerint még nem kezdődött el a Világvége, de bármikor lejárhat a Krisztus születésétől számított 2000 évig tartó Kegyelmi Idő, melynek végén megkezdődik az Apokalipszis. Ekkor Isten az igazakat felemieli az égbe, akik ott vészelik át a hét évig tartó Nagy Nyomorúságot, mely Jézus második eljövetelével ér véget. Ez az Elragadtatás, (mely Star Trek teleportáció szerűen következik be - az igaz hívők egyszer csak eltűnnek). A Nagy Nyomorúság idejében játszódik le a diktátor Antikrisztus ellen folytatott harmageddoni csata, mely Megiddó völgyében, Haifa és Jeruzsálem közelében fog lezajlani. Ekkor következik be Krisztus második eljövetele, mely elpusztítja a gonoszokat. Majd az Ezeréves Birodalom időszaka következik, mely a békesség és az igazságosság korszaka lesz. Az egész ciklus pedig a Végítélettel végződik, amikor a halottakat is feltámasztja Krisztus, hogy megítéltessenek.

A Kegyelmi Idő végét, azaz az Apokalipszis kezdetét bizonyítják a termonukleáris fegyverek ingatag kormányok kezébe kerülése, az éhinség, a betegségek, a háborúk. Továbbá a Föld energiatartalékainak kimerülése, a környezet módszeres pusztítása, melyek egyre nagyobb feszültséget okoznak és háborúhoz és anarchiához vezetnek.

[Lásd Jó Hír szórólapok (2. melléklet)]

A Hetedik Nap Adventistái (Martinelli) szerint éppen most kezdődik el a Világvége. Szemtanúi lehetünk az antikrisztusi világkormány hatalomra jutásának, melynek élére nemsokára egy ördögi diktátor áll, aki maga a Sátán. Ez egy hét évig tartó időszak - a Hétéves Béketerv - elejét jelenti, amely a “Sziklák Dómja” nevű muzulmán mecset mellé épített templom felépülésétől kezdődik. Az első három év viszonylagos békés és gazdaságilag stabil időszakot hoz magával, de utána kitör a háború, az Antikrisztus megszállja Izraelt. Ettől számítjuk a Nagy Nyomorúság idejét, mely három és fél évig tart. Ekkor a Sátán felállítja szuper-komputerrel vezérelt robot bálványát, amely tud majd beszélni és arra is képes lesz, hogy megölje azokat, akik nem imádják. A pénzt eltörlik és az emberek egy Egységes Hitelrendszer áldozatává válnak. Az igazakat, akik szembeszállnak a hatalommal folyamatosan üldözik, akik csodákkal vágnak vissza. Az igazak ekkor a harmadik világba menekülnek, ahol elrejtőzhetnek a Fenevad Bélyege elől. Ekkor jelenik meg a Két Tanu, akik hírdetni fogják Isten igéjét. A Nagy Nyomorúság végét jelzi majd, amikor az Európai Gazdasági Közösség tíz vezető országa Oroszországgal szövetkezve Amerika ellen fordul és egy óra alatt elsöpri egy nukleáris háborúban.

BUMM! Ekkor következik be Jézus Második Eljövetele, aki feltámasztja az igaz keresztény holtakat, és az igazakkal együtt felragadja őket az égbe. Ez úgy történik, hogy szupertestet kapnak. Ekkor következik a Mennyei Lakoma, majd Jézus visszatér a Földre, hogy elpusztítsa az Antikrisztust Izraelben, az armageddoni csatában. A maradék gonosz erők a föld alá menekülnek. Ezután egy ezeréves béke korszak következik, mely a Paradicsom visszaállítása, ahol Isten fog kormányozni Jézus uralma alatt. Minden rossz eltűnik a világból - nem lesz több gaz, tövis, tüskebokor vagy mérgező rovar és ragadozó. Nem lesz több büdös benzingőzt kipuffogó autó és füstokádó gyár. A szentek szupertestükkel fogják vigyázni a rendet. A halál sem tudja majd elpusztítani őket, fájdalmat, betegséget pedig nem ismernek. Olyan erejük lesz, hogy ellenségeiket egy pillantással, egy mozdulattal, sőt egy gondolattal meg tudják állítani. Képesek lesznek teleportálódni, repülni és alakot változtatni, hogy titokban kikémlelhessék és elfoglalják a lázadók titkos rejtekhelyeit. De nemcsak rejtekeikbe, hanem gondolataikba is képesek lesznek behatolni, röntgenszemük átlát a falakon, és messziről leleplezhetik az ellenség terveit. Isten gyermekei pedig telepátiával tudnak majd kommunikálni. A földi embereknek ezzel szemben nem lesznek ilyen képességeik, így nem lesz nehéz a világot kormányozni. A földi emberek boldogan fognak élni és tömegközlekedési eszközök helyett szekereken és lóháton utaznak.

