"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 
[« vissza ]

[ elõre »]

   

Frater Hermit

Numerológia

- Numerology -

Bevezetés a numerológiába

A számokról szóló, manapság numerológiának (a latin numerus "számból") nevezett ezoterikus tan a számok szimbolikus értékével foglalkozik. Minden szám rendelkezik meghatározott számszerű vagy aritmetikus értékkel, amit szóban kifejezve számneveknek, grafikusan megjelölve számjegyeknek nevezünk. Angolul az "öt" five, franciául "cinq", törökül "bes" és kínaiul "ngu". A nyugati világban az "ötöst" grafikusan általában véve az 5-ös számjeggyel fejezhetjük ki, amit az arab vagy a latin V számjegyből vettünk át. Más kultúrákban, például a keleti népek esetében a számjegyeket mint az ábécé betűit használják. De származzanak bár a számnevek és a számjegyek bármelyik kultúrától is, azok számértéke mindig megegyezik.

"A titkok nem csodák", mondja, - Goethe joggal; a "titkos tudomány" (és az ezzel megegyező "kabbala") sem felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan csodák minden értelmen túl meglévő tudását jelenti, hanem ellenkezőleg, a dolgok igazi lényének tudását, amely természetesen titkos, azaz a nagy tömeg előtt rejtett, és így is kell maradnia, mert az természetéből adódóan csak a külső megjelenésre van hivatott, és hiányos képzettségében és címszó bölcsességben mindent és még attól is többet vél tudni. - Ezzel szemben Platón mély értelmű szavai szerint minden bölcsesség és megismerés kezdete a mindenen való csodálkozásból áll, és semmi sem magától értetődő, hanem sokkal inkább még megmagyarázandó titoknak tartandó. Aki nem úgy cselekszik - mint kortársaink közül százból kilencven-kilenc -, azaz a papagájokhoz hasonlóan csak felmondja a betanultat, hanem önálló gondolkodás útján saját tudás megszerzésére törekszik, valódi MISZTIKUSKÉNT először be kell csuknia a szemét (mert ezt jelenti a görög tőszó myo) minden külső látszat előtt, minden "előítélet" előtt, tehát minden előzetesen el-gondolt és összeszedett előtt, mint Wotan az éjszaka mélységében az Urd-forrásnál átadja a látszólagos világnak szentelt szemét, hogy szellemének szemével an-nál mélyebbre hatolhasson a valódi lét világába. E titkos tudás alkalmazása azonban a MÁGIA, amely sem nem természetfeletti varázslat, sem nem alacsonyabb rendű ármány és szemfényvesztés, hanem a mindennapi ember számára hozzáférhetetlen cselekvést és hatást jelent.

Numerológia

A SZÁM MISZTIKÁJA ÉS MÁGIÁJA is elméleti és gyakorlatilag titkos tudomány ebben az értelemben, ahogy az sokak számára különösnek hangzik. Semmi sem tűnik "kevésbé misztikusnak", azaz mindenki által ismertebbnek, nyilvánvalóbbnak és világosabbnak, mint a szám és annak alkalmazásai, a számolás és számlálás! "A számok bizonyítanak", igen, ahogy ezt már száz évvel ezelőtt a derék Johann Friedrich Benzenberg mondta. Ennek ellenére sem egy Gaus, sem egy Riemann nem tudta nekünk egyértelműen megmondani, milyen törvény szerint következnek egymás után a "prímszámok" (csak eggyel és önmagukkal oszthatók) (1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 97, stb.), és én sem ismerek egyetlen teljesen kielégítő magyarázatot sem arra, miért adja minden páratlan szám (a 3-astól fölfelé) önmagával megszorozva a 8-as egy többszörösét, 1 maradékkal, nem is beszélve a számelmélet egyéb megoldatlan rejtélyeiről. Valójában a számok birodalma, minél inkább belemélyedünk, EGY HALOM TITOKZATOS JELENSÉGET rejt.

Numerológia

Már A SZÁMOK KETTŐS TERMÉSZETE, melynek erejével azok egyrészt szellemünk termékei, másrészt attól függetlenül léteznek a külvilágban, tehát szubjektív és objektív tulajdonságokkal egyaránt rendelkeznek, is eléggé csodálatos.

A számok először is SZUBJEKTÍV elképzeléseink vagy fogalmaink, melyek segítségével a külvilág dolgait rendszerezzük és mérjük, miközben megállapítjuk, hány azonos vagy általunk azonosnak ítélt valamilyen jellegű egység vehető észre, legyenek azok önálló nagyságok egymás mellett (például három bárány), vagy egy dolog (két orrlyuk, két fél) valódi vagy elképzelt alkotórészei.

Az a körülmény, hogy kombinációs képességünk erejével ugyanazon tárgy alkotórészeit számszerűleg különbözőképpen csoportosíthatjuk (a tíz ujjat példá-ul tíz egyszerű egységként vagy öt ujjpárként, vagy két ötösségként vagy két kétpercű és nyolc hárompercű ujjként, továbbá egy két félből, három harmadból, stb., álló egésznek tekintjük), ahhoz a nézethez vezetett, mintha a számok pusztán szubjektív, önkényes képzetei lennének szellemünknek, amit csak tévesen vetí-tünk a külső dolgokba.


A valóságban fordított a helyzet: az ember a számfogalmakat A KÜLSŐ DOLGOKBÓL VETTE. A saját test kézenfekvően adta - legalábbis - a következő számelképzeléseket: egy fej, nyelv, száj, stb., két törzsfél, kar, kéz, láb, szem, fül, stb., az ujjak többségének hármas tagozódása, a karon (felkar, alkar, kézfej), a combon (felsőcomb, alsócomb, lábfej) és így tovább; négy különlegesség, öt ujj a kézen, összesen tíz ujj, húsz a lábujjakkal együtt (amit már az ősember is látott és mozgatott), így például az eszkimók a húszat "az egész ember" kifejezéssel helyettesítik. - A többi élőlény és természetes dolog is gazdagon szolgált számelképzelésekkel: minden levágott állat egy szívvel, két tüdővel, egy gyomorral, két vesével rendelkezett, minden madár kettő, minden ló, marha, bárány, disznó stb., négy lábbal, minden rovar hat, minden folyami rák tíz lábbal; a rózsa, az ibolya, a sárga tavirózsa öt szirommal, a seprővirág, a fehér tavirózsa négy szirommal, és ugyanannyi viráglevéllel rendelkezett.

E könyv első részében a természeti dolgok még sok "saját számára" bukkanunk; itt csak röviden, hogy az ásványok birodalma is kapjon egy kis figyelmet, arra emlékeztetünk, hogy például a platina mindig hatszorosan, a folypát nyolcszorosan, a gránit tizenkétszeresen kristályosodik, és hogy minden elem, amelyekből összeállnak a dolgok, nem csak azok számszerűen meghatározott specifikus, hanem egy állandó atomokat összekötő súllyal is rendelkezik stb., tehát konkrét számviszonyokban áll.

A számok tehát MAGUKBAN A DOLGOKBAN REJLENEK, AZOK OBJEKTÍV TULAJDONSÁGAI, TEHÁT MINDEN DOLGOK TITKOS PRINCÍPIUMAI!

Forrás: [» Hermit ]

 

» Hermetika - Mágikus Tudományok
» Hermetika - Kabbalista Numerológia

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011