"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

   

Tarr Bence László

A Mágia fogalma

- Magick : definitions -

1999.

[ » HERMETIKUS MÁGIA ÉS OKKULTIZMUS LEXIKON « ]

Meghatározások a Mágia fogalmára a modern okkultizmus és ezoterizmus köréből

I.) Lemegeton vel Clavicula Salamonis Legis (XVI-XVII.sz)

Eredeti:

"Magick is the Highest, most Absolute, and most Divine Knowledge of Natural Philosophy, advanced in its works and wonderful operations by a right understanding of the inward and occult virtue of things; so that true Agents being applied to proper patients, strange and admirable effects will thereby be produced. Whence magicians are profound and diligent searchers into Nature; they, because of their skill, know how to anticipate an effect, the which to the vulgar seem to be a miracle."

Fordítás:

"A Mágia a Természetbölcselet Legmagasabb, Legfelsőbb és Legistenibb formája, amely mind munkáiban, mind csodálatos műveleteiben előrehaladott, miután helyesen megértette a dolgok benso és rejtett természetét; így az igaz Közvetítők alkalmazása a megfelelő Alanyokra, furcsa és ámulatba ejtő hatásokat hoz létre. Miután a mágusok alapos és gondos kutatói a Természetnek: ők, jártasságuk által tudják hogyan hozzanak létre olyan hatást, ami a hétköznapi ember számára csodának tűnik."

 

idézi Aleister Crowley: Magick in Theory and Practice . - Introduction [Castle Books, 1991 New Jersey; ISBN 1555217664] IX.old.

 

II.) Aleister Crowley: Mágia Elméletben és Gyakorlatban (1929)

Eredeti:

"Defintion: Magick is the Science and Art of causing Change to occur in conformity with Will.

Postulate: ANY required Change may be effected by the application of the proper kind and degree of Force in the proper manner through the proper medium to the proper object.

Theorems:

1) Every intentional act is a Magical Act.
23) Magick is the Science of understanding oneself and one’s conditions. It is the Art of applying that understanding in action.
25) Every man must do Magick each time that he acts or even thinks, since a thought is an internal act whose influence ultimately affects action, though it may not do so at the time.”

Fordítás:

"Definíció: A Mágia olyan Tudomány és Művészet, amely az Akarattal összhangban lévő változást hoz létre.

Posztulátum: BÁRMILYEN kívánt változást el lehet érni, ha alkalmazzuk a megfelelő fajtájú és mértéku Erot, a megfelelő módon, a megfelelő közvetítőn keresztül, a megfelelő tárgyra.

Theorémák:

1) Minden szándékos (akaratlagos) cselekvés Mágikus Cselekedet.
23) A Mágia önmagunk és állapotaink megértésének tudománya. Olyan művészet, amely ennek a megértésnek a tettekben való alkalmazása.
25) Minden ember Mágiát gyakorol minden alkalommal amikor cselekszik vagy akár csak gondolkodik, miután a gondolat olyan belső cselekedet amely végül tetteket hoz létre, bár az adott pillanatban talán még nem.”

 

Aleister Crowley: Magick in Theory and Practice . - Introduction [Castle Books, 1991 New Jersey; ISBN 1555217664] XII-XIII.old. & XX.old.

 


III.) Richard Cavendish: A History of Magick (1987)

Eredeti:

"Magic is an attempt to exert power through actions which are believed to have direct and automatic influence on man, nature and the divine." (p.1)

"High magic is an attempt to gain so consummate an understanding and mastery of oneself and the enviroment as to transcend all human limitations and become superhuman or divine." (p.12)

Fordítás:

"A mágia arra tett próbálkozás, hogy erot közvetítsen olyan tetteken keresztül, amelyekről úgy hiszik közvetlen és automatikus hatással van az emberre, a természetre és az istenire." (1. old.)

"A magas mágia önmagunk és környezetünk olyan tökéletes megismerésére és uralmára tett próbálkozás, amellyel meghaladhatjuk az emberi korlátokat és emberfelettivé vagy istenivé válhatunk." (12.old)

Richard Cavendish: A History of Magick . [Arkana, 1990 London; ISBN 0140192794] 1.old. & 12.old.

 

IV.) Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona (1994)

"Mágia: a természet titkos erőinek fölhasználása az események befolyásolása céljából. Ha ez a cél jó, a módszert fehér mágiának nevezik; ha azért alkalmazzák, hogy ártsanak valakinek, vagy elpusztítsák javait, fekete mágia névvel jelölik." (171.old)

Továbbá: alacsonyabb rendű Mágia; celesztiális Mágia; ceremonális Mágia; defenzív Mágia; énoki Mágia, fehér Mágia; fekete Mágia; felsőbbrendű Mágia, halotti Mágia, pusztító, Mágia, rontó Mágia, szexuális Mágia, szimpatetikus Mágia, természeti Mágia, utánzó Mágia, védekező Mágia, Magick - definíciókat ugyanitt.

Nevill Drury: A miszticizmus és az ezoterikus tanok lexikona . [Ferenczy, 1994 Budapest; ford: Magdus Rita; ISBN 9638258179]

 


"Egyetlen fő meghatározása létezik a mágikus Rituálénak: A mikrokozmosz egyesítése a makrokozmosszal. A Legfőbb és Teljes Rituálé éppen ezért a Szent Őr-Angyal megidézése; vagy a miszticizmus szavaival élve, az Istennel való Egyéválás."

LAPOZZ TOVÁBB:

[ » HERMETIKUS MÁGIA ÉS OKKULTIZMUS LEXIKON « ]

Word formátumban [« word ]

 

» Hermetika - Mágikus Alapfogalmak
» Hermetika - A Mágia Tudománya

 

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 10-02-2010