A Milleneum után Isten kiengedi a Sátán maradék erőit a föld alól, mely Góg és Magóg Csatájához vezet. Ez lesz a végső csata, melyben a Föld is megsemmisül. Ekkor jön el a Végítélet, amikor a gonoszok végleg a pokol fenekére kerülnek. Az Élet Könyvébe beírtak pedig bemehetnek a Menyországba, mely Isten Űrvárosa, és elmehetnek egy másik bolygóra, az Új Földre. A Mennyei Űrváros, mely 2400 km széles, 2400 km hosszú és 2400 km magas, leereszkedik az Új Földre, ahol a Választottak kolonizálják az Új Földet - létrehozzák Isten Országát. Mivel itt már csak azok élnek, akik Istenben hisznek, minden csodás és boldogságos lesz, mely az új világok meghódításának a kezdete.

A Világvége közelségét bizonyítják az éhségek, döghalálok és földindulások drámai növekedése mindenfelé. Hasonlóan jelek az erőszak növekedése és a háborúk nagy száma. A Martinelli komoly statisztikákat vonultat fel annak bizonyítására, hogy ezek az általános földi jelenségek megugrott számban jelentkeznek, és ebben látja bizonyítékát annak, hogy elérkezett a Világvége. Például a 20. Században 100 millió ember halt meg háborúban, 2 trillió dollárt költöttek fegyverre, percenként 30 ember hal éhen, 1975 óta 50 földrengés volt, az USA-ban az erőszakos cselekmények száma az elmúlt húsz év alatt 1600%-kal nőtt, stb. További jel a modern kommunikációs és szállító eszközök növekedése, így az utazás és az ismeretek megnövekedése. De a legvégső döntő jel az Egységes Világkormány létrejötte lesz, melyet a diktátor Antikrisztus fog vezetni.

[Lásd Martinelli szórólapok (3. melléklet)]

 

2) Az apokaliptikus világképek általános jellemzői

A világ szajhája

Bár meglehetősen eltérő némely végkifejlet, van néhány olyan általános jellemző, amely mindegyik apokaliptikus világképre igaz.

 • A Keresztény kulturkörhöz kapcsolódik és a Bibliában megtalálható proféciákra alapozza tanait. A bibliai kinyilatkoztatás sajátos interpretációját tekinti elsőrendű igazságnak, melyet rávetít közvetlen környezetére. Így minden jelenséget a Bibliából vett Apokalipszis képzetenek rendel alá.
 • Mindig földi, társadalmi-, politikai- jelenségekkel támasztja alá saját hipotézisét. Ez szemben áll a régebbi felfogásokkal, melyek elsősorban természeti (de a földi szférán kívül eső [3]) jelenségekhez kötötték a világvégét.
 • Mivel társadalmi-politikai eseményekre támaszkodik, tulajdonképpen bedől a hírvilág botrány és katasztrófacentrikus világképének és arra épít. Kiragadja a mindenségből a botrányos, katasztrofális elemeket és csak azokat láttatja.
 • Lokális gondolkodású és teljesen földcentrikus. Leszűkíti a Világvége képzetét a Földre és a földi, emberi viszonyok átrendeződésére.
 • Materialista. Teljesen anyag centrikus, azaz nem irányul az anyagon túli dimenziók esetleges figyelembe vételére. Minden transzcendentális elem anyagba ágyazottan jelenik meg. Minden transzcendens fogalmat materialista fogalommal közelít meg [4].
 • Felhasználja a tudományos ismereteket és fogalmakat. Azonban gyakran hibásan értelmezi és tévesen használja azokat.
 • Vallástalan. Azaz nem a hitre, hanem a racionalitásra épít.
 • Racionális elemeket irracionális elemekkel kever. Teljesen egyenértékű valóságként kezeli a racionális, logikusan következő elemeket (pl.: éhinség - háború) az irracionális, váratlanul bekövetkező elemekkel (pl.: Jézus eljövetele).

