"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[ « vissza ]

[» Filozófia Könyvtár «]
» no frame «

[ előre » ]

Tarr Dániel

Latin közmondások

Latin Proverbs

2012.

ACCIDIT IN PUNCTO, GUOD NON SEPERATUR IN ANNA.
Azt, amiben annyi sok év nem dönt, eldöntheti egy perc.


AD CALAMITATEM QUILIBET RUMOR VALET
Vigasz a kedves szó, hogyha bajba kerülsz.


A  DEO VOCATUS-RITE PARATUS
Isten szólít-neked jó így.


ADVERSUS SOLEM NE LOQUITUR
Ne vitatkozz azzal ami világos, mint a nap.


AEQUALIS NULLI CONFRINGIT SARCINA DORSUM
Hogyha megosztjuk jól, a teher majd nem töri hátunk.


AEQUAM MEMENTO REBUS IN ARDUIS SERVARE MENTEM, NON SECUS IN BO NIS
Balsors  ha sújt rád, lelki nyugalmadat őrizd,s ne szédülj meg ha szerencse ér


AETAS PRAECEDIT ; ECCLESIA PRAECEDIT.
Tiszteletet kap a vén, és elsőbbséget az egyház.


Latin közmondások

 

 

AGENTES ET CONSENTIENTES EADEM POENA DIGNI
Tettes a bűntárssal érdemel egy lakolást.


AGES, GUOD AGIS
Hajtsd végre, ami kötelességed.


ALIIS NE FECERIS, GUOD TIBI FIERI NON VIS
Azt, amitől rettegsz magad is, mással se tegyed meg.


ALITER IN THEORIA, ALITER IN PRAXI
Más az elmélet és más a gyakorlat.


ANIMUS MAGNUS NON CURAT INIURIAS
A nagy lélek nem törődik az őt ért sérelmekkel.


ANNUS SUPERIOR SEMPER MELIOR
A múlt év mindig jobb a mostaninál.


ANTE MORTEM NE LAUDEMUS BOMINEN QUEMQUAM
Ahalál előtt ne dicsérjünk senki halandót.


A PUERO DURIS OPUS EST ASSUESCERE CURIS
Hordd gyermekkortól, terhét megszokva, a gondot.


ARBITER IDONEUS IN CAUSA PROPRIA NEMO EST
Senki se jó bíró, ha saját ügye várja a döntést.


AT VINCICTA BONUM VITA IUCUNDIUS IPSA
Van, hogy az életnél drágább élvezi a bosszút.


AUDACES ADIUVAT FORTUNA (FORTES FORTUNA ADIUVAT)
Bátraké a szerencse. (Szimonidész)


AUDAX OMNIA PERPETI GENS BUMAN RUIT PER VETITUM NEFAS
Mindent vállal a vakmerő ember, s bűnbe rohan száz tilalom között.


AUDENDUM EST, FORTES AUDIUVAT IPSE DEUS
Légy bátor; ki merész, óvja az isten is azt.


AUDI DOCTRINAM, SI VIS VITARE RUINAM
Hogy te ne menj tönkre, hallgassál olykor a bölcsre.


AUDI VIDE, TACE, IS VIS MANERE IN PACE
Hallj, láss, ám hallgass: így lesz léted nyugodalmas.


AVARTE IMPURIS PROCUL A SERMONIBUS AURES
Csukd be füled, hogy szennyes szó bele majd sose jusson.


BREVIS EST MAGNI FORTUNA FAVORIS
Jó sorsfordulatot kurta szerencse követ.


BREVITER, SED BENE
Röviden, de velősen.


CAEDIMUS INQUE VICEM PRAEBEMUS CRURA SAGITTIS
Hol mi ölünk, hol más íjának a célja a lábunk.


CAELUM, NON ANIMUM MUTANT, QUI TRANS MARE CURRANT
Nem lelket, csak eget vált az, ki a tengeren elfut.


CAESARIBUS CENSUM, SOLVITE VOTA DEO
Császáré az adód Istenedé az imád.


CARCER MALA MANSIO
A börtön nem kellemes lakóhely.


CARMINE DI SUPERI PLACANTUR, CARMINE MANES
Daltól enyhül az ég, daltól odalent is az árnyak.


CAVE TIBI SIGNATIS
Bélyeges embertől fuss!


CIRCULUS VITIOSUS
Ördögi kör.


COGITATIONIS POEMAN NEMO PATITUR
Nem büntetendő tény a puszta gondolat


CORRUMPUNT BONOS MORES COLLAQIA PRAVA
Hallva a trágár szót, jó erkölcsök meginognak.


CONFESSIONI PROXIMA EST POENITENTIA
Bűnünket megvallani már fél vezeklés.


CONSCIA MENS RECTI FAMAE MENDACIA RIDET
Tisztaszívű a reá szórt rágalmat kikacagja.


CONSILIO SUBEST AUXILIUM
A jó tanács már maga támogatás.


CONSULE VIR, FAC VOTA SENEX, IUVENISQUE LABORA
Férfi, tanácskozz, vén, te szavazz, s dolgozz te meg, ifjú.


CONSULTOR HOMINI TEMPUS UTILISSIMUS
Az idő az ember legjobb tanácsadója.


CONTRARIA IUXTA SE POSITA MAGIS ELUCESCUNT
Az ellentétek egymás mellett szemlélve sokkal észrevehetőbbek.


CONTRA VIM MORTIS, NON EST MEDICAMEN IN BORTIS
Lám, a halál ellen gyógyszert nem lelsz te a kertben.


CREDE MIHI, BENE QUI LATUIT, BENE VIXIT, ET INTRA FORTUNAM DEBET QUISQUE MANERE SUAM
Hidd nekem el, jól élt, ki tudott jól visszavonulni, mert ki-ki éljen csak sorsa határai között.


CREDERE NIL VITIUM EST, VITIUM EST QUOQUE CREDERE CUNCTA
Bűn, ha te mit se hiszel, s bűn lesz elhinned akármit.


CUI PLACET ALTERIUS, SUA NIMIRUM ODIO SORS
Az, ki a más sorsát kívánja, utálja a sajátját.


CUM RECTE VIVAS, NE CURAS VERBA MALORUM
Hogyha helyesen élsz, rosszak rágalma ne bántson.


CUM REFERRE NEGAS, QUALI SIT QUISQUE PARENTE ORTUS DUM INGENNUUS, PERSUADES BOC TIBI VERE
Azzal, hogy te sosem vizsgálod, hogy ki mily ősök sarja, ha lelke nemes, bölcsek módjára cselekszel.


CUM TIBI DISPLICEAT RERUM FORTUNA TUARUM: ALTERIUS SPECTA, QUO SIT DISCRIMINE PEIOR
Hogyha szerencséddel nem lennél boldog egészen, nézzed a más sorsát: a tiednél mennyire rosszabb.


CUM TUA PERVIDEAS OCULIS MALA LIPPUS INUNCTIS, CUR IN AMICORUM VITIIS TAM CERNIS ACUTUM?
Rossz a szemed, ha saját vétked kell venni szemügyre; miért, hogy a társaidét meg nézed vizsga szemekkel?


CUPIDO ATQUE IRA PESSIMI CONSULTORES
A vágy és a harag a legrosszabb tanácsadók.


CURA QUID EXPADIAT, PROR EST, QUAM QUOD SIT HONESTUM
Tisztességet alig néznek, csakis azt, ami hasznos.


CUR NESCIRE PUDENS PRAVE,QUAM DICERE MALO?
Szégyenből miért nem tanulok,s vagyok ostoba inkább.


DAT QUODCUMQUE LIBET FORTUNA RAPITQUE VICISSIM, IRUS ET EST SUBITO,QUI MODO CROESUS ERAT
Kincset kedve szerint ád, vagy vesz vissza a végzet; Irus lesz mihamar, aki volt Croesus előbb.


DEBEMUR MORTI NOS NOSTRAQUE
Létünk és művünk a halálé.


DECIPIT EXEMPLAR VITIIS IMITABILE. QUODSI PALLEREM CASU, BIBERENT EXSANGUE CUMINUM
Nem jó példa, minek könnyű másolni hibáit. Hogyha fehér lennék, mind sápasztó levet inna.


DELIBERANDUM EST DIU, GUOD STATUENDUM SEMEL
Hányd meg jól,amiben végtire dönteni kell


DELICTA MAIORUM INMERITUS LUES, ROMANE, DONEC TEMPLA REFECERIS
Vétlen ver ősök vétke ma, római, az isteneknek háza amíg romos.


DEO DANTE NON VALET INVIDIA, DEO NON DANTE NIL VALET LABOR
Hogyha segít isten, nem bánthat téged irigység, ámde haszontalanul munkálsz, ha segíteni késik.


DEO FAVENTE NAVIGAS VEL LIMINE
Isten, ha véd, gerendán is hajózhatol.


DESERIT ILLE SUOS NNQUAM,QUI CUNCTA GUBERNAT
Az ki a mindenen úr, soha el nem hagyja övéit.


DEUS IUDICAT QUUM NEMO ACCUSAT
Senki se vádol bár, itél majd akkor is Isten.


DEUS OTIOSIS NON ADEST
Isten a henyélőket nem segíti.


DICERE PERFACILE EST, OPUS EXCELLERE MOLESTUM
Könnyű igérni, de nem könnyű megtartani szónkat.


DIE SOLO NON EXSTRUCTA ROMA
Róma sem épült fel hirtelen, egy nap alatt.


DIFFICILE EST TRISTI FINGERE MENTE IOCUM
Tréfálkodni nehéz, hogyha szívünk szomorú.


DIGNITATEM AFFERT FORTUNA
Nagyszerű álláshoz néha szerencse segít.


DILIGENTIA MAXIMUM ETIAM MEDIOCRIS INGENII SUBSIDIUM
A szorgalom a közepes tehetség legnagyobb segítője.


DILIGE VIRTUTEM, SI VIS REPERIRE SALUTEM
Vágyd az eredményt kűzdve, szívedből vágyva az üdvre.


DILIGITUR NEMO, NISI CUI FORTUNA SECUNDA EST
Nem szeretik sosem azt, akinek nem kedvez a jó sors.


DISCENTEM COMITANTUR OPES, COMITANTUR BONORES
Az ki tanult, gazdag, s fényes tisztségei vannak.


