"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Dr. Kássa Lászó

A legjelentősebb grimoire

- The most important Grimoire -

Salamon Pecsét

Bevezetés

A mágia rituális gyakorlatának legjelentősebb Grimoire-jai, varázskönyvei a középkor során keletkeztek. Ezek bevezetnek a mágia gyakorlati alkalmazásába, forgatókönyvet adva a mágus kezébe, hogy ezekkel az erőkkel hogyan kerüljön kapcsolatba, és hogy hogyan hajtsa őket uralma alá. A rituális vagy ceremóniális mágia a szimbólumok és a szertartások mágiája, módszere szerint a világegyetemet és az emberiséget összekötő természetfeletti és misztikus erők felhasználása.

A ceremóniális mágia az érzékeket: a látást, a hallást, a szaglást, az ízlelést és a tapintást stimulálja a rítusok során. Szertartásos öltözékek, az istenek és a szellemek drámai megidézése. Valódi célja a transzcendentális élmény elérése.

A legjelentősebb grimoire-ok, a Claviculae Salomonis - Salamon kulcsai, a Nagy Grimoire, az Abramelin Szent Mágiája, a Lemegeton - Salamon kis kulcsai, a Széfer Raziél ha-Malach - Raziél angyal könyve, Honoriusz pápa varázskönyve, a Grimoire Armadel és a napjainkban oly népszerű Necronomicon.

A Necronomicon története és sorsa szinte mesébe illő, valamint az az út, melyet az idő labirintusában végigfut, hogy eljuthasson korunkig. Keletkezéséről annyi sejthető, hogy Abdul Alhazred (az őrült arab) jegyezte le az eredeti változatot Kr. u. 730 körül Kitab Al Azif címen. A Kitab Al Azif nem halott rituálék gyűjteménye, ahogyan ezt H. P. Lovecraft meg is jegyzi. "Valószínűleg soha nem volt olyan idő, amikor valamilyen csoportok vagy kultuszközösségek ne őrizték volna a titkos tudást. A Necronomiconban utalások találhatóak egy ilyen kultusz létezéséről az emberek között - egy közösségben, amely idáig egy szellemnek, amely évmilliókon át a Nagy faj idejéből jött, segítséget nyújt." Egy elfeledett ősi világ rituáléi, istenei és lényei újra életre kelnek a Necronomicon lapjain.

A Necronomicon története és sorsa szinte mesébe illő, valamint az az út, melyet az idő labirintusában végigfut, hogy eljuthasson korunkig. Keletkezéséről annyi sejthető, hogy Abdul Alhazred (az őrült arab) jegyezte le az eredeti változatot Kr. u. 730 körül Kitab Al Azif címen. Abdul Alhazred költő, csillagász, filozófus és tudós egyszemélyben, aki mielőtt összeállította volna e hatalmas grimoire-t, hosszú időt töltött Babilon romjainál, Memphis mélységes és csodálatos vidékén. Nem sokkal műve elkészülte után, 738-ban hunyt el Damaszkuszban. A középkor folyamán több forditása is keletkezett: arabról görögre, majd latinra, stb. Az egyház parancsára többször elégették és betiltották a művet.

A Necronomicon nem halott rituálék gyűjteménye, hanem ma is megidézhető erők nem veszélytelen grimoire-ja. Ősibb, mint az emberek által ismert legősibb szimbólum sor, a Tarot, vagy a Runa jelsora. Ősi világ. Ősi isteneivel és lényeivel kerül a rituálé alkalmazója kapcsolatba. Olyan mágusokat is bűvkörébe vont, mint Dr. John Dee és Aleister Crowley. "Újjáélesztettem a mágiát és egybeolvasztottam életem alakulásával." írja naplójában Crowley. Az a világ, amelyet a könyv tartalmaz egy un. Lunáris mágia és a kellemetlen incidensek elkerülése érdekében legjobb, ha Szoláris mágiával ellensúlyozzuk. A Miatyánk szövege kiválóan alkalmas erre és minden keresztény számára ajánlatos ilyen alkalmakkor.

Századunk nagy mitoszteremtője H. P. Lovecraft az alábbiakat írja a Necronomicon-ról: "Valószínűleg soha nem volt olyan idő, amikor valamilyen csoportok vagy kultusszövetségek ne őrizték volna a titkos tudást. A Necronomiconban utalások találhatók egy ilyen kultusz létezéséről az emberek között - egy közösségben, amely idáig egy szellemnek, amely évmilliókon át a Nagy faj idejéből jött, segítséget nyújt." Eddig még senki nem győződhetett meg arról, hogy Lovecraft kezében tartotta-e a Necronomicon egy példányát, vagy hogy honnan nyerhetett betekintést ebbe, mindenesetre az általa feldolgozott mitosz zártsága közel van ehhez.

