"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Alternatív Gyógyászat Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Dániel

Anti-Aging

(Öregedés megállítása)

- Anti Aging -

2010.

Az Anti-Aging Medicine egy öregedést lassító és életminőséget javító módszer. Az anti-aging medicina az öregedés már feltárt mechanizmusai alapján törekszik a 45-50 év felettieknél a testi-lelki leépülés megelőzésére. Az anti-aging a tudomány és orvosi technológia eredményein alapuló orvoslás, amely a korfüggő funkciózavarok, rendellenességek és betegségek korai felfedezésére, megelőzésére és kezelésére irányul. Az anti-aging programok egyaránt használják a legkorszerűbb orvosi eljárásokat és a tudományosan is igazolt ősi keleti gyógymódokat.

anti-aging

Az anti-aging medicina az orvostudománynak az az ága, amely az öregedés már feltárt mechanizmusai alapján törekszik a 45-50 év felettieknél a testi-lelki leépülés megelőzésére. Az Anti-Aging medicina, vagy ahogy magyarul kezd meghonosodni, a Kor Kontroll, célul tűzi ki, hogy az öregedés testi és lelki folyamataira koncentrálva egy csokorba gyűjtse a preventív medicina, a kísérleti orvostudomány és egyéb élettudományoknak az öregedési folyamatok lehetséges késleltetésére vonatkozó eredményeit, és azokat kliensei életminőségének javítására alkalmazza.

A Kor Kontroll program alapja az aktuális egészségi állapot komplex felmérése egyrészt olyan közismert vizsgálatokkal mint például a terheléses EKG, másrészt az úgynevezett biológiai életkor meghatározása. Ez utóbbi a korral változó biológiai markerek vizsgálatát jelenti oly módon, hogy a kliensnél kapott értékeket az illető marker - például a reakció sebesség - korosztályonként átlag értékeivel vetik össze. Többféle marker alkalmazásával a különféle funkciók fiatalos megtartottságára vagy éppen ellenkezőleg, korai elhasználódottságára lehet következtetni. Ezek a markerek az életmód és ezzel az egészségi állapot javulásával szintén javulnak, és ezáltal a személyre szabott egészségvédő program hatékonyságát, az elért eredményt számokkal is kifejezhetővé teszik.

Az Anti-Aging medicina iránti érdeklődés érthető módon elsősorban a 40-es, 50-es, 60-as korosztályra jellemző, de a nyugati tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre többen érdeklődnek a fiatalabb korosztályokból is, hiszen a fizikailag és szellemileg tevékeny időskorra való felkészülést a legjobb fiatalon elkezdeni. A szellemi és fizikai képességek, a szexuális vonzerő megőrzését, frissen tartását célzó egészségvédő szolgáltatások igénybevétele nem luxus, az egyén és a társadalom számára egyaránt fontos, mert ezeken múlik az élet harmadik harmadának minősége.

Életbevágóvá vált nekünk magunknak és a társadalomnak egyaránt, hogy a robbanásszerűen növekvő élettartam harmadik harmada is élhető és értékes legyen, a magas kor ne csak terhet jelentsen önmagunknak és a környezetünknek. Van lehetőségünk ugyanis az úgynevezett "sikeres" vagy "egészséges" öregedésre, a "szokásos" vagy rosszabb esetben a kóros öregedés elkerülhető, mindannyiunknak vannak olyan rokonai, ismerősei, akiknek késő öregkorukig sikerült megőrizni fiatalos szellemi-fizikai állapotukat.

Az emberi méltóság, függetlenség, alkotóképesség fenntartása elsősorban az agyi neuronok és gliasejtek mitochondrium állományának karbantartásától függ- ezt pedig - az öröklött adottságokon kívül - alapvetően két állapotváltozás veszélyezteti: az energiatermelő folyamatok tartós csúcsra járatása, és az ennek következtében kialakuló fokozott oxidatív stressz, valamint a különféle - a legszélesebb értelemben vett- hiányállapotok: az elégtelen oxigén és tápanyagbeviteltől kezdve az elégtelen mentális igénybevételig, valamint az elégtelen szociális kapcsolatokig. A legjobb öregedéssel kapcsolatos kutatások is csak azt a hétköznapi ismeretet mélyítik el, hogy a degeneratív betegségek kialakulásának az oka a fokozott igénybevétel és a különféle hiányállapotok kombinációi. Ebből következik az anti aging medicina (Kor Kontroll) megközelítés is.

