"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

» Library «

Kulturális Antropológia
(Cultural Anthropology)

» kerettel «

TARTALOM

 

A kulturális antropológia az antropológia (embertan) egyik ága. Angliában szociális antropológiának, illetve szociokulturális antropológiának is nevezik.

A kulturális antropológia középpontjában a kultúra áll és az a feltételezés, hogy az emberi faj olyan képességgel rendelkezik, hogy a világot szimbolikusan fogja fel, ezeket a szimbólumokat a társadalomban képes megtanulni és megtanítani, továbbá ezeknek a szimbólumoknak a segítségével képes a világot és magát a fajt átalakítani, megváltoztatni. A kulturális antropológia művelői a következő területeket kutatják: társadalmi hálózatok, társadalmi viselkedés, rokonsági kapcsolatok, jog, politika, ideológia, vallás, hiedelmek, termelési és fogyasztási szokások, kulturális csere, szocializáció, nemi szerepek és a kultúra egyéb kifejeződési formái, jelentős hangsúlyt helyezve a terepmunkára, azaz a tanulmányozott emberközösséggel való együttélésen alapuló tartós megfigyelésre.

A kulturális antropológia a különböző népek és népcsoportok kultúráját és társadalmi szerveződését elsősorban empirikus, azaz tapasztalati tények alapján kutatja. Fő anyaggyűjtési módszere, a résztvevő  megfigyelés  tekinthető annak a differencia specifikának, ami megkülönbözteti minden más, a kultúrát és a társadalmat tanulmányozó szaktudománytól. Bár az antropológia az Európán kívüli társadalmak megfigyelései nyomán levont általánosítások révén vált önálló diszciplínává, mind módszerei, mind pedig tudományos tételei alkalmassá teszik bármilyen kis, zárt közösség vagy szubkultúra tanulmányozására. Más kultúrák megismerése rendkívül fontos a hazai viszonyok "föltérképezéséhez" is; sorsdöntő a kulturális érzékenység kialakítása, a más társadalmak iránti - etnikai, vallási, politikai stb. - tolerancia megtanítása.

Kulturális Antropológia

Az etnológia (kulturális antropológia) Magyarországon nem rendelkezik nagy hagyományokkal.  A II. világháborút követő években, 1948-tól tartottak ugyan etnológiai előadásokat (a világ népei; primitív technológiák; regionális etnográfia; vallásetnológia), de ezek csak néhány órás kiegészítő kurzusok voltak néprajz szakos hallgatók számára: céljuk elsősorban az volt, hogy a jelentős, Európán kívüli - pl. Torday afrikai, Bíró új-guineai, Róheim ausztráliai - néprajzi kollekciók mellé múzeumi kurátorokat képezzenek ki. Bár a nyolcvanas évektől törekedtünk arra, hogy módszeres etnológiai (kulturális antropológiai) oktatást szervezzünk, ez valójában csak1990 őszétől, a Soros - Alapítvány jóvoltából kezdődhetett meg: a "Bölcsész Reform" pályázat keretében egy új diszciplína, az amerikai típusú kulturális antropológia (etnológia) meghonosítására nyílt lehetőség. Ez egyrészt pótolja a jelenleg hiányzó etnológus képzést, másrészt lehetőséget nyújt különböző szakosok specializálódására, posztgraduális képzésre is.

Elsőrendű cél, hogy a kulturális antropológiában járatos tanárok, kutatók nevelődjenek.

Magyarországon hagyományosan a néprajz felelt meg legjobban a modern angolszász indíttatású kulturális antropológiának, ezért a kulturális antropológiai szempontú kutatásokkal sokáig a néprajz keretei között foglalkoztak. Ma már azonban a kettőt teljesen különálló tudományként gyakorolják.

[ Forrás: Magyar Wikipédia ]

» Kulturális Antropológia - Mi a Kulturális Antropológia?

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
Dalai Lama Gallery
           
           
           
           
           
           

TARTALOM

» INDIAI ASZKÉTÁK (Szádhu) - Fotó Galéria

Available in Hungarian:

Prónai Csaba : Mi a Kulturális Antropológia? . (What is Cultural Anthropology?) . [2003] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Hogy kutatok én? . (How I do my Research) . [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Hindu kultúra (Hindu Culture)

