"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Israel Regardie

A mágia művészete

- The Art of Magic -

[részlet]

Mindazon téma közül, amit manapság Okkultizmusnak neveznek, a legjobban félreértett tudomány a mágia. Még az alkímia is, mely néhányunk számára idegesítően sötét és homályos, sokkal nagyobb szimpátiát és megértést idéz elő, mint a mágia. Például, a pszichológus Jung a következőket jegyezte meg az alkímiával kapcsolatban, Az ego és a tudat című könyvében: "Az érték megbocsáthatatlan alábecsülése az, ha elfogadnánk az általános nézetet, és az alkimisták szellemi törekvéseit egy lombik, vagy egy olvasztókemence szintjére redukálnánk. Bizonyára ez az aspektus az egzakt alkímia kísérleti kezdeteihez tartozik. De szellemi oldala is van, melynek sohasem adták meg igazi jelentését, és melyről a pszichológiai álláspontot nem szabad alábecsülni". De furcsa elmondani, hogy a Mágia nem kap ilyen értékelést - kivéve azt, hogy a mágia kifejezés a tudatalatti társa, és úgy tartják, hogy azt a primitív kísérletet képviseli, hogy megismerje a Tudatot. Ez tehát több mint egy egyszerű minimális kísérlet, hogy megértse annak folyamatát. Nem akarom analizálni eme csodálatos jelenség lehetséges okait. Be szeretném még bizonyítani azt a többé-kevésbé intelligens megközelítést, mely futó pillantást vet arra a ragyogó fényre, mely a világ mágiája felé árad, hogy több ember érezhesse azt, hogy több időt kellene szentelni tanulmányozására. Mindezen dolog haszna az, hogy ezt az erőfeszítést érdemessé tegye.

Egyszerűen és röviden hagy mondjam el azt, hogy a mágia legfőképpen azzal foglalkozik, amivel a világban a modern pszichológia. Vagyis a psziché szférájával foglalkozik, mely általában nem tudatosodik bennünk, viszont hatalmas befolyással bír életünkre. A mágia a pszichológiai technikák sorozata, mely képessé tesz minket arra, hogy mélyebben tekintsünk magunkba. Mi célból? Először is azért, mert teljesebben kell megértenünk magunkat. Ama tényen kívül, hogy önmagában az önismeret vágyott dolog, a belső természet megértése felold minket az öntudatlanság kényszerétől, és motivációjától, és uralmat gyakorol az életre. Másodszor is azért, hogy teljesebben kifejezzük ezt a belső Ént mindennapi aktivitásunk során. Ezért, mikor az emberiség, mint egy egész, eléri vagy talán amikor a fejlettebb férfiak és nők a világon magukévá teszik ezt, akkor következik be a belső felismerés, melyet örökké remélhetünk, az ideális utópikus állapot - a széleskörű tolerancia, béke és egyetemes testvériség. Ezek olyan célok, melyeket a mágia is birtokol a raison d'etre-ben.

A téma megközelítéseként egy másik szemszögből elmondhatjuk, hogy a mágia ugyanazzal a problémával foglalkozik, mint a vallás. Nem tűnhet időpocsékolásnak, vagy haszontalan spekulációnak megvitatni Isten létezését vagy természetét. Dogmatikus értelemben megerősítik azt, hogy létezik egy mindenható és örök élet alapelv - és valódi tudományos értelemben erre fektették le azon módszerek seregét, melyek bebizonyítják ezt. Hogyan ismerhetjük meg Istent? Itt is, mint azelőtt egy jól definiált és gondosan kidolgozott technikát találunk, mely az emberi tudattal foglalkozik, és amely felmagasztalja azt ama egyetemes szellem közvetlen élményébe, mely minden dolgot áthat és fenntart. Azt mondom, hogy ez a technika jól meg van határozva. Mivel a rendszernek jó természetű, de zavaros gondolkodású követői vannak, akik nem fogadják el emberi korlátaikat, ezért céljuk túl magas, és nem foglalkoznak azokkal a problémákkal, melyek útjukba állnak.

