"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Ikerszületés:
Fény fiú - Éj fiú

- Twins : Brothers of Day and Night -

2010.

A természetes úton fogant egypetéjű ikrek születésről számos vallási és spirituális hagyomány úgy tartja, hogy az ilyen emberpár különleges és veszélyes erőt hordoz magában. A kérdés az, hogyan élnek ezzel az erővel?

Black 'n White - Twins

» Fotó Galéria - Ikrek - Black 'N White - Twins

Becslések szerint a világon körülbelül 125 millió iker él, ami a Föld népességének 1,9 %-a. Közülük mindössze 8%, azaz csak 10 millió az egypetéjű ikerpár, az emberiség mindössze 0,2%-a. Én magam is ehhez a kisebbséghez tartozom, így saját életem példáján keresztül élem az ikerség csodálatos varázsát. Saját sorsom megértésében a föld népeinek hiedelemtárában sok ősi igazságra leltem…

A föld népeinek mítoszaiban az egypetéjű ikrekről mindig mint csodálatos lényekről beszélnek, akikben gyakran egy törzsi őst, vagy kultúrhőst tisztelnek. A legismertebb ilyen ikerpár Romulus és Remus, akiket csecsemőként a Tiberis folyóba hajítottak, de végül partra sodródva és egy anyafarkas gyermekeként felnevelkedve, megalapították Rómát. Ez pontosan példázza a korábban széles körben elterjedt hiedelmet, hogy az ikerszületés „természetellenes”, ami miatt a legtöbb nép az ikreket ijesztőnek és veszedelmesnek tételezi, ami miatt őket meg kell ölni vagy legalább a közösségtől el kell különíteni. Érdekes, hogy ezt a hiedelmet teljesen alátámasszák a főemlősöknél végzett kutatások, ahol a majomcsordákban ugyanezt az alapmagatartást állapították meg az ikrekkel szemben. A majmoknál ugyanúgy csodálkozást kelt maga az ikerszülés, míg a csorda vezére az ikreket szülő nőstényt kicsinyeivel együtt elkergeti.

Ember vagy állat?

A kitaszított ikreket szoptató anyafarkas mitikus ábrázolása jól tükrözi azt a további hiedelmet, hogy az ikrek valójában elvarázsolt nem-emberi lények, akikről a mítoszokban gyakran inkább mint „vadállatokról” beszélnek akik valójában valamilyen állattól születnek, mint a magyar mondákban Fehérlófia. Ezért is van, hogy az ősi Indiában az égi ikreket, az Asvinokat két madár vagy két szárnyas ló alakjában jelenítették meg. Ez összefüggésbe hozható, a sokféle népmondákban elterjedt hiedelemmel, mely szerint minden embernek van ikertestvére: valamilyen állat, aki mint egy őrző jószellem lelki kapcsolatban áll velünk. Ezt hívják ikertotemizmusnak. Az észak amerikai indiánok és eszkimók szerint minden embernek van egy ilyen állat-ikertestvére, akit meg kell szelídítenünk, és akivel életünk során szövetséget kell kötnünk.

A pszichológia szerint ez arra utal, hogy minden ember természete kettős: bennünk él az emberi „jó” énünk, és az állati „rossz” énünk, mint a jól ismert Dr. Jekyl és Mr. Hyde esetében. A jóságos doktor felszabadítja a benne rejlő rossz én-t, aki teljes ellentéte emberi önmagának. Inkább vad szörnyeteg, mintsem ember. Ezért is létezhet az a hiedelem, hogy az ikrek egyike valójában emberalakot öltött szörny vagy kígyó, akit le kell győzni, el kell pusztítani; míg a másik világteremtő isteni gyermek - csak a születéskor azt nem tudni melyik-melyik. Ezért van, hogy sok népnél az ikreket születésük után inkább megölték, vagy mint az ősi hettitáknál is, edényekben, kosarakban kitették őket egy mocsárba vagy erdőbe, hogy felfalják őket a vadállatok, mintegy visszajuttatva őket abba a nem-emberi környezetbe, amellyel születésük összekapcsolja őket.

Talán ez a hiedelem az alapja annak, hogy a dualisztikus mitológiákban az ikrek egyike mindig a jó és hasznos dolgokkal áll kapcsolatban, a másika a rossz és haszontalanokkal. Az egyikük jó ember, a fény-fiú, a másikuk rossz, az éj-fiú; amiből egyenesen következik, hogy születésüktől fogva versengenek egymással az elsőség jogáért. És ezért is van, hogy az egyes ikerkultuszok szertartásaiban a résztvevők arcuk egyik felét fehérre, másikat feketére festik.

Fejlődése során, minden iker-kapcsolat átesik ezen a szükségszerű szembenálláson és az ebből fakadó versengésen. Persze úgy, hogy mindig mindkét fél megvan róla győződve, hogy ő a jó, míg másik „fele” a rossz. Volt mikor én is így véltem, csak hogy később ráébredjek, hogy mindaz a rossz, amit ikremben látok, és amit nem tudok vele kapcsolatban elviselni, valójában mindaz a rossz-tulajdonság, ami bennem van. Ő csak egyértelmű tükörképe mindannak, ami én vagyok.

Ikerversengés – ellenfél vagy szövetséges

A mítoszokban az elsőség jogáért folytatott versengés, a világteremtés porondján zajlik, az egyik iker a Napot és a nappalt, a másik a Holdat és az éjszakát teremti. Az egyik mindig keresztezi és ellenpontozza a másik kezdeményezését, és a kettejük párbajából születik meg a mi kettőségünkből álló világ. Az egyikük folyamatosan magasra és az égre tör, fákat, hegyeket felhőket teremt, a másik folyókat, vízeséseket, örvényeket, így kerülnek végül helyükre a dolgok és az ikrek is, az egyikük végül az ég, a másikuk az alvilág ura lesz.