DISCENTI MULTA ASSIDUE MULTA SENECTA VENIT
Gyűjtsd a tapasztalatot, s szép lesz a vénkorod így


DISCERE NON EST VITIOSUM, SED IGNORARE
Nem a tanulás szégyen, hanem a tudatlanság.


DIXI,ET SALVAVI ANIMAM MEAM
Megmondtam az igazat, s ezzel megmentettem lelkem nyugalmát.


DIVERSOS DIVERSA IUVANT
Az ellentétek vonzzák egymást.


DORMIT OPTIME, CUI NON EST UNCTIO CURAE
Álma nyugodt annak, kit a terhes gond sose kínoz.


DUM VITANT STULTI VITIA, IN CONTRARIA CURRUNT
Félve a balga bűnt, ellentétébe csap által.


DUPLICITER PECCAT, QUI SE DE CRIMINE IACTAT
Kétszeresen vétkes, bűntettével ki dicsekszik.


EDUCATIO ET DISCIPLINA MORES FACIUNT ET UNUSQUISQUE SAPIT QUOD DIDICIT
A nevelés és a fegyelem alapozzák meg az erkölcsöt,és ki-ki oly mértékben lesz bölcs, amennyit megtanult.


E DUOBUS MALIS MINUS ELIGENDUM
Két baj közül a kisebbiket válaszd.


E PARVO PUERO SAEPE PERITUS HOMO
Volt kicsi gyermek mind az, ki ma bölcs meg erős.


ERRANTI MEDICINA CONFESSIO
Jó gyógyszer megvallani őszintén, ha hibáztunk.


ERRARE HUMANUM EST, IN ERRORE PERSEVERARE DIABOLICUM
Véteni emberi, ügy sátáni maradni a bűnben


EST HOMO, SICUT HUMUS, SUPRA SE TOLLITUR IPSUM; MENTE SUPERBIT HOMO, MONTE SUPERBIT HUMUS
Ember, föld egyként törekednek az égi magasba, ember eszével, a föld nagy hegyek ormaival.


EST MELIUS REGREDI, QUAM MALE COEPTA SEQUI
Rossz mellett ki ne tarts, róla lemondani jobb.


EST MENS MOSTRA SUIS CONTRARIA SAEPE LOQUELLIS
Gykran egész mást mond szájunk, mint gondol a lelkünk.


ESTO ALIIS ALIOS REBUS STUDIISQUE TENERI, IDEM EADEM POOSUNT HORAM CURARE PROBANTES?
Minden egyénben más cél él, másféle törekvés, ám egy óra alatt ugyanahhoz hő marad egy is?


EST QUADAM PRODIRE TENUS, SI NON DATUR ULTRA
Egy fokig eljuthatsz, ha a célt tán el nem is éred.


ET GENUS HUMANUM DAMNAT CALIGO FUTURI
Gyötri az embert, hogy-ködön át-nem látja a jövőjét.


ET MIHI RES, NON ME REBUS SUBIUNGERE CONOR
Célom: a dolgokon én legyek úr, s nem rajtam a dolgok.


ET SEMEL EMISSUM VOLAT IRREVOCABILE VERBUM
Szót, ha kiszállt egyszer, nem hívhatsz már soha vissza.


EVENTUS STULTORUM MAGISTER
Balgákat kitanít majd a tapasztalatuk.


E VITO ALTERIUS DISCE CAVERE TIBI
Jó, ha tanulsz abból, más ha hibát követ el.


EXEMPLOQUODCUMQUE MALO COMMITITUR, IPSI DISPLICET AUCTORI
Minden rossz példát mutató bűnt elkövetője önmaga is megutál.


EXIMIA EST VIRTUS PRAESENTE SILENTIA REBUS
Legdrágább erény nagy titkot nem kifecsegni.


EXITUS ACTA PROBAT
Tettet a vég igazol.


EXITUS OSTENDIT, QUO MUNDI GLORIA TENDIT
Jelzi az emberi vég, mit is ér a világi dicsőség.


FALLIT ENIM VITIUM SPECIES VIRTUTIS ET UMBRA
Néha hibánk az erény képét veszi csalva magára.


FATA MANENT OMNES, METAM PROPERAMUS AD UNAM. OMNIA SUB LEGES MORS VOCAT ATRA SUAS
Egy sors vár mireánk, s egy küzdelmünk tere,mindünk sújt a sötét törvény zord ura majd, a halál.


FATA VIAM INVENIENT
A sors megtalálja a maga útját.


FECUNDA CULPAE SAECULA NUPTIAS PRIMUM INQUINAVERE ET GENUS ET DOMOS
E bűnt szülő kor házasok életét fertőzte elsőbb meg, s a családokat.


FELICITER SAPIT QUI ALIENO PERICULA SAPIT
Bölcs igazán az lesz, ki a más kárán tud okulni.


FICTA CITO NATURAM RECIDERINT SUAM
Ábrándot felvált gyakran a durva való.


FIT PUER ANGELICUS DAEMON VENIENTE SENECTA
Angyali gyermekből sátánt formálhat a vénkor.


FLECTITUR, IRATUS, VOCE ROGANTE, DEUS
Kérd a dühödt istent, s rajtad ezért könyörül.


FORTEM POSCE ANIMUM MORTIS TERRORE CARENTEM
Hősi szívért könyörögj, mely nem fél semmi haláltól.FORTUNA OBESSE NULLI CONTENTA EST SEMEL
A balsors sosem elégedik meg azzal, hogy bárkire is csak egyszer sújtson le.


FORTUNA VITREA EST, TUM CUM SPLENDET, FRANGITUR
A szerencse üvegből van, amikor fénylik, akkor törik el.


FUGIENDO IN MEDIA FATA RUITUR
Az ember sorsa elől menekülve végzetébe rohan.


FUROR IRAQUE MENTEM PRAECIPITANT
Düh, s harag elnyomják nem ritkán józan eszünket.


GEMINAT PECCATUM, QUEM DELICTI NON PUDET
Kétszeresen vétkes, aki bűnét meg sose bánja.


GRAECA FIDES NULLA FIDES
Görögnek sose higgy!


GRATIOR EST PULCHRO VENIENS A CORPORE VIRTUS
Szebb az erény maga is, mely szép testből kisugárzik.


HEU QUAM DIFFICILE EST CRIMEN NON PRODERE VULTU
Hej, de nehéz dolog az, hogy a bűnt ki ne vallja az arcunk!


HIC MURUS AENEUS ESTO: NIL CONSCIRE SIBI,NULLA PALLESCERE CULPA
Számunkra is ez legyen ércfal: hogy nincs bűntudatunk, s nem bánt, sápasztva a vétek.


HOMINES DUM DOCENT, DISCUNT
Tanítás közben az ember maga is tanul.


HOMO HOMINI AUT DEUS, AUT LUPUS
Ember az embernek vagy istene, vagy farkasa.


HONESTA MORS TURPI VITA POTIOR
Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.


HONESTA QUAEDAM SCELERA SUCCESSUS FACIT
Jóra ha olykor visz, enyhül a bűn súlya is.


HONESTE VIVERE, NEMINEM LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE
Becsületesen kell élni, senkit sem bántani, s mindenkinek megadni a magáét


IANUA COELORUM PIA MORS, FINISQUE MALORUM
Nyitja az ég kapuját a kegyes vég, s űzi bajunkat.


IGNOTI NULLA CUPIDO
Aki nem ismeri az örömet, az nem is vágyik rá.


IGNOTI SUMUS INVICEM EGO ET FORTUNA
Nem tudom én ki vagyok, s azt se, a sors mire szánt.ILIACOS INTRA MUROS PECCATUR ET EXTRA
Trója falán kivül is, belül is vétkeznek örökké.


IMMORTALIA NE SPERES, MONET ANNUS ET ALMUM QUAE RAPIT BORA DIEM
Nincs mi örök, ne reméld! Int erre az év meg a perc, mely elviszi szép napodat.


IMPROBA CORRUMPUNT SANCTOS CONSORTIA MORES
Jó erkölcsöket is gaz társak tönkretehetnek.


IN CULPA EST ANIMUS, QUI SE NON EFFUGIT UMQUAM
Lelkedben van a baj, s te magadtól el sose futhatsz.


INDULGET FORTUNA MALIS, UT LAEDERE POSSIT
Kedvez a rossznak a sors, hogy később tönkretehesse.


INGENIO POLLET, CUI VIM FORTUNA NEGAVIT
Ád eszet annak a sors, ki erőt nem nyert a kegyéből.


INGENIO TARDO PRACEPTUM FIRMIUS HAERET
Őrzi a lassú ész mélyebben, mit belevertek.


INIMICA TENATIUS HEARENT
A rágalmakra hosszabban emlékezünk.


INITIIS OBSTA, SERO MEDICINA PARATUR
Jó, ha hamar cselekedsz, mert majd elkéshet a gyógyszer.


INIURIAM, QUAMVIST BUMILEM DOCTI  METUERE
Retten a bölcs ember, bármely kicsi rágalom éri.


IN NIL SAPIENDO IUCUNDISSIMA VITA
Legszebb a lét, ha mit sem kell töprengenünk.


INOPERTA SAEPIUS ACCIDUNT, QUAMQUE SPERES
Többször esik vele véletlen, mint várja az ember.


IN QUAMCUMQUE DEUS TIBI FORTUNAVERIT BORAM, GRATA SUME MANU, NEC DIFFER DULCIA IN ANNUM
Bármelyik órában jó sorsot nyújthat az Isten; vedd hálával a jót, s ne halaszd a jövőre, mi édes.


INSONTES VANAE RIDENT MENDATIA FAMAE
Tiszta szívű a valótlan rágalmat kikacagja.


INSTRUE PREACEPTIS ANIMUS NEC DISCERE CESSES,NAM SINE DOCTRINA VITA EST QUASI MORTIS IMAGO
Gyűjtve a bölcs tanokat lelked művelni ne szűnjél, mert tudomány nélkül létünk a halál üres árnya


INTEGER VITAE SCELERISQUE PURUS NON EGET MAURIS IACULIS NEQUE ARCU
Tiszta, bűntől ment szívű férfiúnak mód gerely nem kell sohasem, se kézíj.


INTER CUNCTA LEGES ET PERCONTABERE DOCTOS,QUA RATIONE QUES TRADUCERE LENITER AEVUM
Mindig a bölcsekhez fordulva keresd meg a törvényt, mely jó útra vezet, s csendes békét ad a létnek.


