"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Parapszichológia Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Paulinyi Tamás

Társbérlő a koponyában

Többszörös személyiség és személyiségváltás a parapszichológiában

- Double Personality -

2001.

Dr Jekyll és Mr Hyde irodalmi példáját nyilván sokan ismerik. A regény derék tudósa egy ördögi szer hatására esténként átváltozik, s testében ilyenkor egy idegen, gátlástalan lélek indul elkövetni gaztetteit. Az orvostudomány, ha más formában is, de ehhez hasonló, valós eseteket vizsgál a többszörös személyiség megnyilvánulásaiban...

Az egy testben egymást váltó személyiségek kérdése a pszichológiában messzebbre mutathat a jelenlegi teóriáknál, főképp ha elfogadjuk azokat a döbbenetes megfigyeléseket is, ahol egy élő ember személyisége igazoltan egy halottéra cserélődik fel. Ezekben az esetekben már feltétlenül figyelembe kell vennünk a parapszichológia megközelítéseit is.

A többszörös személyiség megfigyelt jelenségének egyik ismert példája Jonah-é, akit 27 éves színesbőrű fiatalemberként, órákra, napokra kiterjedő súlyos emlékezetkiesésekkel szállítottak be a pszichiátriára. Az orvosok megdöbbenésére Jonah-nél négy olyannyira különböző személyiség váltotta egymást, akik a többiekről szinte mit sem tudva, mintha négy erősen különböző embert testesítettek volna meg.

A személyiségek karaktere a különböző pszichológiai és testi válaszreakciókat vizsgáló kísérletekben is különbözött, ilyen változásokat a többszörös személyiséget játszó profi színészekkel végzett ellenőrző kísérletekben nem tudtak kimutatni. A jelenség tehát úgy festett, hogy Jonah-ben valóban négy független tudat létezik.

A pszichológusok feltételezései szerint az új személyiségek mindig egy-egy lelki megrázkódtatás után bukkantak fel, Jonah-nek ugyanis nehéz gyermekkora volt. Eredeti, vagy másképpen elsődleges személyiségének visszahúzódó félénksége azonban nem tette lehetővé, hogy az erőszakos és szexuális jellegű zaklatásokat feldolgozza. A folyamatosan érkező új személyiségek - noha létezésükről nem tud - ebben nyújtottak-nyújtanak neki segítséget.

Skizofrénia

Sammy, aki Jonah-nél nagyobb emlékezettel rendelkezik egyfajta tanácsadó és hivatalos közvetítő szerepet tölt be, ő Jonah hat éves korában jelent meg először egy családi összecsapás alkalmával. King Young a harmadik személyiség Jonah szexuális zavaraira született egyfajta válaszként, ezt a területet azóta is ő képviseli legintenzívebben négyük közül, a többiekről szinte mit sem tudva. A negyedik személyiség Usoffa Abdullah igazi harcosként jelent meg Jonah gyerekkorában, védelmezői szerepet vállalva az egyébként félénk, sokat zaklatott néger kisfiú felett. Noha Sammy-nek elég jó átlátása van a személyiségek között, egy időben Jonah testében mindig csak egyikőjük figyelhető meg, az átváltást pedig a médiumi jelenségekhez hasonlóan a testtartás, a hang és a gesztusok észlelhető változásai is kísérik. Ami ennél is meglepőbb, Jonah különböző személyiségeihez más-más vérnyomás, sőt más-más agyi elektromos tevékenység tartozik.

A parapszichológiában viszont vannak olyan tudományos elméletek, amelyek már egyértelműen a tudat és az agy kölcsönhatási viszonyát hangsúlyozzák, kiemelve azt, hogy a tudat nem lokális, hanem az általunk ismert téridő rendszeren kívüli jelenség. Ezek a megközelítések a fizikai világ eseményeit és tárgyi manifesztációit a tudatok által meghatározott, esetleg generált illúzióként írják le.

Azt, hogy a tudat nemcsak a véletlenfolyamatok, de a nyugvó anyagi rendszerek valószínűségi állapotát is drasztikusan befolyásolni képes, mindenesetre ennek a hipotézisnek a megerősítéseként tekinthetjük. Ebben a felfogásban saját testünk és biológiai folyamatai is a tudat által meghatározott környezetként fogható fel. Ezek a tudatmodellek miután a tudatműködést nem az agyi folyamatok eredményeként tekintik, logikailag is elképzelhetővé teszik a tudat testtől független továbbélését, illetve számtalan más eddig csak misztikusan értelmezhető állítást.

A személyiség tehát, mint tudati struktúra csupán megnyilvánulási eszközként is használhatja a testet, és bár az érzékszervekhez kötött észlelés azzal nyilván szoros és meghatározó kölcsönhatást jelent számára, mégsem feltétlenül kötődik ahhoz. Ez a parapszichológiai feltételezés különösen akkor tűnik magyarázónak, ha a többszörös személyiségen kívül a paranormális jelenségnek számító teljes személyiségváltást is vizsgáljuk.