Képzeljük el ezt a tízemeletes épületet. Hogyan érhetjük el a tetejét? Bizonyára nem azáltal, hogy megtagadjuk azt a kézenfekvő tényt, hogy legalább kétszáz lábnyi távolság van közöttünk, és a tető között. Mindazonáltal ilyen hozzáállásuk van az úgynevezett leegyszerűsített kultuszoknak a misztikus vallásban. Isten, ahogy ők megerősítik, a határtalan tudat felmagasztosult állapotában van, mellyel a mikrokozmikus elmének egyesülnie kell. Ez úgy ahogy helyes megközelítés - és itt a mágia összhangban áll látószögükkel. Így tehát ezek az emberek megkísérlik elérni céljukat, de közben megtagadják az ember és a legfőbb cél - Isten között lévő lépéseket. Ez olyan mintha a talajtól az előzőleg megemlített épület tetejére szeretnénk felugrani.

A mágia egy másfajta hozzáállást tett magáévá. Ez meghatározóan egy hasonló hozzáállás, mint amit az utcán sétáló misztikus ember is birtokol. Ahhoz, hogy az épület tetejére jussunk, először a különböző lépcsősorokat kell megmásznunk, vagy a liftet használva jutunk fel a tetejére. Másképp nevezve ez egy fokozatos folyamat - egy evolúció, ha úgy akarják nevezni.

Az emberről azt tartja a mágikus teória, hogy egy többé-kevésbé bonyolult teremtmény, akinek érzései, érzékei és gondolkodása lassan alakult ki az evolúció eónjainak folyamatai során. Nem szabad megtagadni ezeket, a képességeket, mivel bizonyára valami hasznos ok miatt fejlődtek ki bennünk, belső szükségleteinkre válaszolva. Így tehát az isteni egyesülés felé törekedve, mely bizonyára egy dicséretre méltó cél, biztosnak kell lennünk abban, hogy a módszerünk, bármi legyen is az, foglalkozik ezekkel, a képességekkel, és egészen addig a fokig fejleszti őket, ahol ezek is részt vehetnek az élményben. Ha az evolúció megfelelő folyamatként adatott át nekünk, akkor a teljes embernek kell fejlődnie, és nem csak kicsiny részeinek, vagy aspektusainak, míg természetének más részei fejletlenek maradnak, lényének primitív csecsemői szintjén. Továbbá ezeket, a képességeket addig kell fejleszteni, amíg képessé nem válnak arra, hogy "megragadják" a hatalmas húzóerőt, mely bizonyára előidézi bennük a felmagasztosulás által azt, hogy erősek lesznek céljuk elérésében. Minden képességet egymástól elkülönítve kell fejleszteni, és fokról fokra addig vezetni az emberi és a kozmikus tudat különböző szintjei által, hogy végül hozzászokjanak az energia, gondolkodás és inspiráció magas potenciájához, mely társuk kell, hogy legyen a megvilágosodás és a tudat kiszélesítésének folyamatában. Hibának számít megvitatni egy olyan látószöget, mely dinamikáinak kifejezésében kétségtelenül a katasztrófák után kutat, melyek gyakran előfordulnak az okkult és misztikus körökben.

Ahhoz, hogy madártávlatú szemszögből mutassam be a Mágia mezejét, összefoglalóan meg kell állapítanom, hogy a témát legalább három fő részre lehet osztani. Első - Jóslás. Második - Előidézés és Vízió. Harmadik - Invokáció.

[Fraternitas Mercurii Hermetis könyvtár]
Forrás: [» Hermit ]

 

 

» Hermetika - Mágikus Tudományok
» Hermetika - Mágikus Alapfogalmak
» Hermetika - A Mágia fogalma

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011