"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

 

Hinduizmus, Jóga és Tantra
(Hinduism, Yoga and Tantra)

» kerettel «

TARTALOM

HINDUIZMUS

India autentikus ősi vallását hinduizmusnak (szanszkrit: हिन्दू धर्म: Hindū: dharma, सनातन धर्म Sanātana Dharma) vagy brahmanizmusnak nevezzük. A hinduizmus nehezen definiálható, a történelem során dinamikusan fejlődő vallási rendszer, amely napjainkban is alakul, formálódik. A kereszténység és az iszlám után a harmadik legnépesebb vallási formáció, a világon több, mint 900 millió ember világnézetét képezi. Lényege nem isteni kinyilatkoztatáson alapul, hanem a rendkívül differenciáltan rétegződött indiai társadalmi rendszer sajátos képződménye.

A hinduk ősidők óta ugyanazon névvel jelölik a vallásuk alapjául szolgáló elvet, magát az egyetemes hindu vallásrendszert: Szanátana Dharma (a. m. „Örök Rend” vagy „Örök Törvény”). A hinduizmus tehát azoknak a különféle, egymástól igen távolinak tűnő hitrendszereknek, gyakorlatoknak és szent írásoknak a gyűjtőneve, amelynek alapvető világnézetét a Szanátana Dharma határozza meg.

A világ vallásai közül kitűnik dogmatikamentességével, nagy toleranciájával és a missziós tevékenységek teljes hiányával is. Nézetrendszere és filozófiája kísérletet tesz a létezés csaknem minden aspektusának feltárására.

A brahmanizmus és hinduizmus egymással felcserélhető fogalmak, bár a két kifejezés eredete eltér egymástól. Néhány indológus a 19-20. században úgy vélte, indokolt bizonyos árnyalatbeli megkülönböztetés a két megnevezés között, azonban ma már szinonim fogalmak, bár a hinduizmus szóhasználat elterjedtebb.

 

Hinduizmus

Brahmanizmusról az i.e. első évezred kezdete óta beszélhetünk, a monopolhelyzetbe került papság (brahmanák) széles körű társadalmi szerepvállalásának megjelenésétől. A szó az indiai papok kasztjának (brahmanák) nevéből származik, és nem Brahmá isten nevéből, mint azt korábban feltételezték. Hasonlóan a lámaizmushoz, amely azokat a buddhistákat jelöli, akiknek lámák a papjai.

A hinduizmus földrajzi eredetű szó, az Észak-Indiát elözönlő muszlimok az Indus-vidék lakóit nevezték hinduknak, a folyónév perzsa alakjából képezték a nem iszlám hitű lakosság nevét. Tágabb értelemben az i.e. 3.évezredbeli, az árják megjelenése előtti vallási formációkat is a hinduizmus megnyilvánulásaként értelmezhetjük. Szűkebb, mai értelmezésben a hinduizmus kifejezést attól az időszaktól használjuk, amikor az őslakók által hirdetett vallási (autochon) elképzelések összeolvadtak az upanisadok lélekvándorlást és megváltást hirdető tanaival. Ettől az időszaktól jellemző a brahmanák kiváltságos helyzetének elismertsége is.

Téves az a nézet tehát, hogy a hinduizmus a brahmanizmus valamiféle megreformált változata, vagy annak a modern korhoz igazított továbbfejlesztése lenne. Az indiai szubkontinens uralkodó vallása annyira sokrétű és összetett, hogy európai értelemben vett vallási fogalmak nem alkalmazhatók rá. Talán az egyetlen, ami biztos pontot jelenthet a vallás lényegének megértéséhez, az a Örök érvényű világtörvény, a Szanáthana Dharma általános tisztelete, amely minden hindu számára vallásának alapját képezi.

A hinduizmus fogalmát ma a kutatók szinte egyöntetűen az indiai kultuszok és vallási formák gyűjtőnevének tekintik, ezért ezt a terminust meglehetősen tág összefüggésben tárgyalják. A hinduizmus magában hordozza a védikus vallást, a brahmanizmust, a tantrizmust és az indiai lokális vallásokat is.

Az indiaiak bár használják a ‘Hindu’ kifejezést, vallási hovatartozásukat annak alapján határozzák meg, hogy kit tekintenek a legfőbb istenüknek. A két legnagyobb vallási csoport a visnuiták (vaisnavák, vaiśyák vagy vaiśvák) – azaz Visnu (Viśnu) isten és megtestesüléseinek (Krisna, Rama) követői, illetve a sivaiták (śaivák) – azaz Siva (Śiva) isten követői.

