"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[» Alternatív Gyógyászat Könyvtár «]
» keret nélkül «

[ előre »]

Tarr Dániel

Aura gyógyászat

- Aura Healing -

2010.

Az emberi aura vagy emberi energiamező (EEM) az egyetemes energia megnyilvánulása, amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki, és melyet általában aurának neveznek. A természetgyógyászatban, különösen a bioenergetikában az élő és az élettelen testekből kisugárzó, azokat fátyolszerűen körbe vevő energiamezők együttesét nevezik így.

Mi az Aura?

Az aura egy energiatér, mely körülveszi a fizikai testet

Minden irányból körülöleli a testet, vagyis háromdimenziós. Az egészséges ember aurája a test körül elliptikus, tojás alakú. Mérete a normál testalkatú embernél, mintegy 2,5 – 3 méter, és buraként veszi körül a testet. A régi mesterek aurája ennél sokkal nagyobb volt, ennek tulajdonították, hogy oly sokan követték őket. Vonzották magukhoz az embereket. Nagyon sok mestert ábrázoltak glóriával a feje körül. Ez azért van, mert az aurának ez a része látható a legkönnyebben az avatatlan ember számára. Minél egészségesebb az ember testileg és lelkileg, annál erősebb aurájának a rezgése, s annál messzebbre sugárzik a testétől. Minél erősebb az auránk, annál kevésbé hatnak ránk a külső tényezők, a külső erők.

Az aura alakja, mérete, színei és a színek tisztasága meghatározott jelentéssel bírnak az ember fizikai, érzelmi, mentális és spirituális állapotát illetően. A gyönge auraterekben jobban hatnak ránk a külső erők, a negatív energiák. Ebből következően az ember könnyebben manipulálható és fáradékonyabb. A legyengült auraterek kudarcot, kudarcérzést, egészségi problémákat, élethelyzetek megoldására való képtelenséget okoznak.

A test könnyen felveszi és átalakítja a természet energiáit. Mezítláb sokkal könnyebben tudunk kapcsolatot teremteni a föld gyógyító energiáival, mint cipőben. A gyógyulás, felépülés elfogadott útja a tengerparti lábadozás. A tengeri környezetben egyszerre van jelen az élet mind a négy alapeleme – a tűz, a víz, a levegő és a föld. Az emberi test magába szívja, és gyógyító energiákká alakítja őket, fizikai és egyéb szempontból is erősítve energiaterünket, vagyis az auránkat. A négy elemmel való együttlét és kapcsolat helyreállítja a beteg egyensúlyát.

Az aura azonban nemcsak a négy természeti elemből felvett és átalakított energiából áll. Benne van a test nagyon finom kölcsönhatása az ég energiatereivel is. Így hát hatnak ránk a csillagok, a bolygók kisugárzása is – az asztrológia gyakran hivatkozik erre – és különböző energiaformákká alakítva jut kifejezésre. Nem mindenki érzékeny egyformán a planetáris hatásokra, de senki nem mentes tőlük. Egyeseket erősebben, észrevehetőbben, másokat kevésbé látványosan érintenek ezek az energiák.

Aura

Minden embernek meg van a maga energiarendszere

Aura

Fontos tudni, hogy az auraterünk milyen kölcsönhatásban van a külső erőkkel és energiákkal. Tudjuk meg, milyen hatással van auránk mások energiáira, és hogy ezek milyen módon hatnak a miénkre. Tanuljuk meg felismerni energiaterünk határait és erősségét, hogy időben tudjuk megerősíteni, kiegyensúlyozni és megtisztítani őket. Próbáljuk meg kifejleszteni magunkban azt az érzékenységet, hogy észrevegyük, amikor auránk energiát veszít. Tudatosítanunk kell magunkban a nagyon finom energiákat, akárcsak testünk kézzelfogható energiáit.

