"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Szerelem Teszt

- Love Test -

2009.

MIT GONDOL ÖN A SZERELEMRŐL?

Az alábbiakban az Ön spirituális beállítottságát tesztelheti. Kérjük, hogy a kérdésekre adható válaszok közül az Önre legjellemzőbbet válassza, vagy jelölje meg azt az állítást, amivel intuitív módon a legjobban egyetért.

1. A szerelem első látásra…

a., - Nem létezik. Minden ember hosszas megfontolás, és benső érlelődés alapján választ párt magának. Lehet, hogy egy adott pillanatban tör ez felszínre, de ez egy hosszabb folyamat eredménye.

b., - Láttam már ilyet. De az ilyen általában nem tart sokáig, mert a felek nem hagynak elegendő időt egymás megismerésére. Aki csak úgy fejest ugrik egy kapcsolatba sokszor megfontolatlanul teszi, jobb óvatosnak lenni, és kicsit féken tartani az érzéseket.

c., - A szerelem csak első látásra születhet. Vagy ott van megmagyarázhatatlan módon a legelső pillanattól, vagy nincs. A szerelem nem valami olyasmi ami lassan lobban lángra; a szerelem váratlanul kipattanó szikra, amely az egész lelket egy pillanat alatt lángra gyújtja.

2. Ha szerelmes vagyok valakibe…

a., - Elvárom, hogy párom csak velem foglalkozzon és kényeztessen. Igyekezzen minden szabadidejét velem tölteni, vagy ha nem velem van, tudni akarom mit csinál és hol, kivel tölti idejét. Bevallom, könnyen leszek féltékeny vagy gyanakvó, ha nem velem van.

b., - Fontos nekem, hogy lássam a szerelmem hogyan talál viszonzásra. Ha párom nem mondja nekem elégszer, hogy szeret, vagy nem mutatja ki, elbizonytalanodom.

c., - Nem aszerint mérem szerelmem, hogy mit kapok cserébe. Boldog vagyok, hogy szerelmes lehetek abba az emberbe, akit szeretek.

3. A szerelemnek van kezdete és vége.

a., - A szerelem mindig csak egy határozott ideig tart. Törvényszerű, hogy az emberek kiszeretnek egymásból, így a szerelem helyén csak a szeretet marad.

b., - A szerelem sohasem múlik el csak átalakul, és a legkülönbözőbb megnyilvánulási formákban jelenik meg. Egy kapcsolat elején hevesek az érzelmek, de aztán elnyugszanak.

c. - A szerelemnek nincs se kezdete, se vége. Csak ráébredni lehet arra, hogy már ott van a szívedben. Nem is múlik el soha, csak megfeledkezni lehet róla.

4.  A szerelem mindig kölcsönös kell, hogy legyen.

a., - Ha szerelmem nem talál viszonzásra, hamar kihuny. A szerelemben adni is, kapni is kell. Ha sokáig nem kapok semmit, nincs miből adnom tovább.

b., - A szerelem annak jutalma aki szeret. Akibe szerelmesek még nem biztos, hogy örül ennek, vagy viszonozza a szerelmet. A viszonzásra találó szerelem viszont százszoros erővel ég.

c., - A szerelemhez nem kell a másik viszonzása. Nem a másik által lesz vagy keletkezik. Akkor is lehetek szerelmes, ha a másik még csak nem is tud róla.

5. A szerelem mindig különleges.

a., - A szerelem különleges érzés. És tudom, hogy akibe szerelmes vagyok, ő is különleges. Csak ahhoz érezhet az ember ilyen különleges vonzalmat, aki valamiért kitűnik a többi közül: erősebb, szebb, okosabb, gazdagabb másoknál.

b., - Szerelmem tárgya bennem formálódik. Ha különlegesnek látom szerelmem, az azért van, mert én képes vagyok annak látni, vagy ilyennek szeretném gondolni őt.

c., - Ami különleges az tényleg ritka. Ami ritka abból pedig kevés van. A szerelemből pedig egyáltalán nincs kevés, sőt határtalanul sok van belőle. Ezért a szerelem nem különleges, hanem egyszerűen egyetemes érzés.

6. Aki szerelmes, mindent elfogad.

a., - A szerelem mindent megszépít. Még a csúnya embereket is szépnek látja szerelmük. A kisebb hibákat, legyenek külsők vagy belsők a szerelmes észre sem veszi.

b., - Az állandóan változó, érzelmi túlkapásokkal vagy az örökkön változó gondolat terheivel felpakolt lelkiállapotokat nem lehet szeretni. Még a szerelem sem elég ehhez.

c., - A szerelem tárgya mindig a legtökéletesebb. Ez pedig a bennünk lakó lényeg, felsőbbrendű énünk, Önvalónk. A szerelem valódi és egyetlen igazi tárgya, a másikban lakozó esszencia, a másik valódi énje, igazi lényege. Ehhez vonzódunk egyedül.