[Forrás: Életmód.hu]

Mi az Anti-Aging medicina?

Az orvostudomány megelőzni igyekszik az öregedéssel járó betegségeket. Ehhez képest heurisztikus ötlet, hogy magát a betegségekhez vezető öregedési folyamatot igyekezzünk megelőzni. Az anti-aging medicina (AAM) további újítást is bevezetett: a félszintetikus hormonok felhasználását az öregedési folyamat lassításában, illetve visszafordításában.

Bár a konzervatív orvoslás a szívéhez kap, és felelőtlenséget emleget, az igazság az, hogy az oszteoporózis és a keringési betegségek megelőzésére nők milliói számára felírt ösztrogén tabletták és tapaszok is éppen ezt a célt szolgálják: pótoljuk azt a hormonmennyiséget, ami az öregedéssel kiesik, ráadásul – legalábbis Magyarországon - az esetek túlnyomó többségében anélkül, hogy a hormonstátust előzetesen megvizsgálnák.

Ezek után lássuk, hogyan határozza meg a céljait az American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M): „Az anti-aging medicina a tudomány és orvosi technológia eredményein alapuló orvosi specialitás a korfüggő funkciózavarok, rendellenességek és betegségek korai felfedezésére, megelőzésére és kezelésére...”  Egy másik helyen pedig ez áll: „Egészséggondozási minta, az innovatív tudomány és kutatás előremozdítására, az emberek egészséges élettartamának kiterjesztése céljából. Mint ilyen, kifejezetten a felelősségteljes orvosi gondozás más megelőző specialitásaival egybehangzó elveken alapszik.”

A hosszú távú cél tehát az, hogy a korral járó debilizáló és működési képtelenségeket okozó kórformákat megszüntessék: úgy gondolják, hogy „ami megelőzhető a középkorban, az megelőzhető később is”. A leglényegesebb különbség a mainstream orvosi szemlélettel szemben az, hogy az AAM  „a high tech diagnosztikai és terápiás eszközökre kíván koncentrálni annak érdekében, hogy a lehető legkorábban felfedezze és a lehető legagresszívebben kezelje a krónikus degeneratív betegségeket.”

anti-aging

Az 1980-as évektől egyre több hormon vált relatíve olcsón hozzáférhetővé. Ekkor kezdett gyarapodni azoknak az orvosoknak a köre, akik az öregedést a fiatalkori hormon szintek mesterséges helyreállításával igyekeztek hátráltatni. Hivatalosan 1993-ban alapították meg az első öregedés gátló orvosi szervezetet: az alapítók, elsősorban Ronald Katz és Robert Goldman ekkor alapították meg az A4M-t, és ekkor dolgozták ki a szakmai kereteket, a nemzetközi elterjesztés módjait is. Az alapító atyák közül a harmadik Vincent Giampapa, neves kozmetikai sebész, egy ideig elnöke is volt a szervezetnek, jelenleg egy anti-aging klinikát vezet.

Az A4M egyelőre még renitens, és kétkedéssel, ellenérzésekkel fogadott, gyermekcipőben járó szakmai szervezet, amelyhez nem adják nevüket az öregedéssel foglalkozó tudományok akadémiai képviselői, és akiket nyíltan az üzleti szempontok mindenek fölé helyezésével vádolja az öregedésgátlás egyik romantikus, úttörő nagy örege, Garry Gordon.  Ennek ellenére az halad a maga útján, tagjainak száma nő, 10 500 orvos és egyéb egészségügyi szakmában működő tagja van már, akik 65 országot képviselnek, és akik közül már 460 orvos tett, vagy tesz a közeljövőben vizsgát a közzétett kritériumoknak megfelelően. A szervezetbe való belépés csatlakozási lehetőség a LEXCORE kutatáshoz.

A LEXCORE (a Life Extension Core of Information akronimja) egy hosszú távú kutatási program, mely az összes anti-aging diagnosztikus és terápiás beavatkozás hosszú távú  követésére  alakult,  és  amelynek legfontosabb  célja, hogy  elkülönítse a  biológiai kort az évek száma szerinti kronologikus kortól. Mintegy nyolcvan kutatóintézet és AAM orvosi praxis – közöttük nem-amerikaiak is – szolgáltatnak adatokat a klinikai guideline-ok kialakításának elősegítésére.