3) Az apokaliptikus mozgalmak általános társadalmi, antropológiai jellemzői

Az apokaliptikus világképek mögött jól kimutatható szociológiai, antropológiai szempontok mőködnek. Elsődlegesen meghatározó elem, az adott kulturális értékrenddel való radikális szembehelyezkedés és egy távoli kulturális értékrend mitologikus felmutatása. [Például, az ideális élet egyik értékeként jelenik meg a Martinelli-szórólapokon, hogy az emberek lovakon és szekereken utaznak.] Ez valójában egy aktuálisan és lokálisan megjelenő kulturális értékválságot tükröz. A megszokott értékrend eltűnése - azaz a biztonságérzetet és az irányt adó (demagóg) életelvek megszűnése - egy intellektuális, szellemi űrt hagyott maga után az alsóbb társadalmi rétegekben. A kommunizmus nem törölte el a korábbi keresztény vallás által kialakított hierarchikus vallásos formákat, csak behelyettesítette az egyes elemeit saját eszköztárával. Még a kommunizmus sem annihilálta az ember vallásos viselkedési formáit, csak demagóg irányba vitte azokat. A kommunizmus mint vallási forma, ma már evidens. A kommunista állam eszménye teljesen egyenértékű a kereszténység mennyei Jeruzsálem eszményével. A kommunizmusban felnőtt embereknek, tehát továbbra is szüksége lenne valamilyen felsőbb - nem anyagi - iránytadó életelvre, melyhez életüket igazíthatják [lásd: a szocializmus építése, mint szellemi cél].

Ezzel az ősi, szellemi - kifordult módon még a kommunizmusban is megjelenő - trancendentális irányba mozgató életelvvel szemben jelenik meg a mai társadalmunk vad kapitalizmusa. A mai társadalmi berendezkedésben megjelenő üzleteisedés, mely az emberi vágyak azonnali anyagi kielegítésére irányul, olyan általános viselkedésmintákat alakít ki, melyek kizárólag az anyagra és az anyagi világban megjelenő tárgyi dolgokra irányulnak. A jelenlegi általános világfelfogás azt sugallja, hogy egyetlen egyszer élsz, így itt és most kell a személyes világodat a lehető legjobban kialakítanod és az egyetlen életed eltöltened. A “jó élet” pedig a különböző anyagi dolgok birtoklásában és a vágyak anyagi kiélésében ér véget. Ez az új értékrend radikálisan szembehelyezkedik az előző korszakok értékrendjével és irányultságával, így feszültséget hoz létre a régi értékrend és az új értékrend között. A kapitlaista világkép érvényesülése társadalmi szinten is feszültségeket hoz létre. A nagyobb társadalmi rétegeket érintő általános elszegényedés és életminőség-romlás bizonyítja az előző értékrend eltűnését, s így alapot szolgáltat a mai kultúrában megjelnő apokaliptikus eszméknek.

A világ szajhája

További tényező, mely az értékrendekre vonatkozó feszültséget fokozza, az (interkulturális) információs forradalom. A kulturálisan zártnak és homogénnek számító, szocialista Kelet-Európa az elmúlt években hihetetlen kulturális forradalmon ment keresztül. A cenzúra eltörlése és a szabad információ áramlás számos olyan információt tett elérhetővé, amely totálisan megkérdőjelezte az előző rendszerben abszolúttá tett értékeket anélkül, hogy bármilyen más értékrendet állított volna a helyébe. A kiterjedtebb összefüggések ismerete - a világ gazdasági, politikai, kulturális ismerete - relatívvá tette a megszokott világképet. Ha úgy tetszik a kulturális relativizmus érvényesülésének negatív hatásairól van szó. A liberális eszmék érvényesülése a politikában csak fokozza ezt a kulturális zavarodottságot.

Az értékrendek feszültségéből és a kulturális ismeretek kiterjedéséből fakadó relativizmusból általános értékválság alakult ki, mely általános elidegenedéshez vezet. Mivel nincs abszolút értékrend, mely az általános emberi viselkedésmintáknak társadalmilag irányt szabhatna, orientációs pont hiányában a legtöbb ember általános zavart érez maga körül. A kapitalista-materialista eszmék még közel sem evidensek és társadalmi szinten még nem adaptáltak. Az idősebb generáció nem képes ilyen gyorsan átállni egy totálisan más berendezkedést igényelő társadalmi rendbe. Így nem csoda, hogy erőre kapnak azok az eszmék, melyek a világrend eltűnését hiredtik. Azonban nem az általános Világrend eltűnéséről, hanem csak az anyagi világot - a Földet - meghatározó értékrendek kicserélődéséről van szó. A társadalmi értékrend hiányából fakadó elidegenedés egyik formája a szektás vislekedés, amely a hiányzó értékrend helyébe valamilyen abszolútnak tűnő rendszert állít. Ennek mintapéldái az apokaliptikus egyházak és követői.

