"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Tarot Teszt

SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS

- Tarot Test -

2009.

Az alábbi kérdéssor nem az értelemre és a tudatosságra épít, hanem közvetlenül a mélyebb tudatosság intuitív beleérző képességére. Ezért bátran tegye félre gondolatait, és minden kérdésnél jelölje meg azt az állítást, amivel intuitív módon a legjobban egyetért.

Bevezetés a TAROT-ba

0) Bolond

a.) Az emberek többsége esztelen tévelygő, csak nagyon kevés ember lát tisztán.

b.) A legtöbb ember bölcsnek születik, csak eltéved a világ labirintusában.

c.) Minden ember majom az istenekhez képest; egyszerre bölcs és balga.

1) Mágus

a.) A boldogulás záloga, hogy minél több mindent birtokoljunk.

b.) Mindenkinek annyi hatalma van a világ felett, amennyit magának szerez.

c.) Cselekedni annyi, mint tettekké váltani azt amit nagyon akarunk.

2) Papnő

a.) A világ csupa szenny, tiszták csak úgy maradhatunk, ha távol tartjuk magunk tőle.

b.) A szellemi felébredés záloga, hogy a világ minden arcának teljesen átadjuk magunk.

c.) Minden ember akaratlanul is fátyla mögé rejti valódi arcát.

3) Uralkodónő

a.) Kevés ember élvezi csak a szépség és a boldogság örömeit.

b.) A szépségért és boldogságért ugyan tenni kell, de minden ember elérheti.

c.) A világon a szépség és a harmónia uralkodik, ami minden ember sajátja.

4) Uralkodó

a.) Vannak akik mások felett joggal uralkodnak, és ezért tisztelet jár nekik.

b.) Az uralmi állapot folyamatos küzdelem, és a világgal vívott szüntelen harc.

c.) A legnagyobb harcos az, aki önmagát győzi le.

5) Főpap

a.) A magasabb rendű szellemi felismerésekhez az önmegtartoztatás és a lelki gyakorlat vezet.

b.) A fegyelem és figyelem kettős lajtorjája vezet lelkünk templomába.

c.) A bennünk élő benső géniusz halk hangja szól belőlünk, ha végre elhallgatunk.

6) Szeretők

a.) Az értelemnél jobb az érzés, a gondolatnál megérzésünk pontosabb iránytű.

b.) A természet az egyszerűséget szereti, az ember a bonyodalmakat.

c.) A világ titka a csend kapuján keresztül tárul fel nekünk.

7) Fogathajtó

a.) Eszméinkért és hitünkért harcolni kell, életünk árán is.

b.) A világban harcos módjára járj, de a világgal magával ne küzdj.

c.) Erős és bátor ember az, aki magában egyesíti a gyávaságot és a vakmerőséget.

8) Igazság

a.) Az igaz embereket mindig üldözik, csak a túlvilágon igazolódik minden.

b.) Csak a megvilágosodottak tudhatják mi igaz és mi nem.

c.) Földi értelemben az igazság csak egy nézőpont, Égi értelemben az abszolút mérték.

9) Remete

a.) Aki ráébred a valóság titkos természetére, szükségszerűen kikerül az emberek köréből.

b.) A belső tudás birtokosa egyedül jár, bár fénye mindenkire ragyog, ha engedi.

c.) Ne légy önhitt és elbizakodott, ha mécsed lángjánál jobban látod az árnyékokat másoknál.

10) Szerencsekerék

a.) Van aki a szerencse fia és a sors kegyeltje és van aki nem. Lehet szerencsés csillagzattal születni.

b.) Minden szerencsétlenség egy másik ember szerencséje. Így az egyensúly.

c.) A sors kerekét érdemes követni bárhová is vezessen, a tengely mindig mozdulatlan marad.

11) Erő

a.) Fiatal korában mindenkinek sok ereje van, ami az élettel egyre csak fogy.

b.) Minden ember ereje az életben szerzett tapasztalatokkal együtt növekszik.

c.) Kiapadhatatlan erőforrás az ember maga, ha a forrást el nem tömi semmi szenny.

12) Akasztott

a.) Az élet áldozat. Végül úgyis mindenki fejre áll és beadja a kulcsot.

b.) Az élet áldozat. Amit tetszéssel vagy nem tetszéssel fogadnak az istenek.

c.) Az élet áldozat. Amit tetszéssel vagy nem tetszéssel fogadunk mi istenek.