Az energiaterek különböznek egymástól. Vannak köztük hasonlóságok, de nincs két teljesen egyforma. Az aurában lehetnek hang-, fény- és elektromágneses energiaterek, de ezek erőssége és intenzitása a személytől függ. Minden embernek megvan a maga sajátos frekvenciája. Azok között, akiknek az aurafrekvenciája közel áll egymáshoz, természetes összhang van, „egy húron pendülnek”. Egyesek arra következtetnek ebből, hogy már a korábbi életekben is volt kapcsolatuk egymással. Valószínűbb azonban, hogy az összhang az aurák hasonlóságára utal, arra, hogy az illetők frekvenciája fizikai, érzelmi, mentális és / vagy spirituális síkon közel áll egymáshoz, függetlenül a korábbi életüktől. Vannak olyanok is, akiknek az aurafrekvenciájuk erősen különbözik egymástól. Ez azonnali ellenszenvet kelt a két emberben egymás iránt, kényelmetlenséget, nyugtalanságot okozhat. Ez nem jelenti azt, hogy a másikkal feltétlenül valami baj van, inkább azt, hogy ezen aponton nincs együtthangzás a két energiatér között.

Minél több emberrel kerülünk kölcsönhatásba, annál nagyobb az energiacsere

Ha nem vagyunk tudatában ennek, akkor a nap végére rengeteg energiahulladékot halmozhatunk fel. Úgy érezzük magunkat, mint akit megcsapoltak. Furcsa képzetek, érzések és gondolatok kavaroghatnak a fejünkben. Talán úgy érezzük magunkat, mintha egy kicsit megbolondultunk volna. Könnyen lehet, hogy ezek az érzések nem belőlünk indultak ki, hanem napközben a másokkal való érintkezés során felhalmoztunk.

Az aurára nagyon erőteljesen hat az érzelmi és lelki állapotunk. A folytonos stresszállapot, az érzelmi megrázkódtatások, a mentális zavarok, a felindulások, az aggodalom, a félelem és más negatív érzelmek és magatartásformák gyengítik az aurateret. Ha huzamossá válik ez az állapot, akkor lyukak, szakadások keletkeznek az auratér szövetében. Egészségi problémák jelentkeznek.

emberi aura

Az egészséges felnőtt ember esetében ez a kisugárzás általában hét rétegű. Minden rétegnek megvan a sajátosan rá jellemző színe, rezgésszáma és hullámhossza. Az átlagos emberi aura rétegeinek összessége nyugalmi állapotban 6-8 Hz hullámhosszú. Parafenoméneknél azonban nem ritka a 10-12 Hz-es kisugárzás sem, amely másokra kedvező vagy kedvezőtlen hatásokat gyakorolhat. Az extraszensz képességekkel rendelkező emberek sokféle módon képesek érzékelni az említett rendkívül finom kisugárzásokat. Pl. auralátással, az aura letapogatásával, vagy különfélebioetenzorokkal. Tudományos szempontból az aurakutatások története az ókorig nyúlik vissza. Hiteles mérései és a mások számára való megjeleníthetőséget biztosító technikai eszközei azonban csak a XX. században valósultak meg. Az ilyen technikai eszközök közé tartoznak pl. a Kirlián-féle fényképező- és filmfelvevő gépek, a különböző térerőmérő műszerek (pl. a Tesla-mérő) és még sok egyéb találmány.

Az auraelemzés bioenergetikai szakkifejezés, amely alatt az aura meghatározott szempontok szerinti részletes vizsgálatát értik. Annak során figyelembe veszik az aura térbeli alakját, kiterjedését (méreteit), rétegeit, az egyes rétegek színeit, foltjait, torzulásait stb. Az élőlények és az élettelen dolgok esetében az egyes rétegek színe és mérete általában azok anyagi összetételétől is függ. Ezért más-más szín és rétegvastagság jellemzi őket.  

Az auraelemzés legkézenfekvőbb módja az aurafényképezés: az élő és élettelen dolgok, illetve személyek aurájának fotózására, filmezésére, videózására alkalmas technikai eljárások gyűjtőneve. Annak fényképes megjelenítésével már a fényképezés "őskorában", a 18-19. században is kísérleteztek. Az azzal kapcsolatos kutatás úttörői között tartják számon pl. a következőket: M. V. Pogoselskij orosz tudóst, aki 1912-ben készítette el az első fekete-fehér aurafotót. A felvételt azonban a kortársai még nem találták elég meggyőzőnek. Valószínűleg minden idők egyik legnagyobb feltalálója, a szerb származású, az USÁ-ba kivándorolt Nikola Tesla nevű mérnök (*1856 - †1943) jött rá elsőként, hogy az aurafényképezéshez nagy feszültségű elektromos árammal működő berendezésre van szükség. A halála miatt azonban már nem tudta megvalósítani ezt az elképzelését.