Feltéve persze, hogy az egymással vívott folyamatos küzdelemben és versengésben felismerik egymásrautaltságukat, és azt, hogy ők nem szükségszerűen ellenségek, nem állnak kibékíthetetlen ellentétben egymással, csupán két ellentétes princípiumot testesítenek meg, mint a közismert jing-jang szimbólum világos és sötét fele. Csak ennek felismerésével válhatnak világteremtő „szerető ikrekké”, akik mindketten hasznosak az emberekre nézve. Ha ez a kibékülés és kiegyenlítődés, belső egyensúly nem áll helyre az ikrek egyike szükségszerűen elbukik, saját testvére keze által hal meg, mint a római Romulus és Rémus, az egyiptomi Ozirisz és Seth, vagy a bibliai Káin és Ábel esetében. Az ikersorsok nagy csapdája és buktatója ez.

Egységben az erő

Ha az ikerpárok felismerik, hogy ellentétes természetük által a lehető legnagyobb erőt fejthetik ki a világra, akkor világteremtő hősökké válhatnak. Az egyes indoeurópai mitológiákban így is van: az ikrek, egymást segítő, támogató szerepben jelennek meg, ahol az „ég isteneinek gyermekeiként” mindketten a kultúrhős szerepében lépnek fel. Az égi istenek közé tartoznak, a hajnali és az alkonyati szürkülettel állnak kapcsolatban, és aranykocsijukon vagy százevezős hajójukon járják az eget a világok között. Egységes fellépésükkel, egyetlen nap alatt bejárják a világmindenséget, és elűzik a sötétséget, az idők tudói ők, az ég szülötteiként, és mindkét világ a lakóhelyük.

Ezt az iker-minőséget fejezi ki az ikrek csillagkép asztrológiai szimbóluma is: ` ami két párhuzamos oszlop, ami az eget és a földet köti össze és tartja egységben, szilárdan. Nem véletlen, hogy a legenda szerint a csillagkép a görög mítoszok isteni ikerpárjának, Kasztórnak és Polüdeukésznek égi lakhelye. Zeusz, gyermekeiként, Polüdeukész miután halála után apjától megkapta a halhatatlanságot és helyét az égi Olimposz istenei között, ő önszántából megosztotta ezt a kegyet szeretett fivérével, így ezt követően, ők felváltva jelennek meg a hajnali és esti csillagként. Mítoszukban felismerhetők az élet és halál, világosság és sötétség állandó váltakozásának motívumai, hisz hol az alvilágban hol az égi világban tartózkodnak.

Az egymással osztozó, egymást segítő isteni ikrek, így válnak a népek segítőivé, főként a harcosok, lovasok, hajósok oltalmazó istenévé. Ők az oltalmazók, a bajba jutók megsegítői, az isteni orvosok, a mindentudók, akik akár vissza is adhatják a holtak életét.

Ikerkultuszok

Így lehet, hogy az ikreket övező eredeti félelem sok helyütt átértelmeződnek, és bár a kiközösítés megmarad, ez valamiféle szakrális jellegű elismerés mellett történik meg. Főleg igaz ez az anyákra, akit a környezete úgy tekint, mint aki természetfeletti erővel érintkezett, hogy annak hordozóiként ikreket hozott a világra. Az ikerkultuszok kialakulása nem csak arról szól, hogy a közösséget meg kell szabadítani az ikrekben és szüleikben rejlő veszedelemtől, hanem a nem csupán veszedelmes, hanem jó esetben áldásos természetfeletti erők hordozóit tudatosan el kell különíteni az őket tisztelő közösségtől. Az ilyen ikreket tisztelő kultúrákban, az ikreket elsősorban a termékenység szimbolikájával, és a szent világfával hozzák összefüggésbe.

Ikersors

Így vagy úgy, száműzöttként vagy kultikus tisztelet tárgyaként, az ikrek sorsa gyakran az, hogy a közösségtől megkülönböztetetten, elkülönítve éljenek. Pont ez fordítja az ikrek figyelmét túlságosan is egymás felé, és ezért válik olyan sok ikerpár saját ikrétől társfüggővé.

És persze spirituális alapon mondhatjuk, hogy másokkal szemben, az ikreknek valóban egymással van a legeslegtöbb dolguk. Egymás tükörképeiként a legélesebb és legpontosabb alakban pillanthatják meg önmaguk árny-oldalát, és mindazt amit magukon javítandónak tartanak. És míg az ikrek érdekes módon mindig csak maguk másik felében látják, és csak a másikban vélik felfedezni mindazt a rosszat, aminek mindketten ugyanúgy hordozói, a környezetük pontosan látja ezt. Hacsak nem esik mindenki bele újra és újra a réges-régi ikerdilemmába, melyik a „jó” és melyik a „rossz” fél.

És míg az ikreknél kézzelfogható módon a világban jár-kel ez a másik fél, ha a felszínnél sikerül mélyebbre látnunk, az ikreket nézve mindenki felismerheti, hogy lelke mélyén minden emberben ugyanúgy ott él ez a kettőség, a belső ’ellen-én’, aki pontosan olyan mint én vagyok, csak teljesen más. Az árnyék-énem, az örökké elszökni vágyó másik felem, akit Pán Péterként üldözünk világokon át, sohaország mesevilágában.

» Ezotéria - Ikrek - Egy lélek két testben?
» Ezotéria - Kettős Távhatás - Ikerség és Telepátia

» Fotó Galéria - Ikrek - Black 'N White - Twins

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-03-2011