INTER SPEM CURAMQUE,TIMORES INTER ET IRAS OMNEMM CREDE DIEM TIBI DILUXISSE SUPREMUM
Míg élsz küzdve remény, gond félelem és harag közt, mindig hidd, hogy a fény aznap gyullad ki utolsószor.


IN UNOQUOQUE VIRORUM BONORUM BABITAT DEUS
Minden jó ember szívében megleled istent.


IN RISUM PRONIS FLUITANT CITO LUMINA FLETU
Az, ki hamar nevetésre fakad, meghatva hamar sír.


INVIA VIRTUTIS NULLA EST VIA
Nincs a valódi erény útja előtt akadály.


INVIDIUS BAUD EADEM SEMPER QUATIT OSTIA DAEMON
Ott kopog ajtónknál az irigység ördöge mindig.


IN VITA DUBIAM VITA CORRUMPERE VITAM, INVITAQUE CATUS NIL AGE LEGE DEI
Míg zajlik léted, sose tedd, ami rossz, ami kétes; tedd, mit az Úr rendel, s ellene mit se tegyél.


LOVIS TAXILI SEMPER FELICITER CADUNT
Mindig jól sikerül jupiternek kockavetése.


IPSE DECOR RECTI, FACTO SI PRAEMIA DESINT, NON MOVET, ET GRATIS POENITET ESS PROBUM
Nem kell jónak a hír, tettéért mást ha nem is kap, s játszani nem vágyik ő a derék szerepét.


IRA FUROR BREVIS EST: ANIMUM REGE,QUI NISI PARET IMPERAT; BUNC FRETIS BUNC TU COMPESCE CATENA
Indulatod rövid őrület. Ezt fékezd; az urad lesz, hogyha le nem győzöd; tartsd hát láncon szabolázzad.


IRA IMPEDIT ANIMI IUDITIUM
Józanul ítélni nem hagy az indulatunk.


IRATUM GRAVIS EST RES BABUISSE DEUM
Vészes sorsra jutunk, hogyha haragszik az Úr.


IRE, REDIRE SOLET FIDES, SOLET OMNES PER REGIONES
Lelsz e olyan tájra, hol a hűség néha ne járna?


IUCUNDA MEMORIA PRAETERITORUM MALORUM
Hogyha mögötted a baj, rá emlékezni nyugalmas.


LABITUR OCCULTE FALLITQUE VOLUBILIS AETAS
Gyors az idő, tűnik, s úgy száll tova: észre se vesszük.


LAETITIA IN VITA EST RARA HORA, BREVIS MORA
Vajmi kevés az öröm létünkben, s percnyi csupán az.


LAETUS IN PRAESENS ANIMUS, QUOD ULTRA EST, ODERIT CURARE
Víg legyen szívünk ma, ne nézze folyton, hogy mi lesz eztán.


LEVE FIT GUOD BENE FERTUR ONUS
Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.


LINGUA LAPSA VERUM DICIT
Gyakran a nyelvbotlás mondja ki azt, ami igaz.


LINGUA MENTEM NE PRAECURRANT
Meg ne előzze sosem nyelved a gondolatod!


LONGIUS AUT PROPIUS MORS SUA QUEMQU MANET
Vagy hamarabb, vagy utóbb kit-kit elér a halál.


LUDIT IN HUMANIS DIVIA POTENTIA REBUS
Égi hatalmaknak játéka lesz emberi sorsunk.


LUXURIANT ANIMI REBUS PLERUMQUE SECUNDIS, NEC FACILE EST AEQUA COMMODA MENTE PATI
Hogyha szerencse övez, könnyelmüvé lesz a lelkünk, nem könnyű azt elbírni, ha kedvez a sors.


MACTE BENE VIRTUTE, PUER, SIC ITUR AD ASTRA
Állj, fiú, helyt bátran, s majd így jutsz csillagokig fel.


MAGNAN FORTUMAN MAGNUS ANIMUS DECET
A rendkívüli lélek rendkívüli sorsot érdemel.


MAGRA VENIT NULLI SINE MAGNO FAMA LABORE
Nem lesz nagyhírű, aki nagy művet sosem alkot.


MALAE NATURAE NUNQUAM DOCTORE INFIGENT
Rossz szívűek lelkén orvosi gond se segít.


MALEDICTUS, QUI FACIT OPUS DEI NEGLIGENTER
Átok rá, aki nem méltóképp tiszteli Istent.


MALO INVIDIAM, QUAM MISERICORDIAM
Jobb, ha irigyelnek, mintsemhogy szánjanak engem.


MANAT A SOLO COMMODA CUNCTA DEO
Mind, ami jóra vezet, istened adja neked.


MANIFESTA NON EGENT PROBATIONE
Az, mi kipróbált már, kisérletezést nem igényel.


MAXIMUS  DEBETUR PUERO REVERENTIA
Mély és legszentebb figyelemmel nézd a gyerekkort.


MENDACEM MEMOREM ESSE OPRTET
Emlékezzék jól, pontosan az, ki hazug.


METIRI SE QUEMQUE SUO MODULO AC PEDE VERUM
Majd életmódját bölcsen ki-ki szabja magához.


MILLE HOMINUM SPECIES ET RERUM DISCOLOR USUS; VELLE SUUM CUIQUE EX VOTO VIVITUR UNO
Embert látni ezerfajtát, s mind máshogyan élnek; mindjük akar valamit, de egészen mások e vágyak.


MISCENTUR TRISTIA LAETIS
Baj s öröm egyformán éri az embereket.


MOBILIS ET VARIA EST FERME NATURA MALORUM
Ingadozó a gonosz természete, s változik egyre.


MODERATA DURANT
Az önmérséklet megedzi az embert.


MONSTRO GUOD IPSE TIBI POSSIS DARE; SEMITA CERTE TRANQUILLAEQUE PER VIRTUTEM PATET UNICA VITAE
Hogy te magadnak mit nyújtasz, megmondom: a békés élethez csakis egy út visz, s ez az út az erényé!


MARES DICENTIS PERSUADENT, NON ORATIO
Szónok erkölcse meggyőzőbb lesz, mint szava.


MORTALIA FACTA PERIBUNT
Emberi mű nem lesz maradandó.


MULTA, DUM FIUNT TURPIA, FACTA PLACENT
Míg készül sok tárgy, csúnya, de szép, mire kész.


MULTA ET OPPORTUNA DICERE NON EIUSDEM
Más az okos szó, és más az üres fecsegés.


MULTA FERUNT ANNI VENIENTES COMMODA SECUM, MULTA RECEDENTES ADIMUNT
Sok-sok szép adományt hoznak, míg jönnek az évek, s lassan visszaveszik távozva.


MULTA ROGARE, ROGATA TENERE, RETENTA DOCERE BAEC TRIA DISCIPULUM FACIUNT SUPERARE MEGISTRUM
Kérdezz, egyre tanulj, amit adtak elédbe, jegyezd meg, s többre viszed nyilván te a mesternél, a tanítvány.


MUNDUS VULT DECIPI, ERGO DECIPIATUR
A világ azt akarja, hogy becsapják, tehát be kell csapni.


MUNERA, CREDE MIHI, PLACANT HOMINESQUE DEOSQUE: PLACATUR DONIS LUPPITER IPSE DATIS
Drága ajándékot vár, hidd el, az Isten, az ember, s örvend Jupiter is,kapva nagy áldozatot


MURUS URBIUM VIRTUS
A városok igazi védőfala a polgárok erkölcse.


NAM DE MILLE FABAE MODIIS CUM SURRIPIS UNUM, DAMNUM EST, NON FACINUS MIHI PACTO LENIUS ISTO
Hogyha ezer mérő babból eggyel rövidítsz meg, itt csak a kár látszik kicsinek, de a bűn ugyanolyan nagy.


NAM SCELUS INTRA SE TACITUM QUI COGITAT ULLUM, FACTI CRIMEN HABET; CEDO, SI CONATA PEREGIT
Mert aki hallgatagon fontolja magában a vétket, bűnös tettleg is az. Hát még ha a tettig is eljut!


NATALIS GRATE NUMERAS? IGNOSCIS AMICIS? LENIOR ET FELIOR SIS ACCEDENTE SENECTA?
Víg születésnapot ülsz? Elnézel bűnt a barátnak? Jobb leszel és szelídebb,mennél közelebb az öregség?


NECESSITATEM NE DII QUIDEM SUPERANT
A kényszerű helyzeten még az istenek se tudnak változtatni.


NEC MORS BUMANO SUBIACET ARBITRIO
Ember, amit kitaláltál, arra nem ád a halál.


NEC, QUAE PRAETERIIT, CURSU REVOCABITUR UNDA, NEC, QUAE PRAETIRIIT, HORA REDIRE POTEST
Nem tér vissza sosem, mely mossa a partot a hullám, nem tér vissza a perc sem soha, mely tovatűnt.


NEC REVOCARE POTES, QUAE PERIERE DIES
Hasztalanul hívjuk vissza a tűnt napokat.


NEC SUPEROS MORATUR, NEC INFERNOS
Ég s pokol épp ugyanúgy kész cselekedni hamar.


NEC TE LAUDABIS, NEC TE CULPAVERIS IPSE
Önmagadat ne dicsérd, de a vétkeidet se soroljad.


NEC TIMEAT MORTEM BENE CONSCIA VITA, NEC OPTET
Tiszta szívű a halált nem hívja, de tőle nem is fél.


NEC TUA LAUDABIS STUDIA, AUT ALIENEA REPRENDES
Azt, mit tudsz, dicsérd, s ne gyalázd mások tudományát.


NEC VETERIS FORMAE GRATIA TOTA PERIT
Nem lesz egészen rút, szép ami volt valaha.


NEC VIXIT MALE, QUI NATUS MORIENSQUE FEFELLIT
Ámde az is jól élt, akár hír nélkül született s halt.


NE MAIOR POENA QUAM CULPA SIT
Ne legyen súlyosabb a büntetés a véteknél.


NEMO BENEFICIA ACCEPTA IN CALENDARIO SCRIBIT
Senki se szokta, mi jót nyert, naptárába felírni.


NEMO SINE CRIMINE VIVIT
Senki se él úgy, hogy bűnbe ne esne soha!


NE QUAERE MOLLIA, NE TIBI CONTINGANT DURA
Kényelmet ne keressél, hogy zord gondba ne ssél.