Az aurafényképezés történetében döntő fordulatot jelentett, amikor az orosz fizikus, S. D. Kirlian és a felesége - mintegy két évi kísérletezés után - 1939-ben elkészítette az első olyan fényképezőgépet, amellyel fekete-fehér színű és viszonylag hiteles aurafényképeket tudtak készíteni kisebb tárgyakról. Azóta világszerte nagyon sokan kapcsolódtak be az aurafényképezési technika fejlesztésébe. Ma már egészségügyi állapotfelmérésre is alkalmas, számítógépekkel vezérelt, képernyőn, színesben megjeleníthető aurafényképezési eljárások is léteznek. Az utóbbiak különösen az elmúlt két évtizedben jelentős mértékben fejlődtek. A számítógéppel összekapcsolat aurafényképezéssel ugyanis igen részletes írásos elemzések (leletek) is készíthetők. Az ilyen eljárások egyik legfőbb előnye, hogy a röntgen- és más technikai vizsgálatokkal ellentétben nincsenek káros mellékhatásaik és nem igényelnek fájdalmas vagy egyébként kellemetlen testi beavatkozásokat.

Az auragyógyászat egyik alapkönyve Barbara Ann Brennan : Gyógyító kezek. Ez alapján készült az alábbi összefoglaló.

Az egyetemes energiamező sajátosságai

Az Egyetemes Energiamező (EM) áthatol minden téren, élő és élettelen testen, minden testet összeköt egymással sűrűsége a forrásától mért távolsággal fordítottan arányos. Követi a harmónikus indukció és a szimpatikus rezonancia törvényét is. (Ez az a jelenség, ami akkor tapasztalható, amikor megütünk egy hangvillát, és a mellette levő hangvilla azonos frekvencián kezd el rezegni és azonos hangot ad ki.)

A vizuális megfigyelések azt tárták fel, hogy az EM geometriai pontok sorozatának - izolált, pulzáló fénypontok, spirálok, vonalak, szikrál és felhők - magasan szervezett szövedéke. (vagyis fraktál, Mandelbrot-halmaz szerű).

Az Emberi Energiamező (EEM)

Az egyetemes energia megnyilvánulása, amely igen bensőséges kapcsolatban áll az emberi élettel. A fizikai testet körülvevő és átható fénylő testként írható le, mely jellegzetes sugárzást bocsát ki, és általában aurának nevezik. Az emberi aura vagy emberi energiamező (EEM) az emberi testhez kapcsolódó része. Az aura 7 rétegből áll, melyeket testeknek is hívnak. E testek egymást követő rétegekben veszik körül egymást, úgy, hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte lévő rétegét. Minden következő test finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámú hullámokból áll, mint az általa körülvett és áthatott megelőző réteg.

Aura fotó

egészséges gyökércsakra

Aura fotó

egészséges aura

Aura fotó

blokkolt aura

Aura fotó

szívcsakra blokád

Az Emberi Aura látása

Az Emberi Energiamezőt a következő gyakorlatokkal érzékelhetjük: Alkossunk kört és fogjuk meg egymás kezét. Engedjük auránk energiáját a kör mentén áramolni. Próbáljuk meg érzékelni ezt a lüktető áramot. Merrefelé halad? Most állítsuk meg az áramlást. Érezzük a különbséget?Melyik állapotot szeretjük inkább?

