"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Alternatív Gyógyászat Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Dániel

Kristály gyógyászat

- Crystal Therapy -

2010.

A kristálygyógyászat alkalmazása azon a tapasztalati felismerésen alapul, hogy a különböző természetes kristályok energiai kisugárzása bizonyos feltételek közt gyógyhatású lehet. A kristályokkal történő gyógyítás szinte minden területet érintő terápia forma, hiszen hatással van a testre, a lélekre és a szellemre.

Az ezoterikus kristálygyógyászat a különféle szerkezetű drága- és féldrágaköveknek misztikus és mágikus hatásokat is tulajdonít. Tulajdonképpen az utóbbiakra alapozzák pl. a természetes kristályokból készült amulettek védő és gyógyító tulajdonságainak magyarázatait is. Az ókortól kezdve váltakozó elterjedtséggel használt kristálygyógyászat fő irányzatai a 20. század dereka óta új virágkorukat élik. A tudományos kutatások szerint ilyen gyógyhatás lehet pl. a kristályokban napfény hatására felhalmozódó piezoelektromos feszültség meghatározott frekvenciájú kisugárzása, valamint annak energetizáló vagy nyugtató tulajdonsága.

Mi a kristály energia?

kristályenergia

Az Univerzumban minden rezeg, és minden anyagot rezgés vesz körül. Az emberek, a fény, a hang, a színek, az ásványok mind-mind különböző frekvenciákon rezegnek, mégis képesek kapcsolatot teremteni egymással.

Amikor az emberi energiamező találkozik egy kvarckristállyal, akkor tökéletes összhangban válnak eggyé, és egy új vibrációs erő jön létre, amely segítséget nyújt felemelkedni a tudatosság szintjére. A kvarckristályok az elektromágneses energia természetes vezetői, és minden mozgó elektron energiamezőt hoz létre. Az elektromágneses energia a kristály szerkezetén keresztül szabályos, egyenletes áramban szabadon mozog, melyet az egyenlő oldalú háromszögek spirálja tesz lehetővé.

A kristály ha egycsúcsú, akkor a talpán veszi fel az energiát, amelyet a törzsén keresztül továbbít a csúcs felé, ahol kibocsátást nyer. Az energiafelszabadulást kiválthatja a közvetlen napfény, érintkezés más kristályokkal, különböző fémek, a test melege, vagy a tudat által közvetített gondolatformák. Ez a kibocsátott energia a gondolkodó ember által keltett rezgésekhez hasonlít.

Lehet hogy hihetetlen, de a kristály magasabb rendű tudattal rendelkezik, mint az ember, annak ellenére, hogy a fejlődési lánc alján található. A kristály mentes az emberi érzelmektől, előítéletektől, mindig készen áll teljesíteni a beprogramozott feladatokat. Körülöttünk vannak, hogy szolgáljanak, tanítsanak minket. Képesek befolyásolni és irányítani az álmainkat, testünket megszabadítani a negatív információktól, egyaránt gyógyítani a lelket és a testet, fejleszteni az intuíciós, telepátiás képességeinket.

Adott a lehetőség, hogy a kristályenergia segítségével elérjük az elme tisztaságát, és ez által minden test megtisztulhasson. Kristálylények vagyunk, hisz a a DNS-ünk is kristályos szerkezetű, alkalmasak vagyunk ezzé válni, ebben élni, és ezt továbbadni. Az ember éppen olyan, mint az Univerzummal együtt rezgő tiszta energia. Mindenki képes együtt rezegni az örökkévaló tudással. A kristály felerősíti a tudás felszínre hozását, míg el nem jön a nap, amikor mindenki újra eggyé válik a Teremtőjével. Az ugyanis bennünk van, és ránk vár.

A kvarckristály energiamezővel rendelkezik. A kristály energia minden anyagi testbe behatol és minden anyagi testen áthatol. A vízben pl. képes kiterjeszteni annak atomi szerkezetét. A kvarckristály átalakítja az energiát egyik formájából a másikba. Általában 6 oldala van és csúcsban végződik, melyekben az energia koncentrálódik. A kétvégű kvarckristálynak két csúcsa van, így ott még koncentráltabb energia összpontosul.

