"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Kivonat Dr. Faust könyvéből

- The Book of Dr. Faustus -

Wittenberg, 1524

[részlet]

Mephistophilis

Kivonat Dr. Faust könyvéből

(Azon könyv eredeti német nyelvről való rövidített fordítása, melyet elpusztítottak.)

Fiatal éveimet a művészetnek és a tudománynak szenteltem, és sohasem szűntem meg olvasni. Azon könyvek között, melyek kezem ügyébe kerültek, az egyik kötet mindenféle varázsigéket és mágikus formulákat tartalmazott. Ebben a könyvben információkat kaptam azokról a hatásokról, melyeket egy szellem, legyen az a tűz, a víz, a föld vagy a levegő eleme tehet, a mágus kívánságára, aki irányítani képes őt. Azt is felfedeztem, hogy amint az egyik szellem nagyobb erővel rendelkezik egy másikénál, úgy mindegyik egy másik eljárás által idézhető meg, és mindegyik más-más természetfeletti hatást képes kiváltani.

Miután elolvastam ezt a csodálatos könyvet, számos kísérletet tettem arra, hogy kipróbáljam a könyv állításait. Először csak kis hitem volt abban, hogy a könyvben leírt igéretek valóra válhatnak. De első könyörgésem hatására egy hatalmas szellem jelent meg előttem, aki azt akarta tudni, hogy miért idéztem meg. Eljövetele annyira lenyűgözött, hogy először azt sem tudtam, mit mondjak neki, de végül arra kértem, hogy álljon szolgálatomra mágikus kísérleteimben. Erre azt válaszolta, hogy bizonyos feltételek mellett megteheti. Feltétele egy szerződés volt. Ezt nem akartam megtenni, de mivel tudatlanságomban nem védtem meg magam egy körrel, és voltaképpen a szellem kegyelme előtt álltam, nem mertem visszautasítani ajánlatát, és mivel beletörődtem az elkerülhetetlenbe, azt tartottam a legbölcsebbnek, ha köpenyemet olyanná változtatom, mint a szél.

Ezután azt mondtam neki, hogy ha a szolgálatomba áll, és egy bizonyos időn keresztül kielégíti kívánságaimat, akkor neki szentelem magam. Miután egyességre léptünk, ez a nagy szellem, akit Asteroth-nak hívtak, egy másik szellemet mutatott be nekem, név szerint Marbuel-t, akit szolgámul választott ki. Megkérdeztem Marbuel-től, hogy megfelel-e kívánságaimnak. Megkérdeztem, hogy milyen gyors, és azt válaszolta, hogy olyan gyors, mint a szél. Ez nem nyűgözött le, így azt válaszoltam, hogy nem lehet a szolgám. Menj vissza oda, ahonnan jöttél. Hamarosan egy másik szellem jelent meg előttem, akit Aniguel-nek hívtak. Ugyanazt kérdeztem tőle, mire ő azt a választ adta, hogy olyan gyors, mint a madár. Azt mondtam neki, hogy ez sem elég gyors számomra. Menj vissza oda, ahonnan jöttél. Ugyanabban a pillanatban egy másik szellem termett előttem, akit Aciel-nek hívtak. Tőle is megkérdeztem, hogy milyen gyors, mire ő úgy válaszolt, hogy olyan gyors, mint az emberi gondolat. Te fogsz szolgálni engem, mondtam. Ez a szellem hosszú időn keresztül hű volt hozzám, de a mű hosszúsága nem engedi meg annak elbeszélését, hogy hogyan is szolgált engem. Így csak azt mesélem el, hogy hogyan lehet megidézni a szellemeket, és hogy hogyan kell elkészíteni a védő köröket. Sokféle szellem van, melyek megengedik, hogy az ember szolgájává fogadja. Ezek közül felsorolok néhányat:

Aciel: A szolgáló szellemek közül a leghatalmasabb. Három láb magas, csinos emberi külsőben mutatkozik meg. Háromszor kell megidézni, mielőtt a számára elkészített körben megjelenne. Gazdagságot ad, a nagy távolságokra lévő tárgyakat azonnal elhozza, a mágus kívánsága szerint. Olyan gyors, mint az emberi gondolat.

Aniguel: Szolgálatkész, és a leghasznosabb, és egy tíz éves fiú alakjában jelenik meg. Háromszor kell megidézni. Különleges hatalmával földbe rejtett kincseket és ásványokat fedez fel, melyeket a mágusnak ad.