 

TARTALOM

           
           
           
           
           
           
           
           

TARTALOM

Hindu Galéria (Hindu Gallery)

Tarr Dániel : Siva Himnusz . (Hymn to Siva) . [1999] - [(MS Word) « read it ]

Available in Hungarian:

Schmidt József : Az Ind Filozófia . (Introduction to Hindu Philosophy) . [1923]

Védák (Veda):

Fórizs László : Nászadíja-himnusz . (Nasadiya - The Creation Hymn of the Rig Veda) . [1989] - [(Pdf) « read it ]
Fórizs László & Weöres Sándor:
Rig Véda himnuszok . (Hymns from the Rig Veda) . - [(MS Word) « read it ]
Fórizs László: Satapatha Bráhmana . (Satapatha Brahmana) . [1994] - [(Pdf) « read it ]

Upanisadok (Upanishad):

Tenigl-Takács László : Upanisadok . (Upanishad) . [Ursus, 199x.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence :
Az Upanisadok Titkos Tanítása . (The Secret Doctrine of the Upanishad) . [1993] {GDBC Upanisad Philosophy} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Prána - Átman . (Prana - Atman) . [Autumn 1993] {GDBC Upanishad Philosophy} - [(MS Word) « read it ]

Puránák (Purana):

Vekerdi József : Bhagavad-gítá . (Bhagavad Gita) .
Bhagavad Gita, Úgy ahogy van . (Bhagavad Gita, As It Is) . - [(MS Word) « read it ]
Sríla B.A. Nárajan Szvámi : Bhagavad-gítá . (Bhagavad Gita) .
Király Liliom : Visnu-szútra . (Vishnu Sutra) .

Njája (Nyaya):

Gótama Aksapada : A Logika Szövétneke . (Gautama: Nyaya-sutra). [1992] {Fordította és a jegyzeteket írta Ruzsa Ferenc} - [(MS Word) « read it ]
Ruzsa Ferenc: A szerszám és a módszer . (Traditional Indian Logic). [2004] - [(MS Word) « read it ]

Vaisésika (Vaisheshika):

Tenigl-Takács László : Vaisésika-szútra . (Vaisheshika Sutra) . [1992] {Fordította és a jegyzeteket írta Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]

Szánkhja (Samkhya):

Isvarakrisna : A számvetés megokolása (Szánkhja-káriká) . (Ishvarakrishna: Samkhya-karika) . [1997] {Fordította és magyarázatokkal ellátta Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]
Fórizs László : Szánkhja - A Lélek Ébredése . (Samkhya - The Awakening of the Soul) . [1993] - [(MS Word) « read it ]
Ruzsa Ferenc: A Klasszikus Szánkhja Filozófiája . (Classical Samkhya Philosopy) . [1997] - [(MS Word) « read it ]

Védanta (Vedanta):

Sankara : A Brahma-szútra magyarázata . (Brahma-Sutra-Sankara-Bhasyam) . [1996] {Fordította és a jegyzeteket írta Ruzsa Ferenc} - [(MS Word) « read it ]
Sankara : A megkülönböztetés drágaköve (Vivekachundamani) . (Shankara: Vivekachundamani) . [1984] {Fordította és az előszót írta Hetényi Ernő}
Sankara : Az azonosság Lelkének ismerete (Atma Bodha) . (Shankara: Atma Bodha) . {Fordította Gyula}

Jóga (Yoga):

Patandzsali : Az Igazság Szövétneke (Jóga-Szútra) . (Patanjali: Yoga-sutra) . [1997] {Fordította és magyarázatokkal ellátta Farkas Attila Márton és Tenigl-Takács László} - [(MS Word) « read it ]
Gherandha Muni : A Gheranda-Szamhitá . (Gheranda Samhita). [1995] {fordította: Fejes Róbert}
Jógi Pranavánanda : Tiszta Jóga . (Pure Yoga). [1995] {fordította: Fejes Róbert}
Szvátmáráma : A Hatha-jóga Lámpása . (Hatha Yoga Pradipika). [2000] {Fordította: Hidas Gergely, Kiss Csaba, Zentai György} - [(pdf) « read it ]
A tradicionális jóga rendszere . (Traditional Yoga System). {forrás: wikipedia.hu}
Kara István : A Tudat Leigázása . (Yoga - Mastering the Mind). [2000] {GDBC Classic Joga} - [(MS Word) « read it ]

Jóga irányzatok (Yoga types):

Nata Yoga . (Nata jóga). [2009] {in English}

Tantra (Tantra):