A kristályok habár a fejlődési lánc alján találhatók mégis magasabb rendű tudattal rendelkeznek az embereknél, mivel mentesek az érzelmektől, előítéletektől. A kristályok több mint 80.000 éve állnak az emberiség szolgálatában, az ősi civilizációkban gyógyításra, illetve információ- és energiahordozóként használták őket. A kvarckristálynak igen sok ágazatban van jelentősége napjainkban, többek között a televízióban, órában, űrkutatásban, hadiiparban.

A kristályokkal történő gyógyítás, terápia sajnos napjainkban még most kezd csak igazán ismertté válni, az is sajnálatos, hogy a nyugati orvoslás ennyire elzárkózik előle, pedig a kristályok kifejezetten hatékony kiegészítései az orvos által előírt kezeléseknek.

Mi a kristálygyógyászat?

Az ősi energetikai rendszerek már több ezer évvel ezelőtt leírták, hogy az ember és az Univerzum szoros kapcsolatában hogyan jelenik meg a Kozmikus Energia valamennyi élő- és élettelen lényben, és hogy minden létezés forrása a Kozmikus Tudat.

A föld ismert történelmi, és a legendák világába vesző régmúlt korszakaiban élő népeknél egyaránt nagy megbecsülés övezte a természet erőit, ahonnan a természetes gyógyászati rendszerek alapelemei származnak. Az ezzel kapcsolatos tudás az újkorban feledésbe látszott merülni, majd századunk utolsó harmadában kezdtük újra felfedezni és alkalmazni, mint a tradicionális orvoslást támogató önálló terápiát. Terjedését segíti az az egyre nyilvánvalóbb tény, hogy az emberiség egy új korszak kezdetének küszöbén áll, ez a Vízöntő Kristály Korszak. Földünk elérkezett fejlődésének ahhoz a kritikus szakaszához, melyben meg kell nyitnia önmagát (mint evolúciója kezdetén) , hogy megismerjen új energiaforrásokat, energia-információ hordozókat, tárolókat. A Vízöntő-korszak a Kristályenergia korszakává válhat. Ez az új energia a Kristály-Tér-Erő. Az ősi vallás az Ötödik Erőben látta a Teremtő, a teremtés és a megértés kulcsát, amelyet mindenkinek önmagának kell keresnie, és kinyitni, felemelnie azt a fátylat, mely eltakarja a feledés és a tudás ablakát.

Kr.e. 1600-ból származnak azok az ismert leírások, amelyek a kristályok gyógyító erejére vonatkoznak. Bár hozzá kell tennünk, hogy a Kristálygyógyászat közel egyidős az emberiséggel. A kristályokat több, mint 80.000 éve használjuk a Földön. Az ősi civilizációkban a gyógyítás és a hatalom forrásai voltak, információ- és energiahordozóként használták őket. Olyan geometriai mintákat fejlesztettek ki, mellyel energiamezőket hoztak létre. Az ezzel kapcsolatos információk az elmúlt évek során fokozatosan kerültek a figyelem középpontjába.

Ezek az energiák valóságosak, és a kristályok képesek együtt rezegni más tárgyakkal, élő szervezetekkel együtt. Például az egyiptomi, maja halotti kamrákban alkalmazott ásványokat, kőzeteket rezgéseik és színük alapján választották ki.

kristálygyógyászat

A gyógykövek felhasználásával szabályozó és kiegyensúlyozó hatást lehet kifejteni a megváltozott rezgésekre. Alkalmazásuk leggyakoribb módja, hogy testünkön ékszerként viseljük őket. Függőként, láncon, fülbevalóként, gyűrűként vagy karkötőként. A köveket azonban nem feltétlenül kell magunkon viselni ahhoz, hogy elérjük a kellő hatást. A kristálygyógyászat a kristály tudatával dolgozik. A kristályok felveszik és tárolják a környezet rezgéseit, ezért igen fontos a tisztításuk használat előtt és után is. Képzés keretében el lehet sajátítani egy olyan technikát, amivel a leghatékonyabban és minden segédeszköz nélkül, tudati energiával lehet megtisztítani a kristályokat.

