"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

 

» Library «

Vallásfilozófia
(Philosophy of Religion)

» kerettel «

TARTALOM

Vallásfilozófia

A vallásfilozófia viszonylag új keletű szó. A vallásfilozófia feladatának tekinti a filozófiai istenérvek és istenbizonyítékok megalkotását, elemzését, a filozófia és a teológia a hit és az értelem közötti viszony természetének tisztázását.

Isten létének kérdése, mindig is a filozófia problémái közé tartozott, már az ókor óta, mondhatni, nem volt olyan gondolkodó akit ne foglalkoztatott volna ez a kérdés. A filozófusok vallásos meggyőződésüknek megfelelően a hit mellett vagy ellen hoznak fel bizonyítékot. A vallásfilozófia feladta Isten léte, vagy nem léte mellett felhozott állítások bizonyítása.

Egy felsőbb rendű hatalom, Isten létezését először a preszókratikus természetfilozófusok, főként az atomisták: Leukipposz és Démokritosz kérdőjelezték meg. Ők a világot teljesen anyagi természetünek irták le, amelyben semmiféle teremtő vagy elrendező erő nem munkálkodik.

A kereszténység megjelenése előtti időkben már számos elmélet született Isten létével, természetével kapcsolatban, ezekközül különösen figyelemre méltó Platón: Timaiosz művében kifejtett elmélete, ami nagy hatással volt olyan későbbi gondolkodókra mint Órigenész és Hippói Szent Ágoston. Platón istene, a Demiurgosz örök és mozdulatlan és valójában nem vesz részt a világ kialakításában sem működésébe, sőt a világ dolgaiba sem avatkozik bele. Ellenben számos kisisten, a 'kézműves istenek', akik nem közelítik meg Isten tökéletességét, de az emberek felett állnak, mindezt elvégzik, ezzel magyarázható, hogy a világban vannak tökéletlenségek és, hogy létezik a rossz.

A kereszténység megjelentével, az Isten létéről alkotott viták átformálódnak.

Az empirista filozófusok szerint, ami tapasztalatilag nem igazolható, arról értelmetlen beszélni. Ehhez hasonló véleményen voltak a Bécsi Kör filozófusai is: ami nem verifikálható arról nem állíthatjuk bizonyossággal, hogy igaz vagy hamis. Ayer, Carnap és a logikai pozitivisták szerint ez egyértelműen bizonyítja Isten nemlétezését, szerintük, amely szavak nem referálnak tapasztalható dologra azok nem léteznek. Így ír erről Ayer:

Az 'Isten' szó metafizikai kifejezés. Ha pedig 'Isten' szó metafizikai kifejezés, akkor még csak valószínű sem lehet, hogy egy isten létezzék. Hiszen ha azt mondom:"Isten létezik", akkor metafizikai kijelentést teszek, amely sem igaz sem hamis nem lehet. Ugyanennél az oknál fogva, nem birhat semmiféle szószerinti jelentéssel egyetlen olyan mondat sem, amely egy temészetfeletti isten tulajdonságait taglalja.

Lásd még: Wikipédia - Vallásfilozófia

 

TARTALOM

           
,          
           
           
           
           
           
           
 

TARTALOM

Available in Hungarian:

Geréby György : Vallásfilozófia . (Philosophy of Religion) . [2006] {ELTE BTK MMI}
Horváth Pál : Vallásfenomenológia . (Phenomology of Religion) . {Uniworld}
Horváth Pál : Vallástörténet . (History of Religion) . {Uniworld}

Ókori vallások (Ancient Religions):

Tarr Bence : MER - A piramis . (The Pyramid) . [Spring 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel - Nagy Domonkos : Piramidológia . (True Measures of The Pyramid) . [1991]
Tarr Dániel : Ziqquratu . (The Zikkurat) . [Spring 1994] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]

Kereszténység (Christianity):

Horváth Pál : Kutatástörténet és szövegkritika - A bibliakutatás történetéből. (History of Bible Research) . {Uniworld}
Horváth Pál : Régészet és vallástudomány - A bibliai régészet történetéből. (Archeology and Science of Religion) . {Uniworld}
Dér Katalin : Hermeneutika és vallástudomány - A bibliai hermeneutika története . (Hermeneutics and Science of Religion) . {Uniworld}

Tamás Evangéliuma . (Gospel of Thomas) . {fordította: Hubai Péter} [1990]
Jézus levelezése Abgarus királlyal . (Letters between Jesus Christ and king Abgar V Ukkama of Edessa) . {fordította: M. Szakács Irén} [1952]
Jelenések Könyve . (Book of Revelations) . [2013]
Pheme Perkins : A Jelenések Könyve . (The Book of Revelations) . [1983]

Tarr Bence : ICHTUS . (Ichtus - On Jesus) . [Autumn 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Jézus Rabbi . (Rabbi Jesus) . [Autumn 1995] {GDBC Philosophy of Religion} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az apokaliptikus áramlatok világképe . (The Vision of Apocalyptic Trends) . [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : The Role of the Egyptian Religion in Early Greek Thought . [TMHS Philosophy 1993]

Misztika (Mysticism):

Dr. Szász Ilma : Elérhető tudatfokozataink - a hinajána buddhizmus, a hinduizmus, a kereszténység, a kabbala és a szufizmus szerint. (Altered States of Consciousness - according to Hinayána Buddhism, Hinduism, Christianism, the Kabbalah and Sufism) .