Tarr Dániel : Az indiai kasztrendszer . (The Indian Cast System) [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Amritsar - A Nektár-tó . (Amritsar - The Nectar Lake) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Az amritszári Adi Grantha kultusza . (The Cult of the Adi Grantha in Amritsar) [ELTE CAD BA Thesis, 1998.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Murti - Az idolátria valódi formája . (Murti - The true form of idolatry) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Gábor Takácsy : Khailasanatha . (Khailasanatha) [2002] {GDBC Early Indian Culture} - [(MS Word) « read it ] (offline version only)
Tarr Dániel : Indiai Aszkéták - kiállítási forgatókönyv . (Indian Ascetics - Exhibition Plan Outline) [Spring 1998] {ELTE CAD Museology} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Szádhu képgaléria . (Sadhu Picture Gallery ) . [2007]

A » hindu könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : A Hindu Tantra követői és gyakorlata . (The followers and practices of Hindu Tantra) . (GDBC MA Thesis) [Spring 1997] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Siva Kultusza . (The Cult of Siva) . (ELTE CAD MA Thesis) [Spring 1999] - [(MS Word) « read it ]
Kara István : Kápalika Szádhana . (Kapalika Sadhana) . (GDBC BA Thesis) [2001] - [(MS Word) « read it ]
Jonathan Parry : Az Aghori Aszkéták . (The Aghori Ascetics) . [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszketizmus . (Indian Asceticism) . [Spring 1998] {ELTE CAD BA} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Hindu Tantra jegyzet . (Hindu Tantra Notes) . (Schoolbook of the GDBC, 1996.) [1996] - [(MS Word) « read it ]

Buddhista kultúra (Buddhist Culture)

Szathmári Botond : A buddhista sztúpa szimbolikája . (Symbology of the Buddhist Stupa) . {Potala 19. (TST)}
Dr. Pressing Lajos : A buddhista sztúpa – spirituális építészeti elvek . (The Buddhist Stupa - spiritual architecture) . {Magyar Építőművészet (2007/4.)}

Magyar buddhista kultúra:

Tarr Dániel : Magyarországi Buddhista Közösségek (Hungarian Buddhist Groups)
Kárpáty Ágnes : Buddhizmus Magyarországon . (Buddhism in Hungary) [ELTE CAD 2001.]
Mund Katalin : Kelet Istenei Nyugaton . (Eastern Gods in the West) [ELTE 2005.]

Tibeti buddhista kultúra:

Tibet rövid története . (Short History of Tibet) . {Potala (TST)}
Szathmári Botond : Tibet fölfedezése . (Discovery of Tibet) . {Potala 6. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti népvallás . (Tibetan Folk Beliefs) . {Potala 13. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti phön (bön) hagyomány . (The Tibetan Bön tradition) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : A dalai lámák intézménye és történetük . (The Institutes of the Dalai Lamas and their history) . {Potala 5. (TST)}
Szathmári Botond : Tendzin Gyáco, a XIV. Dalai Láma . (Tenzin Gyatso, the 14th Dalai Lama) . {Potala 15. (TST)}
Szathmári Botond : A tibeti szakrális zene, és hangszerei . (Tibetan sacred music and its instruments) . {Potala 20. (TST)}
Gelle Zsóka : A Csham tánc . (Cham Dance) . {Potala 3. (TST)}
Altmann Andrea : A tibeti család szerkezete és szociológiai jellemzői . (Tibetan family structure and social characteristics) . {Potala 14. (TST)}
Szathmári Botond : Tibet élővilága . (The Nautral Environment of Tibet) . {Potala 8. (TST)}
Szathmári Botond : Hlásza, az istenek földje . (Lhasa, the land of gods) . {Potala 16. (TST)}
Tarr Bence : Ladakh - a körülmények hatalma . (Ladakh - The Power of Circumstance) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Majorosi Anna : Bhután, a sárkány birodalma? . (Bhutan: Land of the Dragon?) [Kodolanyi, Szabadpart 1999.]

Keith Dowman : Kailash: a Szent Hegy . (Kailash, the Holy Mountain) [Dharmalap, 2012.]

Obrusánszky Borbála : Dandzanravdzsaa tevékenysége és hagyatéka . (The Life and Legacy of Danzan Ravjaa) . {Potala 23. (TST)}
Obrusánszky Borbála : Dzsingisz kán - a bölcsesség kulcsa . (The Life of Genghis Khan) .

