"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

 

Taoizmus és kínai filozófia
(Taoism and Chinese Philosophy)

» kerettel «

TARTALOM

Taoizmus

A taoizmus Kína egyik legnagyobb autentikus ősi vallása, mely jelentős mértékben befolyásolta a kínai kultúrát, filozófiát, politikát, gazdaságot, irodalmat, zenét, a kínai orvoslást, kémiát, a harcművészeteket, geográfiát és táplálkozástudományt.

A kínai filozófiában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóságot taónak (道, pinyinben dào) nevezik, és olyan kozmikus folyamatnak tekintik, amelyben minden dolog benne foglaltatik. A tao a világ ősoka, ősprincípiuma, belőle keletkezett minden létező élő és élettelen. A taoisták úgy tartják, hogy nem kell ellenállni ennek a világot mozgásban tartó erőnek, hanem a cselekedeteinket kell hozzá igazítani, s harmóniában kell élni vele azért, hogy az életünk erőfeszítésektől és erőszaktól mentessé, építő folyamattá váljon. A taoista bölcs olyan valaki, aki „úszik a tao áramlásában”.

Az európai felfogás egyaránt taoizmusnak nevezi a kínai ókori eredetű filozófiai irányzatot (道家, dào jiā, tao csia) és a vele összefonódott népi vallást (道教, dào jiào, tao csiao). A hagyomány szerint a taoizmus tanításainak első összefoglalója a Változások Könyve, a Ji Csing volt, míg az úgynevezett népi vallás első leírójának a kínai bölcset, Lao-ce-t (Lǎozǐ) tartják. A Lao-ce féle tanítások további magyarázataiként ismert könyvek elsősorban Zhuang Zhou néven ismertek. Eredetileg filozófiai iskolaként jött létre, de a népies misztikum a vallások szintjére emelte. Fő tanítása a kozmikus harmónia helyreállítása a természet és ember viszonyán keresztül.

A taoizmus több mint 2500 éve a kínai gondolkodás, filozófia és vallás meghatározó tényezője. A keleti világnézet a nyugati ember számára meglehetősen szokatlan, hiszen a kultúráink fejlődése évezredek során különböző irányokban haladt. A monoteista vallások isteni kinyilatkoztatásai, parancsai a felsőbb hatalom feltétlen elfogadását követelték meg a hívőktől, míg a keleti vallások nem egyszer szinkretikus egységben őrzik a különböző tanok és hitek különféle áramlatait. Elmondhatjuk, hogy a filozófia erősen meghatározó jellegű ezekben a vallásokban, olyannyira, hogy nem vallásokra épült filozófiáról beszélhetünk, hanem sok esetben éppen fordítva, filozófiára épült vallások kialakulása figyelhető meg az indiai és kínai kultúrákban. Ez igaz nem csak a taoizmusra, hanem így alakult a buddhizmus, hinduizmus, konfucianizmus esetében is.

Lásd még: Wikipédia - Taoizmus

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
           
     

TARTALOM

Available in Hungarian:

Ji King (I-Ching):

Ji Csing - A Változás Könyve (A Ji-King rendszere és a Kuák jelentése). (Ji King) - [Részletek Beőthy Mihály és dr. Hetényi Ernő Összeállításából]
Ji King - Csatolt Magyarázatok (Hszi-ce) (Szemelvények). (Ji King Commentary) - [Kínaiból fordította és magyarázatokkal elláta Tőkei Ferenc]

Tao Te King (Tao Te Ching):

Lao-ce : Tao Te King . (Tao Te King) . - [Weöres Sándor, Karátson Gábor és Hatvany Bertalan fordításai]
Lao-ce : Tao Te King . (Tao Te King) . - [Ágner Lajos, Stojics Iván és Kulcsár F. Imre fordításai]
Lao-ce : Tao Te King . (Tao Te King) . - [Dao Ngoc Thang, Tőkei Ferenc és Szentmihályi Szabó Péter fordításai]

Lao-ce : Tao Te King (és a kuotieni lelet). (Tao Te King + alternative translation from the Kuotien-text) . - [Kulcsár F. Imre fordítása]

Taoista filozófia (Taoist Philosophy):

Konfuciusz : Beszélgetések és Mondások . (Confucius : Converstaions) . {Fordította és jegyzetekkel ellátta: Tőkei Ferenc}
Csuang-ce : Csuang-ce bölcsessége . (The wisdom of Chuang-tse) . {Fordította Brelich Angelo}
Wen-ce : Lao-ce utolsó tanításai . (The last teachings of Lao-tse) . {Fordította Varga Sándor}
Lü Yen : Az Aranyvirág fakadásának titka . (Lu Yen: Secret of the Golden Flower) . {Fordította Kaczvinszky József}
Zhongli Quan és Lü Dongbin : A Tao Tanításai, ahogy Zhongli Quan és Lü Dongbin átadta . (The Zhong Lü Chuan Dao Ji (鐘呂傳道集/钟吕传道集)) .

