"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Hindu Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

   

Tarr Dániel

Hindu Tantra jegyzet

- Hindu Tantra Notes -

 

1996.

Creative Commons License

(írott jegyzet formájában van meg)

Tartalom

Előszó

Bevezetés - A Hindu Tantra

I.) A Hindu vallás kialakulása - Animisztikus és árja / dravida hagyományok

1) Pre-árja elemek a tantrizmusban

2) Védikus kozmogónia

3) Puránikus kozmogónia

 

II.) A Hindu vallás alapja - A Tantra

1) A tantrizmus kialakulása

2) A tantrizmus képviselői - A nem-orthodox hindu irányzatok

Az ‘erdei hagyomány ‘ és a Tantrizmus :

 • Aszkéták (śramanák, munik, sadhuk, yogik, tantrikák, és siddhák).
 • Remeték (sanyas i k, śaivák és vaiśnavák).
 • Bhaktik (alvarok, lingayat).
 • Korai buddhista szanghák (sthavira vada, mahasangika, korai theravada).
 • Dzsain ganák (digambara, svetambara).
 • Guruk (Radnyis, Mahariśi, Muktananda, Sai Baba, Prabhupada,).

 

III.) A Tantrizmus alapjai - Szent Tér - Szent Hang

1) A Yantra

 • Az ‘archetipikus’ Tér feltérképezése, geometrizálása hangokká.

2) A Mantra

 • A samskrit ábécé szimbolikus jelentése, s a hangok gyökérmantrává alakítása.
 • A gyökérmantrák világba helyezése és az éteri testre hangolása.

 

IV.) Kozmogónia Śri Yantra .

1) Az univerzális Erő (Śakti) filozófiai gondolata.

2) Az univerzális erők kozmikus kettőssége: Śiva- Śakti (purusa-prakriti).

3) Az erők manifesztációja, a világ teremtése: a Śri Yantra.

4) A rendezett tér alapjai: a Yantra .

 • A világrend geometrizált képe, Máya fátyla. A hármas hierarchia és a tattvák.

 

V.) Metafizika - Káli, a primordiális Śakti .

1) Káli, a primordiális Śakti.

2) Daśa-Mahávidyá, A ‘Tíz Hatalmas Bölcsesség’ Erő-csoportosulása.

3) Nityá Śakti, a kozmikus Idő.

4) Śiva - Śakti . A Világ természetének sajátos kettőssége, a ‘biunitás’.

 • Egységben a kettősség. A Duáltörvény.

5) Az ebből kibomló ‘Hindu Panteon’ (a védák és a puránák különbsége).

 

VI.) Életvitel - A Yoga

1) Életmód

2) Gyakorlat - A Yoga rendszere

2.1) Hatha-yoga

2.2) Laya-yoga

2.3) Rája-yoga

2.4) Tantra-yoga

 

VII.) Rítus - A Vaiśnavák hármas rituáléja

1) A yantrák életre keltő rituáléja: a Pr a naprati št .

2) A yantrában megjelenő istenség fixációja áldozatokon keresztül: a Yantra puja .

3) A yantra visszaolvasztása a primordiális alapba (Brahmanba): a Visarjana.

 

VIII.) Meditáció - A Śri Yantra kilenc rétege

1) A világban található szent kilences ‘pszicho-kozmikus’ azonosság.

2) A 9 Erő 9 csakrájának meditációja, a Bhávanopanišad alapján: az ‘éteri’ test születése.

3) A legtökéletesebb yantra: a test-yantra.

4) Az éteri test meditációja: a Kundalini dhyána .

5) A hét csakra yogája. - A Bindu-’élmény’.

 

IX.) Yantrák - Az Erő-diagrammok.

1) Az Erő-diagrammok megrajzolásának módszere

2) Építészeti yantrák pl: a Vástu-Purusa Mandala, Śakti, Yogini, stb.

3) Okkult yantrák. A yantrák, mint erőhordozók.

4) A gyógyító yantrák és talizmatikus yantrák tárgyalása: pl. a Dhárana Yantra .

5) A mágikus ‘hat rítus’, a Šatkarma .

 

X.) Összefoglalás

1) A hindu tantra, mint mágikus filozófiai rendszer.

2) A tantrizmus mai formái.

Word formátumban [« word ]

Trishula

Kérlek támogasd a Hindu Könyvtárat!
(Please support the Hindu Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Kapala


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 04-04-2010