Marbuel: A hegyek valódi ura, és olyan gyors, mint a madár. Ellenkező és zűrös szellem, nehéz irányítani. Négyszer kell megidézned. Mars személyében jelenik meg (egy nehéz páncélzatban lévő harcos). Azokat adja a mágusnak, melyek a föld alatt és felett nőnek. Az eredet-gyökerének ura. [Az eredet-gyökér egy misztikus gyógynövény, valószínűleg vöröses színe van, mely a középkori mágusok szerint mindazt magához vonzotta, vagy kinyitotta, melyhez hozzáért. Ha egy zárt ajtóval szemben helyezték el, akkor kinyitotta azt. A hermetikusok hittek abban, hogy a vörös-kalapos fakopáncsnak különleges képessége van ahhoz, hogy felfedezze az eredet-gyökeret, így egészen fészkéig kísérték a madarat, és betömték azt a lyukat a fában, ahol kicsinyei voltak. Ezért a vörös-kalapos fakopáncs az eredet-gyökér keresésére indult, és mikor megtalálta, rögtön a fához repült vele, ahol segítségével megnyitotta a fészkéhez vezető utat. Ezután a mágus elvette a gyökeret a madártól. Azt is megállapították, hogy struktúrája miatt, az eredet-gyökér éteri testét bizonyos elemi lények egy kifejezésmódként hasznosították, melyek a dolgok feltáruló hajlamai által jelentek meg.]
Aciebel: A tenger hatalmas kormányzója, aki a vizen és a víz alatt lévő dolgok felett is uralkodott. Előhozta azokat a dolgokat, amik a folyókban, tavakban és óceánokban vesztek vagy süllyedtek el, mint az elsüllyedt hajókat és kincseket. Őt kell a leghatározottabban megidézni, és ő teljesíti a leggyorsabban a megbízásait.

Machiel: Egy gyönyörű hajadon alakjában jelenik meg, és segítsége által a mágus tiszteletet és dicsőséget nyer. Azokat, akiket szolgál, méltókká és nemesekké tesz, valamint bájossá és kedvessé, és segít minden perlekedésben és bíráskodásban. Nem jelenik meg, míg kétszer meg nem idézik.

Baruel: A művészetek mestere. Egy mesterember képében jelenik meg, köpenyt viselve. A mágust egy pillanat alatt többre képes megtanítani, mint amit a világ minden mesterembere húsz év alatt tanítana. Háromszor kell megidéni.

Ezek az ember számára leghasznosabb szellemek, de ezeken kívül még számtalan más szellem is létezik, de a hely szűke miatt képtelen vagyok mindet leírni. Ha egy szellem segítségére van szükséged, akkor először le kell rajzolnod annak a szellemnek a jelét, akit meg akarsz idézni. A rajzot egy körrel szemben kell rajzolni, napfelkelte előtt, melyen belül neked és aszisztensednek állnia kell. Ha anyagi segítségre vágysz, akkor Aciel szellemét kell megidézned. Rajzold le jelét a körrel szemben. Ha más dolgokra van szükséged, akkor annak a szellemnek a jelét kell lerajzolnod, aki segítségedre lehet. Arra a helyre, ahova a kört tervezted rajzolni, először egy nagy keresztet kell rajzolnod, egy hatalmas karddal, mellyel még soha senkit sem bántottak. Ezután három koncentrikus kört kell készítened. A legbelső kört egy szűz pergamenbőr hosszú, egyenes csíkjával kell készíteni, melyen tizenkét fából készült keresztnek kell lógnia. A pergamenbőrre kell azokat a neveket és szimbólumokat, melyeket ezután írok majd le. Az első kör külső részét a következőképpen kell elkészíteni:

"Először biztosíts egy szál vörös selyemfonalat, melyet össze kell fonni, vagy csavarni. Azután helyezz a földre tizenkét babérlevélből készült keresztet, és készíts elő egy fehér papír hosszú csíkját. Írd a második körbe egy még nem használt tollal azokat a karaktereket és szimbólumokat, melyeket a képen láthatsz. Helyezd a papírcsíkra az összefont vörös selyemszálat, és tűzd rájuk a tizenkét babérlevélből készült keresztet. A második körön kívül készíts egy harmadikat, szintén egy hófehér pergamenbőrből, melybe tizenkét pálmalevélből készült keresztet szúrj. Mikor elkészítetted ezt a három kört, vonulj vissza belőlük, míg végül az először rajzolt kereszt közepébe készített pentagrammába nem lépsz. Ahhoz, hogy sikert érj el, mindent az utasítások szerint kell cselekedned, és mikor végigolvastad a szent könyörgést, mondd ki annak a szellemnek a nevét, akit meg akarsz idézni. Fontos, hogy a nevet pontosan ejtsd ki. A napot és az órát is pontosan jegyezd fel, mivel egyes szellemeket csak bizonyos időközönként lehet megidézni.".

