"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Alternatív Gyógyászat Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Dániel

Élet meghosszabbítás

Az életmeghosszabbítás transzhumanista módszerei

- Life Extension -

2010.

Az Élet Meghosszabbítás (Life Extension) az emberi élettartam meghosszabbításának orvosi lehetőségeit kutató diszciplína. Az öregedés nem betegség, hanem természetes élettani folyamat, amely egyenlőre még nem állítható meg és nem nem fordítható vissza. Azonban a kóros folyamatok felismerése, megelőzése vagy gyógyítása az öregedési folyamat lassítását eredményezi.

Különbséget kell tenni az élettani öregedés (senium) és a kóros öregedés (senilitas) között, mely utóbbi korai öregedéshez, (senilitas paraecox) vezet.

Élet Meghosszabbítás

 

Az életmeghosszabbítás transzhumanista módszerei

Az emberi élet véges, és sokszor úgy érezzük, túlságosan rövid ahhoz, hogy elvégezhessük mindazt, amiért megszülettünk erre a Földre. Az alábbi írásomban sorra vettem azokat a fontosabb technológiákat és módszereket, amikkel az unverzumban élő különféle intelligens fajok elnyújtani igyekeznek a testi létük idejét, dacolva a halállal. 

Először is tisztában kell lennünk azzal, hogy miért halandóak a fizikai testben élő lények. Mert maga az élet, mint transzcendens jelenség örök és elpusztíthatatlan, de anyagi megnyilvánulásai mind, kivétel nélkül mulandóak és igen sérülékenyek. Csak a formák változnak, a tartalom ugyanaz. 

Az emberi test anyagi és szubanyagi részecskékből, valamint az ezekben halmozódó fényből áll. Élővé a belé költöző lélek komplex információs hullámtere, ereje teszi, ami szervezettséget és tartást, irányítást ad a bonyolult struktúrájú sejteknek, és az ezekből összeálló szöveteknek, szerveknek. Az emberi lény szerves része egy nagyobb, bolygószintű élőlénynek, Gaia biológiai rendszerének. Ez védi és táplálja őt, s maga is csak része azon még hatalmasabb organizmusnak, mely a legmagasabb szinten univerzumként nyilvánul meg.

1. A fizikai testre korlátozott élet meghosszabításának első, legegyszerűbb és legfontosabb módja az egészséges életkörülmények biztosítása. Ezek a tiszta táplálék, levegő és ivóvíz, a megfelelő hőmérséklet és légnyomás, valamint a veszélyes kórokozók távoltartása a testtől. A test egészsége nagyban függ a fizikai tréningtől, edzettségtől, valamint a benne élő lélek állapotától, harmóniájától is. Ezért fontos a lélek belső igényeinek kielégítése, az állandó szellemi fejlődés és önmegvalósítás egy szerető és harmónikus környezetben, ahol jó és építő jellegű az ember kapcsolata a társaival. 

Mindez arra jó, hogy általa egészségben megélhető legyen a test által lehetővé tett maximális élettartam. Betegen, alultápláltan, boldogtalanul nyomorogva nincs értelme annak, hogy meghosszabbítsuk az életünket, vagyis a tartós jólét az, ami felveti a folytatás igényét az emberben.

2. Ha a test megöregedett, akkor jöhet a génállomány felfrissítése, lehetőleg még az öregség kezdetén, a sejtosztódást számláló génszakasz manipulációjával. Minden osztódáskor a testi sejtek egyik kromoszómájában megfeleződik egy olyan génszakasz, amelyiknek a teljes elfogyása leállítja a további osztódást. Ha ezt a rövidülést megállítjuk vagy állandóan visszatoldjuk valahogy (minden sejtben), akkor a test addig fog fiatalon élni, amíg a környezeti sugárterhelés és elzajosodás, lemérgeződés tönkre nem teszi a struktúráját. Vagy utól nem éri egy baleset az illetőt.

3. A visszafiatalítás történhet a holografikus kép felfrissítésével, a fiatalkori kép visszaírásával is a lélek megfelelő tárterületére. A testet vezérlő hologramot a lélek vetíti. Ha ezt teljes pontossággal beolvassuk egy számítógépbe és eltároljuk, később pedig újra elővesszük és kivetítjük a testre, visszaállítható az eredeti állapot. Megfelelő számítástechnikai, szkennelési és vetítési technológia nélkül ez megoldható úgy is, ha a lélekben tárolódó fiatalkori állapotot idézzük fel és írjuk vissza a megfelelő helyre, viszont ehhez nagyon pontosan ismerni kell a lélek programozását és működését.

4. Megoldás lehet az öregedés elkerülésére a megfelelő tudatállapot fenntartása. Vannak olyan tudati állapotok (szidhik), amelyekben megállnak az öregedési és leromlási folyamatok. Ezeket speciális meditáció és légzéstechnika segítségével lehet elérni, vagyis jógázással. Ilyenkor persze tovább zajlik a sejtosztódás egy optimális ütemben, ezért ennek lejártakor meghal az illető, viszont az öregséggel együtt járó gondok, betegségek és tünetek az utolsó pár hétig nem jelentkeznek.

5. A fizikai test lecserélhető egy klónozással vagy normális megtermékenyítéssel létrehozott új testre is, a lélekátültetés eljárásával. Ha a test elöregedett, el kell dobni, mint egy szakadt ruhát és át kell költözni egy új, fiatal testbe. Lényegében erről szól a reinkarnáció is, de ott a lélek feltudati törléssel kezd új életet, új környezetben és ráadásul kiszolgáltatott csecsemőként. Ha viszont klónozással vagy normális megtermékenyítéssel létrehozunk egy zigótát, majd ezt megfelelő holografikus térben felnőtt testté növesztjük, akkor a lélek átültethető ebbe. A növesztéshez természetesen a legegyszerűbb szintén egy lélek (a leendő tulajdonos) által kisugárzott tanácsadó teret felhasználni. Materializációs vagy transzmutációs technikával a fiatalkori test teljes egészében lemásolható, a benne lévő lelket kivéve, majd ez raktáron tartható (pl. fagyasztással), amíg szükség lesz rá.

