"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

library | education policy

[« vissza ]   [ előre »]

Tarr Dániel

Oktatási Fehérkönyv

 

- The first Hungarian White Book on Education -

(Hungarian Ministry of Education)

2001.

Creative Commons License

Word formátumban [« word ]


[ előre »]

Előszó

2001-ben a Magyar Oktatási Minisztériumban dolgoztam a Nemzetközi Oktatási és Tudományos Kapcsolatok Helyettes Államtitkári Titkárságának – Nemzetközi Együttműködési és Fejlesztési Főosztályán a Fejlesztéspolitikai munkacsoport osztályvezetőjeként, melynek munkája az európai integrációt segítő stratégiai tervezésen és koordináción nyugvó humánerőforrás-fejlesztés, területfejlesztés, kapcsolattartás és projekt-menedzsment volt.

Ez a stratégiai dokumentum 2001-ben készült, de sajnos a lassú politikai bürokráciának köszönhetően soha nem nyert végleges formát. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mint az első magyar Oktatási Fehérkönyv egyfelől érdekes "történelmi" dokumentum, másfelől hosszútávú üzeneteket fogalmaz meg a jövő generációi számára is. Remélem néhányan hasznosnak találják ennyi év távlatából is...

"Az Oktatási Fehérkönyv – számolva a stratégiai fejlesztés számára kedvező belső és külső materiális és szellemi feltételekkel – felvázolja azt a középtávú cselekvési programot, amely kijelöli az oktatás számára a konkrét fejlesztési célokat. Ezeknek a céloknak a megvalósítása fogja megteremteni annak feltételeit, hogy az oktatás és a szakképzés a rohamosan változó hazai és nemzetközi környezetben eredményesen és hatékonyan segítse a magyar társadalom felemelkedését, kiegyensúlyozott fejlődését, s sikeres felzárkózását a fejlett világhoz és beilleszkedését az élenjáró európai nemzetek közösségébe."

OKTATÁSI FEHÉRKÖNYV
 
TARTALOM


BEVEZETŐ

(Dr. Forgács András)


 

I. FEJEZET

VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ

Az oktatás és a Kutatás-fejlesztés szerepe az innováció és versenyképesség javításában

(Dr. Sági Zsolt)

 

II. FEJEZET

FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA ÉS ESÉLYTEREMTÉS

A társadalmi esélyegyenlőség megteremtése

(Hamza Zsófia)

 

III. FEJEZET

KULTÚRA, IDENTITÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG

Az oktatás szerepe az életminőség kialakításában

(Badacsonyi Ferenc
és  Tarr Dániel)


 

IV. FEJEZET

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS TECHNIKÁK

Kommunikációs és információs technológiák (KIT) az oktatásban

(Nagy Gábor)

 

V. FEJEZET

AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Az élethosszig tartó tanulás

 

(Nehéz Győző és Kelemen Balázs)


 

VI. FEJEZET

ÁTMENET

Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat erősítése

(Vanya Nóra)

 

VII. FEJEZET

FINANSZÍROZÁS

A fejlesztés pénzügyi, szabályozási feltételei

(Limbacher László)

 

VIII. FEJEZET

SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

(Kovács István Vilmos)

Nem készült el.

 

IX. FEJEZET

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Az oktatás minőségének biztosítása és fejlesztése

(Tarr Dániel)


Oktatási Minisztérium 2001

RÉSZLETES TARTALOM

BEVEZETŐ

1. Az oktatás fejlesztési stratégiájának főbb elemei

2. Az oktatást érő gazdasági, társadalmi, technológiai kihívások

» I. FEJEZET - VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ

Az oktatás és a Kutatás-fejlesztés szerepe az innováció és versenyképesség javításában

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

5. Célok

» II. FEJEZET - FOGLALKOZTATÁS-POLITIKA ÉS ESÉLYTEREMTÉS

A társadalmi esélyegyenlőség megteremtése

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» III. FEJEZET - KULTÚRA, IDENTITÁS ÉS ÉLETMINŐSÉG

Az oktatás szerepe az életminőség kialakításában

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» IV. FEJEZET - KOMMUNIKÁCIÓS ÉS INFORMÁCIÓS TECHNIKÁK

Kommunikációs és információs technológiák (KIT) az oktatásban

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» V. FEJEZET - AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS

Az élethosszig tartó tanulás

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» VI. FEJEZET - ÁTMENET

Az oktatás és a munka világa közötti kapcsolat erősítése

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» VII. FEJEZET - FINANSZÍROZÁS

A fejlesztés pénzügyi, szabályozási feltételei

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

» VIII. FEJEZET - SZABÁLYOZÁS ÉS INTÉZMÉNYRENDSZER

(Nem készült el.)

» IX. FEJEZET - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Az oktatás minőségének biztosítása és fejlesztése

1. Bevezetés

2. Helyzetelemzés

3. Jövőkép

4. Teendők

5. Utószó

[ előre »]

Teteje

 

[« vissza ]
Creative Commons License
[ előre »]

 

home | library | buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | transhumanism

Last updated: 21-01-2009