Habár a fekete mágus az egyezség megkötésének pillanatában teljesen meg van győződve arról, hogy elég erővel rendelkezik ahhoz, hogy irányítani tudja azt az erőt, mely szolgálatába került, de hamarosan ráébred a valóságra. Az évek során minden energiáját saját védelmére kell használnia. A borzalmak világa, mellyel saját mohósága miatt vált eggyé, minden nappal egyre szorosabbá válik, míg a látható örvény szélére nem kerül, mely kitartóan arra vár, hogy zavaros mélyébe szippantsa. A haláltól való félelme miatt, - mivel ott saját démonjának szolgája lesz - a mágus bűn után bűnt követ el, hogy meghosszabbítsa nyomorult földi életét. Felismerve, hogy az életet a misztikus egyetemes életerő segítségével kaphatja meg, mely minden teremtmény általános tulajdona, a fekete mágus gyakran okkult vámpírrá válik, másoktól lopva el ezt az energiát. A középkori babonák szerint a fekete mágusok farkasemberekké változtatták magukat, hogy éjszaka a földön barangolva áldozatokra lessenek, hogy életerőt tartalmazó vérükből táplálkozzanak.

Modus Operandi, a szellemek megidézéséért.

Egy ősi kézirat következő szövege bemutatja a szertartásos mágia rítusait. A szöveg, A Mágikus Tudomány Teljes Könyvében található, mely egy olyan kézirat, amit sohasem nyomtattak ki (melynek eredetije a British Múzeumban található), melyet Francis Barrett Magus c. művében említ meg.

Nyitó ima

Mindenható és Örök Isten, aki minden alkotásod dicsőségedre és dicsőítésedre hoztad létre, az ember megváltásáért, komolyan könyörgök hozzád, hogy küldd el egyik szellemedet Jupiter rendjéből, hírnökeid egyikét, Zadkielt, akit az égbolt irányítására választottál ki ezekben az időkben, és hűségesen, készségesen és készen arra várok, hogy megmutasd nekem mindazt, amit kérek tőled, utasítsd vagy követeld meg tőle, hogy valóban teljesítse kívánságomat. Mindazonáltal, Ó, Legszentebb Isten úgy legyen, ahogy te akarod, és ne úgy, ahogy én, Jézus Krisztus, a te egyszülötted, az Úr Fia által. Ámen.

A könyörgés

(Miután a mágus megfelelően előkészítette ruháját és eszközeit, és védő körébe állt, felszólítja a szellemet arra, hogy jelenjen meg, és teljesítse kívánságát.)

"Szellemek, kiknek segítségét kérem, íme a jel és Isten Szent Neveinek teljes ereje. Engedelmeskedjetek a pentagram erejének, gyertek ki titkos barlangotokból és sötét helyeitekről, szüntessétek meg azon boldogtalan halandók birtoklását, akik nélkületek nem szenvednek tovább, gyertek erre a helyre, ahol az Isteni Jóság gyűjtött össze minket, figyeljetek rendünkre, és ismerjétek meg kívánságunkat, és ne higgyétek, hogy ellenállásotok megállíthat minket. Senki sem tekinthet el irántunk tanúsított engedelmességetektől. A Misztikus Nevek által parancsolunk nektek, Elohe Agla Elohim Adonay Gibort. Ámen.

Téged szólítalak Zadkiel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, az áldott Háromság, a kimondhatatlan Egység nevében.

Megidézlek és elhívlak téged Zadkiel, hogy ebben az órában azokra a szavakra és könyörgésekre hallgass, melyet a mai napon Isten Szent Nevei által használok, Elohe El Elohim Zebaoth Escereie Iah Adonay Tetragrammaton.

Hozzád könyörgök, felidézlek téged Zadkiel Szelleme, a Szent Nevek által, Hagios O Theos Iscyros Athanatos Paracletus Agla on Alpha et Omega Ioth Aglabroth Abiel Anathiel Tetragrammaton: És Isten más nagyszerű és dicsőséges, szent és kimondhatatlan, misztikus, hatalmas, erőteljes, felfoghatatlan Nevei által hallgasd meg az ajkamról származó szót, és küldd el Pabielt, vagy más szolgádat, szolgáló Szellemeket, akik olyan dolgokat mutathatnak nekem, melyeket kívánok tőlük, az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevében. Ámen.