13) Halál

a.) A halál elkerülhetetlen végzete minden embernek, amely az élet terhét leveszi válláról.

b.) Az élet lényege az örök változás. Minden ami keletkezik elmúlik, hogy helyet adjon az újnak.

c.) A halál nem az élet vége, hanem átlépés egy másik létforma kapuján.

14) Mértékletesség

a.) Az élet azokat igazolja, akik nem tartogatják magukat, belevágnak a sűrűjébe.

b.) Az élet mindenki számára más mértékkel mér, mindenki más és mást bír.

c.) Mindegy mennyit teszel, hogy mit az már nem mindegy.

15) Ördög

a.) Az emberek egy része a világból csak elvenni akar, beletenni nem.

b.) Bármit teszel is a világért, a világ kétszer annyit követel tőled. Teher alatt nő a pálma.

c.) Jobb kezeddel teremts kedved szerint, a ballal vedd el azt amit mások teremtettek neked.

16) Torony

a.) Saját elefántcsont-tornyába zárva él minden ember, és szűk ablakából lenézi a többieket.

b.) A lélek a test börtönébe zárva várja kiszabadítását.

c.) Ha az ember énjét meghaladja, kiszabadulhat a rabul ejtett benső géniusz.

17) Csillag

a.) A legtöbb ember semmiféle benső belátással nem bír. Csak pislákol benne az értelem.

b.) A csillagok valójában távoli napok, amiket távcsöveinkkel közelebb hozhatunk.

c.) Minden ember életében eljön a szerencsehozó hulló csillag. Legyen mit kívánnunk hát!

18) Hold

a.) Az ember természete változékony. Növekedését rövid telítettség érzés követi, csakhogy azután teljesen elfogyjon.

b.) A világ természete változékony. Amit ad el is veszi. Nincs tehát mit birtokolni sem elveszíteni.

c.) A Hold a Nap fényét tükrözi vissza. Az élet, anyagba zárt napfény.

19) Nap

a.) Aki a napvilágot megismerte, éjszaka is biztosabban jár.

b.) A világot az vezeti, aki a legtisztábban lát, és aki a legmagasabban jár.

c.) A sötétség csak a fény hiánya.

20) Ítélet

a.) Az embert cselekedetei minősítik. Élete mindvégig számadás Istennek.

b.) Az ember cselekedeteit mindvégig az isteni kegyelem és szeretet vezeti.

c.) Az ember mindenben szabad. Önmagunk és egymás tükrébe nézünk csak.

21) Világ

a.) A világ iskola, amit ki kell járni mielőtt magasabb osztályba léphetünk.

b.) A világ játszótér. Vigyázni kell a többi gyermekre is, míg megtanul jól játszani.

c.) A világ tetteid színtere. Jó rendező váljék hát belőled.

Minden válasz ‘jó’ válasz. Meditáljon válaszai felett, és idővel keverje őket össze magában!

Ha válaszai közt a legtöbb az a.) sorokból kerül ki, akkor:

- Ön jóval inkább materialista, mint a többség, életét leginkább az anyagi lét feladatainak kötelességszerű teljesítése köti le. Érdemes lenne megpróbálnia kicsit mélyebben látni a világot.

Ha válaszai közt a többség a b.) sorokból kerül ki, akkor:

- Ön sok tekintetben spirituális érzületű, ám még sokat jelentenek Önnek a kevésbé fontos dolgok is. A felszínes spirituálisnak tűnő értékek közt vegye észre a valódi múlhatatlant, befelé figyelve találja meg azokat az értékeket, amik egy teljesebb élet útravalói.

Ha válaszai közt a legtöbb a c.) sorból kerül ki, akkor:

- Ön igazi spirituális ember! Életét magasabb szempontok vezérlik, képes észrevenni a másokban és a dolgokban rejlő mélyebb tartalmat is. Tartsa meg ezt a szép szokását, éljen mindig boldogabban maga és mások örömére is!

» Hermetika - Bevezetés a Tarotba
»
Hermetika - Mágia és Okkultizmus Könyvtár

» Ezotéria - » Angyal Teszt | » Spirituális Teszt | » Szerelem Teszt | » Szerencse Teszt

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-03-2010