NE QUID NIMIS
Csak semmi túlzás!


NESCIA EST AB OMNI PARTE BEATUM
Soha semmi nem volt boldog egészen.


NIHIL EST TAM PERFECTUM, QUOD NON HABEAT DEFECTUM
Nincs oly tökély, hogy benne egy kis hiba ne lenne.


NIHIL HUMANARUM RERUM SINE DEORUM NUMIE GERITUR
Az istenek segítsége nélkül semmiféle emberi vállalkozást nem lehet végrehajtani.


NIHIL TAM DIFFICILE EST, QUOD NON SOLLERTIA VINCAT
Nem lehet akadály, melyet lelemény le nem győzne.


NIL ERIT ULTERIUS QUOD NOSTRIS MORIBUS ADDAT POSTERUTAS;E ADEM FACIENT CUPIENTQUE MINORES
Több bűnt már a jövő se tetézhet gaz jelenünkre; vétkünk és vágyunk lesz példa a korcs ivadéknak!


NIMIRUM SAPERE EST ABIECTUS UTILE NUGIS ET TEMPESTIVUM PUERIA CONCEDERE LUDUM
Üdvös a bölcsesség, ami dibdábságokat elvet, s játékot fiatal kornak hágy, mert neki illik.


NITITUR IN VETITUM, SEMPER, CUPIMUSQUE NEGATA
Mindig a tiltott vonzás ami nem szabad, arra törekszünk.


NON AMAT HIC PUERUM, QUI RARO CORRIGIT ISTUM
Nem szereted te fiad-kincsed-, ha gyakorta nem inted.


NON BONUS EST ULLI, QUI MALUS IPSE SIBI
Nem lesz senkihez az jó, ki utálja magát


NON CLAMOR, SED AMOR CLANGIT IN AURE DEI
Csak szeretet szava ér égbe, a lárma sosem.


NON EST AD ASTRA MOLLIS E TERRIS VIA
A földről égbe feljutnod nagyon nehéz.


NON EST DISCIPULUS PAR COGNITIONE MAGISTRO
Föl sosem ér a diák a tanítóhoz tudományban.


NON FUCATA SED EST SIMPLEX ORATIO VERI
Nem mond szép szavakat, ki derék, ám azt, mi igazság.NON BABET EVENTUS SORDIDA PRAEDA BONOS
Nem visz jóra, amit becstelenül szerzünk.


NON AMNIS MORIAR
Nem fed végleg a sír.


NON QIUD IURIS, SED QUID CONSILII
Nemcsak a jog fontos de az emberség, a belátás.


NON VENIT ANTE SUOS PRUDENTIA NOBILIS ANNOS
Kell pár év, a csodás bölcsesség míg a miénk lesz.


NON VIS, AUT NUMERUS, MELIOR SED CAUSA TRIUMPHAT
Majd az igazság dönt, s nem a többség és az erőszak.


NOSCENDA EST MENSURA SUI SPECTANDAQUE REBUS IN SUMMIS MINIMISQUE, ETIAM CUM PISCIS EMETUR
Ismert s alkalmazd a saját mértéked az apró és nagy dolgokban, még hogyha halat veszel, ott is.


NOS, TAMEN BOC AGIMUS TENUIQUE IN PULVERE SULCOS DUCIMUS ET LITUS TENUI VERSAMUR ARATRO
Járjuk mégis utunk, puha porba hasítva barázdát, s vágyjuk a meddő part fövenyét forgatni ekével.


NOSTRA DEUS NON DAMNAT SUBITUS CRIMINA POENIS, COMPESCAT LONGAS, SED GRAVITATE MORAT
Nem büntet meg az Úr minden rút vétket azonnal, s súlyosabb eleve, késve ha csap le a keze.


NOS, UBI DECIDIMUS, PULVIS ET UMBRA SUMUS
Hogyha letüntünk majd, por s üres árny a nevünk.


NULLA DIES ABEAT, QUIN LINEA DUCTA SUPERSIT
Úgy le ne menjen a nap,hogy nem tettél valamit ma.


NULLA POTENTIA LONGA EST
Mely vég nélkül tart, nincsen olyan hatalom.


NULLI TACUISSE NOCET, NOCET ESSE LOCUTUM
Nem szólnunk sose baj, fecsegés visz mindig a bajba.


NULLIUS ADDICTIS IURARE IN VERBA MAGISTRI, QUO ME CUMQUE RAPIT TEMPESTAS, DEFEROR HOSPES
Nincs mester, kire esküdnék a nyomába szegődve, bárhova fúj el a szél, vitetem magam jövevényként.


NULLIUS EST FELIX CONATUS ET UTILIS UNQUAM, CONSILIUM SI NON DATQUE INVETQUE DEUS
Emberi terv nem lesz sohasem hasznos, se szerencsés, hogyha az Úr nem nyújt támogatást meg erőt.


NULLUM NUMEN HABES, SI SIT PRUDENTIA: NOS TE, NOS FACIMUS, FORTUNA, DEAM CAELOQUE LOCAMUS
Nincs Fortuna erőd, ha a bölcsesség az urunk, mi, csak mi tesszük istennővé s helyezünk fel az égbe.


NULLUS DOLOR EST, QUEM NON LONGUINQUITAS TEMPORIS MINAUT AC MOLLIAT
Nincs olyan fájdalom, amit az idő múlása ne kisebbítene vagy enyhítene.


NUNC PATIMUR PACIS MALA, SAEVIOR ARMIS LUXURIA VICTUMQUE ULCISCITUR ORBEM
Hosszú béke gyötör most, megrontott a csatáknál ártóbb fényűzés, a levert földért ez a bosszú.


OCULI PLUS VIDENT, QUAM OCULUS
Több szem többet lát, mint aki csak maga néz.


O CURAS HOMINUM! O QUANTUM EST IN REBUS INANE!
Mennyi üres gond is kínozza hiába az embert!


ODERUNT HILAREM TRISTES TRISTEMQUE IOCOSI
Nem kedvel szomorú víg embert, s víg sem búsat.


ODERUNT PECCARE BONI VIRTUTIS AMORE
Mert az erényt szeretik, gyűlölnek vétket a tiszták.


OFFICII CURA ESTO, EVENTUM TRADE LEHOVAE
Tedd kötelességed, s jehovától várd az eredményt.


O, MI PRAETERITOS REFERAT SI LUPPITER ANNOS!
Eltünt éveimet jupiter bár visszaidézné!


OMNEM IACERE ALEAM
Egy kockadobásra mindent feltenni.


OMNIA CONANDO DOCILIS SOLLERTIA VINCIT
Ész s a tapasztalat az, mely minden bajt kikerülhet.


OMNIA FERT AETAS
Mindent meghoz a kor.


OMNIA PRIUS EXPERIRI, QUAM, ARMIS, SAPIENTEM DECET
A bölcshöz úgy illik, hogy előbb minden egyéb eszközzel próbálkozzék meg, mielőtt fegyverhez nyúl.


OMNIA, QUAE SENSU VOLVUNTUR VOTA DIURNO PECTORE SOPITO RED DIT AMICA DIES
Mind ama vágyat, amely hajszolta szívünket egész nap, ránk gyönyörű csendet küldve betölti az éj.


OMNIA SUNT MUNDI, QUASI BULLA CEDUCA ROTUNDI; IN PRATIS UT FLOS, SIC CADIT AMNIS HONOS
Mint buborék a vízben, lesz földünkből oda minden, s mint kicsi réti virág, múlik a rang s a világ.


OMNIBUS EST NOMEN, SED IDEM NON OMNIBUS OMEN
Bármi nevet hordjunk, nem lesz egyforma sorsunk.


OMNIBUS EX AEQUO NON DANT SUA MUNUERA DIVI
Nem nyujtják ugyanazt mindannyiunknak az égi hatalmak.


OPTIMUS EST POENITENTI PORTUS MUTATIO CONSILII
Az eltévelyedett ember élete akkor juthat biztos révbe, ha elhatározza,hogy megjavul.


OPTIMUS ORANDI MAGISTER EST NECESSITAS
Majd ínsége tanít ki-kit főként az imára.


ORA ET LABORA,DABIT TIBI DEUS OMNIA BONA
Szóljon imád, dolgozz, s neked isten ezért csupa jót hoz.


ORA QUBUS TRADIT DEUS, ESCAS OMNIBUS ADDIT
Kiknek szájat adott, nyújt mindnek az ég eledelt is.


OTIUM EST PULVINAR DIABOLI
A henyélés az ördög vánkosa.


PAENITUIT MULTOS VANAE STERILISQUE CATHEADRAE
Hány szív lett keserű az üres nevelői kenyéren!


PANDITUR AD NULLAS IANUA NIGRA PRECESS
Kérheted azt, sohasem nyíl a sötét kapu lent. (A túlvilágba nem léphet be élő ember).


PAR EST FORTUNA LAGORI
Amilyen a munkád, sorsod is úgy alakul.


PAR EST FORTUNA LABORI
Egy kis rész az egész helyett.


PASCITUR  IN VIVOS LIVOR, POST FATA QUESCIT
Élőt bánt az irigység, ám nem fűti a holtat.


PATRIA DAT VITAM, RARO LARGITUR HONORES
Életet ad a hazánk, tisztséget már kevesebbet.


PATRIA EST UBICUMQUE BENE EST
Ott a hazánk, ahol jól megy sorsunk.


PER ASPERA AD ASTRA
Vajmi nehéz út feljutni a csillagokig.


PERFER ET OBDURA, DOLOR HIC TIBI PRODERIT OLIM, SAEPE TULIT SUCUS AMARUS OPEM
Tűrd a csapást, ami ért, hasznodra lesz egyszer e kín majd, rossz ízű orvosság űzi gyakorta a bajt.


PERICULUM IN MORA
Veszedelem rejlik a késlekedésben.


PERMITTES IPSIS EXPENDERRE NUMINIBUS, QUID CONVENIAT NOBIS REBUSQUE SIT UTILE NOSTRIS
Bízd rájuk, döntsék maguk el majd isteneink ezt, hogy hozzánk mi való és jólétünkre mi szolgál.


PER QUOD QUIS PECCAT, PER IDEM PUNIETUR ET IPSE
Bűne, amit tett lesz lakolása kinek-kinek egykor.