A kristályokat testünk különböző pontjaira helyezve kifejtik hatásukat. A tanfolyamokon több kristályra is behangolást kaphatunk, ami azért előnyös, mert egy kristály alkalmazásakor nem kell a kristálynak fizikai valóságában is nálunk lennie, hanem a tenyerünkön keresztül tudjuk annak energiáját közvetíteni a magunk vagy a páciens számára.

A betegségek keletkezése

A legtöbb ember teljesen egészségesen születik. Ezért semmit sem kell tennünk, mintegy ajándékként kapjuk az egészségünket. Ahogy cseperedünk, a környezetünk, külső világunk egyre erősödő befolyást gyakorol ránk - tehát az én-tudatunk kialakulásáig (1-3 éves korig) nem mi magunk, hanem a rajtunk kívül történő dolgok hatnak ránk a legnagyobb mértékben. Ezeknek a külső tényezőknek a hatására a magunkkal hozott egyénileg kódolt rezgésünk átrendeződik, zavarok keletkeznek benne, és ez érezhető a bennünket körülölelő energiamezőnkben, az auránkban is. A körülöttünk lévő embertársaink is képesek érzékelni ezeket a non-verbális üzeneteket, mint ahogy mi is "fogjuk" a környezetünkben lévő emberek rezgéseit, láthatatlan üzeneteit. Ennek megfelelően érezhetjük kellemesnek vagy zavarónak egyesek közelségét. Tehát van egy energiatestünk, amelyre hatással van a környezetünk - de hatással van rá az egész gondolatvilágunk is! Ez is kibillenthet minket ebből a kényes egyensúlyi állapotból. Ha valami vagy valaki felidegesít minket, és ennek hatására szitkozódunk, káromkodunk, akkor ezek a negatív gondolatok az energiamezőnkben kedvezőtlen hatást okoznak. Ugyanis ennek az aurának a rétegei ugyanúgy reagálnak az őt ért hatásokra, mint a fizikai testünk.

Ezek a frekvencia-eltolódások ugyanolyan zavart tudnak okozni, mint pl. egy rosszul beállított rádióállomás. Ilyenkor az éteren keresztül nagyrészt zaj fogható, a kívánt adás hangfoszlányai mellett. Ehhez hasonló módon a védőburok-rendszerünkön, az auránkon is gyenge részek keletkeznek, és ezeken a pontokon az adott szervünket nem az ideális rezgés fogja körülvenni, hanem egy neki nem megfelelő, idegen rezgés. Ha ezt a rezgést információként kezeljük, akkor érthetővé válik számunkra, miért betegszik meg egy adott szerv.

Milyen módon hatnak szervezetünkre a kristályok?

Bizonyára jártál már gyógyfürdőben, és a vízben eltöltött idő után kipihentebbnek, frissebbnek érezted magad -esetleg kisebb egészségügyi panaszaid is megszűntek! A gyógyvízben található ásványi anyagok anélkül segítenek szervezetünknek, hogy lenyelnénk őket. A kövek, kőzetek is ásványokból állnak.

A látók képesek érzékelni a szervezetünkben található szervek rezgéseit - így közvetlenül is bizonyítható, hogy minden szervünk más-más frekvencián rezeg. A kristályok rezgési frekvenciája az elemi összetevőiknek megfelelően különböző, és így a szervezetünk különböző pontjain képesek rezgéseikkel az auránk, illeteve az adott szerv eredeti, ideális rezgési állapotát visszaállítani.