Az A4M évente 4 kongresszust tart: kettőt rendszerint az USA-ban, egyet Európában és egyet Szingapúrban. Láthatóan tárt karokkal várják a csatlakozni kívánókat, és könnyen hozzáférhetővé tették a szakmai kritériumokat is. Európában is vannak képző intézmények, Belgiumban a Charleroi egyetem volt az első, de Németországban, Heidelbergben és Spanyolországban a barcelonai egyetemen is elindult a képzés.

Kapcsolat a gerontológiával, geriátriával és az orvostudomány más ágaival

anti-aging

Az öregedés folyamataival kapcsolatos tudományos vizsgálódások a gerontológia tárgyai, míg a geriátria az öregség egészségügyi kérdéseivel foglalkozik, nagy átfedésben a belgyógyászattal, neurológiával, pszichiátriával.  Bár kétség kívül nagy erővel kutatja a megelőzés lehetőségeit, mégis az orvostudomány egyik mostohagyermeke maradt. A szaklapok impakt faktora alacsony, és a publikáció kevés.  Ez Magyarországra is igaz, 12 év alatt 12000 orvosi publikáció jelent meg magyar szerzőktől, ennek mindössze 1%-a foglalkozott gerontológiai kutatással. A geriátriával szemben az AAM részint az úttörők, részint nyilván a gyógyszergyárak hathatós erőfeszítései, de a nyilvánvaló fogyasztói érdeklődés fokozódása miatt is feljövő ágban van.

Bár a gerontológia és geriátria némileg lépéshátrányba került, a sikeres öregedés fogalmának bevezetésével sikerült ellensúlyoznia az anti-aging mozgalmat. (A „sikeres öregedés” azt jelenti, hogy képesek vagyunk megőrizni azt a dinamizmust és relatív egészséget, ami a fiatalabb korokat jellemzi.) Az új koncepció megmozgatta az orvosok fantáziáját, és kinyitotta a szponzorok csekkfüzeteit. A „Mac Arthur study of succesful aging”, a UCLA folyamatos kutatása 880 különösen jól funkcionáló idősödő férfival sok fontos eredményt hozott az újabb rizikófaktorok felfedezése terén. Egyik eredménye teoretikus áttöréshez is vezethet  bevezették az un. allosztatikus terhelés fogalmát, és azt mérhetővé is tették. (A sikeres alkalmazkodás állapotát allosztázisnak is nevezik, a normális szintet meghaladó alkalmazkodási igényt pedig allosztatikus megterheltségnek.) Feltehetően a gerontológia, illetve geriátria és az AAM előbb-utóbb egy szaterületté válik majd.

[ Forrás: Quintess ]

Szellemileg, testileg és lelkileg is sokáig fitt, egészséges, jól kinéző és fiatalos – ez szinte mindenki vágya. „50 éves korban úgy kinézni, mint egy 35 éves, ma már nem elérhetetlen” – állítják a sejtkutatók. És még különleges csodapilula vagy a hosszú élet elixírje sem kell hozzá. Még ha nem is fedezték fel az örök élet forrását, igen sokat tehetünk mi magunk is, hogy szervezetünk elhasználódását, öregedését lassítsuk, a sejtek regenerálódó képességét támogassuk, vagy védjük.

Azok a szabadon élő állatok, melyek megtarthatták eredeti életritmusukat, a számukra legkedvezőbb és legtermészetesebb étkezési módot követik, eleget mozoghatnak, és a klánjukban biztonságban, szeretetben érzik magukat, sokkal tovább élnek teljes egészségben és jó testi kondícióban, mint a tenyészállatként mesterségesen tartott társaik. A kutatások szerint a fiatal és az öreg cápák sejtjei, szövetei és szervműködései közt szinte alig van eltérés.

Hány évesek vagyunk biológiailag?

Nálunk, embereknél is lehetne ez hasonlóképpen, ám a valóság mégis mást mutat. Egyes – pl. vért, vizeletet és nyálat vizsgáló – biológiai kort is meghatározni képes tesztek (BETA-teszt) tanúsága szerint már akár a mai 35 évesek sejtállapota is legalább 10-15 évvel mutat többet, mint amit a kronológiai kortól elvárnánk.

