"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Meditáció

- Meditation -

2009.

Meditáció

Vitorlabontás

A buddhista tradíció szerint az emberi elme olyan, mint egy háborgó óceán. Mint egy állandó vihar tépázta víztükör. Ha a vihar elül, elcsendesedik maga a víztükör is. A meditáció pedig nem egyéb, mint az elcsendesítés gyakorlati módszere. Ahhoz, hogy szellemünk békében vitorlát bonthasson, csendes vizeken kell, hogy hajózzon. Ehhez kell a meditáció.

A meditáció első helyen nem egyéb, mint összeszedettség. Összeszedése annak, amit alapvetően elvesztegettünk. Erőnek, energiának, figyelemnek. A ‘meditálás’ folyamatában a gyakorlónak először meg kell tanulnia figyelmesnek, összpontosítottnak, energikusnak, majd végső soron erőteljesnek lennie. Ez nem megy egyik napról a másikra. Ezért van, hogy a meditációs praxisnak minden hagyományban fokozatai vannak.

A meditáció a külső formák megfigyelésével kezdődik, majd a fókuszálással, összpontosítással folytatódik. Így halad tovább magának a megfigyelés aktusának a megfigyeléséig, hogy magában a folyamatban rejlő energiáknak a tudatosításán keresztül jutassa el a meditálót abba az erőteljes állapotba, ahol képessé válik a formák feletti összpontosítás képességére. Ebben az állapotban a külső jelenségek megfigyelése háttérbe szorul és az elme benső csendes világossága veszi át a tudat feletti irányítást. Ezért is nevezi ezt az állapotot a nyugati tradíció illuminált, megvilágított állapotnak; mert ebben az állapotban a szellem fényében minden megvilágosodik.

Ebben a benső világosságban pedig szó szerint mindenre fény derül. Legrejtettebb indítékaink, vágyaink, félelmeink kerülnek szemünk elé, hogy az Önismeret egy olyan ajándékát nyújtsák át nekünk, amelyre más módszerekkel éveken át csak sóvároghatunk. A meditációs felismerések a lélek legbensőbb termeiben születnek, ezért hatásuk igen erőteljes és hosszan tartó. Például egy meditatív állapotban született elhatározás, olyan erőteljes lehet, hogy képes lehet valakit egyetlen tudati mozdulattal leszoktatni káros szenvedélyéről, vagy épp ellenkezőleg, elkötelezni valamilyen hasznos életmód-változás mellett.

Épp ebben az erőteljességben rejlik a meditáció ‘veszélye’, hogy csakúgy mint a hipnotikus sugalmazások esetében, az ilyen megváltozott tudatállapotokban rögzített ‘programok’, a tudat küszöbalatti mélyrétegeibe vésődnek be, hogy onnan fejtsék ki hatásuk. Természetesen semmi veszélyt nem jelent, ha meditációnk tárgya pozitív tartalmakkal teli. Ezért a legtöbb meditációs hagyományban meditálni a szeretet, a béke, a nyugalom felett szokás. A meditatív állapotok elérését számos egyszerű módszer segíti, amelyek minden esetben csak a meditáció létrehozásának eszközei. Ilyen eszköz lehet, például a szavak monoton ismételgetése, az úgynevezett zsolozsmázás vagy recitáció, vagy például a csukott szemmel végzett légzés- vagy gondolat-figyelés. Sokan összetévesztik a formát a tartalommal, és amikor a meditációra gondolnak, egyszerre egy lótuszülésben, csukott szemmel mormogó alak jut eszükbe. A meditáció nem ezt jelenti. Hanem azt az összeszedett tudati állapotot, amelyben a gyakorló a lehető legtisztább elmeállapotban, legbenső erejének forrásához közel kerül.

