"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Hindu Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

   

Tarr Dániel

Siva Kultusza

- The Cult of Siva -

(ELTE BTK Kulturális Antropológia Szak - Szakdolgozat)

 

1999.

Creative Commons License

 
[ előre »]

Siva Kultusza

Tartalom

Előszó

» I. Az antropológiai kutatás

A kutatás

» II. A Saivizmus

1. Siva kultuszának kialakulása

2. A mitikus Siva

3. Siva követői

» III. Az erdei hagyomány

1. Aszketizmus

2. Saiva szekták

3. Antropológiai értékelés

» IV. Saiva gyakorlatok

1. Életvitel - Yoga

2. Hatha-yoga

3. Laya-yoga

4. Raja-yoga

5. Tantra-yoga

» V. A Lingam imádat

» Szójegyzék

» Bibliográfia

» English Summary

+ MS Word verison [« read it ]

 

 

Want to know more?

ENTER LIBRARY

» read more Hindu writings

» and visit the Library

.

Előszó

Közép-Ázsia az átlag európai ember számára a misztikus és szinte felfoghatatlan, értelmezhetetlen vallások világa. A kutatók (kultúrantropológusok, néprajzosok, valláskutatók, művészettörténészek, stb.) számára azonban valami egészen más: A kutatások szinte kifogyhatatlan tárháza, a hagyomány és a fejlődés - az archaikus kultúrák és a dinamikusan fejlődő modern társadalmi formák - állandó találkozásának színtere. Ellentétek, folyamatos változás, békés vagy időnként véres egymásra hatások folytonos küzdőtere...

A legdélibb indiai terület Kerala és Karnataka, a legészakibb Himachal és Uttar Pradesh. A Himalája legmagasabb országa Nepál. Első benyomásra talán nem érthető a területek összekapcsolása, bár egy földrajzi és kulturális sávot alkotnak a Hindusztáni félsziget vonalát követve. Ami összekapcsolja és egy szellemi egységgé teszi ezt a politikailag tagolt és néprajzi szempontból igen vegyes régiót, az a közös kulturális, vallási hagyomány, melyet hinduizmus nak nevezünk.

A hinduizmus az indiai kultuszok és vallási formák gyűjtőneve. Ezért a nyugati és keleti kutatók egyaránt igen tág spektrumban használják ezt a terminust. Azt mondhatjuk hogy a hinduizmus magában hordozza a védikus vallást, a brahmanizmust, a tantrizmust, és az indiai lokális vallásokat is. Az indiaiak [1] bár használják a ‘Hindu’ kifejezést, leginkább úgy határozzák meg vallási hovatartozásukat, hogy melyik isten követői. Ebből a szempontból a ‘hindukon’ belül a két legnagyobb elkülöníthető csoport a visnuiták (vaiśya vagy vaiśva) – azaz Viśnu isten követői, illetve a sivaiták (śaivák) – azaz Śiva isten követői.

Ezen mű a hinduizmusnak azon vallási formáit kívánja bemutatni, melyek Śiva istenhez kapcsolódnak.

Az itt felvázolt eredmények a szakirodalom részletes feldolgozásán túl két kutatómunkán alapulnak. Ily módon eleget tesznek a kulturális antropológia azon követelményének, hogy a leírt általánosítások nem pusztán elméleti következtetések, hanem terepen is megtapasztalt és visszaigazolt adatokra támaszkodnak.

Jegyzetek:

[1] Indiai : a hindusztáni félszigeten élő különböző népcsoportok gyűjtőneve.

 

BOM BOM BOLANATH

 

TARTALOM

A részletes tartalomjegyzéket lásd a bal oldali oszlopban

» I. Az antropológiai kutatás

» II. A Saivizmus

1. Siva kultuszának kialakulása

2. A mitikus Siva

3. Siva követői

» III. Az erdei hagyomány

1. Aszketizmus

2. Saiva szekták

3. Antropológiai értékelés

» IV. Saiva gyakorlatok

1. Életvitel - Yoga

2. Hatha-yoga

3. Laya-yoga

4. Raja-yoga

5. Tantra-yoga

» V. A Lingam imádat

Dicsőség neked, Ó Nagy Aszkéta!

Rejtett országodban örök nyugalomban

Csodatévő hatalmadban örök nírvána a részed.

A kegyelmes Szésa vigyázza álmod

Álmodj engem is Hatalmas Siva!

OM NAMMO SIVÁYA

 

Word formátumban [« word ]

Teteje

[ előre »]

Trishula

Kérlek támogasd a Hindu Könyvtárat!
(Please support the Hindu Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Kapala


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 06-06-2011