"Verum est, certum et verissimum, quod est, superius naturam habet inferioram et ascendens naturam descendentis."

                         

         
 

[« vissza ]

[ » Spirituális Ezotéria Könyvtár « ]
» keret nélkül «

[ előre » ]

Tarr Bence László

Áldás-áldás, Égi áldás…

- Heavenly Blessing -

2008-12-21

Időtől, tértől, és világkorszaktól függetlenül minden emberi civilizációban szokás volt, a Világ újjászületését, megújulását megünnepelni. A megújulás kozmikus időpontját mindig is áldásos hatásúnak tartották, ahol Világunk nagy égi kijelölője, a Nap fényével új erőre kap, hogy világosságot, békét, és bőséget hozzon újra a világba. Ez a kozmikus pont csillagászatilag mindig is a téli napforduló: azaz, a december 21-ről a 22-re virradó éjszaka.

Most, hogy az Elixír magazin elérte 20 éves jubileumát, felmerült bennünk, hogy olvasóinkat megajándékozzuk egy különleges ajándékkal. Ismervén a Világtörvények rendjét azt tervezzük, hogy ezt az alkalmat arra használjuk, hogy olvasóinkkal közösen tegyünk magunk és a Világ jólétéért. Tudjuk, hogy az emberek fejében élő, a világról alkotott kép, mennyire erős befolyással bír a jövő alakulására, és most, hogy az emberi téveszmék újabb gazdasági váláság képét festik lelki szemünk elé, még nagyobb szükség van arra, hogy a spirituális beállítottságú emberek, a pozitív gondolkodás erejével, a világba vetítsék építő gondolataikat.

Ezért terveztük meg ezt az áldás-hozó mandalát, amely nyolc bőséget hozó jelképet hordoz magában. Ennek a nyolc jelképnek az együttesét az asztamangala kifejezéssel illetik, melynek jelentése ‘a nyolc áldást-hozó’. A nyolc jelkép a következő: 1) A ‘lótuszvirág’ a cselekvés, a beszéd,  és a gondolkodás szárba szökkent tökéletes megtisztulása, 2) a ‘védelmet nyújtó napernyő’ a védelem jelképe, amely megóv minden bajtól, 3) a ‘győzelmi lobogó’ a világ negatív hatásai feletti győzelem, 4) a ‘kincseket rejtő váza’ a ki-nemfogyó gazdagság, 5) a ‘jobbra tekeredő kagylókürt’ a pozitív életszemléletre való ráébredés, 6) az ‘aranyhalak’ a jószerencse 7) a ‘végtelen csomó’ a hosszú és határtalan élet, 8) míg a ‘tankerék’, a bölcsességgel töltekezés jelképe. A nyolc jelkép együttes ereje rendkívüli hatású.

A mandalára avatott mesterek is áldásukat adták, és gondolati ráhatással fokozták erejét.

Elixír Mandala

Tarr Bence László

Tarr Bence László

Mindezek ismeretével, egy közös meditációra hívjuk minden olvasónkat, hogy része lehessen egy közös csodának: december 21-én, este 21.00-kor, a téli napfordulón, közösen fogunk a mandala fölött meditálni elmélkedni, hogy annak áldásos hatását beemeljük saját és közvetlen környezetünk életébe. A közös meditációt, az Elixír összes szerzője, közvetlen és közvetett munkatársa erősíteni fogja közreműködésével. Az így feltöltött mandalákat ezután bátran állítsuk életünk oltárának középpontjába, hogy ott fejtse ki áldásos hatását az eljövendőkre!

A mandala feletti meditációnak hitünk szerint rendkívüli pozitív hatása lesz. Reméljük, hogy minden vele kapcsolatba kerülőnek meghozza mindazt a jót, amit jelképrendszerével és a felette eltöltött jóakarattal belé helyeztünk.

AZ Elixír magazin 20 éves évfordulóján, ezzel a különleges ajándékkal kívánunk mindenkinek boldog és békés ünnepeket!