A » buddhista könyvtárban olvasható:

Tarr Bence : A Nyingma Kialakulása . (The Origins of Nyingma). [1999] {GDBC Buddhist Tantra course notes} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Csenrézi . (Chenrezig). [Spring 1996] {ELTE CAD} – [MTA Etno-regional Research Centre, Workbook 10., 1996] - [(MS Word) « read it ]
Sheldon Rochlin és Mark Eliot : Gyütő Tantra . (Gyuto Tantra). [1920-1950] {video, 51 minutes}

Egyéb:

Tarr Bence : Buddhizmus és kapitalizmus . (Buddhism and Capitalism) [ELTE CAD 1997.] - [(MS Word) « read it ]

Kínai kultúra (Chinese Culture)

Kína rövid története . (Short History of China) . {Potala 12. (TST)}
Dao.hu : Taoista Szent Hegyek . (Taoist Holy Mountains) .

Daniel Tarr (et.al) : A Hua San Ösvény . (The Hua San Trail) . [2013]

Japán kultúra (Japanese Culture)

Daniel Tarr (et.al) : Kappa Monsters . (Kappa Szörnyetegek) . [2014]

Orientalisztika (Oriental Studies)

MTAK : Kégl Sándor : a keletkutatás polihisztora és gyűjteménye . (Sándor Kégl : polymath of Oriental Studies and his collection) [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2010.]
MTAK : Stein Aurél - a kelet bűvöletében . (Aurél Stein : Fascinated by the Orient) [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2008.]

MTAK : A Selyemút rejtett kicsei : Dunhuang . (Hidden Treasures of the Silk Road : Dunhuang) [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2007.]
MTAK : Kőrösi Csoma Sándor : a tibetisztika megalapítója . (Sandor Korosi Csoma : Founder of Tibetan Studies) [A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára 2006.]

Vallásantropológia (Anthropology of Religion)

A » vallásfilozófia könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Vízkereszt : az „Úr megjelenése” . (Epiphany : the manifestation of the Incarnation of Jesus Christ ) [January 2012]
Tarr Dániel : A nyári napforduló : Szent Iván-éji varázslatok . (Summer Equinox) [March 2011]
Tarr Dániel : Minden Szentek Ünnepe : Halottak Napja . (Halloween : The Day of the Dead) [October 2011]
Rimóczi László - Tarr Dániel : Tízmilliószoros napok . (Daydharma Protector Days) [November 2011]
Tarr Dániel : Diwali - A Fény Ünnepe . (Diwali - Festival of Lights) [November 2012]
Tarr Dániel : Hálaadás Napja . (Thanksgiving) [November 2012]
Tarr Dániel : Advent : Az Úr eljövetele . (Advent : waiting and preparation for the celebration of the Nativity of Jesus) [November 2011]
Tarr Dániel : Mikulás : Szent Miklós legendája . (Santa Claus : The Legend of Saint Nicholas) [December 2011]
Tarr Dániel : Luca Napja : Fényhozók és Boszorkányok . (St. Lucia's Day : Festival of Lights) [December 2011]
Tarr Dániel : Hanukka : A templomszentelés ünnepe . (Hanukkah : The rededication of the Holy Temple) [December 2011]
Tarr Dániel : A téli napforduló : A Fény Születése . (Winter Equinox) [December 2011]
Tarr Dániel : Karácsony : A fény ünnepe . (Christmas : The Birth of Light) [December 2011]
Tarr Dániel : Szilveszter : Az újév ünnepe . (New Year's Eve) [December 2011]
Tarr Dániel : Vízkereszt : az „Úr megjelenése” . (Epiphany : the manifestation of the Incarnation of Jesus Christ) [January 2012]
Tarr Dániel : Holdújév : Keleti Újév és Tavaszünnep . (Chinese New Year) [January 2012]
Tarr Dániel : Farsang : Télbúcsúztató Karnevál . (Carnival) [February 2012]
Tarr Dániel : Az apokaliptikus áramlatok világképe . (The Vision of Apocalyptic Trends) . [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Spirituális antropológia (Spiritual Anthropology)

A » spirituális ezotéria könyvtárban olvasható:

Tarr Bence László : Előző életek őrzői: a Drúzok . (Keepers of Previous Lives - The Druze) [February 2010] {Nők Lapja Ezotéria 2011/01}
Tarr Bence László - Izing Klára : Mélységek és magasságok az alkohol hatására . (Alcohol - High and Low) [2008/09] {Nők Lapja 29.}
Tarr Bence László : Exit Mundi, Világ Vége Jóslatok – Rosszlatok . (End of the World Predictions) [May 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : A Fölnőttek bolygója . (Planet of the Adults) [June 2010] {Elixír}
Tarr Bence László : Energiavámpírok . (Energy Vampires) [January 2010] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : A Bennünk élő Állat . (The Beast Within) [June 2006] {Elixír}

Tarr Bence László : Agresszió – A Szükséges Rossz . (Agression – The Necessary Bad) [September 2007] {Elixír}