Így tehát ezek az egyházak a racionalitásból az irracionalitásba való menekülést választják, mint az értékrendek ütközéséből adódó általános zavarodottság megoldását. A valós világból kiválasztott információkra építve, melyeken keresztül jól bemutatják az értékrendek megváltozását, egy utópisztikus jővőképet állítanak fel, mely hemzseg az irracionális elemektől. Ez természetes reakciója egy olyan társadalmilag kiszolgáltatott osztálynak, mely azt tapasztalja, hogy semmilyen befolyással nem bír saját élete alakulására. Ily módon tökéletesen követhető az a vallásos menekülésvágy, mely irracionális elemere épít, hiszen a deklasszálódó társadalmi csoportok valóban semmi másban nem bízhatnak, mint egy jóságos Isten segítségében és abban, hogy bekövetkezik a Világvége.

 

4) Az apokaliptikus világképek filozófiai vonatkozásai

Ami az uralkodó Világvége képzetekről általánosságban elmondható, az komoly kérdéseket vet fel a filozófia és a vallásantropológia szintjén. Megfigyelhető, hogy az Apokalipszis képzete fontos jellemváltozásokon ment át a korábbi korszakokhoz képest. Egyik irányzat sem tekinti az Apokalipszist az egész Világmindenség elmúlásának. Mitöbb már a Föld bolygó pusztulása sem merül fel, sőt hangsúlyozottan fennmarad. A kataklizma univerzális jellege teljesen eltűnt. Nem a világ abszolút megtisztulását - azaz a polaritások homogenizálását - jelenti, hanem a “jók” és “rosszak” különválasztását, méghozzá olyan módon, hogy a “jók” megmaradnak. Külön hangsúlyt kap, hogy az “igazak” megmenekülnek. A Világvége már nem a Világégést és a kozmikusciklus lezárulását jelenti, mint a tradicionális vallásokban, hanem egy világméretű, de pusztán földi háború veszélyét.

Az Apokalipszis képzete leszűkített a Föld szférájára. Már szó sincs a világmindenség egészét átjáró univerzális ítéletről, mely megrengeti a mennyet és elsöpri a poklot. Az emberi létszférán kívül eső dimenziók is teljesen eltüntek a kataklizmatikus képzetekből. Az egyedüli veszélyeztetett résztvevő az Ember. Azonban az ember is csak mint fizikai-biológiai lény jelenik meg, akit egyedül az veszélyeztet, hogy éhinség, betegség, törvénytelenség, háború vagy valamilyen természeti katasztrófa áldozatává válik. A bajok végeztével nem mindentudást, Isten teljességébe való beavatást, hanem szupertestet kap. Az ember pusztán mint fizikai lény, s nem mint szellemi lény jelenik meg. A Végítélet, mely évezredeken keresztül az ember szellemi-, lelki-megmérettetését jelentette teljesen eltünt a képből. A Világvége egy pusztán Földre korlátozott anyagi katasztrófává degradálódott.

Az az univerzális dualitás, amely a pozitív és negatív erők egymásrahatását jelentette, teljesen anyagivá tetten jelenik meg. A Sátán, mely a világot átható univerzális destruktív erő, ma már perszonifikált hatalom, aki Hitlerként, Husseinként, Kadafiként - azaz a földi életet kormányozó hatalmi, politikai erőkkel szembeszálló anti-hősként jelenik meg. Minden “isteni” princípium földre rántott, sárba gyúrt anyagként jelenik meg. Minden filozófiai princípium, azaz igaz szellemi létező elvesztette univerzális, szubsztanciális és transzcendentális jellegét. Isten egy jóságos ufo, Krisztus egy Michael Jackson, a Sátán pedig egy agresszor-terminátor.

A vallási képzetek teljesen beszűkültek és elanyagiasodtak. Minden az anyag szintjén játszódik, minden az anyagban jelenik meg. A többdimenzionális gondolkodás teljesen leszűkült az anyagi univerzum szintjére; mitöbb azon belül is a kis, szánalmas, félreeső, jelentéktelen és “többnyire ártalmatlan” Föld bolygó emberi lényeinek piti kis ügyleteire. Isten hatalmassága, mint principiális elv eltűnt - Isten egy paternális ufo, aki megdorgálja kis hangya gyermekeit. Ez a vallásosság sötét korába való teljes visszatérés, azaz a transzcendentális gondolkodás totális eltűnése a vallás szférájából. Ezzel egyben kivonulás az emberiség társadalmi, kulturális és pszichológiai valóságából is. Ez ijesztő távlatokat nyit. Ugyanis anyagi szinten erősíti az “üzleti vallásosság” és a destruktív kultuszok elterjedését - azaz az öntudatlan, leszűkült, kiszolgáltatott és irányított emberi viselkedésminták kialakulását.