Érdekes még megemlíteni azt a meglepő fordulatot, ahogy a Necronomicon egy kézzel írott változata eljutott a kiadóhoz. 1941-ben meghalt A.D. Frater D. D. H. E., aki a jelen változatot a rend titkos könyvtárából kimásolta [1] . Az unoka, aki a nagypapa nyomdokán ugyanannak a hermetikus közösségnek a tagja, baráti viszonyban van a kiadóval, illetve ugyanabba a hermetikus rendbe tartozik, 1999. szeptemberében bocsátotta a kiadó rendelkezésére a nagyapja hagyatékában megtalált Necronomicon [2] változatot. A kézirat, amely vörös tintával íródott, egy bőrbe kötött mágikus naplóval volt egy kötetben, ezt eddig senki nem vette észre (valószínűleg a család nem fordított figyelmet az írásos hagyaték áttanulmányozására). A kiadó hálás rendtársának azért a lehetőségért, hogy a Necronomicon kiadásával gazdagíthatja azt a grimoire [3] sorozatot, melyet elkezdett a Claviculae Salamonis, Abramelin Szent Mágiája, Salamon kisebb kulcsai és a Salamon Testamentuma című könyvek kiadása eljusson azok kezébe, akik a mágia rejtelmes, ősi világával kapcsolatba szeretnének kerülni.

G.S. Frater P.A.X
Forrás: [»
Hermit ]

 Jegyzetek:

[1] Abban az időben és most is minden rendtag készített egy másolatot a rend titkos irataiból önmaga számára.

[2]1995-ben már megjelent egy magyar változata a Necronomicon-nak az Európai Taktikai Centrum Egyesülés gondozásában.

[3] A Hermit könyvkiadó grimoire sorozata.

GRIMOIRES in English:

» The Book of the Sacred Magic of Abramelin the Mage translated by S.L. MacGregor Mathers [1900]

This grimoire is a primary source for modern ceremonial magic.

» The Magus by Francis Barrett [1801]

One of the rarest and most reputable treatments of ceremonial magic. Discusses topics such as alchemy, astrology, and the Kabbalah.

» The Book of Ceremonial Magic by Arthur Edward Waite [1913]

Comprehensive descriptions of rituals from classic grimoires, including extensive illustrations of magical seals. Grimoires covered include the Greater and Lesser Keys of Solomon, the Grimorium Verum, and the Black Pullet. Also known as the Book of Black Magic.

» Sixth Book of Moses 

» Seventh Book of Moses 

Two very mysterious grimoires. These two grimoires (originating from the same book) are often cited as being used by Vodun/Obeah practitioners. Although they claim to be Kabbalistic in nature, there is very little if any actual Kabbalah to be found in them. Rather this appears to be a traditional ritual magick system with incantations to summon and dismiss spirits to achieve worldly ends. Published in 1849, and translated into English in 1880, the 6th and 7th Books of Moses claim to include material from 1338, 1383 and 1501, including portions reputedly translated from the "Cuthan-Samaritan" language, which has been extinct since the 12th Century A.D., and about which very little is known. The most interesting aspects of this book are the unique illustrations of magickal seals, with letters in Hebrew and an unknown script; and the lists of names of demonic entities. Note: the images in this grimoire were originally printed in the 19th Century using very primitive printing technology. To prepare them for publication on the Internet, they were scanned from the best source available and then image-processed to bring out details. Unfortunately some of these plates have illegible portions. Note: the first five books of Moses are the traditionally the first five books of the Bible.

» The Key of Solomon The King translated by S. Liddell MacGregor Mathers [1888]

The key to modern ceremonial magic. Although the author of this grimoire was traditionally the biblical King Solomon, it was probably written in the 13th Century A.D. It was translated by S. Liddell MacGregor Mathers in 1888; Mathers subsequently had a lot of influence in the Golden Dawn movement, one of the sources of modern ritual magic; it is said that he co-wrote its rituals with W.B. Yeats. Mathers also translated the Kabbalah.

» The Lesser Key of Solomon by S.L. MacGregor Mathers and Aleister Crowley [1904]

The companion Grimoire to the Greater Key of Solomon, (for which, see above). It focuses on the characteristics of the various demons, and the summoning rituals.

» Pow-wows; or Long Lost Friend by George Hohman [1820].

A grimoire in the "Pow-wow" tradition of the Pennsylvania Dutch. In spite of the name, Pow-wow is not a Native American tradition, but a rural European healing and hexing system which was imported into America in the 18th and 19th Century by German immigrants. After nearly dying out it has experienced a small revival in recent years.

» Hermetika - Claviculae Salamonis
» Hermetika - Lemegeton
» Hermetika - Goetia Démonok
» Hermetika - Necronomicon

 

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011