Héjjas István : Ókori kínai filozófiák . (Ancient Chinese Philosophy) . [2002] - [(Pdf) « read it ]
Kósa Gábor : Kínai Filozófia . (Chinese Philosophy) . [200x] - [(MS Word) « read it ]
Kósa Gábor : Taoizmus . (Taoism) .
Dao.hu : A Taoizmus Története . (History of Taoism) .
Dao.hu : Taoista Tanítások . (Taoist Teachings) .
Dao.hu : A Taoizmus Gyakorlata . (Taoist Practice) .
Dao.hu : Taoista Művészetek . (Taoist Arts) .
Dao.hu : Taoista Szent Hegyek . (Taoist Holy Mountains) .
Daniel Tarr (et.al) : A Hua San Ösvény . (The Hua San Trail) . [2013]
Prutkay Csaba : Taoista Tanulmányok . (Taoist Studies) . [2013] - [(PDF) « read it ]
Prutkay Csaba : A Taoizmusról . (Taoism - Introduction) . [2001] - [(MS Word) « read it ]
Prutkay Csaba : Három Barlang Négy Kiegészítés - A taoizmus írásos hagyománya . (The Written Heritage of Taoism) . [2002] - [(MS Word) « read it ]
Prutkay Csaba : A taoista oltár . (The Taoist Shrine) . [1998] - [(MS Word) « read it ]

Tóth Dénes és Halász Csilla : A tea, mint világrend . (Tea : Order of the Universe) .
Tarr Dániel (et al.): Feng-shui . (Feng Shui) . [2010]
Anonymus : Szex és Tao . (Sex and Tao) .
Révész Márta : Taoista Szex . (Taoist Sex) . [2007]

Tai-csi (Tai Chi Chuan):

Tarr Dániel : Taiji Quan . (Tai Chi Chuan) . [2012] {Öt Elem Wushu Egyesület}
A Taijiquan alapelvei . (Basic Principles of Tai Chi) . {Yang Family Tai Chi}
Shifu Duan Zhichao : Taijiquan . (Tai Chi Chuan) . [2008]
Vadas Mihály : Tai Chi . (Tai Chi) . [2009]
Wang Zong-Yue : Mértékadó tanulmány a Taijiquan-ról . (A standard essay on Taijiquan) .
Yang Chengfu : Elmélkedés a gyakorlásról . (Meditation on {Tai Chi} Practice) . [2009]

A » Filozófia Könyvtár-ból:

Tarr Dániel : Bevezetés a Kínai Filozófiába . (Introduction to Chinese Philosophy) [Autumn 1993] {GDBC Chinese Philosophy}
Tarr Bence : A Lét a pre-taoista és Preszókratikus filozófiában - Wang-pi és Parmenidész .
(Wang-pi and Parmenides - The question of Existance in pre-taoist and presocratic philosophy) . [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : A felborult rend filozófiája - Hesziodosz és a Ji-King . (The Philosophy of Lost Order - Hesiod and the Ji-King) [Spring 1994] {GDBC Ancient- and Chinese Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A Hung-Fan és a Kínai Kozmológia alapjai . (Hung-Fan and the priciples of Chinese Cosmology) [2008] {ELTE Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

A » Spirituálisa Ezotéria Könyvtár-ból:

Tarr Bence László : Zen-do – A zen útja . (Zen-do: The Way of Zen) [February 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Aiki-do – A béke művészete . (Aiki-do: The Way of Peace) [January 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Kyu-do: Céltudatos céltalanság . (Kyu-do: The Way of Sword and Arrow) [December 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Sho-do: Az írás útjának tanítása . (Sho-do: The Way of Writing) [November 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Csa-do – A Tea-út tanítása . (Cha-do: The Way of Tea) [October 2009] {Elixír}

Az » Alternatív Gyógyászat Könyvtár-ból:


Tarr Dániel : Akupunktúra . (Acupuncture) . [2010]
Tarr Dániel : Csi-kung . (Chi Kung) . [2010]
Tarr Dániel : Moxa terápia . (Moxa - Moxibustion (Heat) Therapy) . [2010]
Tarr Dániel : Tai-csi . (Tai Chi) . [2010]
Tarr Dániel : Feng-shui . (Feng Shui) . [2010]
Tarr Dániel : Reiki . (Reiki) . [2010]

» Kínai Filozófia Linkgyűjtemény (Chinese Philosophy Link Directory)
» Taoista Linkgyűjtemény (Taoist Link Directory)

Kérlek támogasd a Taoista Könyvtárat!
(Please support the Taoist Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Yin Yang

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 14-01-2014