Az ilyen vallásos világképen nevelkedett ember számára a vallás szerepe teljesen átértékelődik. Az ilyen embertípus számára, a vallásos élet nem jelent mást, mint elemi haszonelvűségből táplálkozó életbiztosítást. Biztosítja számára a fizikai élet, és az ezzel járó fogyasztásból származó örömök öröklétét. Mint azt egyes irányzatok hirdetik, a vallásos képzeteikbe vetett hit, olyan ‘vonatjegy’, amely biztos helyet biztosít a menyországba vivő vonatra. A vallás így nem az emberi szellem kiteljesítésének eszköze, hanem nem más mint befektetés. Méghozzá a legjobb biznisz, mint azt egyes ‘igehirdetők’ hangsúlyozzák is. Ezen az alapon nem szégyen hatalmas összegek fejében biztosítani azt a bizonyos ‘jegyet’. Ez a ‘filozófiai’ tétel, a mai egyre inkább elharapódzó üzleti vallásosság alappillére.

Az igazi katasztrófa azonban nem ez. Sokkal inkább az, hogy a szellemi dimenzió teljesen eltűnik a vallásból. Igaz, hogy az ember még kicsit több, mint puszta test, azonban a testi, és az ezzel járó anyagi javak megőrzése az egyetlen cél. A kereszténységben megjelenő lélek fogalma már csak homályosan, elkent módon jelenik meg minden apokaliptikus értelmezésben. A szellemi szféra kiszorulásával pedig, bekövetkezhet a teljes elsötétülés. A reformáció előtti korszakot idézően, a hívő emberek zöme teljes meggyőződésben áldoz hatalmas összegeket a ‘megváltására’. S mint azt már több helyen hangsúlyoztuk, ez a megváltás pusztán a fizikai szenvedéstől, illetve a test halálától való megmenekülést jelenti. Nincs totális szellemi felébredés, nincs omniszcientia, nincs Isten szinelátása. Már egyenrangúság sincs, csak vegetatív hangyajólét van. Csak a feltámasztott szenteknek lesz szupertestük (lásd Martinelli 26.), az emberek pedig Jézus uralmát szolgálhatják, a lázadás gondolata nélkül. Ezekben a tanokban már teljesen hiányzik a keresztény filozófiára jellemző megismerésvágy. Az emberek egyetlen célja az önértékű vegetatív élet. Ezt az életet fűszerezheti az egyes anyagi javak birtoklása, amelyeket Isten biztosít. Isten, aki űrhajóján, már most is a Föld fele repül (lásd Martinelli 31.), hogy elhozza az embereknek a végnélküli kívánságműsort. Isten a nagy kielégítő, aki minden kívánságot teljesít.

A transzcendentális gondolkodás totális eltűnése a vallás szférájából, filozófiai szinten az emberiség teljes anyagi bezárkózásához és transzcendentális tudatlanságához vezet, mely a szellemi dimenzió teljes kizárásához vezet. Az anyaglétbe ragadt emberiség a bezárkózottság és teljes elidegenedés áldozatává válik. Irányított, előre megkomponált - pusztán anyagra korlátozott - viselkedésmintákat alakít ki, melynek eredménye a tökéletes hangya lét. A szellemi tér elválik az anyag dimenziójától és megtartó erő hiányában önmagába görbül és magába zuhan. A szellemi tértől levált, szellem nélküli anyag pedig élettelenné válik és így önmagába esik össze. Ez a teljes kataklizma, mely a Mindenséget fenyegeti.

Ez a tényleges Apokalipszis.