Ennek legfőbb oka a természetestől és ideálistól igen messzire eltávolodott életforma:

 • tartós és intenzív stressz
 • rendszertelen és egészségtelen étkezés
 • kevés mozgás, fizikai aktivitás
 • túl sok mesterséges vegyület szervezetbe jutása
 • sok munka, kevés pihenés
 • bizonytalan szociális és családi viszonyok…

Azt, hogy ki mennyire érzi magát fittnek és egészségesnek, meddig képes megőrizni kiváló teljesítményét, az dönti el, hogy sejtjei jó állapotát képes-e hosszú távon megőrizni, azokat elegendő energiatermelésre ösztökélni, a számukra szükséges bioaktív és létfontos anyagokkal ellátni, illetve az esetleg keletkező deficitet pótolni.

Egészségvédő Anti-Aging módszerek:

 • reform-vagy vegetárius táplálkozás, rendszeres salaktalanítás
 • masszázsok, reflexterápiák
 • vízkúrák: fürdők, pakolások, leöntések, Kneipp-kúrák, stb.
 • gyógynövények használata, aromaterápia
 • relaxációs és légzőgyakorlatok
 • rendszeres örömteli és kondicionáló mozgás
 • szépségápolás – lehetőség szerint natúr és biomódon
 • káros környezeti hatások kivédése, csökkentése, környezettudatosság fejlesztése
 • szociális és spirituális harmonizálás

Lúgosítás

Az anti-againg étkezési javaslatai szerint legfontosabb a sav-bázis egyensúlyt, s ezzel a sejtek anyagcseréjét támogató bázikus étrend. A rohanás, a kapkodó evés, a fast food és tartósított élelmiszerek erősen savi irányba tolják a szervezet pH-ját. Ha ezt még tovább fokozzuk, felgyorsítjuk a sejtek elhalását, hibás működését, sőt elősegítjük a gyulladásos és degeneratív betegségek (daganatképződés, csontleépülés, izomsorvadás, porckopás…) keletkezését.

Bázikus ételek: burgonya, spenót, cukorborsó, cukkini, uborka, karalábé, saláta, zeller, sárgarépa, cékla, póréhagyma – vagyis azok a zöldségek, melyek sok nátriumot, káliumot, kalciumot, magnéziumot, vasat és mangánt tartalmaznak.

anti-aging

Az étkezés módja is kihat a sav-bázis háztartásra: ha rendesen megrágjuk az ételt, könnyebben lebomlanak az enzimek hatására az ételben található savak. Ezenkívül kisebb mértékű lesz az erjedés és a rothadás is, mert az emésztőnedvek könnyebben és alaposabban fel tudják dolgozni az elfogyasztott élelmet. Ha viszont az erjedés kerül előtérbe, nagy mennyiségben keletkeznek savas vegyületek, alkoholos és alkoholszerű anyagok. Ugyanez igaz az este későn elfogyasztott vacsorára is. Tehát minél korábban, minél egyszerűbbet szabad csak este fogyasztani az anti-againg alapelvei szerint.

Tipp: Aki hatékonyabb lúgosító kúrát szeretne, annak a rendszeres szaunázáson kívül még azt is ajánljuk, hogy 6-8 hétig igyon reggel éhgyomorra, étkezések után 1-2 órával és lefekvés előtt lúgos gyógyvizet vagy pH-balance porral készült lúgosító italt.

[Lásd még: Lúgosítás]

Vitaminpótlás

Mai életformánk mellett igen gyakori a magnézium hiány, ami a stresszre való érzékenységet, és a fizikai teljesítőképesség csökkenését, szívritmus zavarokat, sőt pánik rohamokat eredményezhet. A magnézium rendszeres vagy kúraszerű szedése nem csak a fenti állapotokat rendezi, hanem csökkenti a gyulladáskészséget és sok betegség kialakulását is megelőzi. Gyakori eltérés a folsavhiány, amely a szívkoszorúér megbetegedések kockázatát növeli. A kompenzálás a zöldfélék (spenót, sóska, brokkoli, saláta…) naponkénti fogyasztásán kívül a folsav szedéséből áll. (A jelenlegi kutatási adatok szerint a folsavkiegészítés szinte az egész társadalom számára és élethossszig szükséges lenne, ezért néhol már a kenyeret folsavval dúsítják. A sejtregenerálás legfontosabb része az antioxidáns vegyültek (béta-karotin, E-vitamin, C-vitamin, cink, szelén, flavonoidok…) nagyadagú bevitele. Ezekhez természetes formában a sárga és piros színű zöldségfélékből (sárgarépa, sütőtök, cékla, paradicsom…) és gyümölcsökből (málna, ribizli, meggy, cseresznye, dinnye, eper…) juthatunk. De étrendkiegészítőket is szedhetünk ősztől tavaszig.

