"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ elõre »]

   

Győrffy László

A házak ezoterikus jelentése

- The Esoteric Meaning of Astrological Houses -

Bevezetés

A születési képlet házai általában az alábbi jelentőségeket indikálják:

Az I. ház:

Az arc színe és jellege (szép, vagy csúnya). A test külső formája, életereje. Hajlam, karakter, temperamentum a létért való küzdelemben.Aurájának a színe: a zöld.


A II. ház:

Szegénység, gazdagság, szóval anyagiak, főleg ingóságok, pénz.
Aurájának színe: vöröses szürke.


A III. ház:

Értelem és intelligencia, képzettség, életbölcsesség. A közvetlen környezet (testvérek, rokonok, szomszédok). Tanulmányok, levelezés, okmányok. Rövid utazás.
Aurájának színe: ibolya

Asztrológiai Házak

A IV. ház:

Meglett kor. Otthoni élet. Atyai ház. Ingatlanok. Öröklött hajlamok. Okkultizmushoz való viszony.
Aurájának a színe: kék.

Az V. ház:

Hírnév. Szerencse. Szenvedélyek. Szerelem, gyermek. Tanulmányok. Vállalkozás.
Aurájának a színe: sötétzöld.

A VI. ház:

Egészségi vonatkozások. Munkálkodás. Személyzet. Háziállatok.
Aurájának színe: világoszöld.


A VII. ház:

Társas- és szerelmi viszony. Házasság. Nyílt ellenség és ebből folyó pereskedés.
Aurájának színe: sárga.


A VIII. ház:

Halállal kapcsolatos vonatkozások, annak helye és neme. Más halálához való viszony, így örökség (hozomány, vagy férj vagyoni viszonyai). Okkultizmussal kapcsolatos hajlamok.
Aurájának a színe: aranysárga.


A IX. ház:

Morális, vallási, intellektuális tulajdonságok. Élet és világfelfogás. Metafizikai- transcendentális beállítottság. Intuíció, inspiráció, okkult vonatkozások. Hosszú utazás.
Aurájának színe: narancssárga.


A X. ház:

Hivatás. Társadalmi állás. Emelkedés. Hírnév. Becsület. Kitüntetés. Erkölcsi felfogás.
Aurájának színe: vörös


A XI. ház:

Barátok, ismeretség és ezek segítsége. Remények. Szerencse. Támogatás.
Aurájának színe: barna


A XII. ház:

Életgondok. Az élet utolsó szakasza. Zárt intézetekkel kapcsolatos vonatkozások: fogság, kórház, elmegyógyintézet, kolostor, száműzetés. Ezekkel kapcsolatos peres eljárás. Tikos ellenség. Személyzet. Krónikus betegségek. Okkult ház.
Aurájának a színe: szürkés-vörös.

Ezekhez képest az I., III. és a IX. ház az intellektuális szakaszok a szellemi, erkölcsi, és a magasabb megismerésre való törekvés vo-natkozásaiban. A IV. VIII. IX. és XII. házak az okkultizmussal kapcsolatos házak abban a vonatkozásukban, hogy mennyire tud az illető az anyagi világ fölé emelkedni. A VI. és XII. ház még gaz-dasági dolgokkal is kapcsolatos szakasz, előbbi a kisebb, utóbbi a nagyobb állatokkal való vonatkozásban.

Asztrológiai Házak

Minden ház bolygó sugárzása a szemben lévő szakaszok jelentőségé-re is kihat. A VI. VIII. XII. és részben a VII. ház az ártalmas szaka-szok, a többi a jótékony – jó ház.
A házak, vagy szakaszok az ősrégi okkult filozófia szerint elsősorban a fizikai testnek a kifejezői. Ezért az anyagi síkon, vagyis a testi létformán legmélyebben alámerült, primitív lelkek még csupán és imperatíve a házpozicióknak a hatása alatt állanak.

A lelkileg-szellemileg fejlettebb embertípus már a zodiákusok és aspektusok (sugárzó szög) által átszínezett bolygóhatásoknak földi szimbóluma.

Ugyanezen tanítások szerint az I. ház a jelenlegi, az V. az utolsó előtti, a IX. a következő inkarnációt fejezi ki.

Az I. V. VII. és IX. házak szerelmi (házassági) vonatkozásai.

A születési képletben inkarnálódó emberi psziché fejlődésének a földi síkon egyik legfontosabb tényezője a szerelem, a szeretet. Ez a világokat fenntartó legfőbb erő a földi létformán nemcsak az organikus, hanem az anorganikus életnek is szabályozója. Häckel szerint az élet legelemibb alkotó részei, az atomok is vonzzák, vagy taszítják – szeretik, vagy gyűlölik egymást. Ez az a polaritás, amely a földi fejlődésnek alaptörvénye. Csak egymást a polaritást elve alapján kiegészítő egyedek alkalmasak a propagatív erő hatása alatt szaporodásra.

A szerelem, házasság és szeretet vonatkozásai a születési képletben az I. V. VII. és IX. szakaszból tünnek ki.

Ehhez képest az I. szakasz a vitalitás (élet) erő és ebből folyó propagatív-potenciális képesség kifejezője. Az V. szakasz a vágyak, élvezetek, szenvedély, szórakozás, erotika, más szóval a fizikai síkon anyagban manifesztálódó nemző-szaporodási képesség kifejezője és ennek átvitele az utódokra, a gyermekekre. A VII. szakasz vonatkozásaiban a libido már a pszihikai síkon a születési képlet pozitív (férfi) és negatív (női) magnetikus elemeinek a vonatkozásában, egyesülésében manifesztálódik. Amiként minden táras viszony ennek a háznak a jelnetőségében alakul ki, akként a férfi és a nő is közös és tartós kapcsolatukban és egymáson keresztül itt vizsgáznak s a polaritás örök törvénye alapján egészítik ki egymást. (Hogy ez az egyesülés legitim, vagy illegitim, ez mint a társadalmi törvények folyománya, a földi életet szabályozó Genezis szempontjából közömbös). Végül a IX. szakasz fejezi ki a már megtisztult, szublimálódott és magasabb megismerés felé törekvő emberi lélek felmagasztosulását a krisztusi szeretetben. Itt már megismeri a különbséget a szerelem és szeretet között, mely szerint az előbbi azért szeret, hogy kapjon, az utóbbi azért, hogy adjon. Itt már nem csalódik a szerelem, mert az ideáljában azt szereti, ami benne van, nem pedig azt, amit beleképzel.

Forrás: [» Hermit ]

 

» Hermetika - Bevezetés az Okkult Asztrológiába

 

Kérlek támogasd a Hermetikus Könyvtárat!
(Please support the Hermetic Magic Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Caduceus

 

 

         

                         

 
 

[« vissza ]

Creative Commons License

[ elõre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 11-02-2011