Téged szólítalak Pabiel, az összes mennyei Szellem, Szeráf, Kerub, Trónok, Kormányzások, Tanúk, Erők, Fejedelemségek, Arkangyalok és Angyalok által, a szent, nagyszerű és dicsőséges Angyalok, Orphaniel, Tetra-Dagiel, Salamla Acimoy pastor poti által, hogy gyere elő, és mutasd meg magad nekünk, hogy láthassunk, és hallhassunk, beszélj hozzánk és teljesítsd kívánságunkat, és csillagod által, aki Jupiter, és a Mennyek minden csillagállása, és mindazok által, amiknek engedelmeskedned kell, és azon karaktered által, amit átadsz, és erősítsd meg azt, hogy figyelni fogsz rám az ima és könyörgés szerint, melyet a Mindenható Isten által mondtam, hogy elküldd egyik szolgáló Szellemedet, aki hithűen, készségesen, és valóban teljesíti minden vágyamat, és parancsold meg neki, hogy jelenjen meg nekem egy csodálatos Angyal alakjában, aki kedvesen, udvariasan, nyájasan és szelíden lép kapcsoltba velem, és ne engedd, hogy egy gonosz Szellem közelítsen meg, hogy fájdalmat okozzon, megrémítsen vagy megfélemlítsen, és hogy elfordítson a bölcsességtől. Urunk, Jézus Krisztus erénye által, akinek nevében megszólítalak, várom és számítok a jelenlétedre. Parancs, parancs, parancs. Ámen, Ámen, Ámen.

A kikérdezés

(Miután a szellemet megidézte, és jelenlétében áll, a mágusnak a következő kérdéseket kell feltennie.)

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek Nevének békéjében jöttél? (És a Szellemnek azt kell válaszolnia:) Igen.

Akkor üdvözöllek nemes szellem. Mi a neved? (És a szellemnek azt kell mondania: ) Pabiel.

A Názáreti Jézus Nevében hívtalak téged, akinek Neve előtt minden térd meghajlik a mennyben, a földön és a pokolban is, és minden nyelvnek be kell ismernie, hogy nincs más név, mint Jézus Neve, aki hatalmat adott az embereknek, hogy Szent Neve által megkössenek vagy feloldjanak miden dolgot, igen még azokat is, akik hisznek megváltó erejében.

Te vagy Zadkiel hírnöke? (És a szellem azt kell, hogy válaszolja: ) Igen.

Megerősíted magad előttem, és felfedsz mindent nekem, amit tudni szeretnék, és megtanítod azt, hogy hogyan növelhetném bölcsességemet és tudásomat, és megmutasd a Mágikus Tudomány összes titkát, és minden tudományét, hogy azt a Mindenható Isten szolgálatába állítsam? (És a szellemnek azt kell válaszolnia: ) Igen.
Akkor arra kérlek, hogy erősítsd meg személyedet előttem, hogy bármikor hívhassalak, és tégy ígéretet nekem, és én is megtartom ígéretemet és szövetségesemet a Mindenható Isten előtt, és mindig befogadlak téged, mikor megjelensz előttem.

A távozás engedélyezése

Amiért békében és csendben jöttél el hozzám, és válaszoltál kérdéseimre, alázatosan és szívből adok hálát a Mindenható Istennek, kinek nevében megidéztelek, és akinek nevében el jöttél, és most térj vissza békében rendedhez, és akkor látogass meg újra, amikor hívni foglak esküd, neved vagy rended által, vagy szolgálatod által, melyet Teremtőd adott neked, és Isten ereje legyen velem és veled, és Isten minden ivadékával, Ámen.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

(Megjegyzés.) A könyörgőnek ajánlatos a körben maradnia egy kis ideig, miután elmondta az engedélyt, és ha az idézés a nyílt környezetben zajlott le, akkor a kör minden részét el kell pusztítania, és csendben haza kell térnie. De ha a szellem megidézését a ház egy félreeső zugában hajtotta végre, akkor a kör minden részét érintetlenül kell hagynia, mivel a jövőben még hasznát veheti, de a szobát vagy épületet el kell zárni, hogy megvédje az idegenek behatolásától.