A kristályok tárolóképessége - és tisztítása

A kristályok tárolják a negatív energiát is. Betegségek kezelésénél a kezelt személy negatív információit is képesek "levenni", és elraktározni. Ezértkiemelten fontos a kristályok minden egyes kezelés után történő alapos megtisztítása, mert a kezelés során a kristály által tárolt negatív rezgéseket akaratunkon kívül át tudjuk vinni a következő kezelt személyre! A Kristálygyógyászat, a kristállyal való kezelés nem "játék",hanem egy igen összetett természetes gyógyítási rendszer, ami igen nagy alázatot és felelősségtudatot követel meg a kezelő részéről.

A kristályok tisztítása különböző módon történhet, (napra-holdra kitéve, folyóvíz alá tartva, földbe temetve,stb...) ám ezek egyike sem teljes értékű.

A kezelési módok

Indirekt technikák: A kristályok (marokkövek) kézben tartása is alkalmas arra, hogy a rezgéseiket kezünkön keresztül érzékeljük egy idő után, ha megfelelően (lazán, de nem erőtlenül) markunkban fogjuk őket. Hasonlóképpen, de kevésbé erőteljesen érvényesül a rezgésük, ha zsebben, ruhában, tárcában tartjuk őket. Helyezhetjük őket testünkre vagy testünk köré, így energiamezőt hozva létre a kristályok rezgéseinek segítségével. Kristályok bizonyos alakzatba rendezésével un. erőteret hozhatunk létre, ebben meditálhatunk, ülhetünk, dolgozhatunk, feküdhetünk.A kristályok meridiánjainkra, csakráinkra is helyezhetők a kívánt gyógyhatás elérése céljából. A kövek rezgéseit hasznosíthatjuk, ha egy időre vízbe helyezzük őket, és a kapott elixírt megisszuk - hiszen a víz képes információt felvenni a környezetéből, és tárolni azt.

[ Forrás: Kristályakadémia ]

Az alábbi összefoglaló az Atlantisz Kapui kristálygyógyászati oldalról származik. A kövek nevére kattintva elolvashatóak annak tulajdonságai.

Kristályrendszerek Ásványcsoportok
akvamarin_kristaly_hexagonalis_rendszer
Hexagonális rendszer
akvamarin
realgar_kristaly_monoklin_rendszer

Monoklin rendszer

realgár
topaz_kristaly_rombos_rendszer

Rombos rendszer

topáz
pirit_kristaly_szabalyos_rendszer

Szabályos rendszer

pirit

cirkon_kristaly_tetragonalis_rendszer

Tetragonális rendszer

cirkon

turmalin_fekete_kristaly_trigonalis_rendszer

Trigonális rendszer

fekete turmalin
kianit_kristaly_triklin_rendszer

Triklin rendszer

kianit

Drágakövek

Cölesztin kristály/drágakő
Cölesztin - Egy drágakő a félelmek legyőzéséért
A cölesztin kristály ajánlott félelmek, depresszió ellen. A cölesztin operációk és más vágott sebek után egy ideális kristály, ami a sejteket csaknem hegmentessé növeszti össze. A cölesztin pozitívan befolyásolja a menstruációt fájdalom esetén. Támogatja az emésztést, méregteleníti a testet, enyhíti a fejfájást.
Dioptáz kristály/drágakő
Dioptáz - Egy drágakő a mély érzelmekért
Segíti a fantáziát, az ötletgazdagságot és a kreativitást, magabiztosságot, reményt hoz és mély érzésűvé tesz bennünket. Segít fejfájásnál, migrénes rohamoknál, vérnyomáscsökkentő hatása is van. Hatékony szürke és zöld hályognál, retinaleválásnál, a szivárvány- és kötőhártya gyulladásainál.
Lápisz lazuli kristály/drágakő
Lápisz lazuli - Egy kristály az őszinte kommunikációért
Segíti visszaemlékezni az álmokra. Ideális beszédterápiák kíséreteként. Segíti az őszinteséget, az igazságszeretet, a konfliktuskészséget, szemben a hamis szerénységgel. Támogatja a barátságra való igényt. Erősíti a test különböző mirigyeinek működőképességét a torokrész és a tüdő megbetegedéseinél.
Moldavit kristály/drágakő
Moldavit - Egy drágakő a tudatos átalakulásért
A moldavit több tudatos életenergiát, örömöt és harmonizált párkapcsolatot ajándékoz tulajdonosának. Erősíti az emlékezőképességet. Segít gyógyító folyamatokban, influenzánál, légúti megbetegedéseknél. Az egyik legfontosabb gyógykő súlyos  fertőző betegségeknél. Könnyebbséget okoz epilepsziánál.
Türkiz kristály/drágakő
Türkiz - Egy kristály a kifejezőkészségért
A türkiz nagyon erős kő, amely az érvelésben és a véleménynyilvánításban nagy segítségünkre van. A türkiz több magabiztosságot kölcsönöz és aktiválja a lehangolt és visszafogott embereket. Segít torokgyulladásnál, a légutak megbetegedésénél, depressziónál.
turkiz_kristaly