Az EM alapvetően szinergisztikus, ami annyit jelent, hogy a különálló tényezők szimultán akciója nagyobb hatású, mint az egyedi hatásuk puszta összege. Ez a mező az entrópia ellentéte. Az entrópia a gyengülés, a lebomlás, a rendezetlenség növekedése, a forma és a rend felbomlása. Az EM szervezi az anyagot és formát épít. Háromnál több dimenzióban létezik. Az anyagi világban beálló bármely változást megelőzi e mező változása. Az EM mindig valamilyen tudatformához kapcsolódik. A legmagasabb fejlett tudathoz magasabb rezgések és energiaszintek tartoznak. Az EM-re nem érvényes az entrópia törvénye. Az EM folyton energiát termel. A Kvadromatika szerint az EM nem más, mint a TIP áramlása, nyelése, így tehát a gravitációval rokon jelenség. Az elnyelt TIP (Téridő-plazma) táplálja az anyagi testet. Ez az áramlás rezgést kelt, és a rezgések olyan szintekbe rendeződnek, mint az atomokban az elektronhéjak.

Az aura 7 rétege

Az aura 7 rétegből áll, sőt meditatív látással láthatók a 7. rétegen túli rétegek is. Az aura mezőminzázata dualisztikus felépítésű. A mező minden páratlan rétege magasan struktúráltnak tűnik, mint a fényminták állóhullámai, míg a páros rétegek állandó mozgásban lévő, színes fluidumok. (Tökéletes analógiában van ez az anyag szerkezetével, ahol a megfogható anyagot a feles spinű részecskék alkotják: protonok, neutronok és elektronok, míg az egész spinű részecskék az erőket alkotó fizikai mezők hordozói: fotonok, gluonok. ) A fluidumok a csillogó, állandó fényhullámok által alkotott formákon keresztül folynak. Az áramlási irány olyan, amit a fény alakja vezet, mivel a fluidum a fény állandó sugarai mentén folyik. A fény állandó formái maguk is scintillálnak, mintha sok, parányi, gyorsan, különböző sebességgel felvillanó fényhurokból állnának. Ezek az állandó vonalak mentén mozgó parányi töltésekkel rendelkeznek. Igy az 1., 3., 5., 7. rétegnek határozott struktúrája van, míg a 2., 4., 6. rétegeket folyadékszerű szubsztancia alkotja, melynek nincs határozott struktúrája. Vizuális formát annak köszönhetően öltenek, hogy a páratlan rétegek struktúráján áramolnak keresztül. Igy valamit magukra vesznek e struktúrált rétegek formáiból. Minden következő réteg tökéletesen áthatja az őt megelőzőeket, beleértve a fizikai testet is. Az érzelmi test túlterjed az éter-testen, és tartalmazza mind a fizikai, mind az étertestet. A struktúrált rétegek tartalmazzák mindazokat a formákat, amelyekkel a fizikai test rendelkezik, beleértve a belső szerveket, vérereket, stb., valamint olyan kiegészítő formákat, amelyek a fizikai testben nincsenek meg. Létezik egy függőleges energiaáram, amely a gerincoszlop mezőjében lüktet fel-le. Ez túlterjed a fizikai testen, a fej fölé és a farkcsont alá. Barbara Ann ezt függőleges erőáramnak nevezi. Valószínű hogy ez azonos a jógairodalom nádijaival: az Idá, Pingalá és Szuszumna vezetékekkel, melyekben ún. Holderő és Naperő áramlik. Vannak kavargó, kúp alakú örvények a mezőben, melyeket csakráknak hívnak. Tetejük a fő függőleges erőáram felé mutat, és nyitott végük kinyúlik a mező azon rétegei széléig, amelyben találhatőak.