PLURIMUM FACERE, ET MINIMUM DE S IPSO LOQUI
A lehető legtöbbet kell tennünk, s a lehető legkevesebbet beszélnünk önmagunkról.


PLUS POTEST, QUI PLUS VALET
Tőbbre képes ki erősebb.


PLUS STRICTO MENDAX OFFENDIT LINGUA MUCRONE
Gyilkosabb sebet üt minden kardnál a hazug nyelv.


PONAMUS NIMIOS GEMITUS. FLAGRANTIOR AEQUO NON DEBET DOLOR ESSE VIRI NEO VULNERE MAIOR
Hagyjuk a túlzó jajt, ne legyen fájdalma erősebb férfinak annál, mint illő, se nagyobb a sebénél.


POST REM DEVORATAM RATIO
A sikertelen cselekedet után le kell vonni a tanulságot.


PRAECOCIA INGENIA CITO DEFICIUNT
Sok koraérett észt elvisz az ég mihamar.


PRAESTA SAEPE DIES, ANNUS QUOT FERRE RECUSAT
Azt, amit egy év nem adott meg, gyakran hozza meg egy nap.


PRIMA MIHI DEBES ANIMI BONA;SANCTUS HABERI IUSTITIAEQUE TENAX FACTIS DICTISQUE MERERIS
Lássam mindenelőtt lelked kincsét! Az igazság harcosa vagy szóban, tettekben, s jámbor a híred?


PRINCIPIIS OBSTA, SERO MEDICINA PARATUR, DUM MALA PER LONGAS INVALUERE MORES
Kűzdj te a rossz ellen tüstént, gyógyulni ne késsél, míg vársz, tartós lesz megnövekedve bűnöd.


PRINCIPIS EST VIRTUS MAXIMA NOSSE SUOS
Bölcs a király, aki jól ismeri környezetét.


PROCUL A LOVE, PROCUL A FULMINE
Félj a villámaitól, s félve imádd Jupitert.


PROXIMUS SUM EGOMET MIHI
Saját magamhoz állok a legközelebb.


PRUDENS FUTURIS TEMPORIS EXITUM CALIGINOSA NOCTE PREMIT DEUS
Bölcs volt az isten, s éji homály ködét borítva rá elfedte, mit ád jövőnk.


PUBLICA LEX HAMINUM NATURAEQUE CONTINT HOC FAS, UT TENEAT VETITOS INSCITIA DEBILIS ACTUS
Emberi köztörvény ez, a természet maga tiltja, hogy valamit tegyen az, ki nem ért hozzá, s tehetetlen.


QUAE CULPARE SOLES, EA TU NE FECERIS IPSE
El ne kövesd magad is, mit szoktál szidni, a vétket.


QUAEDAM CUM PRIMA RESECENTUR CRIMINA BARBA
Sok gyarlóságod hulljon le a zsenge szakállal!


QUATES QUISQUE SIBI NATOS EDUXIT-HABEBIT
Mindünk sarja olyan lesz majd, amilyenre neveltük!


QUAMCUMQUE VIAM DEDERIT FORTUNA, SEQUAMUR
Bármi utat kínál rendelt sorsunk, mi követjük.


QUAM DEFFICILLIS EST VIRTUTIS DIUTURNA SIMULATIO
Milyen nehéz állandóan színlelni az erényt.


QUANDO CRUMENA SONAT LITEM BENE IURA CORONAT
Jószónok pénzed? Bírónál célod eléred.


QUANDOQUIDEM DATA SUNT IPSIS QUOQUE FATA SEPULCBRIS
Nem kíméli a végzet a sírköveket magukat sem.


QUA POSITUS FUERIS IN STATIONE, MANE
Ott, hova rendeltek,tarts ki az örhelyeden!


QUI BENE VULT FARI, DEBET BENE PRAEMEDITARI
Szólni akarsz jókat? Rágd meg jól szólnivalódat!


QUID DECET, HONESTUM EST ET QUOD HONESTUM EST, DECET
Ami illendő az tisztességes, s ami tisztességes az illendő!


QUI DESERIT OCCASIONEM, DESERITUR AB ILLA
Alkalmat ki szalaszt, otthagyja az alkalom őt majd.


QUID PLACET AUT ODIO EST, QUOD NON MUTABILE CREDAS?
Ámde mily ellenszenv s tetszés nem változik egyszer?


QUIDQUID DELIRANT REGES, PLECTUNTUR ACHIVI
Örjöngjön bármint a király, csak a nép lakol érte.


QUIDQUID SUB TERRA EST, IN APRICUM PROFERET AETAS
Fényre derít az idő egyszer mindent, mit a föld rejt.


QUID, SI NUNC COELUM RUAT?
Mi volna, ha most az égboltozat ránk szakadna?


QUID VERUM ATQUE DECENS, CURO ET ROGO ET OMNIS IN HOC SUM, CONDO ET COMPONO, QUAE MOX DEPRIMERE POSSIM.
Most csak a jót s illőt keresem, s nézem, mi se vonz más; ezt gyűjtöm, teszem el, hogy majd hasznomra lehessen.


QUI FACILE CREDIT, FACILE QUOQUE FALLITUR IDEM
Azt, aki könnyen hisz, könnyű mindenre becsapni.


QUI FERT MALIS AUXILIUM, POST TEMPUS DOLET
Később megbánja, rossz embert ki támogat.


QUI HABET TEMPUS, HABET VITAM
Aki időt nyer, életet nyer.


QUI LEVITER SPONDET, PROMISSO ELUDIT INANI
Az, aki csak egyre igér, megcsal majd csalfa szavával.


QUI NON ESI BODIE, CRAS MINUS APTUS ERIT
Nem vagy kész ma? Utóbb véglegesen lemaradsz!


QUI SATIS EXPECTAT, PROSPERA CUNCTA VIDET
Várni ha tudsz, mindent látsz gyönyörünek utóbb.


QUISQUIS AB EVENTU FACTA PROBANDA PUTAT
Van, ki szerint az a jótett, mi elér valamit.


QUIS SCIT, AB ADIICIANT BODIERNAE CRASTINA SUMMAE TEMPOREA DI SUPERI
Napja sorához az ég kegye új napot át-e, ki tudja, holnapot ér-e vajon?


QUI STRUIT INSIDIAS ALTERI, SIBI DAMNA DAT IPSI
Cselt, aki vet másnak, teszi azt kárára magának.


QUI SUSTINERE NON POTEST SUA MALUM ALIOS INSPICIAT ET DISCAT TOLERANTIAM
Ki elviselni nem képes saját baját, más példájából lássa be, hogy tűrni kell.


QUI VADIT PLANE, VADIT SANE
Jól jár s jól van, aki józan.


QUOD CITO FIT, CITO PERIT
Ami gyorsan kész, gyorsan vész.


QUOD LICET,INGRATUM EST, QUOD NON LICET, ACRIUS URIT
Az, ami szabad, nem kell, jobban vágyunk a tilosra.


QUOD  NATURA NEGAT, REDDERE NEMO POTEST
Senki sem adja meg azt, mit nem adott meg a lét.


QUOD SATIS EST, CUI CONTINGIT, NIHIL AMPLIUS OPTET
Lám, ki a részével megelégült, többre sosem vágy.


QUOD SI DEFICIAND VIRES, AUDACIA CERTE LAUS ERIT
Hogyha erőnk nincsen, dicsérendő a merészség.


QUOT CAPITA TOT SENSUS, QUOT HOMINES, TOT SENTENTIAE
Ahány fej, annyi érzés, ahány ember, annyi vélemény.


RARA EST CONCORDIA FORMAE ATQUE PUDICITIAE
Ritkán fér össze a vonzó külső és az erény.


REBUS IN ADVERSIS MELIUS SPERARE MEMENTO
Sok baj sújt? Ne feledj, jobb sorsban bízni kitartón.


REBUS IN  ANGUSTIS FACILE EST CONTEMNERE VITAM; FORTITER ILLE FACIT, QUI MISER ESSE POTEST
Hogyha a sorsunk szűk, könnyű megvetni a létet; az lesz hős igazán, lenni szegény, aki tud.


RARIUS ENIM FERME SENSUS COMMUNIS IN ILLA FORTUNA
Ritka a jó sorsban legtöbbször az emberi érzés.


REGULA VIRTUTUM PULCHERRIMA VITA DOCENTIS
Jó mesternek nem szava; élete int az erényre.


RESPICE, QUID MONEANT LEGES, QUID CURIA MANDET
Nézd a szenátus mit bíz rád, s mire késztet a törvény.


ROBUR DECRESCIT SENIBUS, SAPIENTIA CRESCIT
Gyengébb lesz aki vén, ám bölcsességben erősebb.


SAEPE ETIAM EST OLITOR VALDE OPPORTUNA LOCUTUS
Mondhat a zöldséges kofa is bölcsebbeket olykor.


SAEPE IN MAGISTRUM SCELERA REDIERUNT SUA
A vétkest, gyakran saját vétke sújtja le.


SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO
A legfőbb törvény, az állam üdve legyen.


SAPIENTI PAUCA
Okos ember kevés szóból is ért!


SATIS EST BEATUS, QUI POTEST LAETUS MORI
Ki békén tud meghalni, boldog ember az.


SATIUS EST PEDIBUS LABI, QUAM LINGUA
Jobb, ha a lábad botlik meg, mint hogyha a nyelved.

SCELERA NON BABENT CONSILIA
A bűnözésben nincs okos megfontolás.


SCIRE VOLUNT OMNES, SED MERCEDEM SOLVERE NEMO
Tudni szeretnének, de nem óhajt egy se fizetni.


SECURUS MORTUUS EST, QUI SCIT IN MORTE RENASCI
Boldogan hal meg, ki remél új létet az égi világban,


SECURUS, QUO PES FERAT, ATQUE EX TEMPORE VIVIS?
Mégy hová lábad visz, s életcélt mindig a perc nyújt.


SED FACILIS CUIVIS RIGIDI CENSURA CACHINNI
Bárkinek is könnyű bírálni epés nevetéssel.


SED FUGIT INTEREA, FUGIT IRREPARABILE TEMPUS
Száll tova, száll az idő, s ne reménykedj, vissza sosem tér.


SED QUDE NUNC POPULI FIUNT VICTORIS IN URBE, NON FACIUNT ILLI, QUOS VICIMUS
Ám mit  a győztes nép romlott fővárosa művel, egy letiport nép sem teszi azt.