Vallási ünnepek (Religious Holidays):

Tarr Dániel : Vízkereszt : az „Úr megjelenése” . (Epiphany : the manifestation of the Incarnation of Jesus Christ ) [January 2012]
Tarr Dániel : Holdújév : Keleti Újév és Tavaszünnep . (Chinese New Year) [January 2012]
Tarr Dániel : Farsang : Télbúcsúztató Karnevál . (Carnival) [February 2012]
Tarr Dániel : Valentin-nap : A szerelemesek napja . (Carnival) [February 2012]
Tarr Dániel : Tavaszi Napforduló: A tavaszi napéjegyenlőség . (Spring Equinox) [March 2012]
Tarr Dániel : Húsvét : Jézus Krisztus feltámadása . (Easter : Resurrection of Jesus Christ) [April 2012]
Tarr Dániel : A nyári napforduló : Szent Iván-éji varázslatok . (Summer Equinox) [March 2011]
Tarr Dániel : Minden Szentek Ünnepe : Halottak Napja . (Halloween : The Day of the Dead) [October 2011]
Rimóczi László - Tarr Dániel : Tízmilliószoros napok . (Daydharma Protector Days) [November 2011]
Tarr Dániel : Ramadan . (Ramadan) [Július 2012]
Tarr Dániel : Őszi Napforduló : Az őszi napéjegyenlőség . (Autumn Equinox) [September 2013]
Tarr Dániel : Diwali - A Fény Ünnepe . (Diwali - Festival of Lights) [November 2012]
Tarr Dániel : Hálaadás Napja . (Thanksgiving) [November 2012]
Tarr Dániel : Advent : Az Úr eljövetele . (Advent : waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus) [November 2011]
Tarr Dániel : Mikulás : Szent Miklós legendája . (Santa Claus : The Legend of Saint Nicholas) [December 2011]
Tarr Dániel : Luca Napja : Fényhozók és Boszorkányok . (St. Lucia's Day : Festival of Lights) [December 2011]
Tarr Dániel : Hanukka : A templomszentelés ünnepe . (Hanukkah : The rededication of the Holy Temple) [December 2011]
Tarr Dániel : A téli napforduló : A Fény Születése . (Winter Equinox) [December 2011]
Tarr Dániel : Karácsony : A fény ünnepe . (Christmas : The Birth of Light) [December 2011]
Tarr Dániel : Szilveszter : Az újév ünnepe . (New Year's Eve) [December 2011]
Tarr Dániel : Péntek 13 . (Friday 13th) [September 2013]

» Spirituális Ezotéria Könyvtár

Tarr Bence László : Spirituális teszt . (Spiritual Test) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Kapujanincs Átjáró – a transzcendencia lényegéről . [2007]
Tarr Bence László : Ami a szemnek láthatatlan . [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Az ember két élete . (Paralel Lives) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás . [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : 2012: Az Idő Közel... Jóslatok – Rosszlatok . (2012: The Time is Near) [2008] {in: 2012: Az idő közel... (Pilis-Print Kiadó, 2008)}
Tarr Bence László : Exit Mundi, Világ Vége Jóslatok – Rosszlatok . (End of the World Predictions) [May 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Bűnös Bűntelenség . (Unpunished Guilt) [November 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : A gyógyító karácsony . (Healing Christmas) [December 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Öt lényegi kérdés a Böjtről . (Five Questions about Fasting) [March 2009] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : A Daimon . (Daimon) [June 2007] {Elixír}
Tarr Dániel : Léteznek-e Angyalok? . (Do Angels Exist?) [August 2011]
Tarr Dániel : Angyali hierarchia . (Hierarchy of Angels) . [2007]
Tarr Dániel - Izing Klára : A 4 Évszak Arkangyalai . (Archangels of the Four Seasons) [2010/2011] {Nők Lapja Ezotéria}
Mariana Caplan : Spirituális tévutak . A spirituális úton terjedő betegségek tízes listája (Spiritual Sidetracks) [2010]

» Mágia és Okkultizmus Könyvtár

Tarr Dániel : Angyali hierarchia . (Hierarchy of Angels) . [2007]

» BUDDHIZMUS Könyvtár » HINDUIZMUS Könyvtár

» TAOIZMUS Könyvtár

» FILOZÓFIA Könyvtár

Kérlek támogasd a Vallásfilozófia Könyvtárat!
(Please support the Religion Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 13-10-2013