A pszichológia a többszörös személyiség jelenségét a tudat disszociációs képességével próbálja magyarázni, vagyis azzal, hogy a tudatban emlékek, emlékcsoportok képesek leválasztódni, melyekből idővel saját személyiségek alakulnak ki. Természetesen ez a felfogás a tudatot, az agyfiziológiai folyamatok eredményének tekinti, és ebben a felfogásban nemigen vezetnek messzebbre az utak.

többszörös személyiség

Ismerkedjünk meg ehhez most egy híressé vált hazai esettel:

A második világháború előtti években Budapesten egy polgári családban élő gimnazista lány súlyos tüdőgyulladással küszködött, a krízis éjszakáján már-már lemondtak életéről. A lány életben maradt, de a személyiségét mintha teljesen kicserélték volna. Reggel a teljes zavarodottság és a pánik állapotában találtak rá, miközben egy idegen nyelven hadarva látható reménytelenséggel próbált ráismerni környezetére.

A szülők először a láznak és a betegség hatásának próbálták betudni a drámai változást, azonban hamarosan szembe kellett nézni azzal a ténnyel, hogy lányuk testében immár egy másik személyiség lakozik. A furcsa nyelvről idővel kiderült, hogy spanyol, azon belül egy madridi nyelvjárás tökéletesen pontos kifejeződése. A lány azelőtt sosem tanult spanyolul. Amikor a budapesti spanyol követségről érkezett tolmácsok végre beszélni tudtak a lánnyal, azt kérték, hogy mint spanyolországi szökevényt, azonnal toloncolják vissza őt Madridba. A szülők és a környezet legnagyobb megdöbbenésére ugyanis az elbeszélésből az alábbi történet bontakozott ki.

A tüdőgyulladás krízisének éjszakáján Madridban tuberkolózisban meghalt egy középkorú asszony, aki nem volt más, mint az a személyiség, aki most a pesti család lányában nyilvánult meg. Részletesen - és utólag visszaigazolt pontossággal - elbeszélte életét, megnevezte lakhelyét és rokoni viszonyait, - nem lehet elégszer hangsúlyozni - mindezt tökéletes nyelvi jártassággal. Magyarul azonban továbbra sem értett meg semmit.

A kor tudománya teljes értetlenséggel utasította el a feltételezést, miszerint a lélekvándorlás egy különös példájával állnánk szembe. A lány Budapesten, a számára egyébként teljesen idegen családnál maradt, idős hölgyként ma is itt él, az esetet vizsgálva magam is találkoztam vele.

A személyiség és a test viszonyát tekintve az eset óriási jelentőségű, hiszen a tudat disszociációs, vagyis leválasztó képessége itt már kevéssé igazolja a megfigyelést. A csalás kizárása természetesen alapvető igény az ilyen eseteknél, annakidején egy fiatal újságíró például arra a kérdésre, hogy a lány valóban nem érti-e a magyar beszédet, az alábbi trükköt eszelte ki. Olyan nyomdafestéket nem tűrő trágár szavakat intézett magyarul a lányhoz, amelytől minden korabeli gimnazistalány vagy elájult, vagy legalábbis mélységesen elpirult volna. A mi esetünkben a fiatal hölgynek a szeme sem rebbent, s ha a magyar tudásának az elvesztését az amnézia valamilyen formája igazolná is, a hirtelen támadt tökéletes spanyol nyelvtudást, a madridi helyek és viszonyok pontos ismeretét akkor sem tudjuk megmagyarázni.

A "nem lehet, mert lehetetlen"-típusú gondolkodás számára azonban az elfogadhatatlan jelenségeket mindig is könnyű volt valamilyen tévedésnek, vagy csalásnak kikiáltani, a lehetőséget ugyanis csak a mai tudományos parapszichológia ismeretei biztosítják a logikai elfogadáshoz. Amennyiben a tudatról hajlandóak vagyunk feltételezni, hogy nem feltétlenül a testhez, illetve annak működéseihez kötött, akkor mind a többszörös személyiség, mind a teljes személyiségváltás példái más összefüggésekben értelmezhetők.

Az elmúlt évtizedek különböző kísérletei és megfigyelései, - gondolva itt például az érzékszerveken túli észlelésekre, a halálközeli élmények testenkívüli állapotaira, illetve általában a tudatnak a környezethez fűződő paranormális kapcsolataira - egyre inkább a test-tudat kölcsönhatási jellegére mutatnak rá. Ez a felfogás nem a vallásos vagy misztikus idealizmus új formája, hiszen megfigyelésekre és logikus feltételezésekre épül. A testünkkel való folyamatos közelség önazonosító illúziója a tapasztalatok szintjén ugyan más képet mutat nekünk, ám ha egy vagy több személyiség - az összes személyes emlékével, tulajdonságával és akár más testi(!) múlttal - egy ugyanazon agyberendezést teljes körűen használni tud, akkor talán mégsem elsősorban az agyi folyamatok határozzák meg tudati tevékenységeinket.

A tudat természetének tudományosan teljesebb megismerése - a fentieket is tekintve - korunk kutatóinak kiemelt feladata, a tudat és az észleletek viszonyának tisztázása pedig, egyben minden idők legnagyobb tudományos ismeretelméleti áttörését is jelentheti.

[forrás: Harmonet]

» Parapszichológia - Álom és módosult tudatállapot

Kirlian

Kérlek támogasd a Parapszichológia Könyvtárat!
(Please support the Parapsychology Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Psi Phi

Top


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 04-04-2010