Fiatalító sejtvitaminok:

Q1-vitamin (NADH)

A sejtekben zajló energiatermelés egyik fő támogatója. Elősegíti a Q10-enzim „aktiválását” is. Ezenkívül az idegsejtekben történő dopamin- és adrenalintermelést fokozza. Ezek felelősek a megfelelően összehangolt idegi szabályozásért. Csökkent termelődésük nagyfokú fáradékonyságot, levertséget, memóriaromlást és mozgáskoordinációs zavart idéz elő. Hiányában romlik az izomerő, a szívizom teljesítménye és az immunaktivitás is, felgyorsulnak az öregedési folyamatok.

Q10-vitamin

A Q10-vitamin 35 éves kor felett jelentősen kisebb adagban termelődik a sejtekben. Hiányában drasztikusan csökken a szervezet teljesítménye, halmozottan pusztulnak el a szívizom, a vese, a lép, a tüdő és a máj sejtjei, azok regenerálódása pedig jelentősen lelassul. Eleinte ezért energiahiányos állapot, levertség, erőtlenség, csökkent teljesítőképesség, leromlott ellenálló képesség, majd tartós Q10-vitamin-hiányban már akár szervi elváltozások is keletkezhetnek. A vitamin kúraszerű szedése intenzíven csökkentik a nehézlégzéssel, légszomjjal, rendetlen, heves szívdobogással, szédüléssel, álmatlansággal járó tüneteket.

Pycnogenol (P-vitamin)

Elsősorban a gyümölcsök és növények héjában, maghéjában, bőrében vagy kérgében fordul elő. Hasonló hatású, mint a fenti két vitamin, ezért előszeretettel használják szív- és érbetegségek megelőzésére, daganatvédő szerként és immunerősítőként.

L-carnitin

Leginkább a sportolók között elterjedt táplálékkiegészítő, melyet a teljesítmény fokozására, az izomerő javítására használnak. Ám csak kevesen tudnak szív- és érvédő hatásáról, melynek köszönhetően hatékony kiegészítő lehet magas vérnyomás és érelmeszesedés esetén. Olasz kutatók az L-karnitint szedő férfiak között a megtermékenyítő képesség, a memória és a szellemi teljesítmény javulását is megfigyelték.

Anti-aging orvoslás

A megelőzést hangsúlyozó, egészséges életmódra nevelő anti-aging mozgalom mellett kifejlődött egy ehhez kapcsolódó orvoslás is. Az anti-aging medicina (AAM) célja, hogy a korral járó leépülési és működési zavarokat okozó betegségeket időben felismerje, lelassítsa és kezelje.

Fő terápiás eszközei:

 • táplálkozásterápia, diéták
 • salaktalanító kúrák, orvosi gyógyböjt
 • akupunktúra, akupresszúra, neurálterápia,
 • homeopátia, Bach virágterápia
 • kiropraktika, manuális medicina
 • mozgásterápia, gyógytorna
 • gyógy-és más speciális masszázsok
 • vitamin-és ásványi anyagterápia, aminosavak és bioaktív anyagok pótlása
 • hormonális kiegyensúlyozás – természetes hormonpótlás
 • kozmetológia és plasztikai beavatkozások
 • stresszoldás, pszichoterápia…

10 Anti-Aging tipp:

 • együnk rendszeresen és naponta többször friss zöldséget, gyümölcsöt
 • állati zsírok helyett hidegen sajtolt növényi olajokat használjunk
 • hetente 2-szer együnk fehérhúst és 2-szer halat vagy tenger gyümölcseit
 • fogyasszunk naponta erjesztett tejterméket (tejsavót, írót, joghurot, kefirt, túrót, sajtot)
 • kerüljük a tartósított és iparilag módosított élelmiszereket, italokat
 • keveset sózzunk, helyettük friss vagy szárított fűszereket használjunk
 • keveset cukrozzunk, édesítésre inkább mézet alkalmazzunk
 • fehér liszt helyett a teljes kiőrlésűt válasszuk – kenyér, pékáru és tészta formájában is
 • legalább napi 2-2,5 liter vizet, gyógyteát, hígított gyümölcslevet igyunk
 • csak ritkán és kis adagban igyunk alkoholt és kávét

[ Forrás: Ideal.hu ]

Kérlek adományozz a Alternatív Gyógyászat Könyvtár javára!
(Please support the Alternative Medicine Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Healing


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 05-05-2010