Foszfátok

Ide tartozik az apatit, vagy éppen a képen látható türkiz.
fluorit_kristaly

Halogenidek

Ide tartozik a kősó, a kriolit, vagy éppen a képen látható fluorit.

manganit_kristaly

Hidroxidok

Ide tartozik a diaszpor, a bauxit, a limonit, vagy éppen a képen látható manganit.

rodokrozit_kristaly

Karbonátok

Ide tartozik a kalcit, az aragonit, az azurit, a malachit, vagy éppen a képen látható rodokrozit.

colemanit_kristaly

Nitrátok és borátok

Ide tartozik az ulexit, a boracit, a howlit, vagy éppen a képen látható colemanit.

betegsegtar_ekcema

Oxidok

Ide tartozik a zafír, a rubin, a rutilkvarc, vagy éppen a képen látható hematit.

borostyanko_kristaly

Szerves anyagok

Ide tartozik a korall, a gyöngy, vagy éppen a képen látható borostyánkő.

turmalin_kristaly

Szilikátok

Ide tartozik a labradorit, a lápisz lazuli, a lepidolit, a fuchsit, a krizokolla, a rodonit, a dioptáz, az akvamarin, a smaragd, a szodalit, a topáz, vagy éppen a képen látható turmalin.

karneol_kristaly

Szilikátszerkezetű oxidok

Ide tartozik a hegyi kristály, az ametiszt, a citrin, a rózsakvarc, a rutilkvarc, az ónix, a jáspis, a kalcedon, a füstkvarc, az aventurin, a tigrisszem, az achát, az opál, vagy éppen a képen látható karneol.

colesztin_kristaly

Szulfátok

Ide tartozik a wulfenit, a kalkantit, a gipsz, vagy éppen a képen látható cölesztin.
kristaly_pirit
Szulfidok

A szulfidokhoz tartozó ásványokban a kén egy vagy többféle fémhez kötődik. Ide tartozik pl. a realgár, a kalkopirit, vagy éppen a képen látható pirit.

kristaly_gyemant

Terméselemek

Ide tartozik pl. az arany, a réz, a platina, a vas, az ezüst, a kén, az arzén, vagy éppen a képen látható gyémánt.

Kristályok csoportosítása Milyen kristályokkal történik a kristály kezelés?

 

Agy erősítése: ametiszt, hegyi kristály
Ágybavizelés: kalcedon, rózsakvarc
Agyhártyagyulladás: achát, gyémánt, gyöngy
Anyagcsere: citrin, kalcedon, karneol, turmalin
Aranyér: malachit, opál
Bőrproblémák: hegyi kristály, karneol
Bronchitis: akvamarin, kalcedon, rubin, tigrisszem
Cukorbetegség: citrin, kalcedon, szodalit
Csontokerősítés: hegyi kristály
Dadogás: kalcedon, pirit, türkiz
Étvágytalanság: karneol, türkiz
Fogfájás: akvamarin, fluorit
Gyomorfekély: hegyi kristály, malachit
Hasnyálmirigy: ametiszt, citrin, malachit
Hólyagproblémák: füstkvarc, jáspis
Influenza: jáspis, moldavit, smaragd
Kötőhártya-gyulladás: akvamarin, malachit
Lábszárgörcsök: ametiszt, hematit
Láz: karneol, smaragd, topáz
Mandulagyulladás: akvamarin, topáz
Orrvérzés: karneol
Önbizalomhiány: citrin, lápisz lazuli, turmalin
Pajzsmirigy problémák: akvamarin, cölesztin, hegyi kristály, kalcedon
Rekedtség: kalcedon
Szembetegségek: hegyi kristály, türkiz
Szeretethiány: rodokrozit, rózsakvarc
Vesebántalmak: citrin, gyémánt, jade

