"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[» Hermetikus Könyvtár «]
keret nélkül

[ előre »]

[ » TAROT ANALÓGIÁK « ]

TAROT - A kártyák jelentése

III. A Császárnő

Az Uralkodónő a természet mindig új életet adó kimeríthetetlen erejét testesíti meg. Az elevenséget, termékenységet, fejlődést és az új születését szimbolizálja. Ő minden élet kiapadhatatlan forrása, jelzi kreativitásunkat és fogékonyságunkat, képességünket új impulzusok felvételére és újjáalakítására. A fizikai valóság szintjén növekedést és termékenységet, lelki szinten művészi alkotóerőt, szellemi szinten ötletgazdagságot és találékonyságot, tudati szinten pedig a megismerés gyarapodását jelenti. Az új állandó születése mind életünk folyamatos változását, mind azt jelképezi, hogy ezen szülések fájdalmát el kell viselnünk.

A Császárnő

III. AZ URALKODÓNŐ (KIRÁLYNŐ, CSÁSZÁRNŐ) (The Empress) - Vénusz - Bika - Élet

Kulcsszavak: Vénusz, szépség, szerelem, anyaság, nőiség, bölcsesség, szellem és anyag kapcsolata, belső és külső gazdagság

Jelzések: A szépség, melyet másokban látsz, és amely hozzájuk vonz, olyan szépség, amit te is magadban hordasz. Azon az úton vagy, hogy feltárd és kifejleszd nőiségedet. Lehet, hogy ez a megfelelő pillanat a megoldatlan anya-konfliktusok kielemzésére és megoldására.

Kérdés : Van-e az életedben egy szép, erős nő, akitől tanulni szeretnél?

Szuggesztió: Képzeld el a számodra ideális nőt. Írd le ideális tulajdonságait. Próbáld e tulajdonságokat megtalálni másokban és magadban. Vedd körül magad szépséggel és bőséggel.

Kijelentés : Fel vagyok töltve erővel és szépséggel.

Analógiák:

Ji-King: 48. Csing (A Kút)

Mitológia: A Nagy Anyakirálynő (Innana, Istar, Anat, Astarte, Aphrodite, Demeter)

(Földanya: Gaia, Rhea)

kulcsszavak: termékenység, fejlődés, természet ereje, elevenség, életerő

A tökéletes menyasszony olyan, mint az ideális anya. Nem szolgáló, hanem királynő, és a szíve együtt kell dobogjon a saját vágyaival, és nem másokéval.A Császárnő

A képen egy áldott állapotban lévő asszonyt látunk, aki a szabad ég alatt ül. Fején koronát hord, egyik kezében jogart tart. Sassal ékesített pajzs van a másik karján, illetve bizonyos ábrázolásokon a lábánál. Virágzóan gazdagnak, komolynak, megfontoltnak tűnik.

A Császárnő a 3-as számot viseli, a szintézis és a harmónia számát. Ez a kettősség által teremtett feszültség feloldását jelenti a harmadik, az egyesítő princípium megszületése által. A három ezért a gyerekszületés, az új élet, a megtermékenyülés és az anyagi produktivitás száma. Míg a kettő az idő kiterjeszkedését jelzi a múltból a jövőbe, a három a tér dimenzióját adja a jelenségek időbeli teremtését szimbolizálva.

A Császárnő a nagy Anyaistennő, minden élet eredete. ő testesiti meg a természet túláradó teremtőerejét együtt az élet királynőjének jóságos női bölcsességével. A fizikai lét kérdései tartoznak hozzá. ő a földi paradicsom uralkodónője, várandós alakja mutatja azt, hogy ő az anyaság és a gyerekszülés őre. ő a leszármazottja a Föld-Istennőknek, mint amilyenek a görög Démétér, vagy a sumér Istár, azoknak a női istenségeknek, akik valószínűleg megelőzték a klasszikus világ férfi isteneinek uralmát. ők olyan misztériumkultuszoknak voltak a védőistenei, mint az eleusziszi, ahol a beavatottak javára eljátszották a halál és az élet megújulásának szent drámáját. Az eleusziszi misztériumokat a gabonaistennő Démétérnek valamint lányának, Perszephonénak ajánlották fel, akit Hádész az alvilágba vitt feleségeként és csak nyolc hónapra engedi vissza a felvilágba annak érdekében, hogy a nyár visszatérjen és az élet folytatódhasson. Démétér és Perszephoné voltak az élet és a halál istennői, emlékeztetve a Tarot Császárnő illetve Főpapnő kártyáira, a teremtés világos és sötét oldalaira. A Császárnő ereje passzív, nőies, s nem a gondolatok általi kézben-tartottság, mint amit a Mágus képvisel. Az ő fegyverei az érzelem és az érzés, a nem a gondolkodás. A szellemi szférában ő képviseli azt a hitet, mely az anyagi dolgok nyújtotta biztonságból, a természet működésének érzelmi nagyrabecsüléséből ered. Szellemi ébredést fakaszt az odaadó fizikai munkából és a kreatív tevékenységből. úgy, mint a Főpapnő, ő is egyfajta vezetőként működik, mely az éberség mélyebb szintjeihez vezet.

A Császárnőnek ezt az aspektusát a pajzson látható sas szimbolizálja. A sas a természeten uralkodó lélek. A bölcsesség keresője itt második feladatával találkozik. Meg kell tanulnia észrevenni az ég munkálkodását a föld dolgaiban és rá kell ébrednie arra, hogy az anyagi világ nem kevesebb, mint az isteni ragyogó diszítménye.

[Lásd: Alfred Douglas: A Tarot]Crowley Thoth Tarot: Nagy Arkanum - III. A Császárnő

A Császárnő

Kulcsszavak:

Vénusz, szépség, szerelem, anyaság, nőiesség, bölcsesség, a szellem és anyag kapcsolata, belső és külső gazdagság.

Útmutatás:

A szépséget, melyet másban vonzónak érzel, te hordozod magadban. Függetlenül attól, férfi vagy-e vagy nő, jelenleg női aspektusaid fejlődési és kibontakozási folyamatát éled. Lehetőséged van a lezáratlan anya-konfliktusok feldolgozására és tisztázására.

Kérdés:

Van az életedben olyan szép, erős nő, akitől tanulni szeretnél?

Javaslat:

Vizualizáld a számodra ideális nőt! Írd össze legfontosabb tulajdonságait. Próbáld ezeket magadban és másokban megtalálni. Teremts környezetedben szépséget és bőséget!

Megerősítés:

Eltölt az erő és a szépség.

 


 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 


         

                         

 
 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]