Az aura hét csakrája

A Csakra jelentése: "forgó kerék", "örvény". Napjainban elsősorban az élő emberi testbioenergetikai rendszeréhez tartozó aura egyik energiaközpontját értik alatta, amely egészséges személynél kb. 12-15 cm magasságú és kb. 8-14 cm nyitottságú, tölcsér alakú energiaörvény. Az ilyen energiaörvényeken keresztül vesszük fel és adjuk le a szervezet egészséges működéséhez szükséges sugárzó energiafajták túlnyomó többségét. (Pl. a napenergiát, más élőlények kisugárzott energiáját stb.) A különböző keleti gyógyítói iskolák sokáig vitatkoztak azon, hogy valójában hány ilyen energiaiözpont van az emberi aurában. A vulgármaterialista kutatók pedig sokáig úgy vélték, hogy a csakrák csak a kuruzslók fantáziájában léteznek, pedig már az ókori kínai orvosi könyvekben is leírták azokat. Csak a 20. század második felében felfedezett biorezonancia-eszközök tették lehetővé a csakrák létezésének bizonyítását és azok gyors kezelhetőségét. A Kirlián-féle fényképészeti technikák viharos ütemű fejlődése révén pedig ma már léteznek olyan számítógépekkel vezérelt filmező berendezések is, amelyek meg tudják jeleníteni a csakrákat. Így bebizonyosodott, hogy az egészséges embernél 6 pár fő-, 21 mellék (más néven kisegítő) és sok ezernyi parányi kis csakra található. Vagyis pontosan annyi és olyan színű, mint amennyit a legtöbb auralátó már több ezer éve leírt.

Az egyes rétegek eltérőnek látszanak, és mindegyiknek megvan a maga sajátos funkciója. Az aura minden rétegéhez kapcsolódik egy csakra. Ez azt jelenti, hogy az első réteg az első csakrához, a második réteg a második csakrához kapcsolódik, és így tovább. A mező első szintjeihez a fizikai működés, a fizikai érzékletek, fizikai fájdalom vagy öröm érzete kapcsolódik. Az első réteg a test automatikus, autonóm működésével áll kapcsolatban. A második réteg és a második csakra általában az emberi lények érzelmi aspektusaival függ össze. Ezen a "vivőeszközön" keresztül nyilvánulnak meg érzéseink, zajlik érzelmi életünk. A harmadik réteg a mentális élettel, a lineáris gondolkodással áll kapcsolatban. A negyedik réteg a szívcsakrához kapcsolódik, s ezen keresztül szeretünk, s szeretjük nemcsak társunkat, de az emberiséget általában. A negyedik csakra teremti meg a szeretet energiáját. Az ötödik réteg az isteni akarathoz szorosabban kapcsolódó magasabbrendű akarattal van összefüggésben. Az ötödik csakra a szó hatalmához kapcsolódik, a dolgok létezésbe szólításához, a cselekedeteinkért való felelősség-vállaláshoz és a cselekedeteinkre való odafigyeléshez. A hatodik szint és a hatodik csakra a mennyei szeretettel függ össze. Ez az a szeretet, amely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán, és minden életet átölel. Ez a minden élet táplálásáról és védelméről szóló gondoskodást és minden élet támogatását nyilvánítja ki.

Az élet minden formáját Isten értékes megnyilvánulásaként kezeli. A hetedik réteg és a hetedik csakra a magasabb elméhez kapcsolódik, amely ismeri és integrálja spirituális és fizikai felépítésünket. Ezek alapján energiarendszerünkön belül érzékleteinket, érzelmeinket, gondolatainkat, emlékeinket és más, nem fizikai jellegű tapasztalatainkat, melyekről orvosainknak és terapeutáinknak szoktunk beszámolni - speciális helyeken tároljuk. Ha megértjük, hogyan viszonyulnak a különböző fizikai tünetek az élmény aurában elfoglalt helyéhez, a különböző betegségek természetét jobban megértjük. Az aura tanulmányozása tehát híd lehet a hagyományos orvoslás és a pszichológiai gondoskodás között.

Csakrák

 

A csakrák diagnosztikája

Erre sok módszer van, pl. inga lengésének figyelése a csakra sugárterében. Ezzel a módszerrel megállapítható a csakra helyes vagy helytelen forgásállapota, elakadt energiák és blokkok jelenléte, stb. Nagyon fontos információk olvashatók ki az aura színéből. Ehhez persze látni kell az aurát. Az auralátás részben képesség kérdése, részben viszont tanulható és fejleszthető. Az aurában világosan megfigyelhetők a harag és más emóciók. A kábítószerek és az alkohol az aura ragyogó színeit károsítják, és olyan éterikus nyálkát képeznek, mint a betegség.

