"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László - Izing Klára

Az ezotéria árnyoldalai

- The Dark Side of Esoterism -

2007.

Ezoterikus Sötétség

 

 

 

Az ezotéria a görög esoteras [1] szóból származik, amely belső kört, olyan zárt kört jelent, amelynek tagjait az atlantiszi, egyiptomi főpapok választották ki. Nekik adták tovább azokat a titkos tanításokat, amelyek a mikro- és makrokozmosz legmélyebb értelméről szóltak, és amelyekről senkinek sem beszélhettek. Később az ezotéria csökkentett színvonalon terjedt tovább, és az egykori titkos tanításoknak csak a töredéke vált ismertté. Aztán a sötét középkorban az ezotériát betiltották, a művelőit boszorkányság vádjával illették, és üldözték. Az ezotéria újabb eszmélése a 19. század közepén kezdődött, majd a 20. század végétől egyre nagyobb teret hódít, napjainkban a reneszánszát éli.

Az ezotéria bombája az elmúlt években robbant, amit semmi sem bizonyít jobban, mint az, hogy napjainkban az emberek tömegesen érdeklődnek a téma iránt. Ennek van jó oldala, hiszen az ember számára kitágul a világ, de vannak árnyékoldalai, amelyek akár a pszichiátriára is vezethetnek.

Hazánkban az elmúlt években sok jós, guru, csodatévő tűnt fel, rengeteg ezoterikus könyv, kártya, zenemű, software, egyéb kellék jelent meg, és az egykori titkos tudás maradványai iránt soha nem volt akkora az érdeklődés, mint most.

- Az ezotéria akkor lesz népszerű, amikor az emberek csalódnak az anyagi világban – mondja Tarr Bence László kulturális antropológus, a SZINTÉZIS Szabadegyetem képzési tevékenységért felelős vezetője. – Ennek a legjobb példája Magyarország, ahol a gazdasági környezet folyamatos romlása miatt a megélhetés, a boldogulás nagyon nehéz. Ha az ember az anyagi világban nehezebben érhet el sikert, akkor olyan világ felé fordul, ahol belső – lelki - gazdagodásra van lehetősége.

- Vagyis azok az emberek érdeklődnek az ezotéria iránt, akiknek nincs lehetőségük jobb anyagi körülmények között élni?

- Ez durva túlzás lenne, de a széles tömegeket valóban ez tereli erre az útra. Viszont azt vettem észre, hogy aki nagyon sikeres a külső világban, és megszerezte azokat a javakat, amire áhítozott, akkor lelki gazdagságra, a belső világának feltárására kezd el vágyakozni, és az ezotéria felé fordul. Hogy kit, mi indít el ezen az úton, változó. Az ezotéria csapdája abban rejlik, hogy amikor valaki megismerkedik egy irányzattal, és felismeri, hogy ezek tényleg működő mechanizmusok, akkor már a felszínes bepillantáskor olyan nagy élmény éri, hogy rögtön azt hiszi, megértette az egészet.

Belépők és beavatottak

- És azt gondolja, hogy beavatott lett?

- Igen, miközben nem beavatott lett, hanem belépő, és Magyarországon nagyon sokan maradnak a belépők szintjén, azért, mert azt hiszik, hogy ezeket az ősi bölcsességeket elsajátíthatják, például hétvégi tanfolyamon, nyári táborban, vagy ha a témáról elolvasnak néhány könyvet. Aztán a legnagyobb baj abból van, ha ezekből az emberekből ezoterikus, életvezetési tanácsadó lesz, akik éppen olyan felszínes segítséget tudnak csak nyújtani, mint amilyen tudással ők rendelkeznek.

- Úgy tapasztaltam, hogy az emberek nagyobb részének nincs szüksége másra, hiszen általában az a kérdésük, hogy mikor jön a nagy szerelem, mikor lesz pénze. De a mélyebb asztrológiai elemzésre, amivel a felszín mögé láthatnának, jobban megismerhetnék önmagukat, az életüket, kevesebb az igény.

- Igen, pedig ez lenne a lényeg. De hát ezek a kérdések – mikor jön a pénz, és a szerelem - tökéletesen tükrözik napjaink kereskedelmi szemléletét, amelyek jelzik, hogy milyen lehet az ezotéria iránt az érdeklődés. Az instant világban instant lehet az ezotéria, mert ezt diktálja a fogyasztói szemlélet.

- Az ezotéria nagy üzlet lett.

- Igen, üzlet is lett belőle, bár Magyarországon nagyon durván meggazdagodott embereket – egy-két könyvkiadót leszámítva – még nem láttam. De nyugaton szedtek már össze ebből komoly vagyont, igaz, hogy ők korábban kezdték.