Az Elixír szerkesztősége nevében:

Tarr Bence László

Mestereinket megkérdeztük, milyen pozitív gondolatokkal ruházták fel az általunk készített mandalát, illetve mit várhatunk a meditációtól.

Láma Ole Nydahl

Láma Ole Nydahl

A buddhista meditáció mindössze két lépésből áll. Akár a felismerés, az erő vagy a test, a beszéd és tudat általi eggyé válás képességének útját követjük, akár egyszerű vagy pszichológiailag mélyreható módszereket alkalmazunk, mindegyik esetben előbb ráhangolódunk az elérendő tudatállapotra, majd lépésről lépésre megvalósítjuk azt. A tudatot számtalan módon lehet figyelmünk elkalandozása nélkül egy pontra irányítani. Ennek gyakorlásával bontakozik ki a bölcsesség, amely mindig is ott volt a tudatunkban. A buddhista meditációnak általában egyetlen célja van: erőfeszítés nélkül időzni abban, ami van. A tudat ugyanis csak így képes megismerni önmagát.

A meditáción keresztül megtapasztaljuk az időtlent, és meglátjuk, mi van a gondolatok  mögött és között. Élvezzük mindazt, amit tudatunk alkot, tud és ismer!

 

Dr. Domján László

Domján László

A mandalába a jelenlétet programoztam. A jelen pillanat ugyanis az egyetlen hely, ahol a lét lényegével találkozni lehet. A múlton vagy a jövőn való rágódás a kényszeresen zakatoló elme világa, amiből úgy lehet való életre ébredni, ha figyelmünket a jelenre irányítjuk. Ehhez Eckhard  Tolle több egyszerű, praktikus tanácsot is ad, melyek közül nekem a következő tetszett meg legjobban: „bármit is teszel, közben légy tested tudatában! Tehát figyelmed egy részével érezz testedet egyetlen, összefüggő energia mezőként! A jelenben tart.” A shakespeaeri „lenni vagy nem lenni” kérdés spirituális szinten szerintem így szól: „jelen lenni vagy nem lenni” Fantasztikus érzés járt át, amikor életemben először, 1987-ban – néhány percre – megtapasztaltam a jelenlétet. Érzelmi szenvedésem mélypontján  a gondolkodó elmém leállt, s emiatt betoppantam a valódi létezés világába. Szívből kívánom az  élményt mindenkinek.

Kövesi Péter – reiki mester

Kövesi Péter

Az emberiség nagy tanítói évezredekkel ezelőtt megmutatták, hogyan lehet elérni a boldogságot és bőséget. Sajnos ma e helyett többnyire a pillanatnyi érdekek és vágyak útját követjük. Ma a jólét a többiek nyomorát, a boldogság mások szenvedését, a védelem fegyvereket, a szabadság hamis jelszavak követését jelenti. Ez a mandala számtalan áldást közvetít, függetlenül attól, ki milyen hitben él. Erre szenteltük fel, ezt a „programot” írtuk bele, azért, hogy ez ne így legyen.

Kívánom, segítsen mindenkinek, aki magáénak tudhatja, vagy akárcsak rátekinthet, és rajtuk keresztül az egész világnak abban, hogy találjunk vissza a bőség igazi, kiapadhatatlan forrásához! Segítsen, hogy felismerjük és meghaladjuk eddigi illúzióinkat, okoskodásunk bölcsességgé, sajnálkozásunk segítőkész együttérzéssé váljon, szavaink nyerjék vissza igazi jelentésüket, és tetteink valamennyi lény boldogságát szolgálják!

Dr. Varju Márta - kineziológus

Varju Márta

„Azt kívánom, hogy az elfogadás bölcsessége vezessen bennünket. találjon rá minden ember a maga igazságára, a maga útjára, a maga életére. Ezért a szeretet, az elfogadás energiájával töltöttem fel ezt a mandalát.