Az ilyen összeszedett, meditatív állapot minden élsportoló előtt ismert: amikor megszűnik minden érdektelen külső körülmény, és az elmében nem lebeg más csak az elérendő cél, maga a tökéletes mozdulat. Ehhez az állapothoz nem csak szavak ismételgetésén vagy összetett testgyakorlatozás eszközeivel lehet eljutni, hiszen minden ember született képessége az ilyen állapotban időzés. Bármikor, amikor valaki egy mély lélegzetvétel kíséretében lehunyja szemét, hogy ‘kifújja magát’, valójában egy gyakorlati lépést tesz a meditálás felé. És minél tovább marad ebben az állapotban, annál inkább meditál. Engedi, hogy egy pillanatra, szó szerint kiálljon a világ sodrásából, hogy tudata vitorláját leeresztve megpihenjen ebben a nagy utazásban.

És itt jön a meditálás lényege. Ha az elme csendes vizekre ért, lehet új vitorlát bontani. Lehet új szeleket befogni, hogy hajónk új partok fele vegye az irányt. A meditáció éppen ezért minden ember számára hasznos tevékenység, aki életét, maga akarja irányítani. A kormányzás pedig rendkívül egyszerű: csak meg kell nézni merről fúj a szél. Ha átkos vihar készül, a maga keserű, haragos, durva záporával, érdemes levonni a vitorlát. Ha viszont jó irányból fúj, érdemes tudatunk vitorláját teljesen kifeszíteni, hogy a jó, hasznos és szép gondolatokat teljesen felfogja. Így juthatunk el a csendes vizek békés óceánjára, ahol minden titkos tanítás szerint, vár bennünket a halhatatlan hősök örökkön boldog szigete, melynek partjai felé hajózunk jól-rosszul mindnyájan.

Fénymeditáció szorongás és téli depresszió ellen

Ülj egy világos ablak, vagy egy selyemkendővel letakart lámpával szembe, egy kényelmes székbe vagy fotelbe. Takarózz be - a mozdulatlanságban fázhatnak majd a végtagjaid! Mielőtt leülnél bátran igyál egy meleg teát (de ne kávét), fújd ki orrodat, hogy könnyen lélegezhess. Ha kényelmesen elhelyezkedtél, csukd le a szemed, engedd, hogy a szemhéjad elnehezüljön és hogy szemed természetes módon elernyedve, kicsit befelé forduljon. Ha úgy érzed szemeid bandzsítanak, jól csinálod. Hagyd, hogy a lágy fény derengése kitöltse látótered, miközben nem próbálsz ‘látni’ semmit sem. Lélegezz természetes ritmusban, mindkét orrlyukadon keresztül. (Ha megfáztál, lélegezz nyugodtan szájon át.)

Képzelj magad elé egy napsütötte nyári zöld rétet, amelyet egy üde zúgó hegyi patak keresztez. Próbáld meg minél jobban és részletesebben elképzelni a képet, és képzelj bele bármit amit odaillőnek találsz: felhőket, fákat, virágokat, állatokat, szellőt, csobogást, stb. Érezd a bőrödön a ragyogó napfény simogatását, halld a füledben a madárcsicsergést, a szellő susogását, a patak zúgását. Most képzeld magad bele a képbe. Szaladj vagy heveréssz kedved szerint! Légy egyedül vagy társaságban, ahogy szeretnéd! A lényeg, hogy szabadnak, boldognak és erőteljesnek érzed magad! Átjár az aranyló napsütés, a zöldellő fű, a zamatos szellő ereje.

Maradj, ameddig jóleső érzéssel kedved nincs távozni. Majd ha jól kipihenve, jóllaktál a napfény zamatával, egy mély levegővételt követve, nyisd ki szépen lassan a szemeid, és bátran hagyd, hogy a mosoly végigfusson arcodon, ezen a gyönyörű szép téli napon is!

» Ezotéria - Boldogság-meditáció antideresszánsok helyett
» Ezotéria - Boldogságra kárhoztatva
» Ezotéria - Jóga - A Lélek Csendje

» Transzhumanizmus - Meditációs Videó Gyűjtemény

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-03-2010