Élet Meghosszabbítás

 

6. A test mélyfagyasztása hibernációval. A hibernáció célja az alacsony testhőmérsékleten beálló működési szünet elérése az anyagcsere folyamatokban. Ilyenkor nincs sejtosztódás, tehát öregedés sem. Ez nem éber, hanem alvó, kikapcsolt állapot, amely főként nagyobb időtartamok áthidalására használható. A legnagyobb gondot a sejtek roncsolásmentes fagyasztása mellett a külső sugárzások jelentik, amit minimalizálni kell, mivel a sejtek molekuláit idővel ezek is szétbomlasztják. A felhalmozódó struktúrális hibákat az élő szervezet egy bizonyos mértékig ki tudja javítani, a hibernált (tetszhalott) test viszont nem. Mivel pedig az abszolút sugárvédelmet nagyon nehéz megvalósítani, az ilyen terhelés limitálja a mélyfagyasztás időtartamát, és a sikeres felélesztés esélyét fokozatosan csökkenti. Az alkalmazott technikától függően 50-100 évig vagy akár 5000-6000 évig is eltarthatók így a testek. A lélek addig megpihenhet a köztes létben vagy leélhet pár életet más testekben, tetszése szerint.

7. A test tartósításának legfurcsább módja az időmegállásba helyezés. Ez isteni technológia, aminek technikai megvalósításáról szinte semmit sem tudunk. Ilyenkor a test egy olyan időbuborékban tárolódik, amelyen belül kintről nézve áll az idő. Ilyen módon akár hosszú évezredekig, eonokig is megőrizhetők a dolgok a legkisebb struktúrális károsodás vagy változás nélkül. Ez tulajdonképpen azonos az időutazással, a jövőbe történő előre ugrással, amit a nemtér-nemidőn keresztül lehet elvégezni.

Élet Meghosszabbítás

 

8. Egy kevésbé drasztikus módszer az alacsony idősűrűségű helyre költözés. Tény, hogy az idő sűrűségét nagymértékben befolyásolja a térben található anyag. Egy bolygó felszínén nagyobb az idő lokális sűrűsége és görbültsége, mint egy aszteroidán vagy holdacskán. Kint a mélyűrben, távol az égitestektől és legfőképp a Nap gravitációs terétől pedig még ritkább. Itt valószínűleg hosszabb élettartam élhető meg, de csak a sűrűbb időközegben élő emberek sajátidejével összehasonlítva.

9. A biológiai lét korlátaitól elrugaszkodva jó eredmények érhetők el a mesterséges testbe való átköltözéssel, amely lehet pl. szerves és fém rendszer szimbiózisa. Egy olyan kiborg test, amely kívül fémből van, de belül szerves szövetekkel összeintegrálva, lényegesen erősebb a sima biológiai lényeknél. Jobban is védett a káros környezeti hatásoktól és tovább működésben tartható. A fordított megoldás, amikor élő anyaggal burkoljuk be a fém vázat csak a filmeken mutat jól, a gyakorlatban ez igen sebezhető és nehéz karbantartani.

10. A teljesen fémépítésű testbe való beköltözés az, ami nagyságrendekkel megnöveli a lélek számára az aktív életszakasz hosszát az anyagi világban. Fémek helyett természetesen alkalmazhatunk különféle műanyagokat és kompozit anyagokat is, gépszerű vagy emberszerű android testet építve belőlük. Ennek élettartamát csak az alkatrészek cseréjének akadályoztatása limitálhatja vagy a teremtésben bekövetkező szünet (lásd: a Létszünet című írást).

11. A test igény szerinti megteremtése vagy megszűntetése az igazán ideális módszer minden biológiai és technológiai nehézség ellen. Ez a legegyszerűbb technika, amikor a lélek teljesen uralja az anyagot, és akarata, képzelete szerint megteremtheti a számára kívánatos testet akkor és ott, amikor és ahol kívánja. Nem születik, hanem megjelenik, s nem meghal, hanem megszűnik, eltávozik. Erre csak az istenek, istenségek képesek, a teremtők.

12. A legvégső cél (a testi halhatatlanság vágya) megvalósítása természetesen maga után vonja önnön ellentétét, a test nélküli állapotot. Bármilyen testre csak azért van szüksége a tudatnak, hogy általa manipulálhassa a megfoghatóság világát, az anyagot. Amikor az értelem figyelme elfordul a formák világától, s a puszta információ lesz a számára az érték, már nem ölt magára semmiféle testet, burkolatot. Csak van önmagában, s ezzel minden problémától és nehézségtől megszabadult, amivel a testi lét jár. Innentől kezdve az életét nem a testiség formájában kell fenntartania és meghosszabbítania, hanem információsan kell védenie az identitását az információs elzajosodástól, ami végül minden lelket beolvaszt a közös létbe, a világéter transzcendens szellemébe, amit szentléleknek is nevezünk.

[ Forrás: Eseményhorizont ]

» Alternatív Gyógyászat - Krionika

» Transzhumanizmus - Transzhumanista GYIK

Kérlek adományozz a Alternatív Gyógyászat Könyvtár javára!
(Please support the Alternative Medicine Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Healing


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 05-05-2010