SEMEL INSANIVIMUS OMNES
Olykor valamennyien el szoktuk veszíteni az eszünket.


SEQUITUR SUPERBOS ULTOR A TERGO DEUS
Üldöz gőgöst az Isten, hogy lesújtson rá.


SERIS VENIT USUS AB ANNIS
Míg elfut sok idő, a tapasztalat eljő.


SERVA LEGEM, ET LEX SERVABIT TE
Óvjad a törvényt, s majd szelleme téged is óv.


SIC MIHI CUNCTA CADUNT, UT FERT DIVIA VOLUNTAS
Sorsom akként alakul, mint rendeli Isten.


SI CULPARE VELIS, CULPABILIS ESSE CAVEBIS
Mást vádolsz be? Vigyázz, hogy vádra okot te ne adjál,


SINE PENNIS VOLARE HAUD FACILE EST
Szárnyak nélkül nem könnyű repülni.


SI, QUA PLACENT, ABEUNT, INIMICA TENATIUS HAERENT
Száll tova gyakran a jó, de a baj nem akar sose múlni.


SI QUA VENIT SERO, MAGNA RUINA VENIT
Késik a bűnhődés? Lesz iszonyúbb ezután.


SIT BONA LIBRORUM ET PROVISAE FRUGIS IN ANNUM COPIA, NEU  FLUITAM DUBIAE SPE PENDULUS BORAE
Légyen elég könyvem s aratásig elég kenyerem, s ne féljek a percek rabláncán, hogy mit hoz a holnap,


SIT SPES FALLENDI MISCEBIS SACRA PROFANIS
Lenne a bűn szabadabb: szent semmi se lenne előtted.


SPERANDUM EST VIVO, NON EST SPES NULLA SEPULTIS
Bízva remélj, míg élsz, mert nincsen a sírba remény már.


SPERNE VOLUPTATES, NOCET EMPTA DOLORE VOLUPTAS
Vesd meg a kéjt! Hiszen árt a gyönyör, s kínnal fizet meg.


SPES CONFISA DEO NUNQUAM CONFUSA RECEDET
Istenben, ha hiszel nem csal meg e drága reményed.


STANT PARATI FERRE, QUIDQUID SORS TULISSET ULTUMA
Elszántan várják a végzet által rájuk mért sors végső beteljesedését.


STARE DIU NESCIT, QUOD NON ALIQUANDO QUIESCIT
Az lesz nagy főként, mi marad nyugalomban időnként.


STA VIATOR HEROEM CALCAS
Állj itt meg vándor, hős porait taposod.


STEMMATA QUID PROSUNT, SI VIRTUS DEFICIT OMNIS?
Hogyha erény nincs, mit használhat az ősi családfa?


SUB FACIE COMPTA, MENS EST AD TURPIA PROMPTA
Arcra lehetsz ékes, de a lelked bármire képes!


SUUNT, IN FORTUNAE QUI CASIBUS OMNIA PONANT ET NULLO CREDANT MUNDUM RECTORE MOVERI
Vannak, akik mindent a véletlennel magyaráznak, s nem hisznek a  magasabb, sorsintéző akaratban!


SUSTINE ET ABSTINE
Légy óvatos s egyben tartózkodó.


TACERE MULTIS DISCITUR VITAE MALIS
A hallgatásra megtanít a sorscsapás.


TALEM TE PRAESTAS, QUALEM TE POSCIS HABERI
Úgy állj mások elé, amilyennek látszani akarsz!


TAM DIU DISCENDUM EST, QUAM DIU VIVAS
Míg élsz egyre tanulj, és soha abba ne hagyd!


TANDEM BONA CAUSA TRIUMPHAT
Végül az igaz ügy diadalmaskodik.


[Forrás: Minden napra egy latin közmondás ]

Teteje

A capite foetet piscis.

Fejétől bűzlik a hal.

Ab ovo usque ad mala.

Elejétől a végéig.

Ab urbe condita.

A város alapításától fogva.

Abusus non tollit usum.

A visszaélés nem szünteti meg a szokást.

Acta est fabula. (Augustus)

Vége a mesének.

Acti labores iucundi. (Cicero)

Munka után édes a pihenés.

Ad absurdum.

A képtelenségig.

Ad acta.

Lezárt ügyek.

Ad astra per aspera.

Tövises az út a csillagokig.

Ad hoc.

Ehhez.

Ad infinitum.

A végtelenségig.

Ad Kalendas Graecas.

Görög elsején - sohanapján.

Ad maiorem Dei gloriam.

Isten nagyobb dicsőségére.

Ad usum delphini.

A trónörökös használatára.

Aetas semper aportat aliquid novi.

Minden korszak hoz valami újat.

Alea iacta est. (Suetonius)

A kocka el van vetve.

Aliis ne feceris, quod tibi ficre non vis. 

Ne tedd másoknak, amit magadnak nem akarsz.

Alma mater.

Tápláló anya.

Altius, citius, fortius.

Magasabban, gyorsabban, erősebben.

A malis vituperari laus est.

A gonoszok gyalázkodása dicséretnek számít.

Amici, diem perdidi!

Barátaim, elvesztegettem egy napot.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot.

Amor is aspectu.

A szerelem a ránézésben rejtezik.

Amor omnia vincit. 

A szerelem mindent legyőz.

Anima sana in corpore sano.

Ép testben ép lélek.

Animus in consulendo liber.

A lélek a tanácskozásban szabad.

Anno Domini.

Az Úr esztendejében.

Aquila non captat muscas.

A sas nem fogdos legyeket.

Argumentum ad hominem.

Érv elés az emberhez.

Arma virumque cano.

Fegyvert, s vitézt éneklek.

Ars amandi.

A szerelem művészete.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)

A művészet [tudomány] örök [hosszú], az élet rövid.

Audaces adiuvat fortuna.

Bátraké a szerencse.

Audiatur et altera pars!

Hallgattassék meg a másik fél is.

Aurea mediocritas. (Horatius)

Arany középszer.

Aurora Musis amica.

A hajnal a múzsák barátnője.

Aut Caesar, aut nihil.

Vagy Caesar, vagy semmi.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae.

Vagy használni akarnak a költők, vagy gyönyörködtetni.

Ave Caesar, morituri te salutant.

Üdvözlégy Cézár, a halálbamenők köszöntenek!

Barba non facit philosophum.

Nem a szakáll teszi a filozófust.

Beatus ille, qui procul negotiis.

Boldog az, aki távol van a közügyektől.

Bella garant alii, tu felix Austria nube!

Mások csak viseljenek háborút, te, boldog Ausztria, házasodj!

Bellum omnium contra omnes.

Mindenki háborúja mindenki ellen.

Bene qui latuit, bene vixit.

Aki jól rejtőzködött, jól élt.

Bis dat, qui cito dat.

Kétszer ad, aki gyorsan ad.

Bis dat, qui dat celeriter.

Bis dat, qui cito dat, nil dat, qui munera tardat.

Kétszer ad, ki gyorsan ad.

Kétszer ad, ki gyorsan ad, semmit ad aki késve ad.

Brutus telluri osculum dedit, quia ea mater communis omnium mortalium esset.

Brutus csókot adott az anyaföldnek, mert az minden élő közös anyja.

Calumniare audacter, aliquid semper haeret.

Vakmerően kell rágalmazni, valami úgyis ráragad.

Captatio benevolentiae.

A jóindulat elnyerése.

Carpe diem!

Ragadd meg a napot! - Tépd le a nap virágát! vagy Élj a mának! vagy Használd ki a napot!

Causa bona triunphat. 

A jó ügy diadalmaskodik.

Cave canem.

Óvakodj a kutyától! - Óvakodj a harapós kutyától! (vigyázz a kutya harap!), vagy Óvakodj az egykönyvű embertől!

Certa amittimus, dum incerta petimus. (Plautus)

Futsz a bizonytalanért, s elveszted majd, ami biztos.

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam.

Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

Circulus vitiosus.

Ördögi kör.

Coccus, coecum ducit. 

Vak vezet világtalant.

Cogito, ergo sum.

Gondolkodom, tehát vagyok.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.

Egyetértéssel a kicsik is naggyá lesznek, a széthúzástól a legnagyobbak is elenyésznek.

Condicio, sine qua non.

Feltétel, ami nélkül nem megy.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben.

Coram cano capite assurgite!

Az ősz fő előtt álljatok fel!

Credo, quia absurdum est.

Hiszek, mert képtelenség.

Crescit sub pondere palma!

Teher alatt nő a pálma!

Cui prodest?

Kinek van belőle haszna?

Cuius regio, eius religio.

Akié a föld, azé a vallás!

Cum Deo pro patria et libertate!

Istennel a hazáért és szabadságért!

Cum grano salis.

Egy szem sóval.

De gustibus non est disputandum.

Az ízlésekről nem lehet vitázni.

De gustibus non est disputandum.

Vannak különös szenvedélyek a világon. - Gusztus dolga.

De nobis, sine nobis.

Rólunk, nélkülünk.

De omnibus dubitandum est.

Mindenről kételkedni kell.

Deus ex machina.

Isteni beavatkozás - (Szó szerint: "Isten a gépből").

Dic, duc, fac, fer!

Mondd, vezess, csináld, tedd!

Dies diem docet.

Napról napra tanulunk. (Nap napot tanít.)

Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.

Szeresd tenmagadat, mint felebarátodat.

Dimidium facti, qui bene coepit, habet. 

Jó kezdet, fél siker.

Divelli a caro res est durissima amico.

Legkeserűbb elválni a drága baráttól.

Diversas diversa iuvant. (Cornelius Gallus)

Az ellentétek vonzzák egymást.

Divide et impera.

Oszd meg, és uralkodj!

Do, ut des.

Adok, hogy adj.

Docendo discimus.

Tanítva tanulunk.

Domus amica, domus optima. (Erasmus)

Baráti hajlék a legjobb hajlék.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.

Amíg sikeres leszel, sok barátot fogsz számlálni, amint beborul fölötted az ég, magadra maradsz.

Dulce et decorum est pro patria mori.

Édes és dicső a hazáért meghalni.

Dum spiro, spero.

Amíg (lélegzem) élek, remélek.

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.

Egyél, igyál, játsszál, a halál után nincs gyönyör!

Elephantum ex musca facis. 

Légyből csinál elefántot.