Címek:

 • Arya Maitreya Mandala (Buddhista Misszió) - H-1221 Budapest, XXII. Alkotmány u. 83.
 • Bahai Egyház - Budapest, V. Sütő u. 2.
 • Baptista Gyülekezet - H-1182 Budapest (Pestlőrinc), Sallai u. 132. (CS.18.00 & V. 15.30)
 • A Biblia Szól Gyülekezet (Magyarországi Biblia Szól Egyház) - MEDOSZ épülete: Budapest, VI. Jókai u. 4. (SZ. 18.00 és V. 10.00 & 18.00)
 • Brahma Kumaris (World Spiritual University) - H-1124 Budapest, XII. Lejtő u. 49. Tel.: 1-858-433
 • Budapesti Krisztus Egyház - Kukta Tamás igehírdető
 • Ching Hai - Budapest, Sebestyén A. Tel.: 271-4912 ; Nguyen Bich Tel.: 164-5663
 • Esélyadók - H-2025 Visegrád, Fő u. 2. Tel.: (06 60) 347-517
 • Fatima Csoportja - Tószegi (Csömöz) Judit Tel.: 140-3191
 • A Hetedik Nap Adventistái (Martinelli) - A-1092 Vienna, Pf. 238  
 • Jézus Krisztus Mai Szentjei Egyháza (Jesus Christ’s Later Days Saints) - South Lake City, Utah, USA
 • Krisna-tudatú Hívők Nemzetközi Szervezete (ISKCON) - Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége : H-1028 Budapest, Máriaremetei u. 77. (Hare Krisna Központi Iroda : H-1286 Budapest, Pf. 18.)
 • JÓ HÍR (Good News) - “JÓ HÍR” Iratmisszió Alapítvány (Hungarian Literature Mission Inc. USA) - (1) H-1046 Budapest, IV. Intarzia út 17 fsz. 1. - (2) H-1046 Budapest, Ügető u. 20. IV/12
 • Karna Ratna Ling Dargye (Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség) - H-1039 Budapest, Hunyadi u. 45. Tel.: 160-8847
 • ? Keresztény Gyülekezet - Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/2 Hétfő 18.00
 • Misztériumok Baráti Társasága Kulturtörténeti Egyesület - Budapest, XIII. Rozsnyai u. 3. (Láng Művelődési Központ)
 • Mokusho Zen Dojo - Budapest, VI. Dózsa György u. 19. III./1. Tel.: 141-02-80
 • Principle Study Center (PSC) - Budapest, Bécsi u. 5. II/7. Tel.: 1-379-500, 118-8167
 • Sawan Kirpal Ruhani Mission - Kirpal Ashram, 2 Canal Road, Vijay Nagar, Delhi 110009 India
 • Scientology Egyház - H-1052 Budapest, Semmelweis u. 2. Tel.: 266-7095, 266-7096 (H-1399 Budapest, Pf. 701/215)
 • Sion Gyülekezet (Emberbarát Alapítvány) - Budapest, X. Cserkesz u. 7.-9.
 • Timóteus Társaság - H-1399 Budapest, Pf. 701/281
 • Üdvhadsereg - Budapest, 1063 Bajnok u. 25.
 • Victory Chapel - Budapest, IX. Üllői út 119.
 • Watch Tower Society (Őr Torony) - H-1425 Budapest, Pf. 223

A lista különböző szórólapok alapján készült, így a címek ennek megfelelően megváltozhattak, továbbá némely külföldi címmel rendelkező vallási csoportnak van már magyarországi központja is.

Jegyzetek:

[1] Hasonló besorolással és elemzéssel próbálkozik meg Tarnay Brúnó a Katolicizmus és Kultuszok című munkájában. [Bencés Kiadó, Pannonhalma, 1992.]

[2] Ez nem más mint az interkulturális ismeretek megjelenése a köztudatban és az azt átható kulturális relativizmus eszméje, mely nagymértékben hozzájárult az addig abszolutnak gondolt eszmék felülvizsgálatához és megkérdőjelezéséhez. Ennek eredménye az általános bizonytalanság.

[3] Például egy üstökös, vulkánkitörés, árvíz, stb. jelenségéhez. Fontos azonban, hogy ezek mind animista jelenségek, azaz valamilyen transzcendens erő megnyílvánulásai - keresztény kontextusban az isteni harag vagy büntetés eredményei.

[4] Például: Isten egy jóságos ufo, Krisztus egy Michael Jackson, a Sátán pedig egy agresszor terminátor. Az angyalok röntgenszemmel látnak, telepatikusan kommunikálnak, stb.

 

» Spirituális Ezotéria - 2012: Az Idő Közel... Jóslatok – Rosszlatok
» Spirituális Ezotéria - Exit Mundi : Világ Vége Jóslatok – Rosszlatok

Kérlek támogasd a Vallásfilozófia Könyvtárat!
(Please support the Religion Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)


         

                         

 
[« vissza ]
Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-11-2011