Gondolatalakzatok

Megfigyelhetők pl. felbomlott gondolatalakzatok is az aurában. Léteznek valóságterek és hiedelemrendszerek, amelyek a valóságról alkotott képzetekhez és tévképzetekhez kapcsolódó gondolatalakzatok csoportjait tartalmazzák. Minden gondolatalakzat tartalmazza saját valóságmeg-határozásait. Ezek a gondolatalakzatok erőteljes, megfigyelhető valóságok, amelyek különböző intenzitással sugároznak színeket. Intenzitásuk és formáik élessége az egyén által beléjük fektetett energiamennyiség vagy a nekik tulajdonított fontosság eredménye. A gondolatalakzatokat tulajdonosuk hozza létre, építi és tartja fenn visszatérő, szokásos gondolatai által. (Don Juan szerint is a belső monológ tartja fenn és stabilizálja a valóságunkat). Minél élesebbek és világosabbak a gondolatok, annál élesebb a forma. A gondolatokhoz kapcsolódó érzelmek természete és erőssége határozza meg a forma színét, intenzitását és erejét. Ezek a gondolatok lehetnek tudatosak, vagy öntudatlanok. Általában ezek a gondolatalakzatok annyira szerves részei a személyiségnek, hogy a szóban forgó személy már észre sem veszi őket. A gyerekkorban kezdenek kialakulni, a gyermeki logikára épülnek, majd integrálódnak a személyiségbe. Olyanok, mint a hatalmas bőröndök, melyeket a személy magában cipel anélkül, hogy hatásukat, mely pedig igen nagy, észrevenné. Ezek a gondolatalakzat-halmazok és hiedelemrendszerek sok "hatást" vonzanak magukhoz az ember külső valóságában.

Pl. ha folyamatosan azt ismételgetjük magunknak, hogy ostobák, csúnyák vagy kövérek vagyunk, hamarosan környezetünk is egyetért majd velünk. Az általunk küldött energiamennyiség mindaddig összeadódik a tartalékainkhoz, amíg gondolatalakzatunk megkapja a megfelelő energiamennyiséget (eléri a kritikus tömeget) ahhoz, hogy beinduljon. Ekkor olyan állapotba zuhanunk, amelyben meg vagyunk róla győződve hogy ostobák, rondák, hitványak és kövérek vagyunk, és mindaddig ebben az állapotban leszünk, amíg a gondolatalakzat energiája idővel szét nem oszlik. Olyan külső eseményt is magunkhoz vonzhatunk, amely egy energiarobbanással indítja be a gondolatalakzatot. Mindkét esetben ugyanaz a folyamat játszódik le. Ez a fajta kioldás nem feltétlenül negatív, mert ha az egyén éppen egy terápiás folyamatban vesz részt, képes kitörni a krónikus ciklusból, és a ciklusforma megtörése bőven elegendő ahhoz, hogy a következő alkalommal már jól tudja kezelni, amikor a gondolatalakzat beindul. Ha a terapeuta képes észlelni ezeket a valóságokat, és le is tudja írni őket, vagy segíteni tudja a páciensét ezek megfogalmazásában, akkor képes lesz segíteni kliensének abban, hogy szabadabbá tegye magát, miközben az egyik valóságból a következő felé mozdul el. A terapeuta leírja az egyes valóságos állapotokat, miközben a kliens megtapasztalja azokat, és segít a kliensnek az egész folyamatot áttekinteni. Ez az áttekintés segítséget nyújt a páciensnek abban, hogy az kialakítson magában egy belső, objektív megfigyelő személyiséget, amely képes lesz definiálni minden egyes teret, helyzetet, s hogy azokba belemenjen vagy kilépjen belőlük. Ennek eredményeképpen a kliens és a terapeuta képes lesz pontosabban definiálni a kliens krónikus ciklusát, és együtt megtalálni az ördögi körből kivezető utat. Arra is találhatnak módot, hogy megszakítsák, amikor a következő alkalommal újrakezdődik.

» Alternatív Gyógyászat - Energia gyógyászat
» Alternatív Gyógyászat - Csakra gyógyászat

Kérlek adományozz a Alternatív Gyógyászat Könyvtár javára!
(Please support the Alternative Medicine Library by donating!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Healing


         

                         

 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 05-05-2010