Tarr Dániel : A Hindu Tantra követői és gyakorlata . (The followers and practices of Hindu Tantra) . (GDBC MA Thesis) [Spring 1997] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Siva Kultusza . (The Cult of Siva) . (ELTE CAD MA Thesis) [Spring 1999] - [(MS Word) « read it ]
Kara István : Kápalika Szádhana . (Kapalika Sadhana) . (GDBC BA Thesis) [2001] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Az Aghori Aszkéták . (The Aghori Ascetics) . [Autumn 1996] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Dániel : Indiai Aszketizmus . (Indian Asceticism) . [Spring 1998] {ELTE CAD BA} - [(MS Word) « read it ]

Tarr Dániel : Hindu Tantra jegyzet . (Hindu Tantra Notes) . [Autumn 1996] - [(MS Word) « read it ]

Available in English:

Maithuna - The Art of Sacred Sex . - Introduction to Tantrick Sex
Sexual Positions in the Kama Sutra . - The Love Teachings of Kama Sutra By Vatasyayana

Sexual Positions . (Picture Galleries)

Kulturális Antropológia (Cultural Anthropology):

Az » antropológiai könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Az indiai kasztrendszer . (The Indian Cast System) [Autumn 1997] {ELTE CAD} - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Amritsar - A Nektár-tó . (Amritsar - The Nectar Lake) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence: Az amritszári Adi Grantha kultusza . (The Cult of the Adi Grantha in Amritsar) [ELTE CAD BA Thesis, 1998.] - [(MS Word) « read it ]
Tarr Bence : Murti - Az idolátria valódi formája . (Murti - The true form of idolatry) [ELTE CAD, 1996.] - [(MS Word) « read it ]
Gábor Takácsy : Khailasanatha . (Khailasanatha) [2002] {GDBC Early Indian Culture} - [(MS Word) « read it ] (offline version only)
Tarr Dániel : Indiai Aszkéták - kiállítási forgatókönyv . (Indian Ascetics - Exhibition Plan Outline) [Spring 1998] {ELTE CAD Museology} - [(MS Word) « read it ]

Tarr Dániel : Szádhu képgaléria . (Sadhu Picture Gallery ) .[2007]

Spirituális Ezotéria (Esoteric Spiritualism):

A » spirituális ezotéria könyvtárban olvasható:

Tarr Bence László : Jóga – A Lélek Csendje . (Yoga - Quiet Soul) [August 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Szatguru: Az igaz lélek tanítómestere . (Satguru: Teacher of the Soul) [February 2007] {Elixír}
Tarr Bence László : Karma – Ki mint vet, úgy arat . (Karma) [Autumn 2008] {Nők Lapja Ezotéria}
Tarr Bence László : Karma – Se jót, se rosszat! . (Karma - Neither Good or Bad) [November 2005] {Elixír}
Tarr Bence László : Karmán innen karmán túl . (Within Karmic Reach and Beyond) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : A karma tükre . (Karmic Mirror) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Karma-forgatókönyvek: Sztár-karma vagy csillag-sors? . (Star Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Sorsfonál: Egyéni Sors - Kollektív Sors . (Collective Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Bolygóvilágok és karmikus sorsfeladatuk . (Planetary Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : A családi karma . (Family Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}
Tarr Bence László : Állati karma . (Animal Karma) [August 2011] {Nők Lapja Ezotéria 2011/04}

Alternatív Gyógyászat (Alternative Medicine):

Az » alternatív gyógyászat könyvtárban olvasható:

Tarr Dániel : Ajurvéda . (Ayurveda) . [2010]
Tarr Dániel : Csakra gyógyászat . (Chakra Healing) . [2010]
Tarr Dániel : Tantrikus gyógyászat (Tantra) . (Tantric Therapy) . [2010]

Linkek (Special Links):

» Hindu Linkgyűjtemény (Hindu Link Directory)
»
Tantra Linkgyűjtemény (Tantra Link Directory)

A Tribute to Hinduism
Shiva Shakti Mandalam
SivaSakti.com

Lakshmi

Kérlek támogasd a Hindu Könyvtárat!
(Please support the Hindu Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Lotus

Want to know more?

BUDDHIST LIBRARY
HINDU LIBRARY
TAOIST LIBRARY
HERMETIC LIBRARY
SPIRITUAL LIBRARY
RELIGION LIBRARY
PHILOSPOHY LIBRARY
ANTHROPOLOGY LIBRARY
ALTERNATIVE MEDICINE LIBRARY
PARAPSYCHOLOGY LIBRARY
TRANSHUMANIST LIBRARY
UFOLOGY LIBRARY

» visit the Library


         

                         

 

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 28-08-2013