Eligas, quem diligas!

Válaszd meg, kit szeretsz!

Errare humanum est.

Tévedni emberi dolog.

Errare humanum est, in errore persererare stulum est.

Tévedni emberi dolog, a tévedésben megmaradni ostobaság.

Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut edas.

Enni kell, hogy éljünk, de nem azért kell élni, hogy együnk.

Est modus in rebus.

Van mérték a dolgokban.

Et cetera.

És a többi.

Et facere et pati fortia Romanum est.

Nagy dolgokat cselekdni és hősi dolgokat eltűrni római jellemre vall.

Et tu, mi fili Brute? (Ceasar)

Te is fiam, Brutus?

Eo ipso.

Magától értetődik.

Exlex.

Törvényen kívül.

Ex nihilo nihil fit.

Semmiből semmi se lesz.

Ex ungue leonem.

Oroszlánt a körméről.

Exceptio firmat regulam.

Kivétel erősíti a szabályt.

Exegi monumentum aere perennius.

Ércnél maradandóbb emlékművet állítottam magamnak.

Exemplis discimus. (Phaedrus)

Példákból tanulunk.

Exercitatio artem parat. (Tacitus)

Gyakorlat teszi a mestert.

Exitus acta probat. (Ovidius)

Tettet a vég igazol.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.

Magyarországon kívül nincs élet, vagy ha van, az nem olyan.

Faber quisque suae fortunae est.

Mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

Facile, quod volumus, credimus.

Könnyen elhisszük, amit akarunk.

Factum fieri infectum non potest.

A megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet.

Favete linguis!

Ne rezzents nyelvet!

Festina lente! (Suetonius)

Lassan járj, tovább érsz! (Lassan a testtel!)

Fiat iustitia, perdat mundus!

Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ!

Fide, sed cui, vide!

Higgy, de hogy kinek, nézd meg! - Bízzál, de nézd meg kiben!

Filius ante patrem.

Az apa megelőzi a fiút.

Finis coronat opus.

A vége koronázza a művet.

Fluctuat, nec mergitur.

Imbolyog a hajó, de sohasem süllyed el.

Fortes fortuna adiuvat.

A bátrakat a szerencse is segíti.

Fortes fortuna adiuvat. (Terentius)

Bátraké a szerencse. - (Szó szerint: A szerencse a bátrakat segíti.)

Fortiora, fortia, fortissima.

Erősebb, erős, legerősebb.

Fugit irreparabile tempus.

Elfut a visszahozhatatlan idő!

Fuimus Troes, fuit Ilium.

Csak voltunk trójaiak, a múltté Ilion.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.

Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyuk. - (Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyunk, mert utána porrá leszünk.)

Graeca fides, nulla fides.

Görög hűség nem hűség. - (A görögöknek sose higgy!)

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.

A meghódított Görögország a barbár győztest leigázta, és behozta a művészetet a parasztos Latiumba.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.

A csepp kivájja a követ nem erőszakkal, hanem gyakori eséssel!

Hannibal ante portas!

Hannibál a kapuk előtt (van)!

Hic et nunc.

Itt és most.

Hic nobis vincendum aut moriendum est.

Itt győznünk avagy meghalnunk kell.

Hic Rhodos, hic salta.

Most mutasd meg! - (Szó szerint: Itt van Rhodosz, itt ugorj!)

Historia est magistra vitae.

A történelem az élet tanítómestere.

Hoc erat in votis.

Szívünk óhaja volt.

Hodie mihi, cras tibi.

Ma nekem, holnap neked.

Homo homini lupus.

Ember embernek farkasa.

Homo proponit, Deus disponit.

Ember tervez, Isten végez.

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.

Ember vagyok, nem idegen tőlem semmi emberi.

Homo unius libri.

Egykönyvű ember.

Honesta mors turpi vita potior. (Tacitus)

Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.

Honores mutant mores, raro in meliores.

A tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket, ritkán teszik jobbá.

Iam debuisset et pridem.

Már korábban kellett volna.

Iam proximus ardet Ucalegon.

Már a szomszéd Ucalegon háza ég.

Iam vidi et alios ventos.

Láttam már különb viharokat is.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrus)

Ott van a győzelem, ahol az egyetértés.

Ibis redibis non morieris in bello.

Elmész vissza (nem) jössz, meg (nem) halsz a háborúban...
Fordítás I.: Elmész, visszatérsz, sohasem halsz meg háborúban.
Fordítás II.: Elmész, sohasem térsz vissza, háborúban halsz meg.

Idem per idem.

Ugyanazt ugyanazzal.

Ignoti nulla cupido. (Ovidius)

Aki nem ismeri az örömöt nem isvágyik rá. - Amit nem ismerünk, az után nem vágyunk.

Ignoramus et ignorabimus.

Ismeretlen, és megismerhetetlen.

Imago animi sermo est. (Seneca)

A lélek tükre a beszéd.

Imperare sibi maximum imperium est.

Önmagán uralkodni a legnagyobb uralkodás.

In hoc signo vinces.

E jelben győzni fogsz!

Initium sapientiae est timor Domini.

A bölcsesség kezdete az Úr félelme.

In medias res.

A dolgok közepébe vágva.

In rebus adrversis cognoscuntur amici. 

Nehéz körülmények között ismerjük meg a barátokat.

In vino veritas!

Borban az igazság! - A részeg ember igazat mond.

Inter alma silent Musae.

Fegyverek közt [háborúban] hallgatnak a Múzsák. - A háború nem tesz jót a kulturális életnek.

Inter duo litigantes tertius gaudet.

Két veszekedő között a harmadik örül.

Inter nos.

Maradjon köztünk.

Leve fit, quod bene fertur, onus. (Ovidius)

Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.

Ira furor brevis est.

A harag rövid őrjöngés.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.

A jog előírásai a következők: becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt, ami neki jár.

Ius murmurandi.

A mormogás joga.

Iustitia est regnorum fundamentum.

Az igazság az országok talpköve. - (Vagyis, erre lehet építeni.)

Iuventus ventus.

Minden legyen s mindjárt legyen./Fiatalság, bolondság.

Labor omnia vincit. 

A munka mindent legyőz.

Laudator temporis acti.

Ó elmúlt idők dicsérője.

Legem brevem esse opportet.

A törvény legyen rövid.

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus.

A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy szabadok lehessünk.

Lex rex.

A király a törvény.

Libri amici, libre magistri

A könyvek a barátok, a könyvek a tanítók.

Lingua mentem ne praecurrat.

Meg ne előzze sohasem nyelved a gondolatod.

Longum et latum.

Össze-vissza.

Lupus in fabula.

Ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik! -  (Szó szerint: "A farkas a mesében van").

Macte, puer, macte, sic itur ad astra.

Rajta, fiú, rajta, így jutsz el a csillagokig!

Maledictus piscis in tertia aqua.

Átkozott a hal a harmadik vízben.

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.

Mantua szült engem, Calabria ragadott magához, most Parthenope tart fogva. Énekeltem legelőket, szántóföldeket, vezéreket.

Manus manum lavat. (Petronius)

Kéz kezet mos

Mater certa, pater semper incertus.

Az anya biztos, az apa mindig bizonytalan.

Maximum remedium irae mora est. 

A harag legjobb orvossága a késlekedés.

Memento hominem esse!

Emlékezz: ember vagy!

Memento mori!

Emlékezz a halálra! - Tartsd észben, hogy meg fogsz halni valamikor.

Mens sana in corpore sano.

Ép testben ép lélek.

Modus vivendi.

A békés egymás mellett élés.

Molliter ossa cubent!

Lágyan feküdjenek a csontjaid!

Mors certa, hora incerta.

A halál biztos, az ideje bizonytalan.

Mors omnia solvit.

A halál mindent rendbehoz. - vagy "A halál minden adósságot megfizet".

Mundus vult decipi, ergo decipiatur!

A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá!

Mutatis mutandis.

Változtatva a változtatandót.

Hannibal ante portas (est).

Hannibál a kapuk előtt (van). - Nincs időnk halogatni!

Natura non facit saltus.

A természet nem tesz ugrást.

Natura unum os et duas aures nobis dedit, quasi admoneret, at multa audiremus et pausa diceremus.           

A természet egy szájat és két fület adott nekünk, mintha (arra) figyelmeztetne, hogy sokat hallgassunk és keveset beszéljünk. (Válaszolta a bölcs annak, aki megkérdezte tőle, hogy miért szereti a hallgatást.)

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.

A természeted kiűzheted vasvillával, mégis mindig visszatér.

Navigare necesse est, vivere non est necesse.

Hajózni szükséges, élni nem.

Ne quid nimis! (Terentius)

Csak semmi túlzás!

Nihil ab omni parte beatum.

Nincs maradéktalan boldogság.

Nihil nimis. (Cicero)

Semmit se túlságosan.

Nihil novi sub sole.

Nincs új a nap alatt.

Nihil obstat, imprimatur.

Semmi akadály, kinyomtatható.

Nihil utilius sale et sole.

Nincs hasznosabb a sónál és a napnál.

Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse, Diogenes.

Ha nem lennék Nagy Sándor, Diogenész lennék.

Nomen est omen. (Plautus)

Nevében a végzete!

Nomina sunt odiosa.

A nevek gyűlöletesek.

Non est maior pumilio, licet constiterit in monte.

Nem lesz nagyobb a törpe, ha hegyre áll.

Non multa, sed multum.

Nem sokfélét, hanem (egyből) sokat.

Non omnia possumus omnes.

Nem mindenki képes mindenre.

Non omnis moriar.

Nem halok meg teljesen.

Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca)

Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Nosce te ipsum.

Ismerd meg önmagad!

Nota bene!

Jól jegyezd meg!

Nulla dies sine linea.

Egyetlen nap se múljon el vonás nélkül.

Nulla regula sine exceptione.

Nincsen szabály kivétel nélkül.

Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes.

Nincs öröm a háborúban, mindenki békét akar.

Nullum crimen sine lege.

Nincsen bűncselekmény törvény nélkül.

Nullum poena sine lege.

Törvény nélkül nincs büntetés.

Nunc est bibendum.

Most kell inni.

O tempora, o mores.

Ó idők, ó erkölcsök!

Occasio facit furem.

Alkalom szüli a tolvajt.

Oderint, dum metuant.

Gyűlöljenek bár, csak féljenek.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris: nescio, sed fieri sentio et excrucior.