A fent leírt megállapodás tiszta szertartásos mágia. A fekete mágia esetében nem a démonnak, hanem a mágusnak kell ígéretet tennie. Amikor egy fekete mágus szolgájává fogad egy elemi lényt, egy szellemi síkú harc veszi kezdetét, melyet végül a démon fog megnyerni. A mágus saját vérével írja alá a közte és a démon között létrejött szerződést, amelyről a mágia titka azt mondja: "az uralja a lelket, aki a másik vérét uralja.". Amíg a mágus nem marad alul, a démon teljesíteni fogja az egyezségben leírt kötelezettségeit, de minden lehetséges módon megpróbálja majd megakadályozni a mágust a szerződés rá eső részének végrehajtásában. Amikor a szellemidéző saját körébe állt és megidézte azt a szellemet, akit uralni kívánt, és tudtára adta szándékát, a szellem a következőképpen válaszolhat: "Nem teljesíthetem kívánságodat, míg meg nem ígéred, hogy tizenöt év múlva nekem adod magad, testedet és lelkedet, hogy azt tedd, amit én várok el tőled.".

Ha a mágus ezt visszautasítja, másként fogja kifejezni magát. A szellem ezt mondhatja: "Addig maradok szolgálatodban, amíg minden péntek reggel, egy forgalmas utcán járva alamizsnákat osztogatsz Lucifer nevében.".

Ha a mágus ezt is visszautasítja, felismerve azt, hogy a démon lehetetlenné teszi számára egyezsége megtartását, más egyezségeket beszélnek meg, míg végül aláírják a szerződést, mely a következőket tartalmazhatja: "Megígérem a Nagy Lucifuge Szellemnek, a Démonok Hercegének, hogy minden évben hozzá vezetek egy emberi lelket, hogy azt tegyen vele, amit ő akar, melyért cserébe Lucifuge megígéri, hogy nekem adja a föld kincseit, és minden kívánságomat teljesíti, egész életem során. Ha nem teljesíteném a szerződés rám eső részét, akkor saját lelkemet adom neki. Aláírás . . . .". (A mágus saját vérével írja alá a szerződést.)

A pentagram

A szimbolizmusban mindig egy megfordított alak jelképezi az elferdülést. A átlagos ember még csak nem is gyaníthatja a jelképes pentagramok okkult tulajdonságait. Erről a témáról a nagy Paracelsus a következőket írta: "Sokan kétségtelenül gúnyolódni fognak a pecséteken, karaktereik és használatuk miatt, melyekről ez a könyv szól, mivel hihetetlennek tűnhet számukra, hogy az élettelen fémeknek és karaktereknek hatalmuk és befolyásuk lehet. Habár senki sem bizonyította, hogy azok a fémek és karakterek, amiket használunk, halottak lennének, mivel a só, a kén, és a fémek kvinteszenciái az emberi élet legcsodálatosabb megőrzői, és minden más felett állnak.". (Az eredeti német szöveg fordítása).

A fekete mágus nem használhatja a fehér mágia szimbólumait anélkül, hogy először le ne győzné magában a fehér mágia erőit, mely fatális lehet szervezetére nézve. Ezért el kell ferdítenie a hierogramokat, így jelképezve azt az okkult tényt, hogy ő maga ferdíti el azokat az alapelveket, melyekért a szimbólum kiáll. A fekete mágia nem alapvető tudomány, csupán egy másik művészet helytelen használata. Ezért nincs saját szimbóluma sem. A fehér mágia emblémáit felhasználva, megfordította és felcserélte őket.
Ezen gyakorlat példáját találjuk meg a pentagramban, vagyis az ötágú csillagban, melyet öt egymással összekapcsolt vonal alkot. Ez az alak a mágikus művészet mindig tisztelt szimbóluma és a Nagy Mágikus Közvetítő öt tulajdonságát jelképezi, az ember öt érzékét, a természet öt elemét, és az emberi test öt szélsőségét. A lelkében lévő pentagram által az ember nem csupán az alatta lévő teremtmények mestere és irányítója lehet, de azoktól is segítséget várhat, akik felette állnak.

A pentagramot sokszor használják a fekete mágiában, de használata során kinézete háromféle módon változik meg: A csillag egyik vége törött lehet, s így a pontokat összekötő vonal megtörik, úgy is kialakíthatják, hogy egyik pontja lefelé, két pontja pedig felfelé néz, vagy a pontjai eltérő távolságra vannak egymástól. Amikor fekete mágus használja a pentagramot "a hasított pata jelének" hívják, vagy az Ördög lábnyomának. Az a csillag, melynek két pontja felfelé néz a "Mendesz kecskéje" elnevezést kapta, mivel a megrajzolt csillag alakja egy kecske fejhez hasonlít. Ha ezt a csillagot megfordítjuk, akkor a Hajnalcsillag bukását jelképezi.

Forrás: [» Hermit ]

» Hermetika - A legjelentősebb grimoire
» Hermetika - Claviculae Salamonis
» Hermetika - Lemegeton
» Hermetika - Necronomicon

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011