Az ezotéria védelmében

- Az utóbbi években azt tapasztaltam, hogy többen, akik elveszítették a munkájukat, az ezotériából élnek. Találkoztam olyan kártyavetővel, aki a lányával egyszerre lett munkanélküli, vettek egy tarot könyvet, meg két csomag kártyát, közös vállalkozásba fogtak, mindketten jósolnak. Talán még sohasem éltek olyan jól, mint most.

Ezoterikus Sötétség

- Az ezotériának több szintje van, ez a legalacsonyabb. Például, ha valakinek azt mondják, hogy végezzen el egy komoly empirikus tapasztalatokra épülő, 4-5 éves asztrológiai iskolát, majd utána járjon folyamatosan konzultációkra, előadásokra, amivel tovább képezheti magát, és szerezzen tíz éves gyakorlatot, mert csak ez után lesz olyan tapasztalati bázisa, hogy komoly tanácsokat adhat, akkor a mai világban erre nagyon kevesen vállalkoznak. Pedig ez is egy módja lenne az ezotéria magasabb szintjének művelésére. Arról nem is beszélve, hogy aki valóban ezoterikus képességekkel, tudással rendelkezik, általában eljut a szellemi fejlettségnek arra a szintjére, hogy nem fogja a tudását pénzért árusítani. Mert az ezotéria nem az anyagi javakról, a megélhetésről szól, hanem a létezés mélyebb összefüggéseinek feltárásáról önmagunk és mások számára a segítségnyújtás szintjén. Hiszek abban, ahogyan az ezoterikus tudás eddig is megvédte önmagát a beavatatlanok előtt, most is így lesz. Gyorstalpalókon nem lehet hozzáférni az igazi mélységeihez.


Ezotéria és pszichiátria

- A praxisomban találkoztam olyan esetekkel, akiket az ezotéria juttatott a pszichiátriára – mondja Kiszely Márta klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. - Például egy tenyérjós a szívbeteg kisfiú szüleinek azt jövendölte, a gyermekük 30 éves koráig fog élni. Ezt a fiú is tudta, és amikor közeledett a 30. születésnapja, annyira felerősödtek a szorongásai, hogy elveszítette a realitásérzékét, nem tudott másra gondolni, csak a halálra, és majdnem becsavarodott. Amikor betöltötte a 30. születésnapját, mintegy varázsütésre, elmúltak a problémái, és ma már 50 éves.

Aztán vannak emberek, akik nehezen tudják feldolgozni, ha nem következik be a jóslat. Például az egyik páciensnek azt jövendölte a kártyavető, a párkapcsolata tökéletesen működik, ám a férje egy hét múlva váratlanul elköltözött, beadta a válópert. Ő, pedig nem értette, hogy miért mondták ezt neki, mi történt. Folyton ez járt a fejében, ettől még nagyobb nyomás nehezedett rá, ami erős beszűkült tudatállapotot hozott létre, és fennállt az öngyilkosság lehetősége. Gyógyszerrel kellett őt kezelni, és pszichoterápiás segítséget nyújtani, mert csak így tudott megszabadulni a kínzó gondolatoktól.

A spirituális fejlődés

Az ezotéria továbbra is népszerű lesz, ha foglalkozni kívánunk vele, akkor a kitartás mellett olyan intézményeket keressünk fel – iskolákat, ezoterikus klubbokat -, ahol hiteles emberektől sajátíthatjuk el a tudást. Így elkerülhetjük a csalódást, a káoszt, és az ezotéria valóban gyönyörű spirituális utat mutathat, amely eljuttathat bennünket a célhoz, amit nevezhetünk megvilágosodásnak, megszabadulásnak, vagy kozmikus tudattal való egyesülésnek.

[1] Az esoteras görög szó jelentése '(el)zárt tér' és eredetileg a görög templomok legbelső szentélyének azt a részét jelentette, ahová a misztériumokba be nem avatottak nem léphettek be. Csak a papi rangal bírok, vagy a beavatást nyertek. Ezzel szemben a templomok külső publikus udvarán mutatták be azokat a közösségi szertartásokat, amelyeken mindenki résztvehetett attól függetlenül, hogy beavatást nyertek-e az adott istenség ismeretébe vagy sem. Az 'ezoterikus' így ennek értelmében, egyszerűen azt az embert jelöli, aki megkapta a szóban forgó szentély beavatását, azaz eredeti jelentése egyszerűen annyi: "beavatott".

» Ezotéria - Feneketlen Mélység - Mélypszichológia
» Ezotéria - Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás
» Ezotéria - Spirituális tévutak
» Ezotéria - Ami a szemnek láthatatlan

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 06-06-2013