Tarr Bence László : A Bennünk dúló Vihar . (The Storm Within) [August 2006] {Elixír}

Tarr Bence László : Stressz: A gond-viselés lélektana . (Psychology of Providence) [October 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Szex és Erkölcs . (Sex and Morality) [May 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Válás – Defensor Matrimonii – A házasság védelmében . (Divorce - In defence of Marriage) [July 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Munkamánia - A munka nemesít? . (Workaholism) [February 2010] {Elixír}

Tarr Bence László : Hírnév bármi áron – a Hérosztratosz-effektus . (Famous by All Means) [February 2009] {Elixír}
Tarr Bence László : Másság – Egy és Más . (Otherness) [August 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : Egy Második Élet Kapujában . (At the threshold of a Second Life) [October 2010] {Elixír}

Tarr Bence László : Korlátlan korlátoltság – az emberi teljesítőképesség . (Human Performance) [February 2008] {Elixír}
Tarr Bence László : A Különbözőség Kincse . (Differences to Treasure) [February 2011] {Elixír}

Adyola : Szociális vámpírízmus (Social Vampirism) . [2013]

Drogok (Drugs)

Tarr Dániel : Indiai drog '95 . (Indian Drug '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Kashmir '95 . (Kashmir '95) [Autumn 1995] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Manali '95 . (Manali '95) [Spring 1996] {ELTE CAD} - [MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Tunéz drog '96. (Tunisian Drug '96) [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

» Drog Linkgyűjtemény (Drugs Link Directory)

Szociológia (Sociology)

Tarr Dániel : Franz Boas . (Franz Boas) [Spring 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]

Tarr Bence : A Toradzsák temetkezési szokásai . (Toraja - Death Rites) [ELTE CAD MA Thesis, 1999.] - [(MS Word) « read it ] (offline version only)

Más könyvtárakban olvasható:

Tarr Dániel : Az internet mítosza . (The Internet Myth) . [ELTE CAD 1996] - [in The Internet Myth {Kodolányi Füzetek 3.} [Kodolányi János Főiskola (1999) ISBN 9630384329] - [(MS Word) « read it or » Check out the on-line version ]
Daniel Tarr : 'Nam on the Net . [Spring 1996] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Nationalism and National Minorities . [Spring 1994] {ELTE DELL} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Ferenc : A kultúra problematikája a multikulturalizmus diskurzusában . (The problem of "culture" in discourse of multiculturalism) [2011] {ELTE Philosophy} - [(Pdf) « read it ]

Néprajz (Ethnography)

Sándor Cecília : Csíkszentsimoni hiedelmek . (Folk Beliefs of Csíkszentsimon) [2014] {Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet} - [(Pdf) « read it ]
Sándor Cecília : Rituális szövegmondás . (Ritual Recitation) [2013] {Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Bölcsészettudományi Kar, Magyar Néprajz és Antropológia Intézet} - [(Pdf) « read it ]

Utazás (Travel)

Daniel Tarr : Amritsar - The Golden Temple and the Nectar Lake . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Benares - The City of Ascetics . [Magyar Hírlap - Világszám 2. (1997 April)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Indian Drug ‘95 . - [Törökfürdö (1/1996) & Magyar Narancs VIII/28 (11/06/1996) & VillanyMancs (04/07/2003)] - [(MS Word) « read it
Daniel Tarr : Kashmir '95 - War in the Himalayas . [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Khajuraho - Sex temples of India . [Magyar Hírlap - Világszám 1. (1997 March)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Ladakh - The Last Shangri-la . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Lappland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Manali - The World of Cannabis . - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Paris Nouveau [Autumn 1997] - [Max 1997/4 (1997 November)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Scotland . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Thailand [Autumn 1997] - [Max 1997/2 (1997 September)] - [(MS Word) « read it ]
Daniel Tarr : Valencia and Granada . (documentary film commentary) - [(MS Word) « read it ]

Idegen antropológia (Alien Anthropology)

A » tudományos ufológia könyvtárban olvasható:

Daniel Tarr (et al.): Elongated Skulls . [2013]
       - based on » Root Race Research and » Hidden Inca Tours

Egyéb (Other)

Daniel Tarr : The Camera Hungary '99 Television Festival - [in The Future of the Media [Média Hungária (1999)]

» Vizuális Antropológia Linkgyűjtemény (Visual Anthropology Link Directory)

Buddha Eye

Kérlek támogasd az Antropológia Könyvtárat!
(Please support the Anthropology Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Jagganath

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | poetry | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 15-03-2015