A szeretet a mi igazságunk, életünk legfőbb értelme, enélkül nincs élet, és nincs értelme az útnak sem. Ha elfogadod az utat, akkor válik úttá. Azért jöttél erre a világra, itt és most, mert itt a helyed. És nem más mérte ki a leckét, Te magad voltál az.

Minden könnycsepp, minden ránc, a szenvedés és a mosoly redői, a fájdalom fátyla, boldog és keserves emlékek, öröm és bánat, csalódás és siker: mind Te vagy.

És így Te magad vagy az utad. Minden lépéssel Te leszel több. Minden mozdulat téged gazdagít. Ettől lettél az, aki vagy. Megismételhetetlen, egyszeri, egyedülálló, az élet különleges mátrixa, s ugyanakkor mégis a világmindenség kicsiny hologramja. Te vagy a kezdet, Te vagy az út, s az út végén önmagadra ismerve, rátalálsz arra, aki elindult, de gazdagabb lett egy úttal.”

Hogyan meditáljunk:

Kapcsoljunk ki minden elektronikus készüléket, és helyezkedjünk el kényelmesen. Ülhetünk a földön török vagy lótuszülésben, vagy széken is; a cél, hogy kényelembe helyezkedjünk, és el tudjunk lazulni. A meditáció alatt maradjunk teljesen csendben: tartózkodjunk mindenféle hangos beszédtől, vagy bármilyen szó hangos kimondásától. Gyújtsunk egy gyertyát vagy mécsest, majd ezután tegyük magunk elé a mandalát, és minden erőfeszítés nélkül hagyjuk, hogy gondolataink szabadon áramoljanak. Ne álljunk meg egyetlen gondolatnál sem. Mintha egy folyó partjáról figyelnénk a víz áramlását szemeink előtt, csak figyeljük, ahogy a gondolatok jönnek és mennek. Ne tegyünk semmit. Ne akarjunk szándékosan ‘jó’ dolgokra gondolni; csak hagyjuk hogy a manadala képének befogadásával gondolataink és érzéseink hogyan terelődnek a boldogság és a teljesség érzése felé. Ha lassan eluralkodik rajtunk a jókedv, öröm vagy boldogság érzése, csak hagyjuk, és ne próbáljuk szándékosan felerősíteni. Ha viszont nem érzünk semmit ne akarjuk szándékosan ‘jól vagy jobban’ érezni magunkat. A mandala elsősorban a tudat mélyebb rétegeiben, a tudatelőttiben fejti ki pozitív hatását, így nem szükségszerű, hogy a meditáció során bármi különöset éreznénk. Ez nem azt jelenti, hogy nem történik semmi.

Maradjunk ebben az állapotban 10-15 percig, figyelmünket – ha el is kalandozik – mindig vezessük vissza a mandala képére. Próbáljuk nem becsukni a szemünket, vagy ha mégis, akkor idézzük a csukott szemeink mögötti kellemes sötét térbe a lehető legélesebben beleképzelni a mandalát. A tizenöt perc elteltével, közös meditációnkat, jelképes meghajlással fejezzük be, amelyet a mandala felé teszünk. A fényt árasztó gyertyát vagy mécsest pedig hagyjuk égve, míg magától ki nem alszik…

» Ezotéria - Spiritualitás és ezoterikus gondolkodás
» Ezotéria - Ami a szemnek láthatatlan
» Ezotéria - Az ember két élete

Light

Kérlek támogasd a Spirituális Ezotéria Könyvtárat!
(Please support the Esoteric Library!)

A TE támogatásodra is szükség van!
(YOUR support keeps this site running. Thank you!)

Scarabeus


         

                         

 
[« vissza ]

Creative Commons License

[ előre »]

Web Matrix

buddhism | hinduism | taoism | hermetics | anthropology | philosophy | religion | spiritualism | parapsychology | medicine | transhumanism | ufology

Last updated: 21-03-2010