"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

» Library «

[ előre »]

Tarr Dániel

Dharmabeszéd

- A Speech of Dharma -

2001.

Word formátumban [« word ]

Tan Kapuja mudra

Ó, tanítványok! A forma üres. Az üresség forma. Nincs se szem, se fül, se orr, se nyelv, se test, se szellem. Nincs se szín, se hang, se szag, se íz, se tapintás; Nincs semmilyen létező tárgy. Nincs öregkor és nincs halál. És vége sincs az öregkornak és a halálnak. Nincs szenvedés, és nincs se oka, se vége a szenvedésnek. Nincs ösvény, se bölcsesség. Nincs mit elérni. Így a megvilágosodottak nem törekednek semminek az elérésére. Szellemük szabad. Tökéletesen megértik a jelenségeket és így félniük sem kell semmitől.

Az ellobbanás túl van a tévelygő gondolatokon.

OM PÁRAM GÁTÉ SZVÁHÁ

 

Ó, tanítványok! Teljesen lehetetlen a Buddhát máshol, mint a szellemben fellelni. Ha önmagadon kívül, a szellemen kívül akarod felismerni, hogyan is lelhetnéd fel önmagad, ha mást és nem önmagadat keresed? Amíg a dolgok természetes állapotát nem ismered, amíg fel nem ismered a szellem tiszta fényét, addig a Létforgatagból nincs kiút. Mivel semmi sincsen, ami felöl meditálni lehet, úgy meditáció egyáltalán sem létezik. Mivel semmi nem jöhet, ami a helyes útról eltéríthetne, úgy a helyes útról való letérés sem létezhet. Meditáció nélkül, az útról való letérés nélkül, pillants bele a Valóságos Állapotba, melyből önfelismerés, önértés, önmegvilágosodás sugárzik. Az így sugárzó a Megvilágosodott szellem.

OM SZVABHÁVA SZUDDHO HAM

Bhutadamara mudra - Negatívumok Elhárítása

Dharmacakra mudra - Tanítás

Ó, tanítványok! A Tudat tiszta oldala a Szangha, üres oldala a szent dharma, a kettő kombinációja a buddha, természete pedig – amely felold minden különbséget – a guru. Menedéket veszek a nagyra becsült szent gurutól, menedéket veszek az áldott és tökéletes buddháktól, menedéket veszek a szent dharmában, menedéket veszek az árja szanghában. A guru és a három értékes drágakő előtt leborulok és menedéket kérek. Áldjátok meg a testem, beszédem és tudatom. Áldjátok meg a tudatom, hogy haladjon a dharmában! Adjátok Áldásotokat, hogy helyesen gyakoroljak! Adjátok áldásotokat, hogy az út hibáit elkerüljem! Adjátok áldásotokat, hogy a kápráztató látszatot felismerjem! Adjátok áldásotokat, hogy megszűnjenek vallásos gondolataim! Áldjatok meg, hogy képes legyek szeretetre és együttérzésre! Áldjatok meg, hogy gyakoroljam a megvilágosodást! Adjátok áldásotokat, hogy elérjem a Buddha állapotát!

OM VADZSRA RÉKHÉ AH HUM

Ó, tanítványok! A vadzsra-vadzsra azért vadzsra, mert szilárd és tömör, emiatt oszthatatlan és rombolhatatlan. Nem lehet elégetni, és nem bomlik szét. Ezért az üresség a vadzsra. E vadzsra a megvilágosodás tudata, amely a hat létforma forgatagának véget vet, és az összes gonosztettet megsemmisíti, az összes szenvet eloszlatja. Mivel a veszedelmes szenveket gyökerestül elpusztítja, aki a megvilágosodás tökéletes tudatával bír; a kezében vadzsrát hordozót, Vadzsrapáninak nevezik. E vadzsra a megvilágosodott tudat természete, amit sem a három idő démonjai, sem egyéb ellenerők nem képesek leigázni!

OM TATTVAGARBA SZUDDHO SZADDHÁ

Vajrahumkara mudra - Ölelés

Tarjana mudra - Fenyegetés

Ó, tanítványok! Buddha egy haszontalan ember. Nem törekszik jólétre és hírnévre. Ha nem látjátok igazi természeteteket, és azt hiszitek, hogy a szútrák olvasása, a buddhák segítségül hívása, a hosszantartó és kemény tanulás, az éjjel-nappal való gyakorlás, a virrasztás, vagy a tudás a DHARMA, akkor gyalázzátok a dharmát. A múlt és jövő buddhái csupán az igazi természet látásáról beszélnek. Minden gyakorlás véget ér egyszer. Hogyha nem látjátok igazi természeteteket, és azt állítjátok, hogy elértétek a Tökéletes és Felülmúlhatatlan felébredettséget, magatoknak hazudtok.

OM NAMMO ROKUSHU BUTCU

Ó, tanítványok! Aki a tudathoz ragaszkodik, nem látja az igazságot, ami a tudaton túl van. Aki a dharma gyakorlására törekszik nem találja meg a gyakorláson túli igazságot. Ismerni azt, ami a tudaton és a gyakorláson egyaránt túl van, a tudat gyökerének teljes átmetszésével lehet; a mindent lemeztelenítő szemlélettel. Így kell elszakadni valamennyi megkülönböztetéstől, és a nyugalomban időzni. Nem kell sem adni, sem elvenni, csupán természetesnek maradni, hiszen a nagy tanítás minden elfogadáson és elutasításon túli. A tudat nem született, senki sem tartóztathatja fel, vagy szennyezheti be; a születetlen birodalomban maradván valamennyi megjelenés feloszlik a dharmatában, s minden önakarat és büszkeség semmivé enyészik.

YAM YAM HI-KA HUM-HUM

Vitarka mudra - Érvelés

Abhaya mudra - Félelem nélküliség

Ó, tanítványok! Mondjatok le arról, ami nem a tiétek. Ha lemondotok róla, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre. Mi az, ami nem a tiétek? A test, szerzetesek, nem a tiétek. Mondjatok le róla, és ha lemondotok, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre. Az érzetek, szerzetesek, nem a tiétek. Mondjatok le róla, és ha lemondotok, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre. A tudat, szerzetesek, nem a tiétek. Mondjatok le róla, és ha lemondotok, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre. Az adottságok, szerzetesek, nem a tiétek. Mondjatok le róla, és ha lemondotok, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre. A megismerés, szerzetesek, nem a tiétek. Mondjatok le róla, és ha lemondotok, üdvötök és boldogságotok származik belőle hosszú időre.

OM TATHÁ DHARMA TATHATÁ HUM

 

[ előre »]

Vajrakapala Lama

 

home | library | buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | transhumanism

Last updated: 08-08-2008