Gyűlölök és szeretek; Hogy mért teszem ezt, talán kérded? mit tudom én? Így van. Érezem és öl e kín.

Odi profanum vulgus et arceo.

Gyűlölöm a hitvány tömeget és távol tartom magam tőle!

Omne, quod est nimium, vertitur in vitium. 

Minden, mi túlzás, bûnre vezet.

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.

Minden pontot elvisz az (osztatlan elismerést arat), aki keveri a hasznost a kellemessel.

Omnem iacere aleam. (Erasmus)

Egy kockadobásra mindent feltenni.

Omnes eodem cogimur.

Mindannyian ugyanoda kényszerülünk.

Omnia vincit amor.

A szerelem mindent legyőz.

Ora et labora!

Imádkozzál és dolgozzál!

Ordo est anuma rerum. 

A rend a dolgoknak a lelke.

Pacta sunt servanda.

A szerződéseket tiszteletben kell tartani.

Panem et circenses.

Kenyeret és cirkuszt.

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.

Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik.

Parva sapientia regitur mundus.

Kevés bölcsesség által irányíttatik a világ.

Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi.

Keveset ér odakint a fegyver, ha otthon nincs okosság.

Pecunia non olet.

A pénznek nincs szaga.

Periculum est in mora.

A késedelem veszedelem!

Persona non grata.

Nem kívánatos személy.

Pia fraus.

Kegyes csalás.

Pietas et literae.

Kegyesség és tudomány.

Pium desiderium.

Kegyes óhaj.

Plenus venter non studet libenter.

A teli has nem szívesen tanul.

Poeta nascitur, orator fit.

A költő születik, szónok azzá lesz.

Post cenam stabis et mille passus ambulabis.

Vacsora után állj fel, és tégy ezer lépést.

Post festa.

Ünnepek után. (Sohanapján.)

Post hoc, ergo propter hoc.

Ezután, tehát e miatt!

Post nubila Phoebus.

Borúra derü.

Principiis obsta: sero medicina paratur, cum mala per longas convaluere moras. (Ovidius) 

Kezdetben álld el az útját: későn (készül) az orvosság, mikor már a hosszú halogatások miatt elhatalmasodtak a bajok.

Primum vivere, deinde philosophari.

Előbb élni, aztán filozofálni.

Primus inter pares.

Első az egyenlők között.

Probatio diabolica.

Ördögi bizonyítás.

Prolimus sum egomet mihi. (Terentius)

Saját magamhoz állok a legközelebb.

Pulvis et umbra sumus.

Por és árnyék vagyunk.

Qualis habet tempus, habet vitium. 

Ki időt nyer, életet nyer.

Qualis rex, talis grex.

Amilyen a király, olyan a nyáj.

Quandoque bonus dormitat Homerus.

Néha a jó Homérosz is szundikál.

Quem dii odere, paedagogum fecere.

Akit az istenek meggyűlöltek, pedagógussá tettek.

Quem Iupiter vult perdere, dementat prius.

Akit Jupiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét.

Qui fit, Maecenas, ut nemo sua sorte contentus sit et laudet alia sequentes?

Hogy van az, Maecenas, hogy senki sem elégedett a saját sorsával, és mindenki a másét dicséri?

Qui tempus habet, vitam habet.

Aki időt nyer, életet nyer.

Quicquid discis, tibi discis. (Petronius)

Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

Quid brevi fortes iaculamur aevo multa? Quid terras alio calentes sole mutamus? Patriae quis exsul se quoque fugit?

Rövid életünk során miért törekszünk oly sokra? Miért cseréljük föl a más nap által melegített földeket? Akit hazája számkivet, vajon önmaga elől is el tud menekülni?

Quid rides, de te fabula narratur.

Mit nevetsz, rólad szól a mese.

Quieta non movere.

A nyugvót ne mozgassuk.

Quod dixi, dixi.

Amit mondtam, megmondtam.

Quod erat demonstrandum.

Amit bizonyítani kellett.

Quod licet Iovi, non licet bovi!

Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!

Quod sibi non vis, alteri ne feceris.

Amit magadnak nem akarsz, azt mással se tedd!

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel?

Quot capita, tot sententiae.

Ahány ember, annyi vélemény.

Rebus sic stantibus.

Mivel a dolgok így állnak.

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico.

A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindannyian beleegyeztek én nem ellenzem.

Repetitio est mater studiorum.

Ismétlés a tudás anyja.

Requiem aeternam dona ei, Domine!

Örök nyugodalmat adj neki, Uram!

Requiescat in pace!

Nyugodjon békében!

Res cogens.

Kényszerítő dolog.

Roma aeterna est. / Urbs aeterna.

Róma örök. (Az örök város.)

Roma deliberante Saguntum perit.

Míg Róma tanácskozik, Saguntum elvész.

Roma locuta, causa finita.

Róma szólt, vége a vitának.

Romae omnia venalia sunt.

Rómában pénzért minden eladó.

Salus rei publicae suprema lex esto!

A köztársaság üdve legyen a legfőbb törvény!

Sapienti pauca. (Terentius)

Az okos ember kevés szóból is ért.

Sapienti sat.

A bölcsnek ennyi elég.

Sed mulier cupida, quod dicit amanti, in vento et rapida scribere opportet aqua.

De amit a szerelmes asszonykedvesének mond, szélbe és sebes patakvízbe kell fölírni.

Senatores boni viri, senatus mala bestia.

A szenátorok tisztességes emberek, de a szenátus szörnyeteg.

Sero venientibus ossa.

Későn jövőknek csontok jutnak.

Servus humillimus, domine!

Legalázatosabb szolgád, uram!

Sex horas dormire sat est iuvenique senique.

Elég 6 órát aludni fiatalnak, öregnek.

Si deus nobiscum, quis contra nos?

Ha az Isten velünk van, ki van ellenünk?

Si duo faciunt idem, non est idem.

Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz.

Si fueris Romae, Romano vivito more!

Ha Rómában élsz, élj római módon.

Si tacuisses, philosophus mansisses.

Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Si vis amari, ama!

Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

Si vis pacem, para bellum.

Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

Sibi imperare maximum imperium est. 

Önmagának parancsolni a legnagyobb hatalom.

Sic itur ad astra.

Így jutunk el a csillagokig.

Sic transit gloria mundi.

Így múlik el a világ dicsősége.

Similis simili gaudet.

A hasonló örül a hasonlónak.

Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acescit.

Ha nem tiszta az edény, bármit öntesz bele, megsavanyodik.

Sine ira et studio.

Harag és elfogultság nélkül.

Sit tibi lux dulas, sit miki terra levis. 

Legyen neked édes a fény, nekem pedig könnyű föld.

Sit tibi terra levis!

Legyen neked könnyű a föld!

Soli Deo gloria!

Egyedül Istené a dicsőség!

Sors bona nihil aliud.

Jó szerencse, semmi más.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.

Nézelődni jönnek (az asszonyok) hogy őket is megnézzék.

Status quo.

Fennálló állapot.

Sub pondere crescit palma.

Súly alatt nő a pálma.

Sub rosa.

Titokban.

Summa summarum.

Mindent összevetve.

Summum ius, summa iniuria.

A legnagyobb jog a legnagyobb jogtalanság.

Sunt lacrimae rerum.

A dolgoknak is vannak könnyei.

Sutor ne ultra crepidam.

Suszter, maradj a kaptafánál!

Tabula rasa.

Tiszta lap.

Tarde venientibus ossa.

A későn jövőknek csak a csontok jutnak.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.

Az idők változnak és velük változunk mi is.

Terminus technicus.

Szakkifejezés.

Terra incognita.

Ismeretlen terület.

Tertium non datur.

Harmadik lehetőség nincs.

Timeo Danaos et dona ferentes.

Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is!

Tolle et lege.

Vedd és olvasd!

Tres faciunt collegium.

Hárman alkotnak társaságot.

Tu regere imperio populos Romane memento parcere subiectis et debellare superbos.

Emlékezz, ó római, hogy hatalmaddal irányítod a világot,kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad.

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. (Seneca)

Addig kell tanulnod, míg csak élsz.

Ubi bene, ibi patria.

Ahol jól megy a sorom, ott a hazám.

Ubi concordia est, ibi est victoria. 

Ahol egyetértés van, ott van a győzelem.

Ubique bonum est, sed optimum est domi esse.

Mindenütt jó, de legjobb otthon.

Ugocsa non coronat.

Ugocsa nem koronáz!

Ultima ratio regum.

A királyok utolsó érve.

Ulula cum lupis.

Üvölts együtt a farkasokkal!

Una salus victis nullam sperare salutem.

A legyozötteknek egy menedékük van: hogy ne reménykedjenek semmiféle menedékben .

Unus est Deus.

Egy az Isten.

Unus testis nullus testis.

Egy tanú nem tanú.

Urbi et orbi.

A Városnak (ti. Rómának) és a világnak (adott áldás).

Usus te plura docebit.

A gyakorlat sok mindenre megtanít téged .

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Bár hiányoznak az erők, dicsérendő az akarat.

Vae victis!

Jaj a legyőzötteknek!

Vanitatum vanitas.

Hiúságok hiúsága.

Veni, vidi, vici! (Suetonius, Caesar)

Jöttem, láttam, győztem.

Verba movent, exempla trahunt.

A szavak megindítanak, a példák húznak.

Verba volant, scripta manent.

A szó elszáll, az írás megmarad.

Veritas vincit.

Az igazság győz.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.

Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi kár ne érje!

Video meliora proboque, deteriora sequor.

Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszek.

Vincere scis Hannibal, sed victoria uti nescis.

Győzni tudsz Hannibál, de a győzelemmel élni nem tudsz!

Vis maior.

Elháríthatatlan akadály.

Vitam et sanguinem pro regina nostra (sed avenam non).

Életünket és vérünket (de zabot nem) a királynőért!

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.

Hívom az élőket, siratom a halottakat, elhárítom a villámokat.

Volens, nolens.

Akarva, nem akarva.

Vox populi, vox Dei.

A nép szava Isten szava!

[Források: Latin mondások és Latin közmondások és Orvosi latin nyelvi alapismeretek ]

Teteje

» OSZK - 1168 Latin Közmondás (PDF)

 

Circles

Kérlek támogasd az Filozófia Könyvtárat!
(Please support the Philosophy Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Circles


         

                         

 
[ « vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-08-2012