7. Abba leszek szerelmes, aki nekem tetszik. A szerelem a tetszésből születik.

a., - Azokhoz vonzódom, akik tetszenek nekem valamiért. Egy idő után aztán megkedvelem őket, és csak ezután szeretem meg.

b., - A tetszéssel 3 dolog történhet: megmarad tetszésnek, ellentétébe fordulhat és nem-tetszéssé változik, vagy rajongássá fokozódik, de szerelem nem ‘lesz’ belőle.

c., - A szerelem vagy van vagy nincs, de nem születik. A tetszés sosem fordul át szerelembe, mint ahogy egy hernyóból végül megszületik a pillangó, bármennyire is vagyok elég sokat vagyok olyan társaságában aki nekem tetszik.

8. A szerelem egymással ellentétes természetűek között a legerősebb, hisz az ellentétek vonzzák egymást

a., - A gyengéknek erősekre van szükségük, a lágyaknak keményekre, a bulizósaknak nyugisakra, a szenteknek ördögökre. Így kerek a világ.

b., - A túlzott ellentétek csak nagyon nehezen egyenlítődnek ki. Ha nagyon eltérőek az értékrendek, hosszútávon nem maradhat meg a vonzalom.

c., - Ellentétek mindig csak a felszínen vannak. Bármilyen álruha alá rejtőzzön is a lélekben ugyanaz a fény lángol. Ugyanaz a vonzalom, ugyanaz a szerelmes érzés.

9. A szerelmes ember jobb, ha vigyáz mennyire habarodik bele a másikba…

a., - Jobb ha óvatos az ember, mennyire adja oda magát a másiknak. Nehogy kihasználják. A szerelmes ember is jól teszi ha tartja saját határait.

b., - Csak aki nem fél önmagát feltárni, önmagát odaadni a másiknak, nyerheti meg párja szívét. Belehabarodni a másikba a szerelem elengedhetetlen feltétele, ez kell!

c., - A szerelmes lélek mindent befogad és elfogad. Mert nem elvenni, hanem puszta jelenlétével csak adni akar. Szerelmet csak az kap igazán, aki teljesen elveszíti önmagát a másikban.

10. A Tökéletes Szerelem…

a., - Itt a földön nem létezik. Minden ember gyarló, így előbb-utóbb kibújik a szög a zsákból, és így minden szerelem szertefoszlik. A tökéletes szerelem csak egy ábránd.

b., - Időről-időre megadatik mindenkinek. Különleges állapot, amikor tökéletesen szeretjük egymást. Csak könnyen elfelejtjük milyen is az.

c., - Az egyetlen valódi érzés. Az egyetlen ami a lélek nyelvén hozzánk beszél, amely emlékeztet arra, hogy kicsodák, és milyenek vagyunk valójában: tökéletesek, gyönyörűek, egészek és teljesek; magunk és szerelmünk szemében.

ÉRTÉKELÉS AZ ELÉRT PONTSZÁMOK ALAPJÁN

Ha válaszai közt a legtöbb az a.) sorokból kerül ki, akkor:

- Ön jóval inkább materialista, mint a többség, életét még a szerelemben is leginkább az anyagi lét feladatainak kötelességszerű teljesítése köti le. Érdemes lenne megpróbálnia kicsit mélyebben látni a világot.

Ha válaszai közt a többség a b.) sorokból kerül ki, akkor:

- Ön sok tekintetben spirituális érzületű, ám még sokat jelentenek Önnek a világi dolgok is. A felszínes spirituálisnak tűnő értékek közt vegye észre a valódi múlhatatlant, befelé figyelve találja meg azokat az értékeket, amik egy teljesebb élet útravalói.

Ha válaszai közt a legtöbb a c.) sorból kerül ki, akkor:

- Ön igazi spirituális ember! Életét magasabb szempontok vezérlik, képes észrevenni a másokban és a dolgokban rejlő mélyebb tartalmat is. Tartsa meg ezt a szép szokását, éljen mindig boldogabban maga és mások örömére is!

 

» Ezotéria - A Szerelem Világa
» Ezotéria - Szerelem – a lélek alkímiája
» Ezotéria - Plátói szerelem: Reményteli reménytelenség

» Ezotéria - Lélektárs Teszt | » Spirituális Teszt | » Szerencse Teszt | » Tarot Teszt | » Angyal Teszt

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 01-07-2011