 

ametiszt_kristaly
Ametiszt - Egy kristály a tiszta gondolatokért
Az ametiszt egy barátságkő, szerelmi szerencsét kölcsönöz. Színe olyan különleges mint ellenállhatatlan, éppen ezért ez a drágakő óv meg bennünket a csábítás ellen. A régiek azt hitték róla, hogy hordozóját megvédi a részegségtől. A józanság, értelem, tiszta gondolatok köve, amely megvéd a mérgektől is.

 

citrin_kristaly
Citrin - Egy kristály a határozottságért
A római legionáriusok a mellkasukon viselték ezt a követ, hogy védve legyenek a haragos pillantásoktól és irigy intrikáktól. A citrinen keresztül megtanuljuk a kívánságainkat és elképzeléseinket keresztül vinni. A citrin bátorrá, nyitottá, elszánttá, temperamentumossá tesz, mégsem meggondolatlanná, hanem meggondolttá.

 

fustkvarc_kristaly
Füstkvarc - Egy kristály a kitartásért
A rómaiak a gyász köveként viselték a füstkvarcot, mely a fájdalmak ellenére új akaraterőt és életkedvet ajándékozott viselőjének. A füstkvarc a lelkiismeretességet, a szívós kitartást és a türelmet testesíti meg. Segít mindkét lábbal szilárdan a talajon állni.

 

hegyi_kristaly_kristaly
Hegyi kristály - Egy kristály a tiszta értelemért
A hegyi kristály a tökéletesség, a tisztaság és a szeretet szimbóluma. Minden ember lelkitársa. Megmutatja, hogyan legyünk alázatosak. Egy egy gyógyító kristály, amely jó gondolatokat és szelíd erőt sugároz. Hatásos a teljes testre, harmonikusan oldja fel valamennyi terület blokádjait. Megadja a testnek azt, amire pontosan szüksége van.

 

kalcedon_kristaly
Kalcedon - Egy kristály a rugalmasságért

 

A tibetiek a lótuszvirágán szépségéhez hasonlították, amely megóv a törékenységtől, elégedetlenségtől és búskomorságtól. A kalcedon nevét valószínűleg a görögöktől, a Boszporuszon fekvő „Chalkedon” nevű város után kapta. A kalcedon támogatja a rugalmasságot, gondoskodik az optimális életérzésről.

 

karneol_kristaly
Karneol - Egy kristály a megújulásért
A karneol az ókor legértékesebb köveihez tartozik. Színe a naplementére emlékeztet, a görögök ezért a visszatérő nap szimbólumának tartották. A legtöbb nőgyógyászati problémára, mint miómák, ciszták, petefészek gyulladása, illetve daganatok igen hatásos kristály. Viselőjének több bátorságot ad, erősíti az életörömöt.

 

rozsakvarc_kristaly
Rózsakvarc - Egy kristály az önzetlen szeretetért
A rózsakvarcot az ókor óta a szerelem és a szív köveként tisztelték. Nemcsak a hűségre és a szeretetre, szerelemre való belső igényünket támogatja, hanem erősíti a szépérzékünket. A rózsakvarc növeli az érzékenységet, az empátiát, a romantikát. Óvja a szívet, regenerálja a vért, harmonizálja a szívritmust.
 

[ Forrás: Atlantisz Kapui ]

» Alternatív Gyógyászat - Radiesztézia

Kérlek adományozz a Alternatív Gyógyászat Könyvtár javára!
(Please support the Alternative Medicine Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Healing


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 05-05-2010